Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 150. Brenderup og fra 1628 Ore (i Skovby Herred),

Vends Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/96; J. M. 392; B. M. 385; Lkm. 2/466; Kbg. Brenderup 1690, Ore 1705.
———————————

0. (1539. 41). [Skriver p. Nyborg Slot] Knud Henriksen; [† 1545].

KS 4:3 (1893-95) s. 147-150 (se nedenfor), 2:6 (1872-73), s. 751 (se nedenfor); Brænderup S. Præstehist., s. 619 (se nedenfor).

1. 15 . . Johan Mortensen; [det er uvisst, om han var P. her, var maaskee p. Cap.].

KS 4:3 (1893-95) s. 150 (se nedenfor), 2:6 (1872-73), s. 751 (se nedenfor); Brænderup S. Præstehist., s. 619 (se nedenfor).

2. 30/11 1545 [r. Cap. Middelfart-K.] Hans Trogelsen el. Troelsen, f. v. Kold.; ~ Maren Bertelsdtr., f. Middelfart, levede 99; (Sstr. t. Iver B. i Stege og t. Jens B. i Ore); F. Fisker; (mindst) 2 S., 4 D.; see J. H. Bruun i Taagerup-T.; H. Poulsen i Taulov-E.; J. Lauritsen i Udby i F.; P. Jørgensen i Føns-Ø.; P. Hansen i Veilby i F.; P. Hansen i Sandager-H.; [† 1595; „Hand gaar selffuer ved en Staff; prædiker intet; vilde haffue hannem (Sønnen) ordineret (valde est indoctus)“(1). (J. M. l. c.)].

KS 4:3 (1893-95) s. 150-152 (se nedenfor), 2:6 (1872-73), s. 751 (se nedenfor); BJMV s. 277, 322, 344; Brænderup S. Præstehist., s. 619-21 (se nedenfor).

3. 1596 [p. Cap.* 87] Mads Hansen Colding, f. Hørup v. Kold.; ~ Karen Margrethe Jørgensdtr. af Udby i F., levede 32; see J. M. Brenderup i Kjerte; [† 13/12 1628].

KS 4:3 (1893-95) s. 152-154 (se nedenfor), 2:6 (1872-73), s. 751 (se nedenfor); BJMV s. 322, 344; Brænderup S. Præstehist., s. 621-23 (se nedenfor).

4. •/3 1626*, i. 31/12 28 [Ore 97] Knud Eriksen Kraft; St. Od. 95; ~ Else . . . . , der overelevde ham; u. B.; [† •/5 1632; Biskop, Dr. Hans Michelsen skriver i sit diarium 14/2 29: „rescripsi Erico Bilde et parochianis in Brenderup de dm. Canuto in Ore, quod ipsum contra regium diploma libenter retinerent“(2) (lagde ham Hindringer iveien el. ikke vilde have ham til Præst); ligeledes 30/3 s. A.; „Dm. C. in Ore petiit a me comministrum, sic adhortante E. Bilde“(3); ligeledes 22/4 s. A.: „famulus meus Alexander Christierni ordinatus ad sacellanitum Brenderupense“(4). „Enken, fortrædelig, fordi hun var udelukket fra Kaldet, sagde ham ondt Rygte paa“; see Vedel Simonsen; Rugaard 2/116].

FS nr. 9 (»Canutus Erici«); KS 2:6 (1872-73), s. 751, 764-65 (se nedenfor); Brænderup S. Hist, s. 623 (se nedenfor).

5. k. 17/7 1632, o. 23/7 [Crtr. Roesk. . .] Mag. Mathias Andersen Hviid, f. 06; St. Opslo 26; Mag. Kbh. 15/5 43; (Kbh. Nic. K. 39); Pr. 10/3 54; ~ Dorothea Andersdtr.; (40) 3 B.; 2 ~ Etm.; see J. L. Arensbach i Asperup-R.; Anders M. H. i Asperup-R.; (M. H. Lauritsen i Haarslev; Anders H. L., Nr. 9 her); [† Kbh. •/9 1660 ved Stændernes Møde; Erik Bilde vilde have ham afsat, fordi han ikke vilde finde sig i, at E. B. brugte Noget af Pgds. Jord og tog Boghvede-Tienden fra ham; Bilde stevnede ham til Kaldets Fortabelse, for, mod Recessen af 1615, at have taget Skjænk og Gave for Begravelser; men ved Dom 3/9 1640 fik Præsten Ret; W. 1/479].

KUM I, s. 79, 180 (»Matthias Albin.«); KS 3:5 (1884-86), s. 126 (»Matthias Andreæ Albinus«, 26 år gl.), 2:6 (1872-73), s. 751, 769 (se nedenfor); 5:3 (1905-07), s. 703; Brænderup S. Hist, s. 623-26 (se nedenfor).

6. o. 30/11 1660 [Rtr. Sorø •/9 58] Mag. Jesper Lauritsen Schmidt (Smetius), f. Svendbg. 19/10 24; F. Smed; St. Od. 45; C. 46; Mag. i Sorø 55; Vicepr. 75; Pr. 80; 1 ~ F. E.; 2 ~ 25/6 80 Mette Pedersdtr. Worm af K. Helsinge-D., f. 31/5 56; 1 S.; 2 ~ Etm.; [† 10/4 1685].

KUM I, s. 191 (»Casparus Laurentij Svenburgensis«); KS 4:3 (1893-95) s. 142-43 (se nedenfor); 2:6 (1872-73), s. 752 (se nedenfor); 5:3 (1905-07), s. 732; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 3; DanKir bd. 9, s. 800 (Od. Skt. Knuds K.); Brænderup S. Hist, s. 626-27 (se nedenfor).

7. 16/5 1685, o. 21/6, Mag. Jørgen Jørgensen Karstens el. Carstens el. Carstensen; Pr. 85; [3/3 1688 Haarslev – byttede Kald med Etm.; see Od. St. Knuds K.].

8. 3/3 1688 [Haarslev 22/10 66, byttede Kald med Fmd.] Ernst Günther Eriksen Helm, d. Sønderborg 5/8 38; F. E. Weinschenk; St. i Leipzig 60; ~ 68 Anna Gjødesdtr. af Krogsbølle, d. 6/2 53, † her 33; 3 S., 2 D.; see Erik E. H. i Gudme-B.; Gjøde H. i Klinte-G.; Etm.; [† 21/1 1715; Pg. br. 1/5 89; Lgst.].

Achelis I, nr. 2771; KS 2:6 (1872-73), s. 752 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 22; Odense amt, Vends hrd. nr. 48; PT 1:4 (1883), s. 293 (Bircherods Dagbøger); Danske Kancelli: Efterfølgerens kaldsbrev, hvor Ernst Helm den 25/11 1699 omtales som død, hvilket ikke kan være rigtigt, eftersom han nævnes i kirkebogen efter den tid: Kbg. Ore (1705-1790) opsl. 6 (fadder 9/4 1710); Kbg. Krogsbølle (1637-65) opsl. 96 (hustrus dåb); Brænderup S. Hist, s. 629 (se nedenfor); DanKir bd. 9, s. 5731-32 (se nedenfor).

9. 23/12 1699** [Hør. Od. 98] Anders Hvid Lauritsen*, f. Oregd. c. 76; (Bdr. t. Mads H. L. i Haarslev); F. L. Pedersen, Forp.; M. Helene(?) Madsdtr. Hviid, en Dtr. af Nr. 5; St. Fred. 96, Bacc. 97; 1 ~ her 27/9 00 F. D. Anne Margrethe Ernstsdtr. Helm, † c. 19, Skifte 13/1 21; 2 S., 3 D.; 2 ~ Faabg. 21/5 31 Anna Helene Mikkelsdtr., E. e. Kbmd. Henning Nielsen i Faabg.; B.; see J. F. Hornemann i Kjerteminde-D.; A. J. Schmidt i Hjortkjær; (Fr. E. Grüner i Vissenbjerg); [† 1761; havde store Familiesorger, som han bar med philosophisk Rolighed; en Søn bortspillede en Herregaard i Jydland, som var sine 30,000 Rd. værd; Datteren Ane Helene var medskyldig i sin Mands, Sp. Hornemanns, Drab; den Morgen, hun blev henrettet, stod Faderen indenfor et Vindue i Odense, for at see hende føres forbi til Retterstedet, spisende ganske gemytligt sit Øllebrød; (see V. Simonsen: Elvedgd. 3/15); eiede Holsegaard].

KUM II, s. 222 (»Andreas Laurentii«), s. 225 (»Andreas Laurentii Albinus«); KS 2:6 (1872-73), s. 752 (se nedenfor); Danske Kancelli: Kaldsbrev; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 33, 48; PT 7:1 (1916), s. 46; Brænderup S. Hist, s. 629-632 (se nedenfor); Kbg. Brænderup (1690-1722) opsl. 4 (1. vielse).

10. 8/1 1762, o. 26/2, Rasmus Hansen Edsberg, f. Edsbjerg, Brylle S., 12/3 21; F. H. Rasmussen, tidligere Skipper i Faabg.; M. Anna Cathrine Jørgensdtr., Præstedtr. fra Sjælld.; St. Od. 40; C. 46; Huslærer forsk. St.; ~ Johanne Margrethe Thomasdtr. Trojel af Vissenbjerg, f. Povelsker 38, † Pjedsted 29/6 34; 3 S., 3 D.; see Thomas E. i Svallerup; Johan J. E. i Pjedsted-G.; Johan Henrik E. i Søndersø; (N. P. Cruusberg i Tversted-U.-B.); [† 18/3 1790; fik 30/1 75 Præmie for levende Hegn; W. 1/271; N. 143].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 138; Brænderup S. Hist, s. 632 (se nedenfor).

11. 14/5 1790 [r. Cap. Stokkemarke 19/10 87] Svend Bønnelykke, d. Gaarslev S. 24/9 58; (Bdr. t. Niels B. i Jerne-S.); F. Laurits Eriksen B., Skllrr. i Gaarslev (Pjedsted); M. Maren Nielsdtr. Boll (Buhl); St. Fred. 78; r. Cap.* 2/9 85; ~ 2/11 87 Margrethe Magdalene Aaby af Særslev, † 4/3 19, E. e. I. C. L. Schmaltz i Vissenbjerg; 3 ~ 24/7 05 Cpt. Pet. Hartvig v. Bonnichsen i Bogense; u. B.; [† 13/8 1793].

KUM III, s. 367 (»Sveno Bønnelycke«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 146, i Vejle amt, Holmans hrd. nr. 20 (forældre); Nygaards sedler: dåb, far, mor; Brænderup S. Hist, s. 632-33 (se nedenfor).

12. 18/10 1793 [r. Cap. Stokkemarke 8/2 93] Holger Frederik Wessel Brown*, f. i Størdalen [Stjørdal] ved Trondhj. 17/1 58; F. Peder W. B., Sp. og Cons.-Rd.; M. Christine Augusta Parelius; St. Trondhj. 77; C. 17/1 82, h.; p. Cap. Kallehave 27/11 87, o. 30/11; ~ 4/12 95 Karen Solgaard Marstrand af Simmerbølle, f. 31/3 73, † Od. 28/5 48; 3 S., 2 D.; see Peter W.-B. i S. Høirup-Aa.; H. C. Fahnøe i Sønderup-N.; [† 15/4 1837].

Brænderup S. Hist, s. 633 (se nedenfor).

13. 25/7 1837 [Glenstrup 26/11 28] Laurits Esbern Dahl, f. Rand. 12/9 91; F. Jesper Lauritsen D., Kbmd.; M. Louise Severine Sørensdtr.; St. Rand. 10; C. 10/7 16, l.; Adj. Rand. 5/10 16; Cat. Rudkjøb. 19/5 20, o. 26/8; Sp. Meirup o.s.v. 6/6 21; Ølby-A.-F. 17/3 24; ~ Rand. 23/12 17 Sophie Therese Moreau, f. 93, † Kbh. 13/12 74; F. Jean François M., Sprogmester i Sorø; M. Sidsel Marie Hansen; 3 S., 4 D.; see E. E. F. A. Schive, Cat. i Kallundbg.; [† 23/3 1847; særdeles brav; B. D. G. 1/206; E. 1/317 og S. 1/345].

Nygaards sedler: Forældre, vielse, børn: Randers, Holstebro, Ølby, Glenstrup, 1834; Kbg. Glenstrup (1814-60) opsl. 26 (søn 1832); Brænderup S. Hist, s. 633 (se nedenfor).

14. 12/5 1847 [Eilby-M. 19/12 34, o. 9/1 35] Christopher Arent Holm Sidenius af Særslev, f. 13/8 05; St. pr. 25; C. 9/7 32, h.; 1 ~ 15/7 (el. 19/8) 35 Emma Adelaide Ramus, f. 14/12 04, † 4/12 37; F. Kmrd. Frants R., Amtsforv. i Nykjøb. p. F.; M. Mary Helene Hincheldey; 1 S., 1 D.; 2 ~ Særslev 18/12 40 Petra Holm, f. 2/3 19, † 11/7 59; F. Peter H., Kbmd. i Maribo; 2 S., 3 D.; [# 12/1 1866; levede 78 i Kbh.; † 5/8 80].

Richter II, s. 1017, 1018; Brænderup S. Hist, s. 633-34 (se nedenfor).

15. 17/3 1866, o. 2/5 [Skllrr. i Hjelmsømagle 1/9 43] John David Bertram Koefoed af Aversi-T., f. 20/3 16; St. Roesk. 34; C. 18/1 41, h.; ~ Aversi 2/10 43 Christiane Emilie Thielsen, f. Kbh. 29/4 19, † Gladsaxe 23/6 90; F. Evald Finck T., Silke- og Klædehandler; M. Julie Vilhelmine Fæster; 5 S., 3 D.; [# 12/11 87; † Gladsaxe 25/5 1905; ejede Teglværk].

Elvius s. 79; G-HF I, s. 106; Brænderup S. Hist, s. 634 (se nedenfor).
———————————

 

 

No 151. Sognecapellaner (fra 29/1 1762 residerende) i Brenderup og Ore.

[Vends Herred, Odense Amt, Fyens Stift]

Anm. Disse Capellaner boede i det 17de Aarhundrede i Ore.
———————————

1. o. 15/7 1646. Daniel Andersen Prenter; [1648 Harring-S.; see der].

2. o. 2/8 1648. Hans (el. Jens) Bertelsen; maaskee St. Slag. 43; (kaldes i N. khist. S. VI, S. 752, Anders B.).

KUM I, s. 178 (»Ioannes Bartholi Fionus«), den neste er »Andreas Bartholi«, fmtl. en broder; KS 3:5 (1884-86), s. 120 (»Johannes Bartholi«).

3. o. 20/12 1654. Peder Nielsen Esterbølle; [1655 p. Cap. Søndersø; see Sp. ss.].

4. o. 24/1 1655. Hans Olufsen Fjeldsted; [1659** Skjellerup-E.; see der].

———————————

5. 12/10 1759, o. 7/12, r. Cap. 29/1 62, Frederik Elisesen Grüner; [19/7 1780 r. Cap. Vissenbjerg; see Sp. ss.].

6. 1/11 1780. Eiler Christopher Schmidt Kaasbøll Munthe, f. c. 53; St. pr. Helsing. 71, Bacc. 72; [fmtl. † el. forflyttet 1781].

KUM III, s. 304, 317 (»Hilarius Christophorus Kaasbøll Munthe«, 18 år gl.).

7. 18/7 1781, o. 31/8 [Degn i Guldbjerg-S.] Laurits Raahauge (Raaehave), f. Slotø v. Lolld. 52; F. Claus R., Forp. p. Havløkkegd., Østofte S., under Knuthenborg Gods; St. Nakskov 70; C. 77; O.; [† 22/5 1785].

KUM III, s. 298 (»Laurentius Raahauge«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 137.

8. 2/9 1785. Svend Bønnelykke; [19/10 1787 r. Cap. Stokkemarke; see Sp. her].

8b. 30/11 1787, o. 28/11, Jens Arreboe Hviid; [9/5 1788 Ørsted i F.; see der].

9. 22/8 1788, o. 24/9, Frederik Schmidt; [21/5 1790 r. Cap. Stokkemarke; see Guldbjerg-S.].

10. 25/6 1790, o. 16/7, Preben Saxtorph; [22/7 1791 S. Høirup-G.; see Magleby p. L.].

11. 16/9 1791, o. 12/10, Andreas Nicolai Kirchhof; [31/8 1792 r. Cap. Østofte; see Hedensted-D.].

12. 4/1 1793, o. 1/2, Niels Holm; [24/5 1793 Sandager-H.; see der].

13. 2/8 1793, o. 28/8, Niels Brinch Holst; [20/12 1793 r. Cap. Stokkemarke; see Sp. ss.].

14. 31/1 1794 [p. Cap. S. Kirkeby-A. 20/4 92] Gottfred Becher; [21/12 1798 Alsted-F.; see der].

15. 4/1 1799, o. 12/2, Palle Saabye Monrath; [23/10 1807 Klinte-G.; see der].

Nedlagt efter Rescript 30/9 1803.

———————————

Noter:

(1) »valde est indoctus« = Han er meget ulærd.
(2) »rescripsi Erico Bilde et parochianis in Brenderup de dm. Canuto in Ore, quod ipsum contra regium diploma libenter retinerent« = 14. febr. 1629: Jeg svarede Erik Bille og sognebeboerne i Brenderup angående hr. Knud i Ore, fordi de gerne ville beholde ham imod det kgl. brev.
(3) »Dm. C. in Ore petiit a me comministrum, sic adhortante E. Bilde« = 30. marts 1629: Hr. Knud i Ore bad mig om en kapellan, idet Erik Bille tilskyndede dertil.
(4) »famulus meus Alexander Christierni ordinatus ad sacellanitum Brenderupense« = 22. april 1629: Min amanuensis Alexander Christensen blev ordineret til kapellaniet i Brenderup (se N. Aaby-I.).
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2020. Brenderup Kirke (endu ikke udgivet), Ore Kirke, s. 5693-5738 (udg. 2020).
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rørdam, Holger Fr.: Bidrag til fynske Kirkers og Præstekalds Historie: VII. Brænderup Kirkebog. Kirkehistoriske Samlinger, 4:3 (1893-95), s. 140-154.
Rørdam, Holger Fr.: Prøver af en fynsk Præstehistorie fra forrige Aarhundrede: Brenderup og Ore. Kirkehistoriske Samlinger, 2:6 (1872-73), s. 750-753, 764-777.
Hertel, L. V. og A. R. Idum: Brænderup Sogns Præstehistorie. Aarbog for Odense og Assens Amter 1925, s. 618-635.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 878. Ore,

Skovby Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

———————————

1. 15 . . Niels Olufsen Bang; Pr.; 3 el. 4 S.; see Søren N. B. i Nysted; Ole N. B., P. (Cap.?) t. Kauslunde el. r. Cap. Middelfart-K..

2. (1547). Simon Jensen; [»Hr. Simon Jensen, Sognepræst til Ore«, nævnt ang. et Pant paa en Gd. i Tofte i Skoubye Sogn].

VS-Rugd. I, s. 97.

3 (2). (1555). Niels Nielsen Bang; »Hr. Niels i Ore« fik 7/1 55 Brev »paa Kongens Part af Tienden af Ore Sogn i dette Aar«; [1558 Klinte-G.; see der].

KB bd. 1 (1551-55) s. 357.
Udgaar her, skal være nævnt Aar 1500; 3. 1558. Sone . . .
                VS-Rugd. I, s. 43.

4. (1562). Jens Bertelsen, f. Middelfart; (Bdr. t. Iver B. i Stege og t. Maren ~ H. Trogelsen i Brenderup); F. Fisker; ~ Maren . . . , f. i Vinding, Jylland; vist 2 ~ Etm.; [Henrik Anefeldt til Oregaard gav ham en Gd. i Ore, at benytte; men, da han vilde gjøre den til en retmæssig Pg. og lod den taxere, tog Patronen den fra han, saa at han maatte boe i Bogense. (Vedel Simonsen: Rugd. 2/8); det er maaskee ham, der 31/5 1580 boede i Skovby.]

BJMV s. 277, 297, 344; DKL II, s. 214, 231; VS-Rugd. II, s. 4-5, 59, 60; KS 6:2 (1936-38), s. 224.

5. 1571 [r. Cap. Vigerslev-V. (69)] Hans Knudsen, f. Rødding v. Ribe c. 34; ~ F. E. (?) Maren . . . , f. i Vinding, Jylland, E. e. Hans Bertelsen; [fmtl. † c. 1590; havde i 1589 været Præst her i 19 Aar].

BJMV s. 46, 263, 275(?), 277, 279(?), 297; VS-Rugd. II, s. 5, 51.

6. 15 . . Herluf . . . ; [b. 27/5 1591; var formentl. Cap.; (Rugaard 2/59].

BJMV s. 264.

7. c. 1588** [r. Cap. Bogense-S. 84] Hans Jacobsen; [nævnt som P. her 4/3 1590, som Sognepræst 4/12 96; blev 1594 udlagt af Jørgen Ibsen, fordum Foged p. Oregd., hans Hustru Karine, at han havde døbt dem 3 Voxbørn; hvilket skete af Had, fordi han havde straffet J. Ibsen, at han ikke kunde sin Børnelærdom; han maatte vilkaare (forpligtige) sig, at have sit Embede forbrudt; levede 1602, da han brugtes til, at hjelpe i Pestens Tid (Rugaard 2/63; Pontoppidan 3/531)] .

BJMV 266, 267, 270, 271-272, 273, 275, 278, 279, 285.

8. 1597. Knud Eriksen Kraft; [1628 tillige Brenderup; see Brenderup-O.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2020. Ore Kirke, s. 5693-5738.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995, s. 46, 264, 266, 267, 270, 271-272, 273, 275, 277-278, 279, 285, 297.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.