Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 255. Felding (Sønder-) og Assing,

Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

H. 3/229; K. 1/658; L. P. B. 374; R. M. 14/1 1766 og 10/8 68; M. S. III.; Lkm. 6/392; Kbg. 1723 (÷ 1746–54).
Anm. Før Reformationen hørte Skarrild, Felding og Borris sammen og bestyredes af en saakaldet Ridepræst.
———————————

1. (1533. 55. 75). Christen Hvid, af Erkebiskop Absalons Slægt; see Jens C. H. i Borris-F.

Hegelund I s. 102, II 65.

2. 1579. Oster (Offer) Madsen; [† 1617; kaldes 1584 og 1610 Oster Madsen].

KS 3:2 (1877-80), s. 210; 5:2 (1903-05), s. 557.

3. 1617 [Rtr. Ringkjøb. . .] Peder Troelsen (Trogelsen); St. Ribe 07; [† c. 1621].

F-P s. 234 (»Petrus Trogili«); KS 2:6 (1872-73), s. 546.

4. 1621. Peder Pedersen Sommer; vist St. 12; see Peder P. S. i Skarrild-A.; [† 1640].

KUM I, s. 5 (»Pet. Pet. Sommer«).

5. 1640 Laurits Thomsen; St. 31; [afstod Kaldet til Etm. 1669, vist † 70; i sidste Tilfælde var Etm. først adjungeret].

KUM I, s. 109 (»Laurentius Thomæus Weilensis Cimber«); Nygaards sedler: Afståelse.

6. 2/3 1669, E. f. B. 3/5, Berent Mathiesen Hørup; St. Fdbg. 60; [† 1675].

KUM I, s. 283 (»Bernhardus Matthiæ Hørupius«).

7. 19/7 1675, E. f. B. 9/9, Peder Jensen Frøslev; vist St. Vibg. 70; ~ Karen . . . , som levede 88; [† 10/3 1680].

KUM II, s. 21 (»Petrus Iani«); Nygaards sedler: Hustru.

8. 26/5 1680, E. f. B. 21/4 81 [Skp. 5/5 77, o. 16/5] Jens Thuesen Brock (ikke i M. S.), f. c. 49; Elev i Holstebro Skole indtil 69; St. Kbh. 72; ~ Susanne Bremer, d. 14/9 55, † 16/2 00; F. Fredrik B., Bgmstr. i Christiania; M. Susanne Elisabeth Johansdtr. Moth (Halvsstr. t. Dorothea M. ~ J. F. Bremer, Kbh. Hofpr.); 3 S., 5 D.; [† 9/5 1698].

KUM II, s. 30 (»Ianus Thuonis Brochius«); KbhMet s. 662; Skp-C5, s. 678; RSGE s. 133; Danske Kancelli: Ansøgning om kaldet; Nygaards sedler: Kaldsbrev; NST 4 (1934), s. 349, 350; A. Kr. Birkhave: Beretning om en arvesag, nr. 24 (bilag 25).

9. 21/5 1698 [Kongsted 80; afsat 94; siges at være bleven Præst her 95; maaskee Hielpep.]  Morten Hermansen Lipper; [19/1 1704 Slaglille-B.; see der; Pg. br. 1702].

Nygaards sedler: Pg. brændte.

10. 22/1 1704. Søren Pedersen Munch; St. Kbh. 96, Bacc. 98; ~ Onsild 04 Cathrine Hedvig Meier, E. e. J. M. Seidelin i S. og N. Onsild, † c. 23; [forlod 11/2 1723 i Sindsforvirring Embedet; † Viborg, b. 1/6 37].

KUM II, s. 218, 233 (»Severinus Petri Munch«); han er ikke identisk med S. M. i Slaglille-B., se DanKir bd. 5, s. 349 (Slaglille kirke); Nygaards sedler: Vielse, begravelse.

11. 2/7 1723**. Manasse Pedersen Tøxen af Varde Nic. K.; St. pr. 14; 1 ~ 15/9 23 Kirstine Thuresdtr. af Hemmet-V., b. 19/6 24; 1 S.; 2 ~ Birgitte Christensdtr. Svendstrup af Nøvling-S.; 3 S., 3 D.; see Niels T. i Nustrup; [† 1/4 1744; vilde ikke indføre Pontoppidans Forklaring; see Helveg: Den danske Kirkes Hist. eft. Ref.].

KUM II, s. 387 (»Manasses Petri Toxenius«); Nygaards sedler: Vielse 1723, børn.

12. 1/5 1744 [Fp., o. 28/9 43] Christian Martinus Pedersen Bering, d. Vibg. Grbr. 21/11 98; F. P. Frantsen B., Landsthingsskrvr.; M. Elisa Christensdtr. Gesmann; St. Vibg. 21; C. 24; O.; [† 9/9 1754].

KUM II, s. 437 (»Christianus Bering«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 910, 909.

13. 22/11 1754, o. 13/2 55 [Hør. Ribe 38] Morten Eriksen Herløv; [10/1 1755 Ribe Hospital o.s.v.; see der].

14. 10/1 1755 [Ribe Hosp. o.s.v. 1/3 54] Johan Georg Cortsen Biermann (Beermann), f. Kbh. 25/12 21; F. C. Ernst B., Tugthuusinsp.; M. Elisabeth Brunow; St. pr. 38, Bacc. 39; C. 42, n.; r. Cap. Skagen 20/9 48; ~ Skagen 10/4 54 Anna Himmerig, † 28/6 74; 2 S.; [† 25/8 1760; meget fattig].

KUM II, s. 593, 597 (»Iohannes Georgius Biermann«, 17 år gl.).

15. 6/12 1760 [r. Cap. Vibg. Dk. 2/2 48, o. 10/4] Niels Nielsen Gjelstrup, f. Hallum, Aarh. St., 1/12 21; F. N. Nielsen Veggerbye, Kromand (siden i Gjelstrup v. Ribe); M. Sidsel Pedersdtr.; St. Aalbg. 43; udenlands; C. 1/5 47; 1 ~ Kbh. 28/12 48 Else Kirstine Olsdtr. Langsted af Fanefjord, † 7/4 53; 1 S., 1 D.; 2 ~ 8/10 55 Mariane Frausing, † 1/7 56; F. Proc. i Vibg.; 3 ~ 12/9 58 Vibekke Christine Iversdtr.; F. Kbmd. i Vibg.; 3 D.; see Johannes G. i Skjærbæk; [† 12/3 1788; practisk duelig; forbedrede Embedet og Pg.; hernhuttisk; en underlig, bizar Personlighed, see J. H. 4/3 91].

KUM III, s. 33 (»Nicolaus Gielstrup«, 22 år gl.); Helk II, s. 123; NB! Må ikke forveksles med Niels Gjelstrup, r. Cap. i Stege.

16. 6/6 1788, o. 9/9, Mathias Thygesen; [17/5 1793 Skjern; see der].

17. 2/8 1793, o. 20/11 [Hør. Ribe 89] Rasmus Christensen Rahr, f. Ribe 12/9 67; (Bdr. t. H. Øllgaard i Møborg-N. og t. Birgitte Ø. ~ K. P. Lind i Eltang-V.); F. C. Pedersen Øllgaard, Værtshuusholder, Kbmd. og eligeret Bgr.; M. Maren Pedersdtr. Hjerting; St. Ribe 84; C. 24/4 87; ~ 13/6 94 Else Bech af Skjærbæk, d. Snodstrup 10/1 66, † 18/7 49; 1 S.; 2 ~ 18/9 03 Mads Rahbeck, Gdeier; [† 3/6 1799, paa en Reise til Holstebro, paa Barde Hede].

E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1425.

18. 26/10 1799 [r. Cap. Ringkjøb.-R. 27/9 93, o. 20/11] Johan Engelken, f. Aarh. 62; F. Samuel E., Skræder; M. Cathrine Gjeding; St. Aarh. 82; C. 16/7 92, h.; ~ Ane Magdalene Balling, f. 65, † 3/9 03, F. Emanuel B., Revisor v. det kgl. Lotto, M. Mette Marie Enghavn; u. B.; [† 1/7 1827; gav (19/12 10) 100 Rdlr. til Læsebøger for Pastoratets Børn].

Nygaards sedler: 1801, hustrus begr.

19. 14/9 1827, o. 14/12, Hans Vilhelm Hertel; [8/10 1833 Aastrup i Hadersl. Pr., see Moltrup-B.].

20. 31/1 1834 [p. Cap. Smidstrup-S. 21/2 27, o. 6/4] Johannes Meller Valeur; [6/6 1840 Stavning; see Vitten-H.-H.].

21. 18/10 1840 [p. Cap. Eltang-V. 2/10 29, o. 21/1 30; Hveisel-G. 21/7 30; Hjelpep. i Føns-Ø. og i Kjerte . . .] Christian Radoor; [20/2 1842 Føns-Ø.; see der].

22. 23/4 1842 [Miss. v. Upernavik 13/4 33 – 27/11 40] Christen Christensen Østergaard; [10/12 1850 Husby-N.; see der].

23. 18/2 1851 [p. Cap. Ondløse-S. 19/8 45, o. 24/9; Hjelpep. i Ulsø-B. 3/2 – 2/5 47; i Terslev-Ø. i 7 Uger; p. Cap. Stillinge 25/11 47 – 29/4 49; Hjelpep. i Ormslev-K. 10/10 – 19/12 49; i Tølløse-Aa. 18/2 – 4/6 50; i Førslev-S. 5/10 50 – 9/3 51] Andreas Teilmann; [12/1 1866 Bredsten-S.; see der].

24. 28/3 1866, o. 2/5 [Lærer v. Frelsers Kirkesk.; tillige Institutbest.] Jens Peter Melchior Sørensen af Sæby-H., f. Nørhaa 30/6 18; St. pr. 38; C. 5/5 48, h.2; (6/5 – 12/7 1864 Galtrup-J.); ~ 14/9 66 Emma Bølch, f. 10/6 32; F. Poul Fred. B., Viinhandler i Aarh.; M. Ane Dorth. Eliab. Stellfeld; (68) u. B.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.