Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1)

No 57. Alslev og Hostrup,

Skads Herred, Ribe Amt og Stift.

O. N. Sk. H. 198; K.; L. P. B. 529; R. M. 2/12 1765; M. S. III; Kbg. 1721.
Anm. Hostrup var indtil 1560 Hovedsognet.
———————————

1. (1559). Hans Fyenbo; havde været vicarius til Ribe Dk. 1538; han boede i Hostrup og var Præst i Niels Langes Tid, der var Lensmand p. Riberhus 1559-65.

Novrup s. 684-685 (se nedenfor).

2. 15 . . [p. Cap.*] Lambert Mortensen; [† c. 1661; byttede sin Pgd. i Hostrup med sin Annexbondes Gd. i Alslev].

Novrup s. 685 (se nedenfor).

3. c. 1561 [p. Cap.* 59] Christen Jensen; ~ . . . , der døde før ham; 6 B.; see Etm.; [† c. 1601 (el. senere); „han havde svageligt Helbred og fattige Omstændigheder, som gjerne ere Suiter af Chicaner“].

KS 3:2 (1877-80), s. 212; PT 11:5 (1944), s. 60; Novrup s. 685-686 (se nedenfor).

4. c. 1601 (el. senere). Peder Hansen; ~ F. D.; [† c. 1622; levede i stor Armod].

KS 5:2 (1903-05), s. 559; 2:6 (1872-73), s. 547; PT 11:5 (1944), s. 60.

5. c. 1622. Oluf Jørgensen Riber, f. c. 94; ~ 20 Abild Johansdtr. Harder, f. 02, † 18/1 57; 2 S., 7 D.; see 2 Etm.; J. Olufsen i Jerne-S.; P. H. Riber i Ølgod-S.; S. Kenckel i Tønder; [† 12/10 1651; ombyggede Prgden. af norsk Tømmer; havde Stridigheder med Jørgen Ahlefeldt til Visselbjærg og hans Fogder; Indberetn. til Ole Worm 38; Eptph.; Gravramme].

PT 11:5 (1944), s. 60-61; DanKir bd. 19, s. 2014, 2024-25, 2028 (se nedenfor).

6. o. 13/3 1652. Oluf Christensen Toft el. Warde, f. Varde c. 18; (Bdr. t. Morten C. T. i Andsager); vist St. Vibg. 38; C. 26/5 47; Pr. 65; ~ 52 F. D. Magdalene Olufsdtr., f. c. 23, † 2/2 81; u. B.; 2 ~ P. H. Riber i Ølgod-S.; [† 14/8 1677; Eptph.; Gravramme].

KUM I, s. 142 (»Olaus Christierni«); Sixhøj nr. 62 (uidentificeret); Novrup s. 687 (se nedenfor); DanKir bd. 19, s. 2024-25, 2028 (se nedenfor).

7. 13/8 1674**. Rasmus Seyersen af Grenaa; St. Vibg. 69; ~ Abild Olufsdtr., f. her, levede endnu 20; u. B.; [afstod Kaldet 1699; levede endnu 23/8 1705; havde som Capellan Hostrup Sogn og boede i Krauense].

KUM II, s. 13 (»Erasmus Victorinus«); Sixhøj nr. 509; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Skast hrd. nr. 7; Nygaards sedler: Afståelse, enken.

8. 26/12 1699**. David Jørgensen Fog af Ribe Cathr. K., f. 71; St. Ribe 90, Bacc. 91; Alumnus p. Borchs Kollegium 11/2 92 – 19/12 96; ~ 00 (Bev. 14/12) F. Bdrdtr. Gjertrud Christensdtr. Seier af Ørsted-E.; † Steenstrup Pg., b. 25/5 59; 12 B., hvoraf 5 døde smaa; (20) 4 S., 2 D.; see Rasmus D. F. i Steenstrup-L.; E. H. Ramstad i Hjortshøi-E.-E.; [† 1/8 1720; havde som Cap. Alslev S.].

KUM II, s. 176, 180 (»David Georgii Fogius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Skast hrd. nr. 8; Nygaards sedler: Ægteskabsbev. (de var næstsøskendebarn); Kbg. Stenstrup (1731-1792), opsl. 180, s. 346; Borchs K. nr. 19; Novrup s. 688 (se nedenfor).

9. 29/10 1720 [Rtr. Ringkjøb. 11/5 11] Mag. Hans Lauritsen Friis*, f. Ribe 4/10 85; (Bdr. t. Frants E. L. F. i Besser-O.); F. L. Mortensen F., Bfgd.; M. Anna Hansdtr. Rahr (Sstr. t. H. H. Roager (Rahr) i Ulvborg-R.); St. pr. 04; C. 5/9 05, l.; Huslærer hos Cclrd. Hellevad i Ringkjøb. 06–11; Mag. Kbh. 4/5 12; Pr. 47; ~ 15/7 21 Maren Christensdtr. Agerholm af Ringkjøb.-R. r. Cap., f. 1/7 93, † 21/7 53; u. B.; [† 28/4 1763; en tro og retskaffen Herrens Tjener; lod opføre en Kirkestald ved Hostrup K.; Eptph.].

KUM II, s. 298 (»Ioh. Frisius«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg amt, Ålborg by nr. 1619; Novrup s. 688-690 (se nedenfor); DanKir bd. 19, s. 2026, 2034 (se nedenfor).

10. 28/2 1755** [p. Cap.* 25/10 48, o. 11/4 49] Abraham Brochmann Sørensen Jessen, f. Hjerting 25/11 21; (Bdr. t. Jes S. J. i Andsager); F. S. J. i Hjerting, Skipper; M. Karen Abrahamsdtr. Brochmann; St. Ribe 43; C. •/2 46, h. c.; Cons.-Ass. c. 84; ~ 9/9 51 F. Pleiedtr. Mette Maria Andersdtr. Møller, f. Ringkjøb. 23/2 27, † 30/7 86; F. A. Sørensen M., Kbmd.; M. Helene Cathrine Christensdtr. Agerholm af Ringkjøb.-R. r. Cap.; 5 S., 2 D.; see Etm.; [† 30/1 1787; stridbar, havde adskillige fortrædelige Processer, hvoraf han vandt 3 ved Høiesteret; Eptph.].

KUM III, s. 32 (»Abrahamus Iessæus«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Varde kbst. nr. 134; Viborg byfoged nr. 1387; Novrup s. 690-695 (se nedenfor); DanKir bd. 19, s. 2000 (om hans forældre), 2026-27 (se nedenfor).

11. 10/6 1785**. F. S. Anders Møller Abrahamsen Jessen, f. 7/5 60; ~ 18/10 87 Mette Jørgensdtr. Bjørn, f. c. 65, † 4/8 91; 2 D.; [b. 7/5 1792].

Nygaards sedler: Børn; FWDP 57, 11.

12. 22/6 1792 [r. Cap. Varde 31/8 87) Andreas Sørensen Borch; [6/10 1797 r. Cap. Od. Frue K.; see Tommerup-B.].

13. 3/1 1798 [Henne-L. 1/6 87] Vitus Bering; [3/10 1800 Hesselager; see der].

14. 9/1 1801 [Spandet 29/12 97] Christian Moth Krarup af Ølby-A.-F., f. 31/12 66; St. Aarh. 86; C. 28/7 91, h.; ~ Maren Hoffmann Gyberg, f. 62, † 39; 2 S., 1 D.; see P. G. Wanning i Als; [# 6/4 1827, † 39].

15. 9/6 1827 [Taarup-K.-B. 22/12 20] Jørgen Overgaard; [18/10 1833 Volstrup-H.; see Ønslev-E.].

16. 31/1 1834, o. 3/4 [Adj. Fdbg. 24/1 29] Nicolai Laurentius Feilberg; [16/9 1838 V. Vedsted; see K. Helsinge-D.].

17. 29/12 1838. Niels Peter Jørgensen; [10/4 1855 Hygum; see der].

18. 4/7 1855 [Christiansø 16/6 49, o. Od. 8/8] Hans Lyder Roed Müller af Gram, f. Fol 7/8 12; St. Ribe 32; C. 12/7 38, h.; Skllrr. p. Christiansø 16/3 43; ~ Frederiksberg 27/4 43 Søster Augusta Gad af Roesk. Dk. r. Cap., f. Skjævinge 12/8 15, † Roesk. Duebr. Kl. 9/4 1904; 3 S., 4 D.; [20/11 1869 Voldum-R.; † der 7/2 1882].

AaDB, s. 116-117; Achelis II, nr. 9248.

19. 2/2 1870. Henrik Christian Leunbach; [17/5 1873 Kolding; see Taarnby Cap. p. l.].

20. 28/7 1873, o. 27/5, Lic. theol. Hans Valdemar Sthyr, f. Fdhvn. 3/10 38; F. Hans Hald S., Apoth.; M. Hansine Birg. Bay; St. Aalbg. 56; C. 18/6 61, l.; Manuduct. 52–63; Insp. (midlertidig) og Alumnus p. Borchs Coll. 16/4 62 – 30/9 63; udenlands 63–66: Heidelberg, Strasbourg, Paris, Rom, Florents, Genf og Leipzig; Alumnus p. Borchs Coll. 20/2 67 – 4/12 70; Lic. theol. 14/2 70; Medlem af den theol. Examenscomm. •/5 71; ~ Alslev 14/10 74 Sophie Louise Elisabeth Lillienskjold, f. Serritslevgd., Nebel S., 14/10 55, † 28/3 98; F. Chr. Ludv. Montaigne L., Propr.; M. Louise Emilie Caroline Adler; (77) 1 S., 1 D.; [10/2 1877 Prof. theol. ord.; Biskop over Lolld. Falst. 87; Minister for Kirke- og Undervisningsvæsenet 23/5 97; Biskop over Fyn 2/5 1900; C.* 96; † Carlottenlund 5/3 1905].

Borchs K. nr. 701; Elvius s. 42; DBL; Wikipedia; H.P.H. Novrup: Alslev og Hostrup Kirker. Fra Ribe Amt, bd. 4, 1915-1918, s. 704-706.

21. 17/9 1877, o. 16/11, Peter Nielsen Petersen, f. Jeising, Hostrup S., 11/10 46; F. Peter Nielsen P., Gdeier og Sognefgd.; M. Anna Nielsen; St. Ribe 66; C. 25/6 72, l.; Manuduct.; Alumnus p. Borchs Coll. 12/2 68 – 30/9 73; ~ Kbh. Johs. K. 11/6 78 Anna Susanne Cathrine Fog af Medolden, f. p. Venø 10/6 58, † Aagerup 21/10 87; B.; 2 ~ Roesk. Dk. 5/9 94 Nanna Dahlerup, f. Fred. 3/10 65; F. Herredsfoged Hans D. af Ballerup-M., Herredsfoged; M. Vilh. Margr. Kirstine Klausen; [5/3 1886 Aagerup-K.; 27/12 1901 Kbh. Trin. K.; † 18/8 1916].

Borchs K. nr. 731; Elvius s. 42; G-HF I, s. 594; H.P.H. Novrup: Alslev og Hostrup Kirker. Fra Ribe Amt, bd. 4, 1915-1918, s. 706-707.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Nielsen, O.: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Kjøbenhavn 1862, s. 198-206.
Danmarks Kirker, Bd. 19 Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1998-91. Alslev Kirke, s. 1999-2031, Hostrup Kirke, s. 2033-2054.
Novrup, H. P. H.: Alslev og Hostrup Kirker. Fra Ribe Amt, bd. 4, 1915-1918, udg. af Historisk Samfund for Ribe Amt, s. 684-711 (præsterne).