Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1134. Søborg og fra 1585 Gilleleie,

Holbo Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/202; L. P. B. 228; Lkm. 167; M. 53; Kbg. Søborg 1816; Gilleleie 1815.
Anm. Gilleleie K. bygget 1556 af Fiskerne; af Nyt opbygget paa kongelig Bekostning 1746 (Pont. Atl. 6/35). I Gilleleie nævnes 1545 Hans Pedersen, Pr.; 1576 Hans Lauritsen.
———————————

1. (1559). Jørgen Hansen; ~ Karine Andersdtr.; [† 1570; klagede 59 over, at Beboerne i G. holdt dem selv en Capellan; men de fik (6/10 59) Lov til, at beholde denne, indtil han fik et andet Kald (Pont. Ann. 3/369)].

KB bd. 2 (1556-60) s. 318-319.

2. 1570. Lars Jacobsen; tillige til Gilleleie fra 85; [† 1602].

KS 2:4 (1867-68), s. 404.

3. 1602. Mag. Hans Didriksen; vist St. i Kbh. (99); [† 1616].

F-P s. 167 (»Johannes Theodori Coagiensis«); KS 2:5 (1869-71), s. 148; PT 8:6 (1927) s. 184.

4. 1616 [p. Cap.*, o. 16/1 s. A.] Christen Jensen Aalborg; St. 08; Hør. Kbh. 13; [† 1630].

F-P s. 243 (»Christianus Johannis Alborgensis«); PT 8:6 (1927) s. 184.

5. 1630 [r. Cap. Tikjøb, o. 3/5 26] Søren Hansen Borch (el. Bogense), f. Bogense; St. Od. 22; [† 1636].

KUM I, s. 58 (»Severinus Iohannis Ottoniensis«); PT 8:6 (1927) s. 188 (»Søren Hansen Bogense«).

6. 1636 [r. Cap. Tikjøb, o. 28/3 34] Jens Jensen Aalborg; St. 27; 1 ~ (45) Zille Henriksdtr.; 2 ~ Anna Jacobsdtr. Beyer, f. 35; F. J. Hansen, Bgmstr. i Kjøge; M. Karen Jensdtr.; 2 ~ Etm.; see J. J. Søborg i Bloustrød-L.; J. J. Søborg i Skjolde; N. J. Søborg i Bloustrød-L.; [levede endnu 1680; vist † 82; hans Navn paa Kirkeklokken i Søborg K. fra 1649; Lgst.].

KUM I, s. 87 (»Ioannes Ioannis Alburgius«); Kopskatten 1645, opsl. 36; DanKir bd. 2, s. 1140, 1144, 1146 (se nedenfor).

7. 3/10 1667**, o. 1/5 68, Hans Pedersen Hoff af Blidstrup, f. 37; St. Fdbg. 57; ~ 83 F. E., † 30/9 10; [† 1692; Eptph.].

KUM I, s. 273 (»Iohannes Petri Hoff«); DanKir bd. 2, s. 1144, 1146 (se nedenfor).

8. 25/7 1692 [d. Præst i London 91] Mag. Niels Madsen Gram, f. Land, Aggersh. St.; F. M. Lauritsen G., Sp. ss.; M. Anna Pedersdtr.; St. pr. 79; p. Cap. Tønsberg 88; Mag. 92; ~ Tønsberg 89 Anna Michelsdtr., f. c. 71, b. Tønsberg Frue K. 17/8 06; F. M. Trondsen, Sp. og Pr. ss.; M. Maren . . . ; 1 S., 1 D.; [afsat 13/6 1694 for adskillige Excesser (d.v.s. Horerie og andre Laster); flakkede siden om i Sverrig, Holland, Tydskland o.s.v.; † Kbh. som Fange paa Bremerholm].

KUM II, s. 95 (»Nicolaus Mathiæ Gramm«); PT 2:2 (1887), s. 67-68; 1:3 (1882), s. 144-45.

9. 16/6 1694. Cornelius Albretsen Meyer, f. Sorø c. 63; (Bdr. t. i Hans A. M. i Nidløse); F. Mag. A. M., Prof. i Græsk ss.; M. Karen Jacobsdtr. Lerche; St. Sorø 82; Pr. 23; 1 ~ Slotsk. 8/8 94 Clara Mortensdtr. von Hayn (Hagen), f. 61, † 16/4 12; 2 ~ 13/10 12 Lucie Thomasdtr., f. c. 71, † Karlebo 12/11 52; [† 25/3 1729; Lgst.].

KUM II, s. 117 (»Cornelius Alberti Mejerus«); SB s. 207; DanKir bd. 2, s. 1146 (se nedenfor).

10. 16/4 1729. Henrik Jørgensen Wederkinch; [19/11 1751 Nykjøb.-S.; see der].

11. 18/12 1751 [p. Cap. Stavanger, o. •/5 46] Mag. Morten Lauritsen Smith; [15/2 1766 Frederiksborg-H.-H.; see Ringsted-B.].

12. 15/2 1765, o. 17/4, Carl Christian Carlsen Rothe, f. Rand. 26/7 35; F. Clcrd. C. Adamsen R., Regm.qvrt.mstr.; M. Kirstine Margrethe Thygesen (Jespersen); St. Slag. 48; C. 15/6 55, l.; Huslærer for W. Berregaard udenlands, bl.a. i Leipzig 61; O.; [† 29/4 1770; W. 2/204; N. 507].

KUM III, s. 81 (»Carolus Christianus Rothe, Slaglosiens«, 15 år gl.); Helk II s. 229; EM 7, s. 93.

13. 15/6 1770 [Magleby i S. 4/9 56] Jens Knudsen Thillerup; [29/10 1777 Frederiksberg-H.; see der].

14. 29/10 1777 [Slaglille-B. 22/4 68] Christopher Johansen Schrøder; [24/5 1793 Helsing. St. Olai K.; see Ringsted-B.].

15. 23/8 1793 [P. i Citadellet Frederikshavn 8/1 90] Lorents Nicolai Fallesen; [17/11 1797 Kbh. Frue K. 2 r. Cap.; see Kbh. Trin. K. Sp.].

16. 2/2 1798 [Odden 30/7 84] Jørgen Lykke Westergaard af Vigerslev-V., f. 26/2 45; St. pr. Od. 64; C. 29/5 70, l.; p. Cap. Vigerslev-V. 3/1 71, o. 27/3; Svallerup 16/9 78; ~ Ane Kirstine Lund, f. 51, † Blidstrup 31/3 21; F. Gdeier. v. Od.; 4 S., 3 D.; see P. A. Hilde i Blidstrup; [† 18/1 1818].

17. 12/6 1818 [d. P. i London 23/6 12, o. 7/7, – 22/1 17] Andreas Charles Kjerulff, f. Kbh. 26/6 83; F. Cclrd. Chr. K.; St. pr. 00; C. 26/4 04, l.; Adj. Nybg. 5/9 06 –14/4 10; Elisabeth Clarisse Alsing, † Kbh. 31?; F. Pet. Arboe A., Kbmd. i London; M. Charlotte Sophie Lindemann (Richter); u. B.; [† 6/1 1827].

18. 21/3 1827 [Gjesing-N. 28/5 19, o. 13/8] Hans Christian Lyngbye, f. Blenstrup 29/6 82; F. Jens Mikkelsen L., Degn ss., siden i Gjerding; M. Mette Christensdtr.; St. Aalbg. 02; C. 10/1 12, l.*; Adj. Nybg. 06–10; ~ 22 Henriette Augusta Tilemann af Gjerding-B., f. 7/5 93, † Mariager 10/6 54; 1 D.; [† 18/5 1837; Botaniker; fik Guldmedaille 17; foretog Reiser til Norge og Færøerne; Sølvmedaille 6/2 18; Medlem af Videnskabernes Selskab 15/12 26; E. 2/183 S. 2/273].

19. 25/7 1837 [Skjørpinge-F. 9/2 27] Søren Henrik August Raaschou* af Kold., f. Sundby 14/4 92; St. Kold. 10; C. 18/7 15, l.; Cat. Fred. Trin. K. 16/4 19, o. 13/8; r. Cap. Hyllested-V.-H. 24/5 22; Pr. 18/2 47–56; ~ 4/10 22 Mette Marie Blicher af Gauerslund-V., f. 18/7 01, levede 68; 6 S., 5 D.; see Niels P. R. i Bjerring-M.; C. L. Nielsen, r. Cap. i Tikjøb-H.-H.; [# 11/11 1868; † Kbh. 24/7 73].

(26/1 – 6/3 1869. C. E. Lange; see Vordingborg).

20. 6/3 1869 [Feiø 30/6 1858] Peter Christian Garde, f. Tønning i Slesv. 17/4 16; F. Hans Georg G. (hvis Fader var af Vig-A.), Commandeurcpt., hist. Forf.; M. Dorothea (Doris) Mechlenburg af Amrum; St. Kbh. 34; C. 29/10 40, l.; Lærer v. Opfostringshuset 26/11 40; Lærer v. Søetatens Drgsk. 15/4 41; Overlærer ss. 6/6 44; N. Løgum 30/9 50, o. Hjortkær 14/11; foretog 67–68 Reiser til Udlandet af Helbredshensyn; 1 ~ Faareveile 16/1 51 Petra Kirstine Garde af Faareveile, f. p. Syderø, Fær., 6/7 30, † 12/2 52; 1 D.; 2 ~ Nestved 25/4 54 Augusta Charlotte Margrethe Lawætz, f. Nybg. 26/5 26, † Od. 26/7 1906; F. Etrd. Daniel Tonnies L., Bgmstr. og Byfgd. i Nestved; M. Susanne Michaeline Thaning; 4 S., 3 D.; [# 25/1 1887; † Frederiksberg 28/2 94; Pg. br. 23–24/11 73. „Ilden udbrød midt om Natten. Gaardens Beboere, bestaaende af Præstens Døttre, Karle og Piger (Præsten og hans Hustru vare fraværende), maatte saagodt som nøgne redde sig gjennem Vinduerne. Hele Kreaturbesætningen, deriblant 4 Heste og en halv Snees Køer indebrændte. Endeel af Indboet frelstes, men fra Præstens Contoir, hvor Kirkebøgerne o.s.v. opbevaredes, reddedes Intet“. See D. T. 73/11; E. S. 1/544].

Elvius s. 500; G-HF II s. 212-213; PT 5:4 (1907): »Dødsfald i Danmark 1906«, s. 8.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1967. Søborg Kirke, s. 1096-1150, Gilleleje Kirke, s. 1155-1171.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 318. Gilleleie,

Holbo Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

———————————

1. (1545). Hans Pedersen; Pr. (45).

KS 2:5 (1869-71), s. 142.

2. (1577. 84). Hans Lauritsen; ~ Anna Madsdtr., som overlevede ham; 1 D.; [† c. 1585; »Hr. Hans Lauritzen, Sognepræst paa Gyldeleye« fik 5/5 77 Brev, at han: »indtil videre aarlig maa oppebære 1 Pd. Rug og 1 Pd. Malt til sin Underholdning af Eserum Ladegaard.« Den 20/4 79 fik »Hr. Hans Lauritzen, Sognepræst paa Gildeleye« Forleningsbrev paa Gaarden Nillerup (i Holbo Hrd.) »med Tilliggende, fri for Indfæstning, Ægt, Arbejde og anden saadan Tynge. Han skal aarlig svare 1 Fjerd. Smør til Kroneborg og, saasnart han faar Gaarden, lade de 2 Pd. Korn falde, som han hidtil har oppebaaret af Esserom.« Den 20/3 1585: fik »Anne Madtzdatter, Hr. Hans Lauritzens Enke, der nu er i Huset hos sin tilkommende Dattermand i den Krongaard i Nillerup som hun og hendes afdøde Mand hidtil have haft, bevilger, at hun og hendes Dattermand indtil videre maa være fri for at gøre Ægt og Arbejde af Gaarden«, dvs. hun faar beholde den Forlening hendes Mand fik i 1579].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; KB bd. 6 (1576-79), s. 181-182, 624, bd. 8 (1584-88), s. 265; M. E. Eriksen: Gilleleie-præsten Hans Lauritsens efterkommere (se nedenfor).

Derefter Annex til Søborg.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1967. Gilleleje Kirke, s. 1155-1171.
Eriksen, Mikkel Eide: Gilleleie-præsten Hans Lauritsens efterkommere, 2017, DIS Arkiv & Bibliotek.