Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 295. Føns og Ørslev,

Vends Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/100; J. M. 382; L. S.*; L. P. B.; R. M. 357; Lkm. 2/448; Kbg. 1660.
———————————

1 (2). (1549). Jørgen . . . ; see Nr. 3.

2 (1). 1563. Johan Paludan; see N. khist. S. 6/327.

3. c. 1571. Peder Jørgensen, en Søn af Nr. 1, f. c. 47; St. 67; ~ Mette Hansdtr. af Brenderup; u. B.; [† 19/6 1613; Eptph.].

FS nr. 675 (»Petrus Georgii«); Hegelund I s. 614, II s. 317.

4. 1613, o. 31/10. Jørgen Kjeldsen, f. Ribe; F. K. Jørgensen, Bgmstr.; M. Anne Ibsdtr. Tornum; St. i Wittenberg 08, Heidelberg 10, Frankfurt a. M. s. A., Marburg 12; Pr. 27/8 32; 1 ~ Lene Hansdtr., † 16; F. Hans Lauritsen Amerinus, Medicus i Ribe; M. Ellen Jacobsdtr.; 2 ~ Anna Pedersdtr.; F. Dr. P. Iversen i Vibg.; see K. J. Føns i Balslev-E.; J. Jacobsen i Huusby-V.; [b. 9/12 1640].

Hegelund I s. 624, II, s. 316; OD-RFR II, s. 188; Kinch II, s. 312; Helk I, s. 277.

5. c. 1641 [p. Cap. Tranekjær-T., o. 4/9 39] Poul Jørgensen Rosenvinge, f. Od. c. 12; F. J. Mogensen R., Bgmstr.; M. Karen Rickertsdtr. Seeblad; St. Od. 33; 1 ~ F. E.? Anna Pedersdtr.; 2 ~ Karen Knudsdtr. Blanchenborg, f. 39; F. K. Jacobsen B., Rdmd. i Od.; M. Mette Jensdtr.; 3 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Knud P. R. i Fjelsted-H.; [† 11/11 1675; ved de Svenskes Landgang udplyndret, lagt paa Tortur og ophængt, men reddet af sine Folk (Pont. Atl. 6/646)].

KUM I, s. 114 (»Paulus Georgij Othonianus«); KS 3:5 (1884-86), s. 130 (»Paulus Georgii Othonianus«, 27 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 79; SL bd. 2, s. 93, 175; PT 5:6 (1909), s. 6.

6. 31/1 1671*, o. 26/11 75, Peder Jensen Winther*, f. Aarh. 2/1 50; F. J. Sørensen W., Rdmd.; M. Mette Rasmusdtr. Thestrup (Sstr. t. Oluf R. T. i Dalby-S., Clemens R. T. Hjerm-G.-V. og t. Peder R. T. i Huusby-V.); St. Aarh. 70; Pr. 04; 1 ~ F. E., b. 6/11 94; 3 B.; 2 ~ 12/12 95 Euphrosyne Christensdtr. Luja, f. Od. 62; F. Ass., Dr. med. C. Henriksen L.; M. Abigael Lauritsdtr.; 3 B.; see Rasmus P. W. i Ørbæk; Christen H. P. W. i Veile-H.; Laurits P. W. i Kjerte; [† 26/4 1725; gav Kalken].

KUM II, s. 21 (»Petrus Iohannis Wintherus«); E. Brejls skifteuddr.: Assens byfoged nr. 867; RPTS s. 48-53; SL bd. 2, s. 175; Strøm 3, s. 39.
(18/4 1714*. Henrik Jensen Faber; see Ringe).

7. 1725 [r. Cap. Fred. Trin. K.-V. 19/6 22] Søren Ovesen, f. Fred. c. 82; St. Od. 04, Bacc. 05; Hør. Fred. (05); F. O. Pedersen, Bedemand, Veier og Maaler; M. Anne Sørensdtr.; Føns-Ø. 27/10 15*; ~ Gundel . . . ; F. Brygger i Kbh.; 1 S., 2 D.; [† 2/3 1734].

KUM II, s. 293, 300 (»Severin. Ovenii«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 60; Fredericia byfoged nr. 549.

8. 19/3 1734, o. 21/4, Henrik Knudsen Werchmeister af Veilby i Fyen, f. 07; St. Fred. 25, Bacc. 26; C. 9/3 28; 1 ~ Margrethe Nielsdtr. Buchholtz, † 27/3 55; F. N. B., Proviantforv. i Nybg., siden Eier af Hesselagergd.; 3 S., 10 D.; 2 ~ 56 Elisabeth Winning; M. Sophie Dorothea Lihme; 8 el. 13 B.; 2 ~ Etm.; see H. P. Landt i Hesselager; [b. 12/2 1779; han synes at have været Fader til ialt 30 Børn, Dødfødte og Aborter iberegnede; gav dem franske Navne, f. Ex. Trentiesme; var vist i det Hele en snurrig Patron].

KUM II, s. 473, 477 (»Henricus Werchmeister/Verchmester«, 19 år gl.).

9. 31/3 1779, o. 21/5, Christian Gamrath el. radt, f. Od. 19/2 42; F. Mathias G., Vaabensmed; M. Anna Elisabeth Eubel; St. Od. 60; C. 10/10 65, n.; ~ 15/10 79 F. E.; [† 9/1 1803].

10. 4/3 1803 [Huusby-V. 17/3 97, o. 28/4] Christopher Gleerup, f. Aarh. 20/11 70; F. Jstrd. Frederik Christ. G., Bgmstr.; M. Catharine Margrethe Thye; St. Aarh. 90; C. 15/7 94, l.; ~ Kbh. 3/4 97 Sophie Amalie Hansen, f. Esbønderup 23/9 71, † Sønderby 12/5 53; F. Fred. H., kgl. Skovrider; M. Karen Assens; 1 D.; see F. L. Storch i Sønderby; [# 20/9 1837; † Sønderby 21/4 52; skjænkede (38) 100 Rdl. til et Sognebibl.].

11. 9/11 1839 [p. Cap.* 22/10 34, o. 9/1 35] F. Bds. Mathias Frederik Gleerup af Hygom-E. , f. 12/6 08; St. Vibg. 28; C. 18/4 34, l.; ~ 16/1 35 Marie Nicoline Hansen, f. Klim 2/4 07, boer som E. i Udby; F. Cpt. Johannes H., Herredsfoged; M. Anna Marie Randrup; 3 S.; see Christopher G. i Udby i F.; Johannes T. G. i Vrou-R.; [† 9/12 1841; meget afholdt; B. D. G., 1/146].

Sixhøj nr. 1638.

12. 20/2 1842 [S. Felding-A. 16/10 40] Christian Radoor af Brøns, f. Vodder 3/4 01; St. Ribe 23; C. 7/7 29, n.; p. Cap. i Eltang-V. 2/10 29, o. 21/1 30; Hveisel-G. 21/7 30; Hjelpep. i Føns-Ø.; Kjerte . . . ; ~ 8/9 41 Sophie Marie Møller, E. e. F. Storm i Kjerte, † Middelf. 25/2 77; u. B.; [† 11/2 1864].

Achelis II, nr. 8685.

13. 6/5 1864 [Huusby, Flensborg Amt, 14/1 59; afsat af d. t. R. 15/3 64] Johan Henrik Nissen, f. 24/2 20; F. Hans Ditlev N., Gartner ved Sorø Acad.; M. Agathe Marie Reeberg; St. i Sorø 37; C. 26/1 44, l.; c. Adj. Od. 13/7 47; Adj. ss. 10/7 48; Sp. Hyrup, Flensborg Amt, 22/12 51, o. 7/2 52; ~ 3/8 49 Cathrine Sophie Hedvig Døllner; F. Carl Fred. D., Gartner p. Vallø; M. Sophie Hedvig Møller; 5 S., 2 D.; [9/6 1875 Vissenbjerg].

14. 30/8 1875. Frederik Christian Olesen; see Farstrup-L.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.