Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1089. Steenløse og Vexø,

Ølstykke Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/79; K. M. 228; Lkm. 1/69; M. 49; Kbg. 1736.
———————————

0. (1551). Jens . . . ; »Hr. Jens i Vixøe« fik 14/7 1551 »Livsbrev paa Kronens Part af Tienden af Vixøe Sogn«.

KB 1 (1551-1555), s. 60.

1. 15 . . Niels Jepsen Munch; [† 1555].

2. 1555. Peder Jensen el. Hansen Skaaning; [† 1561].

3. 1561. Ole Fugl (Fuell); [† •/12 1572; hans Navn paa en gl. Degnestol (HER OLUF FWL)].

DanKir bd. 2, s. 2388 (se nedenfor).

4. 1573. Poul Larsen, f. Skaane; [† 1582].

5. 1582. Peder Jensen Glambech, f. Jydld., altsaa maaskee af Thorstrup-H.; Pr. (08. 10); [† •/9 1617].

KS 2:4 (1867-68), s. 406; 2:5 (1869-71), s. 152.

6. o. 12/11 1617 [Kong Chr. IVdes. Secr. . . . ] Christopher Augustinussen (Eriksen), f. Kbh.; F. A. Eriksen; Sorø Skole 03; St. i Kbh. (11); Hør. Roskilde c. 12 – c. 17; ~ c. 30 Maren (Marta) Hansdtr. Buch, f. Kjøge 1/2 11; (Sstr. t. Henrik H. B. i Thorslunde-I.); F. H. Hansen B., Rdmd. og Bgmstr. i Kjøge; M. Ellene Thorsdtr.; (mindst) 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see N. S. Banner i Ølstykke; [† 20/9 1639; Lgst.; N. 152].

F-P s. 267 (»Christophorus Augusti Erich. Hafniensis«); PT 1:2 (1881) s. 316 (forældre), 8:6 (1927) s. 184; Kopskatten 1645, opsl. 17; SB s. 121; DanKir bd. 2, s. 2400-01 (se nedenfor).

7. 6/10 1639, o. 17/11, Frederik Christensen Fabricius (Slangendorf el. Slangerup), vistnok af Slangerup-U., f. Slangerup 11/3 06; St. 27; udenlands i 6 Aar: St. i Franeker 31,; 1 ~ c. 41 F. E., † 3/3 53; (mindst) 1 S.; 2 ~ c. •/11 54 Inger Gregersdtr., f. Kbh. 5/9 30; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 14/7 1654; Lgst.].

KUM I, s. 87 (»Fridericus Christierni Slangendorphensis«); Helk I, s. 207; KS 2:1 (1857-59), s. 502 (»Friderich Christensen Slangerup«, 33 år gl.); Kopskatten 1645, opsl. 17; DanKir bd. 2, s. 2400-01, 2401 (se nedenfor).

8. k. 27/7 1654, o. 2/8 [Hør. Roesk. 48– . . . , da han reiste udenlands med Christopher Urnes(1) Børn] Mag. Hans Hansen Windekilde*, f. Vindekilde, Faareveile Sogn, 21/1 25; F. H. Gregersen; St. Roesk. 48; Pr. 79; 1 ~ 10/6 55 F. E., † 2/9 67; 6 B., (1711: 1 S., 2 D.); 2 ~ 16/11 69 Gjertrud Jørgensdtr. Colding, fmtl. af Kbh. Hel. G. K. r. Cap., f. 51, † 87; 9 S., 2 D., (1711: 8 S., 1 D.); see 2 Etm.; Lambert H. W. i Lynge-U.; Jens H. W. i Torup; Sønnen Gregers (1659-1688) blev P. i Værøy, Nord-Norge; [† 12/4 1711; „stod som en Pillere, som en Grundsteen“; gav 50 Sldlr. til Vallekilde-Hørve Sogns Fattige; hans Navn paa Altertavlen 1663 og paa Lysekrone; Mindetavle; Lgst.; G. 3/1 366; W. 2/590; N. 665].

KUM I, s. 211 (»Iohannes Iohannes Windefontanus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 6, 10 og 19; DanKir bd. 2, s. 2372, 2396, 2400, 2401 (se nedenfor); NST 3 (1932), s. 90, STD, s. 330.
(9/6 1688*. G. H. Zimmer; see Nykjøbing-S.).

9. 31/7 1694** [Hjørlunde 26/3 89**] Mag. Hans Thomsen Bang, f. Kbh. 57; F. Dr. th. T. Jensen B. af Flemløse, Prof. theol.; M. Else Dideriksdtr. Bartsker; St. Kbh. 76, Bacc. 77; Mag. 28/6 88; 1 ~ F. D. Anna Hansdtr. Windekilde; 2 ~ 95 Trune Nielsdtr. Banner af Ølstykke, E. e. B. P. Callundborg i Ølstykke; u. B.; [† 15/6 1695 af Phrenesie].

KUM II, s. 63, 72 (»Iohannes Thomæ Bangius«); KS 3:5 (1884-86), s. 249; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 9.

10. 17/8 1695**. F. Svoger Hans Hansen Windekilde, f. 70; St. Kbh. 91, Bacc. 94; ~ Throne(!) Pedersdtr. (Hovi) af Snodstrup; u. B.; [† •/9 1716].

KUM II, s. 181, 200 (»Iohannes Windefontanus«).

11. 23/10 1716, o. 20 Trin. S. (25/10) [D. p. C. 13] Mag. Jacob Nielsen Muus* af Kjerteminde-D. r. Cap., f. 25/12 91; St. pr. 08, Bacc. 09; C. 23/10 14, l.; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 5/5 13 – 21/11 16; Mag. Kbh. 30/7 16; V.-Pr. 46; Pr. 48; 1 ~ 17 Marie Hedvig Martinsdtr. Ulrichs, † 22; F. M. U., Skipper i Flensborg; 4 B.; 2 ~ 23 Christence Pedersdtr. Quist af Hjørlunde; 5 B.; 3 ~ 3/8 31 Martha Kirstine Olesdtr. Bagger af Farum-V., f. 09, † 80; 11 B.; see C. H. Heerfordt i Høie-Taastrup; Niels J. M. i Sæby; Etm.; L. Helbech i Stadil; O. Høfding i Marvede-H.; [† 15/1 1783; „Liden af Væxt, men stor af Lærdom og Forstand, begavet med rare Aands og Naadens Gaver; den alderfaldne Snee paa hans lærde Isse med et Ansigt som Mælk og Blod, og et Aasyn, der spaaer om Ærlighed og Ydmyghed, samlet med Alvorlighed og Myndighed, gjør denne „lille“ Mand end mere stor og ærværdig“ (G. 2/1 307). Da Czar Peter den Store, som netop var i Kbh., ønskede, at see en Bispevielse, blev han ordineret med alle biskoppelige Prydelser; forfattede teksten på en nu forsvundet Kvægpesttavle i Kirken 1746; gav 41 Lysekrone til Kirken; G. 2/1 287; W. 2/103 og 3/556].

KUM II, s. 333, 337, 404 (»Iacobus Musenius«, 17 år gl., »Iacobus Nicolai Musenius«, »Iacobus Muusenius, collegii Medicei inspector«); Borchs K. nr. 110; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 64; DanKir bd. 2, s. 2396, 2398 (se nedenfor).

12. 29/1 1763** [p. Cap.* 7/1 57, o. 23/2] Rasmus Poulsen Gjellerup, f. Aarh. 26; F. P. G. , Kbmd.; M. Maren Sørensdtr.; St. Aarh. 47; C. 3/8 50, n.; Pr. 69; ~ F. D. Anna Kirstine Jacobsdtr. Muus, f. 1/12 37, † 25/3 85; 6 B.; see Jacob G. i Korsør-T.; [† 11/3 1785].

KUM III, s. 75 (»Erasmus Pauli Giellerup«, 21 år gl.).

13. 29/4 1785 [Aggersborg 25/6 71, o. 21/8] Jens Thomsen Thostrup, d. Vibg. 17/10 27; F. T. Sørensen T., Bgr.; M. Sophie Jensdtr. Ring; St. Vibg. 49; C. 12/7 53, n.; Cat. Kbh. Frue K. 66; ~ Else Cathrine Sauer; 2 ~ 90 Jens Lund, Brbr. i Kbh.; see Thomas T. i Rerslev-Ve.; [† Kbh. 3/7 1785].

KUM III, s. 93 (»Ianus Thostrup«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1156.

14. 2/9 1785 [Strøm, Aggershuus St., 22/11 80] Peder Schvane Nielsen Bang; [1787 Vig-A.; see der].

15. 28/12 1787 [Ølstykke 20/10 69, o. 3/11] Vilhelm Billeschou*, f. Vibg. 6/8 45, Bdr. t. Christ. B. i Hjerm-G.; F. Hans B., Bgmstr.; M. Birgitte Riis; St. Vibg. 62, Bacc. 64; C. 5/12 65, h.; Cabp. hos Grev A. G. Moltke(2) . . ; Pr. 85; R. m. Apr. 26/3 13; 1 ~ 70 Anne Marie Albrecht, f. 39, b. 4/4 71; u. B.; 2 ~ 72 Elisabeth Engelhart, † 8/1 19; 1 S., 3 D.; [# 3/11 1819; R.* 18/11 s. A.; † 2/3 23; N. 62].

KUM III, s. 225, 248 (»Wilhelmus Billeschow«, 17 år gl.); Sixhøj nr. 1292; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 60.

16. 31/5 1820 [M. Bjergby-B. 7/5 13] Andreas Frederik Heggelund af Damsholte, f. Everdrup 3/3 76; St. Rønne 92; C. 15/7 96, l.; r. Cap. Vestenskov-K. 31/12 02, o. 25/3 03; ~ 1/7 03 Marie Elisabeth Brandt, f. 2/3 73, † Sorø 20/5 47; F. Johan B., Klokker ved Frelsers K.; M. Kirstine Andersdtr. Heggelund; 2 D.; [† 26/12 1836].

17. 15/4 1837 [Snodstrup 23/10 12, o. 18/12] Peder Galthen, f. Kbh. 3/6 81; F. Laurits G., Lærredshandler; M. Johanne Iversen; St. Kbh. 97; C. 26/10 02, l.; Lærer ved Søetatens Sk. 1/11 04; tillige Cat. ved Kbh. Holmens K. 22/10 09; O.; [† 22/12 1845; B. D. G. 1/188].

18. 18/3 1846 [Fred. Trin. K.-V. 25/2 37] Frederik Vilhelm Gamborg, f. Kbh. 15/2 92; F. Prof. Anders G.; M. Marie Mathilde Clausson af Fred. Trin. K.-V.; St. Roesk. 11; C. 22/4 17, l.; r. Cap. Tikjøb-H.-H. 23/7 17, o. 10/9; ~ Sophie Vilhelmine Thomsen, f. c. 99; levede 68 i K. Lyngby; [† 26/1 1850; E. 1/484 og S. 1/540].

19. 2/4 1850 [Ferslev-V. 4/6 34] Joachim Vilhelm Bang, f. Kbh. 15/11 02; F. Etrd. Fred. Ludvig B., Prof. med.; M. Lovise Hansen; St. pr. 20; C. 27/10 24, l.; Sp. N. Omme-B. 13/2 28, o. Kbh. 16/4; ~ 4/8 28 Frederikke Lovise Dahlerup, f. 24/4 04, † 4/11 76; (Sstr. t. Harald V. D. i Ørbæk og Faster t. t. Emily D. ~ O. Hohlenberg, o. Cat. t. Kbh. Garn. K.); F. Hans D., Veifiscal, Hospforst. og Postmstr. i Hillerød; M. Vilh. Marie Birch; 3 S., 3 D.; [† 24/3 1876].

20. 26/6 1876. Carl Andreas Laurits Jessen; see Ø. Brønderslev-H.

———————————

Noter:

(1) Christopher Urne (1593-1663), statholder i Norge og storgodsejer (DBL).
(2) Lensgreve Adam Gottlob Moltke (1710-1792), overhofmarskal og storgodsejer. Kong Frederik V. forærede ham godset Bregentved (DBL).
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1975. Stenløse Kirke, s. 2353-2405, Veksø Kirke, s. 2409-2430.