Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 419. Helsinge (Kirke-) og Drosselbjerg,

Løve Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/151; H. 9/30; K. M. 81; Lkm. 1/907; M. Nr. 497; M. 44; Kbg. 1694.
———————————

1. (1540). Severin Olufsen; vant en Sag paa Rettertinget 1540, ang. en Gaard som blev frataget Kaldet.

KRD bd. 1, s. 350-352.

2. 15 . . Ib Boesen; [† 1560].

3. 1560. Christopher Jensen, f. her; F. Degn og Stiftsskriver; ~ c. 60 Anna Nielsdtr. Hofvet, f. c. 28, † 6/10 98, E. e. Mag. J. P. Winstrup til Kbh. Nic. K.; F. N. H., Kbmd. i Kbh.; B.; [† •/12 1604; Hustrus Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; DanKir bd. 4, s. 1285 (se nedenfor).

4. 1604 [p. Cap.*, o. 10/12 78] Oluf Pedersen Kjøge; see P. O. Helsinge i Gjørlev-B.; A. J. Callundborg i Værslev-J.; [† •/6 1619; fiin, lærd og gudsfrygtig; hans Navn paa Alterkalken i Drøsselberg K. 1587].

KS 2:5 (1869-71), s. 148; DanKir bd. 4, s. 1322 (se nedenfor).

5. o. 16/6 1619. Anders Olufsen Riis (Alang); St. 18; [† P. 2/7 1637; lærd og from; tillige en syndelig Musicus; nævnt 1628 paa en Liste over drikfældige Præster i Sjællands Stift; hans Navn paa Alterkalken 1624 og paa prædikestolen 1625; forærede 1630 Døbefade i tin til begge K.].

KUM I, s. 31 (»And. Ol. Haland.«); PT 8:6 (1927) s. 185 (»Anders Olufsen Hallandsfar«); KS 2:6 (1872-73), s. 385; DanKir bd. 4, s. 1268, 1272, 1275, 1325 (se nedenfor).

6. o. 4/8 1637. Peder Jacobsen Worm af Nykjøb.-R.; St. 28; Pr. c. 67; 1 ~ c. 38 Annicke Heichensdtr., f. Flensborg, † c. 51; F. Kbmd. i Flensbg.; (45) 3 B.; 2 ~ Kbh. Frue K. 13/8 48 Sille Lambertsdtr. Balchenborg; (Sstr. t. Anne L. B. ~ J. S. Due i Gjørlev-B.); F. L. Tønnesen B. (fra Aalbg.), Sp. i Sunndal p. Nordmøre, Trondhjems St.; M. Anne Christensdtr. Lund; B.; 2 ~ T. H. Kingo i Slangerup-U. (siden Biskop i Fyen); see Jacob P. W. t. Vibg. Graabr. K.-A.-T.; J. L. Schmidt i Brenderup-O.; J. J. Carstens el. Karstensen til Od. St. Knuds K.; N. N. Steenberg i Ø. Hornum; C. J. Skov p. Feiø; N. H. Bøgvad og P. P. Bhie i Grevinge; Sønnen Lambert W. var fra c. 80 Rtr. i Kjerteminde, † 85 (see T. D. Kingo i Allesø-B.); [† •/7 1668; hans Initialer paa en Dørfløj i K. 1645 og paa Kirkeklokken 1651].

KUM I, s. 89 (»Petrus Iacobi Vormius Nycopiensis«); PT 8:6 (1927) s. 194; 15:1 (1966), s. 51-55; 2009, s. 145-146; STD s. 222-223; Kopskatten 1645, opsl. 40; Strøm 1, s. 73-76; FWDP 419,6; Kbg. Kbh. Frue K. (1631-56) opsl. 28 (2. vielse); DanKir bd. 4, s. 1282, 1283 (se nedenfor).

7. 12/7 1668. Frants Pedersen Kønig, f. Norge 39; (Bdr. t. Biskop Mourits P. K. i Aalborg); F. P. Jørgensen K. fra Aalborg, Tolder og Fgd. ved Moss i Norge; M. Anne Frantsdtr. af Ugilt-T.; St. Vibg. 56; p. Cap. Rakkestad v. Frederikshald; ~ Kbh. Holm. K. 30/4 69 Anne Lauritsdtr.; 2 ~ 25/1 95 Rasmus Jørgensen p. Skaftelevgd., Nordrup S., og † 06; [† 21/3 1694; deeltog som Student i Kjøbenhavns Forsvar; god og gudsfrygtig; Eptph.].

KUM I, s. 265 (»Franciscus Petri Norvegus«); Sixhøj nr. 318; KlitVen s. 327-328; DanKir bd. 4, s. 1284 (se nedenfor).

8. 3/4 1694 [p. Cap.* s. A.] F. Bds. Frederik Mouritsen Kønig; F. Dr. th. M. Pedersen K., Biskop i Aalbg.; M. Anna Mortensdtr.; St. Slag. 87; Pr. 27; 1 ~ Agnethe Hansdtr. Knoph, vistnok af Bregninge-B., † 29/5 29; 2 ~ Barbara Cathrine Eriksdtr. Kragh af Ørslev-S., f. c. 12; 1 S; 2 ~ C. Meyer i Ørslev-S.; [† 14/11 1730].

KUM II, s. 152 (»Fridericus Kønig/Fridericus Mauritij Køning«).

9. 1/12 1730 [Thorstrup-H. 16/4 28] Christen Høst, f. Lemvig •/4 92; St. Vibg. 16; Pr. 58; ~ 20/7 29 Karen Krag Frederiksdtr. Holmsted, f. 11, b. Kallundbg. 27/8 63; (Sstr. Peder F. H. i Magleby-H.); F. Etrd. F. Christensen H. (Bdr. t. Johanne Margrethe C. H. ~ H. C. Sytkam i Harte-B.), Bogholder v. d. ostind. Compagnie, Bgmstr. i Kbh.; M. Mette Thomasdtr. Fischer (Sstr. t. Johanne T. F. ~ C. H. Schurmann t. Kbh. Holmens K., Faster t. Ambrosia J. F. ~ P. M. Orsleff t. Hels. Olai K.); 4 B.; see Etm.; [† 21/2 1758].

KUM II, s. 400 (»Christiernus Høst«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 869; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 286; PT 3:4 (1895) s. 149, der har forvekslet ham med hans navnebroder i Vitten-H.-H., korrigeret i 14:3 (1961), s. 185.

10. 31/1 1755**, o. 12/2, Christopher Watkinson Samuelsen Bergen, f. Kallundbg. •/2 25; F. S. B., Forp. p. Kallundbg. Ladegd.; M. Christine Krag; St. Helsing. 42; C. 12/2 46; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 11/6 49 – 11/6 54; K. Helsinge-D. 22/11 53* el. 54*; 1 ~ F. D. Martha Christensdtr. Høst, f. c. 35, † 17/1 61; 3 S., 2 D.; 2 ~ 62 Helene Poulsdtr. Lind; F. P. L., Forp. p. Brorup; [† 26/3 1767].

Borchs K. nr. 262; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Løve hrd. nr. 49.

11. 5/6 1767 [Chinap. 24/10 60, o. 15/12] Gregers Zimmer Henriksen Røeder af Vemmelev-H., f. 15/8 33; St. Slag. 52; C. 25/5 56, h.; ~ Agnethe Frantsdtr. Dajon, f. 49, † 24/7 24; F. F. D., Materialforv.; M. Agnethe Plum; 1 S., 4 D.; see L. Ottesen i Bregninge-S.; [† 24/6 el. 24/7 1782 i Vemmelev Pg.].

12. 28/8 1782 [P. t. St. Mariæ K. i Bergen 1/8 81] Jacob Albert Christiansen Ørsted af Slag. St. Pet. K., f. 25/7 48; St. Slag. 67; C. 16/6 73; St. i Gøttingen s. A., i Kiel 75; ~ Nybg. 12/9 81 Ester Marie Thygesen, d. Nybg. 31/8 54, † Kbh. 27/11 03, Skifte i Ganløse; (Sstr. t. Mathias T. i Skjern og Moster t. Anna N. S. og Claudine S. ~ J. Hee i Todbjerg-M. og t. Amalie G. S. ~ J. H. Colding i Gislev-E.); F. Niels T., Kbmd.; M. Birgitte Kirstine Nielsdtr. Boysen; 4 D. (1807: u. B.); [† 16/8 1787].

Lampe I, s. 149; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 78, Nyborg byfoged nr. 1267.

13. 26/10 1787 [Nykjøb.-R. 8/10 83] Alexander Holm, f. Steenstrup, Jungshoved S., 14/5 40; F. Eskild H., Skllrr., siden Klokker i Skjelskør; M. Marie Christiane Harring; St. Kjøge 59; C. 63; d. P. i London 5/7 75, o. Od. 11/8; afskediget 80 formedelst Stridigheder ang. Kirkens Midler; ~ Kbh. Hel. G. K. 16/12 85 Birgitte Magdalene Halboe, f. Kbh. 25/1 62, † i Barselseng, b. 20/9 06; (Sstr. t. Anna Christiane C. H. ~ I. L. Walther i Steenmagle-S.); F. Christen H., kgl. Kjelderskriver(1); M. Cecilie Marg. Oberkampff; 3 S.; [# 22/1 1817; † 1/12 18; N. 261; E. 1/675 og S. 1/822].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Løve hrd. nr. 141; Kbg. Kbh. Helligånds K. (1763-1817 V) opsl. 109 (vielse); Registre (H) til Københavns kirkebøger (Halbo).

14. 20/6 1817, o. 3/7, Marcus Mathiesen af Rye-S., f. 5/10 85; St. Roesk. 03; C. 22/10 07, l.; ~ 5/6 18 Christine Marie Begtrup, f. Kbh. 24/2 00, † 16/4 66; F. Jens Worm B., Pagehovmstr.; M. Elisab. Schwartz; 2 S., 6 D.; see Mathias J. M. paa Jegindø; Carl E. M. i Brørup-L.; E. W. Begtrup i Birkerød; (H. P. Beckmann, o. Cat. Viborg); [† 24/1 1849. Som Mand og Fader kjærlig, som Embedmand nidkjær og samvittighedsfuld i sine Pligters Opfyldelse (S. Necrol. 2/400)].

15. 2/6 1849 [Skjørping-F. 2/10 38] Peder Herschend Bøgh, f. Vestermølle, Fruering S., 27/9 99; F. Hans B., Møller; M. Karen Herschend; St. Hors. 20; C. 10/1 26, h.; p. Cap. Nykjøb.-R. 21/2 27, o. 23/3; Sp. Sønderho 22/7 31; Pr. 8/11 45; ~ St. Fuglede 19/9 32 Ane Christiane Herschend af Gjørlev-B., f. Bakkendrup 21/12 09, † Kbh. 19/10 87; 2 S.; [# 1/9 1865; † Kbh. 7/9 72].

Nygaards sedler: Født, forældre; Kbg. Bakkendrup (1774-1817) opsl. 111 (hustrus fødsel); Kbg. Kbh. St. Matthæus (1885-89 D) opsl. 277 (enkens død).

16. 24/11 1865 [Ulderup i Sl. 24/9 47; afsat 13/10 48; c. P. Adserballe 48; c. Fp. Odense 49; genindsat i Ulderup 7/1 50; afsat af d. t. Regjering •/7 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.; (9/5 57 – 24/4 58 Paarup); Hjelpep. i Marslev-B. 65] Nicolai Laurentius Feilberg, f. Kbh. 27/6 06; F. Jstrd. Henning Fred. F., Voxlysfabr., Chef for Nationalbks. Laanefag; M. Lovise Brummer; St. Kbhs. Bgdsk. 23; C. 21/4 28, l.; Adj. Fdbg. 24/1 29 – 5/10 33; Sp. Alslev-H. 31/1 34, o. 30/4; V. Vedsted 16/10 38; R.* 27/12 82; 1 ~ 2/9 30 Conradine Antonette Caroline Købke, f. Kbh. 28/2 09, † 21/10 56; F. Pet. Berend K., Forst. for det mil. Bageri i Citadellet; M. Cecilie Marg. Petersen; 5 S., 4 D.; 2 ~ Lyngby 28/8 57 Bolette Christine Rørdam af Tølløse-Aa., f. 6/11 15, † 18/11 87; u. B.; see Henning T. F., Cat. i Odense; [# 27/11 1883, † 27/4 99; E. S. 1/454].

Arends I, s. 245: W. I. 584; J. 1544; M.-H. II. 117; M. 207 f.; Fr. B. I. 89; Elv. 190; Ersl. S. I. 454; Allen II. 263 Note; Richter; Sj. Aarb. 1927 S. 105-125; (Arends’ litteraturforkortelser); H.P.H. Novrup: Alslev og Hostrup Kirker. Fra Ribe Amt, bd. 4, 1915-1918, s. 696-701.
———————————

Noter:

(1) Kjelderskriver (kælderskriver) = person, der førte vinkælderregnskabet ved hoffet ell. i store husholdninger.

 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1982. Kirke Helsinge Kirke, s. 1239-1292, Drøsselbjerg Kirke, s. 1237-1338