Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

Fredericia.

No 276. Sognepræster til Trinitatis Kirke og Veilby.

Elbo Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

M. S. III; R. M.; Wilse: Om Fredericia; Lkm. 6/178; Kbg. Fred. Trin K. 1685; Veilby 1735.
Anm. Trin. K., først bygget af Bindingsværk, blev 1689 opført af Grundmuur. Veilby var tidligere Annex til Ullerup Sogn hvis Kirke blev nedbrudt ved Fredericias Anlæggelse.
———————————

1. 1654 [Ullerup-V. c. 46] Mag. Peder Nielsen Bøgvad af Ullerup-V.; (Bdr. t. Anders N. B. i Uldum-L. og t. Anna N. B. ~ P. Christiansen, r. Cap. i Ringkjøb.-R.); St. Ribe 35; ~ Anna . . . , der overlevede ham; 6 B.; [Efter en Beretning omkom han 24/10 1657, da han under Beleiringen vilde begive sig ud til Fjenden, med To af Magistraten, for at gaae i Forbøn, idet han skal være bleven nedtraadt i Porten. Rimeligere er han død af Følgerne 10/1 1658].

KUM I, s. 131 (»Petrus Nicol. Bøgvad«); KS 2:1 (1857-59), s. 108-109; VejAar 1908-2, s. 290 (se nedenfor); 1947, s. 104-105 (Uldum og Langskov Sognes ældste Præstehistorie); DanKir bd. 17, s. 554 (Ullerup Kirke), s. 356 (se nedenfor).

2. 30/4 1658 [Fp. v. Gyldenløves Rgmt. t. Hest, o. Trin. 57] Mag. Peder Jørgensen Dorscheus (Dorsch, Torsch), f. 30; F. J. Pedersen Torsch, Bgr. i Ringkjøb.; St. Vibg. 51; Rtr. Ringkjøb. 50; Skp. 4/7 56; Mag. 63; Pr. 3/5 67; 1 ~ Kbh. Hel. G. K. 1. Adv. (27/11) 53 Cathrine Ibsdtr., f. Ribe, † 26/2 68; 1 S., 2 D.; ~ 2 Rand. 15/12 68 Karen Mikkelsdtr. Hvid, f. Rand. c. 40, † 2/9 15; (Sstr. t. Maren M. H. ~ C. J. Thorsager i Holme-T. og t. Margrethe M. H. ~ C. Jørgensen i Harridslev-A.); F. M. Thygesen (Hvid), Bgmstr. i Rand.; M. Anne Hansdtr. (Bentzen); 3 S., 6 D.; see Johannes P. D. t. Kbh. Frue K.; Mikkel P. D. i Vinding-V.; L. Jensen i Beder-M.; C. J. Thorsager i Holme-T.; C. Hirtznach i Astrup-T.-H.; R. Olufsen, r. Cap. her; [† 10/1 1685; en brav Mand; hans Pg. blev brændt, fordi han ikke ville bede for den svenske Konge, idet han sagde, at han havde kuns een Gud at bede til og een Konge at bede for; samlede siden anseelige Midler; Sønnesønnen T. M. D. i Vinding-V. siger i R. M., at Bedstefaderen holdt sin første Præd. i Fred. „non sine obmurmuratione, tandem tamen optime sedata“; see Nye kirkehist. Saml. 1/102; Pg. br. 59].

KUM I, s. 234 (»Petrus Georgij Ringopolitanus«); Sixhøj nr. 253; KS 2:1 (1857-59), s. 105-108, 4:4 (1895-97), s. 561 (skipspræster); IBB Ulvborg herred Vinding-V.; E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 766, 767, 798, 917; Gejstl. sk. i Vejle amt, Elbo hrd. nr. 1; IBB, Elbo hrd., Fredericia; DBL bd. 4, s. 314; DanKir bd. 17, s. 356 (se nedenfor).

3. 17/1 1685 [Aman. i Ribe 81] Mag. Christen Sørensen Borch af S. og N. Bork, f. 54 el. 6/10 55; St. Kold. 75; Mag. Kbh. 17/6 86; Pr. 90; 1 ~ Ribe Dk. 26/8 85 Johanne Sørensdtr., † 9/11 94; F. S. Sørensen, Amtsforv. i Vordingbg; hun var en Slægtning af Bispinde Lodberg i Ribe; 3 S.; 2 ~ Ribe Dk. 26/9 95 Ane Margrethe Anchersdtr. af Kolding (F. blev Biskop i Ribe), d. Kold. 27/5 77, † 44; 3 S., 6 D.; see Søren C. B. i Tyregod-V.; M. Thomsen (Bredsdorff) i Lunde-Ou.; H. L. Krag i Gamborg; Ancher C. B. i Vordingbg.-K.; C. S. Schowgaard i Husby-N.; (C. H. Grønwold i Torsted); [† 24/12 1717; W. 1/133; 3/99; N. 77; Eptph.].

KUM II, s. 58, 144 (»Christianus Borrichius«); KoldStud s. 64-65; DanKir bd. 17, s. 343 (se nedenfor).

4. 14/2 1718 [Hør. Kbh. . . .] Mag. Jens Jensen Bergendal af M. Bjergby-B., f. 2/11 84; St. Sorø 04, Bacc. 07; C. 15/7 09, l; Mag. Kbh. 4/5 12; 1 ~ Anna Cathrine Spend; 2 ~ 9/5 19 Kirstine Lauritsdtr. Hylling af Kbh. Frue K. 1. r. Cap., E. e. P. P. Danchel, 2. r. Cap. ss.; Skifte 28/12 68; see Jens J. B. t. Fred. Mich. K.-E.; [† 23/1 1750].

KUM II, s. 294, 318, 378 (»Ianus Iani f. Bergendal«, 19 år gl.); SB s. 228.

5. 22/5 1750 [r. Cap.* 2/10 44] Marcus Pedersen Clod, f. Helsing. 15; (Bdr. t. Johannes P. C. i Vemmetofte); F. Mag. P. Marcussen C., Rtr. ss.; M. Anna Johansdtr. Schrøder af Helsing. St. Olai K.; St. Helsing. 32, Bacc. 34; Hør. ss. . . . ; udenlands . . .; C. 43; Fp. 6/9 43, o. 27/9; Pr. . . . ; ~ 46 Mette Elisabeth Valentinsdtr.Wichmann, f. Od. c. 25, † 19/12 92; F. V. Erik W.; M. Else Pedersdtr. Deichmann; 7 S., 6 D.; see Peter C. t. Roesk. Dk.; Hans A. C. i Krogsbølle; Christian C. i Skydebjerg-O.; J. Kirkebye i Brøndum-N.; D. Haahr i Spjellereup-S.; [† 19/5 1786].

KUM II, s. 536, 550 (»Marcus Clodius«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 2738, 1855; SL II, s. 209-210.

6. 4/8 1786 [Brande 29/1 63] Dr. th. Niels Christian Clausson, f. Christiania 28/3 24; F. Claus C., Kbmd.; St. Christiania 43; C. 15/7 51, n.; p. Cap. Øster Moland og Tromø, Christiansands St., 54; Fp. 61; Dr. th. 90; ~ Risør 28/6 57 Martha Stub, d. 27/2 38; F. Samuel Andersen S., Sp. i Risør; M. Else Tellefsdtr. Dahl; mindst 2 S., 1 D.; see Claus C. i Smidstrup-S.; (N. C. Gamborg i Ø. og V. Assels; F. V. Gamborg i Steenløse-V.); [† i Christiania 23/6 1794, paa en Reise til sin Fødeby; fik 71 en Guldmedaille og en do. af Sølv af General-Landvæsenscollegiet; W. 3/152; N. 123; DBL].

S. H. Finne-Grønn: Arendals geistlighed. Christiania 1897, s. 28-29; VejAar 1908-1, s. 147-153 (Fra Brande i Præsten Niels Christan Clausens Tid).

7. 19/9 1794 [Skydebjerg-O. 6/2 82] Peter Marcussen Clod; [3/10 1798 Od. St. Knuds K.; see Roesk. Dk.].

8. 4/1 1799 [Vandsø, Christiansand St., 29/10 90] Dr. th. Peter Olivarius Bugge*, f. Solbjerg, Holt S., Christiansands St., 2/12 64; F. Søren Larsen B., senest Sp. i Øiestad; M. Gidsken Edvardine Røring; St. Chrsand. 82; C. 25/4 86, l.; Mag. 87; Alumnus p. Borchs Coll. 8/5 87–87; Sp. Skuldelev-S. 8/6 87, o. 1/7; Dr. th. i Göttingen 95; Pr. . . . ~ 26/10 87 Cathrine Magdalene Koch af Horbelev-F., f. 29/9 71; 6 S., 5 D.; [30/12 1803 Biskop over Trondhjems Stift, o. 10/5 04; R.* 15; Commandeur af Nordstjernen 17; # som Jubellærer 8/8 42; † 6/12 49; skildres som en i flere Henseendeer extravagant Mand, der tog megen Deel i Begivenhederne i Norge 1814; N. 105; K. 117].

Borchs K. nr. 412.

9. 16/3 1804, o. 20/5 [Crtr. Ribe 10/11 97] Dr. phil. Stephan Tetens; [5/11 1811 Od. St. Knuds K.; see der].

10. 24/7 1812 [r. Cap. Fred. Mich. K. o.s.v. 7/1 03, o. 24/6] Jacob Schjerning, f. Nykjøb. p. F. 9/1 73; F. Niels Ursin S., Kbmd.; M. Martha Rud, St. Nykjøb. 91; C. 15/1 95, l.; Hør. Nykjøb. 96; ~ 03 Nicoline Christiane Frederikke Bentzon af Gladsaxe-H., d. Kjøge 2/6 77, † Herslev v. Fred. 26/10 58; see Ludvig J. N. S. i Herslev; [# 30/12 1829; † Fred. 3/4 45; E. 3/48 og S. 3/50].

11. 5/3 1830 [Gjørlev-B. 19/8 18] Christian Frederik Schønheyder; [4/6 1834 r. Cap. Rand. og P. t. Hosp. ss.; see der].

12. 15/8 1834 [Cat. Horsens 19/12 27] Christian Bagge Jensen af Hjørlunde, f. Karlebo 31/12 89, St. Fdbg. 06; C. 14/4 10, h.; c. Adj. Frdb. 3/4 13; Adj. ss. 14/8 14; Cat. Holstebro og Sp. Meirup o.s.v. 28/5 19, o. Kbh. 7/7; Cat. Rudkjøb. 6/6 21; ~ 24/5 13 Anna Cathrine Hein, f. Hirschholm 22/3 95, † her 8/12 77; F. Joh. H.; M. Cathrine Holmberg; 3 S., 4 D.; see H. P. C. Koch i Damsholte; Sønnen Johan E. C. J. var Sp. i Nykirke, Tønder Provsti; # 31/5 61; [† Kbh. 17/10 1836; udgav Efterretninger om gejstlige Embeder; Kirkegaardsmonument i Hjørlunde; E. 1/726 og S. 1/934].

DanKir bd. 2, s. 2279 (Jørlunde Kirke).

13. 25/2 1837 [r. Cap. Tikjøb-H.-H. 23/7 17] Frederik Vilhelm Gamborg; [18/3 1846 Steenløse-V.; see der].

14. 30/5 1846 [Cat. St. Hedinge 23/4 39] Johan Carl Ferdinand Kallenbach; [10/7 1856 Mern; see der].

15. 26/6 1856 [ r. Cap. Ribe Dk. o.s.v. 10/2 43] Dines Pontoppidan; [27/5 1863 Randers; see der].

16. 10/8 1863, o. 1/10 [Andenlærer v. Jonstrup Sem. 57] Dr. ph. Johannes Clausen, f. Taarbæk 7/6 30; F. Dr. og Prof. th. Henrik Nicolai C. af Kbh. Frue K.; M. Birgitte Franciska Svane; St. pr. 48; C. 18/6 53, l.; Dr. ph. 61; R.* 28/8 75; ~ 17/10 57 Charlotte Laurentine Margrethe Frimodt, f. Birkendegd. 22/12 33; F. Johan F. af Vallensbæk, Godsforv. p. Lerchenborg; M. Nicoline Cathrine Nielsen; (68) 3 S., 1 D.; [3/4 1873 Hors.; 9/5 s. A. Sølv-Kaffeservice; Biskop o. Aarh. Stift 1885; † Aarh. 31/12 1905; Portrait i Aarh. Domk.].

DBL; DanKir bd. 16, s. 599 (Århus Domk.).

17. 8/5 1872. Frederik Julius Dall; see Tømmerby.

———————————

 

 

Fredericia.

No 277. Sognecapellaner til Trinitatis Kirke og til Veilby.

[Elbo Herred, Veile Amt, Ribe Stift]

Lkm. 6/181.
———————————

1. 4/1 1662 [Verninge, o. 6/8 1648**] Rasmus Olufsen af Verninge, f. Assens c. 18; St. Od. 43; 1 ~ 48 Johanne Clausdtr., E. e. Predbjørn Hansen, Ridefgd. i Langsted i Verninge S., Fyn (Forældre t. H. P. Schurmann i Brahetrolleborg-K., t. Hans P. L. i Nyker og t. Claus P. L. i Nexø-B.), † før •/5 66; 2 S.; 2 ~ Od. 25/9 67 Johanne Madsdtr., E. e. Daniel Johansen, † 11/1 86; 3 ~ 87 Anna Christence Pedersdtr. Dorscheus af Fred. Trin. K.-V., E. e. Mag. Christen Andersen Højsgaard, Rtr. i Fred., f. c. 64, † Fred. 20/4 15; 1 S.; [† 2/11 1689; synes allerede at have været her 1659; eiede indtil 1666 en Gd. i Langsted].

KUM I, s. 178 (»Erasmus Olai Vormingius, Fionus«); KS 3:5 (1884-86), s. 136 (»Erasmus Olai«, 30 år gl.); hans tillagde slægtsnavn »Hirschnach« udgår, det beror på en misforståelse; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Elbo hrd. nr. 3, 5; PT 2001, s. 97-102; FWDP nr. 227.01, 1303.06; Verninge, s. 132-135.

2. 6/6 1685**, 26/10 89. Hans Hansen Bang af Bogense-S., f. 52; St. Od. 73; ~ 4/4 89 Anna Henriksdtr. Ravn, E. e. Hans Iversen Bruun, Kbmd. i Fred.; (vist Sstr. t. Maren H. R. ~ J. H. Jerne i Hammelev-E., t. Lene H. R. 1 ~ C. M. Aulum i Harte-B., 2 ~ E. N. Busch i Vejle-H., og t. Johan H. R., Svigerfdr. t. M. C. Humble i Sest); F. vist H. Pedersen R., Rdmd. i Kold.; M. Lisbeth Johansdtr. Reiming (Reiminch); 1 D.; [b. 14/3 1709].

KUM II, s. 38 (»Iohannes Iohannis Bangius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Elbo hrd. nr. 21; Fredericia byfoged nr. 40; Kolding byfoged nr. 328; PT 1:4 (1883), s. 293-294 (Bircherods Dagbøger).

3. 22/9 1709. Jens Salomonsen Lund, d. Kold. 25/4 85; F. S. Jacobsen L., Klokker i Kold.; St. Fredericia 04; ~ Halk 7/10 10 Elisabet Hedvig Hornemann, f. Øsby 28/2 92, † her 19/8 27; F. Daniel H., Færgemd. v. Årøsund; M. Mette . . . , Stdtr. af P. Würffel i Halk; 1 D.; [b. 16/5 1722].

KUM II, s. 297 (»Ianus Salom. Lundius«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Elbo hrd. nr. 32, 34; Nygaards sedler: Dåb.

4. 19/6 1722. Søren Ovesen el. Aagesen; [1725 Føns-Ø.; see der].

5. 18/6 1725 [Rtr. Middelfart 20] Hans Christian Lauritsen Mørch, f. Bergen 30/11 89; F. L. Laur. M., kgl. Skibsmaaler og Kbmd.; St. Fred. 05, Bacc. 13; C. 21/2 19, l.; ~ Karen Jeppesdtr. Juul, f. 90, b. 27/5 71; F. J. J., Kbmd. i Middelfart; 2 S., 2 D.; see J. J. Neumann her; [b. 13/7 1744].

KUM II, s. 311, 379 (»Iohannes Christianus Laur. Mørchius«, 20 år gl.).

6. 2/10 1744 [Fp. 6/9 43] Marcus Pedersen Clod; [22/5 1750 Sp.*; see der].

7. 6/7 1750, o. 27/8 [Hør. Fred. 29] Johannes Johansen Neumann, f. Ribe 13/10 01; F. J. Joachimsen N., Apoth.; M. Martha Tobiasdtr. Franch; St. Fred. 24; C. 29; tillige P. t. Hosp., c. 1/12 52; ~ Anna Hansdtr. Mørch, en Datter af Nr. 5; 2 D.; [† 1776].

KUM II, s. 465 (»Iohannes Neuman«, 22 år gl.).

8. 28/8 1776, o. 23/10, Jens Beck; [12/6 1795 Varde; see der].

9. 12/6 1795 [r. Cap. Middelfart-K. 22/4 89] Mathias Christensen, f. Nybg. 24/6 44; F. Chr. Larsen, Smed; M. Anna Cathr. Madsdtr.; St. Nybg. 63; C. 26/4 70, h.; r. Cap. Holstebro o.s.v. 21/8 82, o. 25/9; ~ 25/10 82 Helene Sophie Eriksdtr. Pontoppidan, f. Kbh. 4/11 45; F. Dr. th. E. Ludvigsen P., Hofp. (senest Biskop i Bergen); M. Johanne Marie de Hofman; u. B.; [† 19/1 1805; W. 3/149; N. 119].

Nedlagt efter Rescr. 12/8 1803.

———————————

 

 

Fredericia.

No 278. Ordinerede Catecheter til Trinitatis Kirke.

[Elbo Herred, Veile Amt, Ribe Stift]

———————————

1. 1/5 1809 [p. Cap. Karlebo 31/10 06, o. 7/11] Laurits Johansen Svendsen; [23/7 1813 Aggersø-O.; see Krummerup-F.].

2. 21/11 1815, o. 15/3 16, Jens Adolph Kamp; [11/11 1818 Balslev-E.; see der].

3. 16/4 1819, o. 13/8, Søren Henrik August Raaschou; [24/5 1822 r. Cap. Hyllested-V.-H.; see Søborg-G.].

4. 14/2 1823, o. 16/4, Hans Frederik Gøtzsche; [4/6 1831 Søby-S.-H.; see der ].

5. 26/8 1831, o. Kbh. 9/10, Arve Christian Linde Heiberg; [2/3 1832 Lunde; see Helsing. St. Olai K.].

6. 3/8 1832, vist o. 29/10, Emil Wesenberg; [1/5 1835 Vinkel-R.; see Stadager-K.].

7. 2/10 1838, o. 20/11, Johannes Gotthilf Møller; [15/12 1843 Hedensted-D.; see Dalby-S.].

8. 24/2 1844, o. 27/3, Ditlev Carl Hoskiær; [3/10 1845 Jordløse-H.; see Kallundborg].

9. 12/12 1845, o. 28/1 46 [Lærer v. Fred. Institut 37] Halvor Søeborg; [21/9 1851 Klovborg-T.-G.; see der].

10. 29/12 1851, o. 19/3 52 [Lærer v. Søetatens Sk. . . . ] Peter Høeg; [12/12 1860 S. Gjørding-V.; see der].

11. 24/2 1861, o. 24/4, Carl Viggo Gøtzsche; [23/6 1868 Sæby-G.; see der].

12. 2/11 1868, o. 27/1 69 [Lærer v. Helsingørs Realsk. •/9 59] Jacob Aagaard, f. Ribe 13/11 31; F. Knud Aa., Bager (Bdr. t. Marie D. I. Aa. ~ J. P. Bøttiger i Lintrup-H.; M. Caroline Knudsen; St. Ribe 50; Alumnus p. Borchs Coll. 24/10 55 – 1/9 58; C. 21/6 58, h.1; ~ Helsing. St. Olai K. 5/4 62 Magna Johanne Elisabeth Lindhard, f. Høibjerg 19/5 39, † 25/1 84, Pleiedtr. af Isak Sidenius Pontoppidan, Kbmd. i Helsingør; F. Johs. L. af Aarh. Dk., Skllrr.; M. Elisabeth Pouline Thomsen Groth; (68) u. B.; [30/4 1873 Sneibjerg-T.; S. Gjørding-V. 3/5 77; # 31/12 96; † Frederiksberg 17/9 1904].

Borchs K. nr. 657; Elvius s. 152; G-HF I, s. 267.

Siden Ingen ansat.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2006. Fredericia Trinitatis Kirke, s. 283-354, Danske Kirke, s. 355-358, Vejlby Kirke (endnu ikke udgivet).
Hemmingsen, A.: Fredericias første præstegård. En byhistorisk undersøgelse. Vejle Amts Aarbog 1984, s. 63-77.
Ravn, J. J.: Alterkalken fra Vejlby Kirke. Vejle Amts Aarbog 1908–2, s. 289-292.
Andersen, Peter K.: Af Vejlby Kirkes Historie. Vejle Amts Aarbog 1930, s. 58-65.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1242. Ullerup og Veilby,

Elbo Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

Anm. Ved Fredericias Anlæggelse 1650 blev Ullerup K. nedbrudt tilligemed 3 Landsbyer: Ullerup, Hyby og Handerup. Veilby blev Annex t. Trin. K. i Fredericia. Præsten boer i Pugdal.
———————————

1. (1569). Peder Jacobsen; [afsat 1569, da han ihjelstak en Karl og blev svoret fredløs; levede visstnok endnu 1684].

KS 6:3 (1939-41), s. 181; Viborg Landstings Dombog 1569-II, 7/5 1569 (f. 61).

2. 7/9 1569 [Skp. . .] Enevold Gregersen af Hemmet-V.; Pr.; ~ . . . . . ; 2 ~ Rasmus Mouridsen i Ribe; mindst 2 S., 2 D.; see G. Enevoldsen i Hemmet-V.; (Enevold Lauritsen i Bylderup); [† 15/2 1584].

PT 1985, s. 199-202; 1987, s. 81; Hegelund I s. 160; II s. 30.

2b. 1584. Jens . . . ; see J. J. Pugdal i Haarslev p. Fyen; [† •/3 1593].

Hegelund I s. 239; II s. 154.

3. o. 26/3 1593. Niels Nielsen Bøgvad (d.æ.); F. vistnok N. Andersen B., Kbmd. og Bgmstr. i Kolding; M. Anna Pedersdtr.; ~ . . . ; (mindst) 5 S., 1 D.; see Niels N. B. i Eltang-V.; Anders N. B. i Uldum-L.; Peder N. B. t. Fred. Trin. K. (= Etm.); P. Christiansen, r. Cap. Ringkjøb.-R.; [† c. 1646; omtales 1631 som Sognepræst i »Pugdal«, da hans Søn Jens kom til at dræbe en af sine Brødre ved et Ulykkestilfælde].

Hegelund I s. 239, II s. 155; KS 5:2 (1903-05), s. 556; 2:6 (1872-73), s. 549; 6:2 (1936-38), s. 220 (Fussing gør ham identisk med N. N. Bøgvad i Eltang-V., som da må have været præst i over 70 år.... Han korrigerer dette i 6:6 (1948-50), s. 515, og plasserer ham her); Green s. 230-231; DanKir bd. 17, s. 554 (se nedenfor).

4. c. 1646. F. S. Peder Nielsen Bøgvad; [1654 Fred. Trin. K.; see der].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2006. Ullerup Kirke, s. 553-562, Vejlby Kirke (endnu ikke udgivet).
Andersen, Peter K.: Af Vejlby Kirkes Historie. Vejle Amts Aarbog 1930, s. 58-65.