Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 872. Omme (Nørre-) og Breininge,

Hind Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

M. S. III.; L. S.*; L. P. B. 140; K. 3/173; L. S. v. W.; S. i K.; Lkm. 6/465; Kbg. 1745.
———————————

1. 15 . . Niels . . . ; havde været Munk.

2. (1549). Hans . . . ; f. Arnborg; flyttede fra Breininge til Omme.

3. (1584). Peder Thomsen, f. Aadum, see Etm.; [† 29/10 1606].

Hegelund I s. 467; II s. 261; KS 3:2 (1877-80), s. 210.

4. o. 4/3 1607. F. S. Niels Pedersen; [var her endnu 1619].

Hegelund I s. 473; II s. 263; KS 5:2 (1903-05), s. 557; 2:6 (1872-73), s. 544.

5. k. •/10 1629 [r. Cap. Middelf.-K., o. 23/3 1628] Jørgen Hansen Ringe; [# 1631; siden Cap. i Rand.; see Rand. St. Mortens K., 1 r. Cap.].

6. o. 12/8 1631. Herman Nielsen, f. p. Gulland (Gotland) c. 01; F. Præst; St. Christiania 24; St. i Rostock 27; [† 1637; Epitph., iflg. dette døde han 26/2 1637, 36 år gl.].

KUM I, s. 66 (»Hermannus Nicolai f.«); Helk I, s. 324.

6b. 1637. Jens Lauritsen Haandberg; St. Vibg. 27; ~ Karen Holgersdtr. af Hylke; (mindst) 1 D.; 2 ~ Etm.; see S. M. Hobroe her; [† Paaskedag (3/4) 1659, da Pg. brændte].

KUM I, s. 82 (»Ian. Lavr. Haandberg«); Voer herreds tingbog (1675-1678), f. 43, 18/9 1675; (1682-1685) f. 37, 14/7 1682; (1685-1688) f. 103, 28/5 1686; Nr. Omme præstegård brændte påskedag 1659.

7. E. f. B. 23/2 1659 [Rtr. Ringkjøb. 7/10 55] Jens Olufsen, f. Ringkjøb. c. 27; St. Kbh. 47; ~ F. E., levede endnu 78; [† Paaskedag 22/4 1675].

KUM I, s. 204 (»Ianus Olai Rincopiensis«); Nygaards sedler: Rektor; Voer herreds tingbog (1675-1678), f. 21, 25/6 1675; Nygaards sedler: Enken i 1678.

8. 29/4 1675, E. f. B. 17/6, Søren Mortensen Hobroe eller Lovmann, f. Jylland; (maaskee Bdr. t. Ole M. H. i Borum-L.); vist St. Hlh. 66; 1 ~ c. 76 F. Steddtr. Maren Jensdtr.; B.; 2 ~ Kirsten Pedersdtr., vistnok af Ørre-H.; see P. J. Havnelev i Ørre-H.; J. J. Morsing i Meirup; [† 27/7 1699; fik 30/10 1677 oprejsning, fordi hans hustru var kommet nogle uger for tidligt i barselsseng (J. R. 16.517, nr. 98)].

KUM I, s. 335 (»Severinus Martini«); Hlh. s. 62; Danske Kancelli: Kaldsbrev, oprejsning; hans første hustru var ikke »af Hee-N.«, se Voer herreds tingbog (1685-1688), f. 103, 28/5 1686; Nygaards sedler: Oprejsning, navnet Lovmand.

9. 4/8 1699, o. 15/9 [Hør. Ringkjøb. (9/1 99)] Anders Christensen Dorscheus, f. Ringkjøb. c. 68; F. C. Jørgensen D., Kbmd.; M. Anne Andersdtr.; St. Ringkjøb. 88; ~ Cathrine Dorthe Schytte, Skifte i Bjert, Sahl S., 29/11 46; 4 D.; (see C. Transe i Rønne-K.); [† 1716].

KUM II, s. 164 (»Andreas Christierni Dorschæus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ginding hrd. nr. 23; Ringkøbing kbst. nr. 227, 232, 270, 271 og 295.

10. 26/10 1716, o. 8/12, Jørgen Henriksen Kaars, f. Kors. 27/7 76; F. Henrik Simonsen Reerslev i Korsør; M. Elisabeth Ditlevsdtr. Terkel; St. Slag. 99; C. 1/4 12, l.; ~ 12/3 17 Ingeborg Marie Wichmann, f. c. 67, † 31/12 52, b. 8/1 53; u. B.; en Pleiedtr. (J. H. Kaars’ Broderdtr.); see Etm.; [† 7/8 1753].

KUM II, s. 251 (»Georgius Henrici Kaars«, 23 år gl.); Nygårds sedler: Testamente, enkens død; E. Brejls skifteuddr.: Korsør byfoged nr. 101, 18.

11. 12/7 1743**, o. 6/9, Theodosius Pedersen Blæhr (Blehr) af Skanderup, f. Øland 18/10 14; St. Kold. 32, Bacc. 34; C. 25/6 36, n.; Huslærer p. Rugballegd. v. Veile 39; ~ 44 F. Bdrdtr. Lene Marie Ditlevsdtr. (Kaars), f. c. 08, † Ebeltoft 25/11 72; F. D. Henriksen K.; u. B.; [† 25/2 1757].

KUM II, s. 539, 551 (»Theodosius Blehre«, 19 år gl.); KoldStud s. 59-60; Nygårds sedler: død, enkens bror (i Ebeltoft); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Mols hrd. nr. 52.

12. 15/4 1757, o. 18/5, Mathias Hansen Bering (Biering) af Tyregod-V., f. 9/11 26, St. Kold. 44, Bacc. 45; C. 18/10 49, n.; Pr. . . ; ~ Asp 19/10 59 Christiane Ida Marie Jensdtr. Brasch, f. 34, b. Ringkjøb. 10/6 83, Skifte ss. 4/6 83; F. J. Henrik Brasch til Lindtorp, Asp S.; M. Bodil Kirstine Pedersdtr. Lyngby af Borbjerg; 1 S., 7 D.; [† 1780].

KUM III, s. 45, 51 (»Matthias Bering«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Hind hrd. nr. 18 og 25; Thisted amt, Hillerslev hrd. nr. 7; Nygaards sedler: Vielse, børn.

13. 3/5 1780 [r. Cap. Varde 7/4 79] Holger Albertsen Klagenberg af Brøndum-N., f. 6/10 49; St. Ribe 68; C. 31/7 71, n.; p. Cap. V. Nykirke-F. 1/7 78, o. 22/8; 1 ~ V. Nykirke 12/11 79 Lene Margrethe Larsdtr. Bay af V. Nykirke-F., f. c. 50, † 10/4 88, Skifte 27/7 89; 3 S., 2 D.; 2 ~ Else Helsted af Lønborg-E., f. c. 44, † Ølgod 9/3 1800; u. B.; [† 1792, Skifte 30/8 s. A.; dygtig Præd., men yderst fattig).

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Hind hrd. nr. 23 og 33; N. Horne hrd. nr. 9; Nygårds sedler: Børn i Varde, 2. hustru; Kbg. V. Nykirke (1759-1805) opsl. 107, (fol. 105).

14. 15/3 1792 [r. Cap. Skjelskør 22/10 1784, o. 17/12] Christian Frederik Bang af Deibjerg-H., f. Bredsten 14/3 42; St. Vibg. 65; C. 17/10 79, n.; ~ Glud 10/6 85 Anna Kirstine Høyer, d. Hors. 18/2 46, † 10/7 14; F. Ditl. H., Kbmd.; M. Ellen Kruse; 1 D.; see D. B. Pontoppidan i Hviding; [# 5/9 1815; † Grimstrup 17/8 29].

KUM III, s. 254 (»Christianus Georgii Bang«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1310; Nygårds sedler: Vielse, 1801, hustrus død.

15. 25/5 1816, o. 26/7, Frederik Charlo Sophus Borchsenius; [12/11 1817 Alleslev; see der].

16. 12/6 1818, o. 9/10, [Adj. Fred. . . .] Hans Thomsen Buhl; [7/12 1827 Aarby; see der].

17. 13/2 1828, o. 16/4, Joachim Vilhelm Bang; [4/6 1834 Ferslev-V.; see Steenløse-V.; Pg. br. 30/7 29].

18. 15/8 1834 [Manø 4/11 29] Hans Christian Cramer; [2/5 1844 Solbjerg-S.; see Boddum-Y.].

19. 18/7 1844 [Miss. v. Egedesminde 25/2 35, o. 27/3; # 43] Jes Lassen Bjerrum; [10/5 1862 Vandborg-F.; see der].

20. 10/8 1862 [p. Cap. Ulvborg-R. 28/8 54, o. 15/11; ledig 20/6 55; Hjelpep. i Rind-H. f. A.; past. vic. i Alminde 57; Hjelpep. i Gimming-L. 59] Mads Peter Brøchner Bergenhammer af Veien-L., f. Verst 18/11 15; St. Kold. 34; C. 5/11 44, h.; O.; [# 19/8 1885, † Kolding 7/7 98; Indsatte ved Testamente N. Omme-B. Skolevæsen til sin Universalarving, og i Henhold hertil oprettedes 1899 »Pastor emer. M.P.B. Bergenhammers Mindelegat«].

PT 15:4 (1970), s. 171 (Bergenhammer).
———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.