Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

Ribe.

No 918. Præster til Hospitalet og (fra c. 1640) Froprædikensprædikanter ved Domkirken.

[Ribe Herred, Amt og Stift]

M. S. III.; L. S.*; Galthen; Lkm. 6/39.
———————————

1a. 15 . . Morten Iversen; [før 1546 Medolden, see der]

1b. (1546). Niels Jensen, var tillige Spisemester fra c. 52; [var her endnu 9/9 1560, da »Hr. Axel Knudsen [Froprædikenspræd. v. Ribe Dk.] og Hr. Niels Jensen, Præster i Ribe«, fik Brev »paa Kronens Part af Tienden i Nyekiircke Sogn i Skadz Herred uden Afgift indtil videre«].

Kinch II, s. 52, 806; KB bd. 2 (1556-60) s. 448.

1c. 1569. Christen Jørgensen, tillige Spisemester; [1583 Sem; see der].

1 (d). 6/9 1583 [Hør. her (75. 82)] Hans Mikkelsen Colding, tillige Spisemester; ~ Marine Andersdtr. (Sstr. t. Mikkel A. i Ringive); M. Karine Anderskone; † 16/3 87; [† 30/12 1595].

Hegelund I s. 183, 277, II s. 115, 247; Kinch II, s. 806-07.

2. 1595, o. 20/4 07 [Hør. her 94] Christen Poulsen, ligeledes Spisemester; [1/5 1605 S. Skast; see der].

2b. 1604. Niels Pedersen Balle af Bredsten; [han prædikede i Hospitalet 8/2 1604, men det er tvilvlsomt om han var Præst her; blev ikke kaldet "Hr." i 1605].

Hegelund I s. 402, 417, 436, II s. 233, 240.

3. 5/8 1607, o. 23/9 [Hør. her 95–06] Peder Mikkelsen Havervad, tillige Spisemester; hans Fader stammede vist fra Havervadgd. i Brøns S.; ~ Bolde (Botilde) . . . . ; 3 B.; see H. Pedersen i Janderup-B.; [† c. 1638].

Hegelund I s. 426, 443, 461, 482, 485, II s. 244; Kinch II, s. 269, 808-09; PT 1984, s. 118.

Var herefter forenet med Froprædiken-Embedet ved Ribe Dk., indtil 1806.

4. 5/4 1641 [Lønne, o. 30/1 11] Oluf Pedersen, tillige Froprædikenprædikant; ~ Kirsten Christensdtr. Høst af Lunde-Ou., som overlevede ham; 2 S., 3 D.; see J. O. Lønne, r. Cap. i Skjærbæk; C. O. Lønne i Vilslev-H.; [† 19/5 1649].

KS 2:6 (1872-73), s. 547 (V. Horne hrd.); Hegelund I s. 560, II s. 296; PT 11: 5 (1944), s. 56; Kinch II, s. 360, 543-544, 809.

5. 1649 [p. Cap. Ribe Dk. . . .] Torkil Andersen (Hoe); [1653 Varde Nic. K.; see Ribe Cathr. K. r. Cap.].

6. 1653 el. 54 [p. Cap. Tim-M. 47] Albert Jørgensen Thiim af Tim-M., f. 09, tillige Froprædikensprædikant; St. Roesk. 29; p. Cap. Sønderby-H. (Helnæs), o. 28/11 39; r. Cap. Varde c. 41; ~ . . . ; mindst 3 D.; [† ca. 1676].

KUM I, s. 98 (»Albertus Georgius«); KS 3:5 (1884-86), s. 131 (»Albertus Georgii Thimæus«, 30 år gl.); Kinch II, s. 409, 809-811.

7. 28/9 1676, E. f. B. 22/1 77 [Hør. her . . ] Jacob Christensen Aarhuus; St. Aarh. 60, Bacc. 64; ~ . . . . ; 2 D.; [† el. forflyttet 1681].

KUM I, s. 282, 322 (»Iacobus Christierni/Iacobus Christierni Aarhusius«).

8. 29/3 1681, E. f. B. 11/7 [Skp. 28/7 75, o. 27/11] Hans Olsen Kamstrup, f. Kamstrup i Foss, Båhuslen 17/7 48; F. O. Hansen, Bde. p. Kamstrup (Kamstorp); M. Marthe Engelbretsdtr.; St. Helsing. 71; C. 21/4 75; 1 ~ 78 (Bev. 28/2) Kirsten Hansdtr. Rosenfeld, † 79; 2 B.; 2 ~ Kbh. 29/3 80 (Bev. 20/3) Cecilie (Sidsel) Mogensdtr., † Etne 6/4 96; 9 B., hvorav 2 S., 5 D. overlevede ham; 3 ~ Etne 1/9 97 Hedvig Elisabeth Steen, f. 80, † 23/8 59; 7 B., hvorav 2 S., 2 D. overlevede ham; [10/6 1682 Sp. i Etne, Bergens Stift, † 23/11 1712].

KUM II, s. 28 (»Iohannes Kamstrupius«); Lampe I, s. 189-190; NST 3 (1932), s. 314-315; PT 6:6 (1915), s. 299.

9. 20/6 1682 E. f. B. 18/8, Anders Jensen Sahl, f. Sjælld. c. 41; St. Roesk. 62; ~ Kbh. Frue K. 26/10 1679 Anne Madsdtr. Sandholt, † Fred. 3/6 94; (Sstr. t. Christopher M. S. p. Holmsland); F. M. S.; M. Anne Henriksdtr.; [† 12/10 1691].

KUM I, s. 311 (»Andreas Iani Sallius«) E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Elbo hrd. nr. 8, 10.

10. 20/9 1691*. Mads Thomsen Knap, f. c. 62; St. 86, Bacc. 90; ~ Maren Jensdtr., f. c. 64, † 10/5 37; [† 18/9 1719].

KUM II, s. 149, 172 (»Matthias Knapmagerus/Matthias Thomæ Knapp«).

11. 10/11 1719 [Klokker v. Ribe Domk. 93 el. 94] Torkil Nielsen Jedsted; [6/4 1731 r. Cap. Ribe Cathr. K. o. s. v.; see der].

(18/5 1731, Barthold (Bartholin) Nielsen Hesseldal; o. Degn p. Rømø s. Aa., see der).

12. 19/10 1731, o. 20/2 32, Elieser Andersen Beyerholm; [22/11 1737 Aarh. Frue K.; see der].

13. 22/11 1737, o. 5/3 38, Niels Astrup Nisseniussen Hygom (Astrup) af Roager, f. 12/1 03; St. Ribe 24; C. 30/10 32, n.; ~ Sophie Pedersdtr. Stoud af Søndersø; 1 S., 2 D.; see D. M. Grønlund i Darum-B.; [b. 1/4 1744].

KUM II, s. 461 (»Nicolaus Astrup«, 22 år gl.); Achelis I, nr. 5054.

14. 1/5 1744 [Fp. 6/9 43, o. 27/9] Morten Rosenberg Iversen Dam; [7/12 1753 Lemvig-N.; see Varde].

15. 1/3 1754 [r. Cap. Skagen 20/9 49] Johan Georg Cortsen Biermann (Beermann); [10/1 1755 S. Felding-A.; see der].

16. 10/1 1755 [S. Felding-A. 22/11 54, o. 13/2] Morten Eriksen Herløv af Ølsted, f. 18; St. Ribe 37, Bacc. 38; Hør. Ribe 38; C. 28/9 48, n.; ~ . . . . ; 1 D.; [afsat 4/3 1773 formedelst sit forargerlige Forhold].

KUM II, s. 584, 589 (»Martinus Herløv«, 20 år gl.).

17. 23/6 1773, o. 6/11, Hans Coster; [12/11 1777 r. Cap. Ribe Cathr. K. o. s. v.; see Magleby p. M.].

18. 17/1 1778, o. 28/3, Rasmus Juel Pedersen Busch af Kallehave, f. 47; St. Vdbg. 67; C. 27/2 72, n.; ~ Sophie Magdalene Eggertsdtr. Brygmann; 2 ~ Etm.; F. E. Christopher B., Hofskriver hos Enkedronning Sophie Magdalene; M. Marie Pedersdtr. Smith; [b. 18/11 1779].

19. 9/2 1780, o. 1/3 [Hør. Ribe 73] Frederik Ussing; [30/6 1786 Farup; see der].

20. 30/6 1786, o. 13/9, Hans Peter Tostrup; [15/7 1791 Ribe Cathr. K.; see Saxkjøbing].

21. 17/8 1791. Balthasar Mathias Christensen; [27/10 1796 Brørup-L.; see der].

22. 23/12 1796, o. 28/2 97, Christian Clod; [22/11 1799 Skydebjerg-O.; see der].

23. 22/11 1799 [p. Cap. Assens-Kj. 99, o. 23/8] Frants Trolle Bertelsen; [3/5 1805 Hygum; see der].

Derefter forenet med Sognekaldet til Ribe Cathr. Kirke.

———————————

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Kinch, J.: Ribe Bys Historie og Beskrivelse. bd. II 1884 (Reproudgave ved Ole Degn, Universitetsforlaget i Århus 1985). Kap. 17: Hospitalet, Bd. II, s. 789-814 (Hospitalspræsterne: s. 806-813).
Danmarks Kirker, Bd. 19 Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1984. Ribe Hospitals Kirkesal, s. 819-826.

 

 

Ribe.

No 919. Ordinerede Catecheter.

[Ribe Herred, Amt og Stift]

———————————

1. 15/11 1836 [p. Cap. Ørbæk 12/9 32, o. 12/10] Bent Lindhardt; [30/1 1841 Farup; see Jyderup-H.].

2. 15/5 1841, o. 9/6, Peter Nicolai Fibiger; [9/12 1848 Harring-S.; see der].

3. 16/6 1849, o. 22/8, Niels Vilhelm Theodor Hansen; [11/7 1857 Reisby, see Brøndum-N.].

4. 5/10 1857, o. 20/11, Niels Peter Raaschou; [16/5 1866 Bjerring-M.; see der].

5. 17/9 1866 [Cap. p. l. Humble 25/10 62, o. 12/12] Laurits Peter Gnutzmann, f. Kbh. 22/8 32; F. Jens Frederik Gottlob G., Hørkrmr.; M. Johanne Susanne Lütken; St. Chrhvns. Bgdsk. 51; C. 16/6 56, h.1; 1 ~ 22/6 63 Christiane Ermanze Dorothea de Silva, f. 4/11 40, † 14/10 66; M. . . . Hoppe; 1 S.; 2 ~ 26/5 68 Henriette Bendtsen, f. 30/8 39; F. Carl Henrik August B., Rtr. i Ribe; M. Catharine Marie Lorenzen; (73) 3 D.; [13/9 1872 Tostrup-R.; Vammen-B.-L. 27/8 77].

6. 23/12 1872, o. 23/4 73, Hans Ferdinand Payngk Tornøe; [29/3 1876 Vegerslev-V.; see der].

7. 5/10 1876 [Cap. p. p. Mern 7/2 74, o. 11/2] Henrik Immanuel Levinsen af Kbh. Trin. Søndresogns r. Cap, f. Kbh. 16/2 48; St. Kbhs. Bgdsk. 66; C. 27/6 72, h1.; ~ 26/6 75 Mette Marie Lorentzen, f. Gram 25/2 51; F. Johan Henr. L., Farver; M. Anna Kirstine Andersen; (77) 1 D.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 19, Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1979-1984. Ribe Domkirke Inventar, s. 393-677. S. Katrine Kirke, s. 684-812, Kirkegårde i Ribe, s. 813-818.