Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 164. Brøndum og Nebel (Vester).

Skads Herred, Ribe Amt og Stift.

N. Sk. H. 232; R. M.; M. S.; Lkm. 6/286; Kbg. 1721.
———————————

1. (1536. 42). Hans Pedersen; Chr. III overnattede et Par Gange hos ham; [vist † c. 1578; Pg. br. 40; da han genopførte Pg., fik han Kongebrev paa at hans Etm. skulde købe Bygningerne af hans Arvinger].

PT 11:5 (1944), s. 60.
(Udgår her, var næppe præst) 2. 15 . . Jørgen Pedersen; [† Ribe 9/8 1585; Eptph.; Gravramme]
      PT 11:5 (1944), s. 60; DanKir bd. 19, s. 1958, 1962 (se nedenfor).

3. c. •/6 1578 [p. Cap.* c. 67] Peder Jensen Bramming*, f. 46; F. vistnok J. Iversen i Honum; M. Ane . . . ; 1 ~ Karen . . . , Enke, † 30/10 99; 2 ~ 14/9 00 Kirstine Christensdtr. Hostrup, som overlevede ham; 3 S.; [† 2/4 1624, Skifte 18/9 s. A.; han købte 28/6 1578 Pgden. af Hans Pedersens Søn Jacob Hansen Warder; Lgst.; Gravramme].

KS 3:2 (1877-80), s. 212; 5:2 (1903-05), s. 559; 2:6 (1872-73), s. 547; Hegelund I s. 349, 353, II s. 206; PT 11:5 (1944), s. 60; DanKir bd. 19, s. 1961, 1962 (se nedenfor).

4. 1624. Jon Madsen; St. Ribe 17; Pr.; ~ . . . , † før 55; 3 S., 3 D.; see Etm.; S. C. Borris i S. og N. Bork; [† c. 1658; gav 38 Altertavlen til B. K.].

KUM I, s. 30 (»Iohan. Matthiæ Ripensis«); PT 11:5 (1944), s. 60; DanKir bd. 19, s. 1942, 1944 (se nedenfor).

5. E. f. B. 26/1 1659. Peder Jensen Grønholt; St. Slag. 50; ~ F. D. Anne Jonsdtr., † 90; 4 D.; see Etm.; [† 1684; Pg. br. 22/5 78].

KUM I, s. 225 (»Petrus Iani Grønholt«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Skast hrd. nr. 4; Nygaards sedler: Præstegårdens brand; »see K. N. Walther i Nestelsø-M.« udgår.

6. 14/7 1679*, o. 24/8 82 [Hør. Ribe 3/7 79] Anders Nielsen Seerup af Ribe Dk., f. 16/8 57; St. Ribe 76, Bacc. 77; Pr. 93; ~ F. D. Karen Pedersdtr. Grønholt, † Kbh. 38 el. 39; 4 S., 1 D.; [† 21/4 1720; Pg. br. 14/3 1703].

KUM II, s. 63, 73 (»Andreas Nicolai Serupius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Skast hrd. nr. 5; Nygaards sedler: Præstegårdens brand.

7. 2/10 1720. Hans Pedersen Brylle, f. ca. 89; F. P. Rasmussen B. i Svendborg; M. Kirsten Hansdtr.; St. Od. 11; C. 3/3 16; ~ Johanne Pedersdtr., vist d. Faaborg 15/10 80, b. her 13/10 62; (Sstr. t. Karen P. ~ K. N. Walther i Nestelsø-M.); F. fmtl. P. Lauritsen i Faaborg, vist af Lunde; 1 D.; see J. H. F. Rodriguetz, r. Cap. Holstebro-M.; [† 13/9 1739].

KUM II, s. 356 (»Ioh. Bryllius«, 22 år gl.); Danske Kancelli: Kaldsbrev; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Skast hrd. nr. 6; Vejle amt, Hatting hrd. nr. 27, Svendborg byfoged nr. 12, 137; Nygaards sedler: Datter, død, enkens begr.; NB! Hustruen var næppe en datter af nr. 5; Kbg. Fåborg (1658-91) opsl. 116 (hustrus dåb).

8. 6/11 1739 [p. Cap. Veile-H. 31/1 38, o. 16/7] Hans Vandal Mouritsen Høyer af Veile-H., f. Jelling 11; St. Ribe 32, Bacc. 33; C. 6/8 35, h.; Hør. Ribe 36–38; ~ Horsens 31/3 40 Judithe Jørgensdtr. Mandix, f. 30/11 14, b. Nørholm 10/7 75; F. J. Olufsen M., Kbmd. i Hors.; M. Edel Mouritsdtr. Høyer; 3 S., 3 D.; see Mourits H. i N. Nebel-L.; [† 1746].

KUM II, s. 539, 543 (»Iohannes Wandalus Højer«, 22 år gl.); Nygaards sedler: Ægteskabsbev. (de var søskendebarn), vielse, hustrus far, hustrus fødsel, enkens begr..

9. 3/6 1746 [tydsk P. for det kgl. Herskab 44] Albert Christopher Hieronymussen Klagenberg, f. Hamburg 26/7 12; F. H. Christopher K., Rgmtqtmstr.; M. Elisabeth Ruht; St. Sorø 32, Bacc. 34; C. 28/5 42, h.; ~ 15/4 47 Christiane Marie (Magdalene) Pedersdtr. Endorph, f. Hennegd. c. 28, † 15/1 88; F. P. Nielsen E., Propr.; M. Kirstine Sophie Sørensdtr. Bornemann af Lønborg-E.; 7 S., 5 D.; see Holger K. i N. Omme-B.; L. H. L. Bay i Kvong-L.; [† 8/3 1776; Eptph.; Lgst.].

KUM II, s. 536, 550 (»Albertus Christophorus Klagenberg«, 20 år gl.); SB s. 253; DanKir bd. 19, s. 1958, 1962 (se nedenfor).

10. 14/5 1776, o. 21/6 [Lærer ved Waisenhuset i Kbh. 20/8 68] Thomas Lauritsen Huulegaard; [7/7 1799 Hjørlunde; see der].

11. 1/11 1799 [Anholt 17/2 62] Jens Kirkebye, f. Hornstrup ved Veile 13/1 53; F. Niels Jensen K.; M. Anna Pedersdtr. Winding; St. Fred. 74; Hør. ss. 24/7 76; C. 16/1 82; r. Cap. og Chordegn i Grenaa 6/10 86, o. 6/12; ~ 7/9 87 Karen Sophie Clod af Fred. Trin. K.-V.; f. c. 65, † Brøndum 29/4 39; 1 S., 4 D.; see P. G. Wanning i Als; [† 31/8 1834].

12. 12/1 1825 [Miss. v. Julianehaab 26/3 17] Poul Gottfred Wanning; [18/11 1835 Torslev-L.; see Als].

13. 23/3 1836 [Miss. v. Julianehaab og Frederikshaab 23/3 25] Magnus Vilhelm Esmann; [6/12 1853 Øsløs-V.-A.; see der].

14. 15/2 1854 [Cat. Rødby 7/8 46, o. 30/10] Casper Christopher Müller af Gram, f. 31/1 15; St. Ribe 31; C. 27/4 38, h.; Tredielærer v. Lyngby Sem. 38; Andenlærer ss. 44; ~ 15/10 47 Hedvig Margrethe Hovmand, f. Rødby 24/3 26; F. Hans Christ. H., Kbmd. i Rødby; M. Anna Margr. Lund; 4 S., 4 D.; [15/1 1871 Hygom-H.; # 79; † 20/3 1899].

Achelis II, nr. 9154.

15. 2/4 1871 [Reisby 11/7 57, afsat af den preussiske Reg. formedelst Eedsnægtelse 20/5 67] Niels Vilhelm Theodor Hansen, f. Skovsbo paa Langeland 7/2 10; F. Joh. Otto H., Ritmstr. og Eier af Faareveile; M. Mariane Lassen; St. Helsing. 31; C. 16/1 38, h.; Huslærer; Cat. Ribe 16/6 49, o. 22/8; ~ 3/9 49 Emilie Caroline Christine Astrup, f. p. Antvorskov 28/8 12, † 7/6 93; (Sstr. t. Louise C. C. A. ~ C. C. I. Krohn i V. Aaby-Aa.); F. Generalkrigscomm. Hagen Christian A., Byfoged i Varde; M. Caroline Floberg; 2 S.; [# 20/1 1879; † 14/1 83].

Elvius, s. 82.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 19, Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1988-91. Brøndum Kirke, s. 1911-1967, Vester Nebel Kirke, s. 1971-1997.
Nielsen, O.: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Kjøbenhavn 1862, s. 232-239.