Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1059. Slaglille og Bjernede,

Alsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/241; K. M. 8; Lkm. 1/474; M. 74; Kbg. 1808.
Anm. Musenius(1) siger, at Kaldet er udlagt fra Sorø, hvilket vist vil sige, at Sognene have hørt til Sorø Kloster(2), og tidligere bleve besørgede derfra.
———————————

1. 1569. Laurits Jørgensen; ~ Bodil Pedersdtr., † 12/1 1591; see Etm.; Jacob L. i Herlufmagle; J. Madsen, r. Cap. i Vordingborg-K.; [† c. 1610; havde været Munk(?) i Sorø Kloster; Pg. br. 26/5 10; Sønnen maatte bære ham ud; Eptph. over Hustruen].

KS 2:4 (1867-68), s. 402; KS 2:5 (1869-71), s. note 19, s. 881; Skifter i Vordingborg: nr. 35; DanKir bd. 5, s. 348 (se nedenfor).

2. c. 1610. [Sorø (08)] F. S. Jørgen Lauritsen; i Sorø skole 86; St. i Kbh. (97); [† 1619].

F-P s. 153 (»Georgius Laurentii Sielandus«); KS 2:5 (1869-71), s. 149, note 19, s. 474-75, 881; 3:1 (1874-77), s. 756, 763, 771, 774; SB s. 102.

3. o. 16/6 1619. Jørgen Hansen, f. Lolland; St. i Kbh. (08); (mindst) 2 S., 1 D.; see Etm.; [† 16/7 el. 26/7 1640].

F-P s. 238 (»Georgius Johannis Lollandus«); PT 8:6 (1927), s. 185; Kopskatten 1645, opsl. 57.

4. 1640 [p. Cap.*, o. 20/10 37] Niels Rasmussen Wrang, f. c. 95; St. Kbh. 22; Rtr. Ringsted 26; ~ F. D. Johanne Jørgensdtr., f. 20/9 20; (45) 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1663; hans Navn paa Kirkeklokken 1648; Lgst.].

KUM I, s. 56 (»Nicolaus Erasmi Vrangius«); PT 8:6 (1927), s. 194; KS 2:1 (1857-59), s. 504, 45 år gl.; Kopskatten 1645, opsl. 57; E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 167; DanKir bd. 5, s. 348, 349 (se nedenfor).

5. o. 20/5 1663. Mag. Christian Hansen Laurenberg, f. Sorø 20/9 36; F. Prof. H. L. i Sorø; St. Sorø t. Rostock 58; V.-Pr. 85; Pr. 89; 1 ~ F. E., † 10/4 95; 2 ~ Anna Cathrine Rogge, † c. 30; 2 ~ Niels Bentzen, Sorø; [† 28/12 1695; gav (20/9 92) 100 Rdlr. til Skoleholderen i Slaglille; gav 1/1 87 Alterdisk til Bjernede K.; Eptph.; Lgst.].

Helk I, s. 292; SB s. 179; PT 8:6 (1927), s. 43; E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 167; DanKir bd. 5, s. 348, 349, 364 (se nedenfor).

6. 3/5 1687**. Anders Aagesen Stangbye; St. Kbh. 84; [† 1696].

KUM II, s. 130 (»Andreas Agæi«).

7. 2/5 1696**. Søren Mathiasen Munch, f. Kbh.; St. Kbh. 90; ~ 96 Maren Christensdtr., f. Aalbg., † før 27; 4 B., hvoraf 2 levede 27; [† 11/1 1704; Lgst.].

KUM II, s. 173 (»Severinus Munch«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 1703; Han er ikke identisk med S. M. i S. Felding-A., se DanKir bd. 5, s. 349 (se nedenfor).

8. 19/1 1704 [S. Felding-A. 21/5 98] Morten Hermansen Lipper* af Brøndby V. og Ø.; f. Skaane; St. i Lund 68, i Kbh. 76; Kongsted c. 77** (80); afsat 94; Pr. 09; ~ Karen . . . , levede 33; 2 B.; [† 23/11 1731; blev dømt 93 for ærerørige Beskyldninger mod Tønne Grubbe(3) i en Prædiken („En er forsøgt i fremmede Lande og forstaaer Intet i sit eget. Et skurvet, skabet og skaldet Hoved løber om Land, og er som en Tyv i Galgen. En reiser til Rhin og kommer tilbage et Svin“) til Suspension i 3 Maaneder, skriftlig Afbigt og 40 Rdlr. Mulkt; har formodentligt ei villet gøre Afbigt og blev afsat 94; synes, allerede 95 at være kommen til S. Felding som Hjelpepræst; Pg. i S. Felding br. 1702; N. 348; Eptph.; Lgst.].

KUM II, s. 62 (»Martinus Lipper«); Helk II, s. 182; DanKir bd. 5, s. 348, 349-50 (se nedenfor); EM V, s. 165-66; Nygaards sedler: Pg. brændte.

9. 28/12 1731, o. 20/2 32 [Hør. el. Rtr. i Sorø i 14 Aar] Jørgen Hansen Hammer, f. Fæbæk p. Langeland 76; St. Slag. 02, Bacc. 03; C. 22/11 12, h.; ~ Kbh. Frelsers K. 27/6 32 Cathrine Susanne Pedersdtr. Nygaard; [† 20/2 1744; Eptph.].

KUM II, s. 279, 283 (»Georgius Iohannis Hammerus«, 26 år gl.); DanKir bd. 5, s. 349 (se nedenfor).

10. 1/5 1744, o. 24/7, Peder Nielsen Agerbech; [24/12 1745 Snesere; see der].

11. 5/2 1746, o. 8/2 [Hør. Fdbg. 36–46] Christopher Jochumsen Nyholm, f. p. Bavelsegd. 29/7 12; F. J. Nielsen, boede i Ravnstrup, var senere Gdeier. i Nødholm (hvoraf Navnet Nyholm ved en Forvexling), siden Forp. af Bavelsegd. og senest af Giesegd.; M. Dorothea Augustine Charlotte Flesborg; St. Fdbg. 31, Bacc. 32; C. 5/8 43, h.; Huslærer i Sande i Norge 33–35; ~ 26/4 46 Else Birgitte Johansdtr. Schrøder, f. 29/8 27, † 7/2 94; F. Prof. J. Johansen S. af Helsing. St. Olai K., Rtr. v. Fdbg. Sk.; M. Gunild Pedersdtr. Bendike; 6 S., 8 D.; see Christopher N. i Nybg.; C. C. Bendtsen i Hersted Ø. og V.; F. H. Paludan i Magleby-H.; A. Meldal i Lysabild; (Holger V. N. i Høielse-L.; J. Jacobsen i Ø. Tørslev; F. H. Paludan i Sæby-H.; C. N. Meldal i Kallehave); [† 14/6 1768; Eptph.].

KUM II, s. 528, 534 (»Christophorus Nyeholm«, 20 år gl.); KS 4:1 (1889-91), s. 121-124 (se nedenfor); DanKir bd. 5, s. 349 (se nedenfor).

12. 22/4 1768**, o. 4/5, Christopher Johansen Schrøder, Broder til Formandens Kone; [29/10 1777 Søborg-G.; see Ringsted-B.].

13. 29/10 1777, o. c. 26/11 [Feiø 13/8 s. A.] Andreas Christian Christophersen Faith, d. Slag. 29/11 39; F. C. Andersen F., Skræder; M. Else Christensdtr.; St. Slag. 62, Bacc. 65; C. 5/3 66, n.; Cat. i Vestindien 11/9 66; ~ Dorothea Elisabeth Jessen, f. Kbh. 27/4 53, † 11/3 01; F. Etrd. Erik Johan v. J.; M. Gjertrud Cathr. Brinch; [† 19/11 1798].

KUM III, s. 227, 260 (»Andreas Fæht/Faith«, 23 år gl.).

14. 15/2 1799 [tydsk P. t. Vemmetofte Kloster 12/5 84, o. 23/6; tillige dansk P. ss. 26/3 90] Christian Gotlieb Zahle, f. Hollingsted, Gottorp Provstie, 9/8 52; F. Joh. Christ. Z., Sp.; M. Elisa Cathrine Christiandtr. Ryge; St. i Halle 70; i Kbh. 75; C. Gottorp 79; ~ 26/8 85 Christine Esmarch, d. Boel (Bøl) 23/4 62, † 29/8 27; F. Heinrich Christ. E.; M. Marie . . . ; see Ernst S. V. Z., Hof- og Slotsp. i Kbh.; Johan C. J. Z. i K. Stillinge; [† 24/7 1817; N. 683; E. 3/631 og S. 3/698; Pg. br. 08].

15. 12/11 1817 [r. Cap. Asminderød-G.-F. 5/9 14] Christian Neess; [15/6 1832 Nykjøb.-S.; see Strøby-V.].

16. 7/9 1832 [Vetterslev-H. 1/10 24, o. 27/10] Vilhelm Theodor Lindegaard, f. Kbh. 11/9 96; F. Peter L., Slotsgartner v. Rosenborg; M. Anna Elisabeth Erichsen; St. Kbh. 15; C. 19/10 20, l.; 1 ~ Johanne Catharine Degen, f. Vibg. 6/3 98, d. Vibg. Sortebr. 25/4 98; F. Christian Nicolai D., Farver i Vibg.; M. Johanne Frederikke Becker; 2 D.; 2 ~ 12/1 36 Dorothea Metzie Snitker, f. Slag. 12/1 04; F. Jens Peter S., Adj.; M. Sophie Kirstine Bruun; 3 S., 1 D.; [† 5/11 1859].

Nygaards sedler: Hustrus dåb, svigerforældres vielse.

17. 13/1 1860 [Odden 7/10 48] Morten Peter Hansen af Bregninge-B., f. Kbh. 19/1 09; St. Roesk. 27; C. 30/10 32, *l; Cat. Kallundbg. 23/1 38, o. 30/3; ~ 1/7 52 Anna Lund, f. Kbh. 1/7 07; F. Ole L., Kbmd.; M. Karen Monberg; u. B.; [† 19/12 1870].

18. 4/3 1871. Dr. phil. Frederik Julius Heise; † 9/12 78; see Roholte.

———————————

Noter:

(1) Musenius = Christian Muus, (1656-1717), biskop i Ribe og Odense. Han udgav Musenii Catalogus over Præster i Sjællands Stift fra Midten af det 17de Aarhundrede (Nr. 2990 i den gamle Samling paa det store kgl. Bibliothek).
(2) Sorø Kloster blev grundlagt som et benediktinerkloster i 1142 af Hvideslægten, men blev omdannet 1161 til cistercienserkloster og blev et af Danmarks rigeste. Efter reformationen blev klosteret omdannet til skole og dannede dermed grundlaget for Sorø Akademi.
(3) Tønne Grubbe (f. 1651 d. 8 mar. 1721), Lystrup Gods (Fakse H., Præstø), Kaptajn i Søetaten, afsk. 1689. Tønne Grubbe var lidt ustabil og gentagne gange på kant med loven. Han sad i en periode i 1695 fanget på kastellet, da han blev viklet ind i en sag om barnemord.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1936. Slaglille Kirke, s. 341-350; Bjernede Kirke, s. 351-368.
Rørdam, Holger Fr.: Nogle Præstebiografier: Christoffer Nyholm. Kirkehistoriske Samlinger, 4:1 (1889-91), s. 121-124.