Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 929. Ringsted (St. Bents el. Frue Kirke) og efter Rescr. 9/7 1687 Beenløse,

Ringsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/35; K. M. 117; Reiersen 83; Lkm. 1/419; M. 87; Kbg. 1645.
Anm. Beenløse havde til 1687 Kværkeby til Annex.
———————————

1. (1545). Hans Madsen; Pr. i Alsted Herred (45).

KS 2:5 (1869-71), s. 142.

2. 1558. Peder Madsen, f. her 35; Pr. (84); [† 10/11 el. 18/11 1596; lærd i Theol. og Philos.; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

3. 1596 [Rtr. her 94] Peder Krage (Krag, Kragh), f. c. 64; St. Ribe 84; Pr. 06. (22); 1 ~ Ane Mortensdtr. i 22 Aar; mindst 3 S., 1 D.; 2 ~ c. 23 Beate Jespersdtr. i 15 Aar, † 5/2 47; (mindst) 1 S.; 2 ~ Claus Pavelsen, Bgmstr. i Ringsted; [† 2/9 (15 Trin.) 1638; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 149; 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1622); DanKir bd. 5, s. 183 (se nedenfor); Kbg. Ringsted (1645-1741), opsl. 157 (hustrus død), opsl. 164 (Claus Pavelsens stedsøn).
(1638. Mag. A. S. Schandorph; see Thoreby).

4. o. 3/4 1639 [Rtr. Roesk. 30] Mag. Albert Jørgensen Altewelt, f. Roesk.; (Morbdr. t. H. H. Eggers i Vollerslev-G.); F. J. A.; M. Kirsten Alberthsdtr. i Roeskilde; St. Roesk. 21, Bacc. 22; Hør. ss. 25; Mag. Kbh. 24/5 31; St. i Rostock 26, i Strasbourg 28; Pr. 23/7 39 (41); 1 ~ Karen Nielsdtr. Hjersing, † 45; (Sstr. t. J. Nielsen, ø. Cap. t. Roesk. Dk. og Halvsstr. t. L. Willumsen i Høie-Taastrup); 3 S., 2 D.; 2 ~ 46 Gjertrud Strangesdtr., † c. 83; 2 D.; see P. F. Blichfeldt i Ødum; J. N. Holbek og R. P. Holbech i S. Jernløse-S.; [b. 2/8 1657].

KUM I, s. 53, 57, 106 (»Albertus Georgii Roëschildensis«); Helk I, s. 148; KS 2:1 (1857-59), (»M. Albert Allewelt«) s. 501; 4:3 (1893-95) s. 189, 193 (provst); Kopskatten 1645, opsl. 20; Kbg. Ringsted (1645-1741), opsl. 173 (begr.); PT 5:5 (1908), s. 263-264; Tylvad, Janne: Sorenskriver Gert Heibergs danske hustru Sophie Christensdtr Holbek. Genealogen nr. 1-2020, s. 4, 10 (hans forældre).

5. k. 1/9 1657 [Snoldelev-T. 44] Mag. Hans Johansen Pouch el. Pouk, f. Ribe c. 11; (Bdr. t. Johan J. P., r. Cap. t. Ribe Dk.); F. J. P. fra Laer i Westphalen, Apoth. og Rdmd. i Ribe; M. Anna Hansdtr. Sperling fra Odense; St. fra Hamburg t. Kbh. 31; Præceptor Sorø 32–39; Hør. Roesk. (41); Mag. Kbh. 1/6 41; Pr. 10/10 61; ~ 42 Anna Christensdtr. Glob af Kjøge-Ø., b. 31/7 63; M. Bodil Jensdtr.; (45) 1 S., 2 D.; [† 1663].

KUM I, s. 107 (»Iohannes Pouchius Ripensis«), s. 167 (»Iohannes Pouchius, scholæ Roskildensis collega«); Helk I, s. 349; SB s. 270; Kinch II, s. 268-269; OD-RFR II, s. 195; Kopskatten 1645, opsl. 42.

6. o. 11/6 1663 [D. p. C. 56] Mag. Christen Jensen Blichfeldt*, f. Aarh. 18/8 33; (Bdr. t. P. J. Saxe i Sjelle-S.-L.); F. J. Clemensen, Rdmd. og Tolder; M. Karen Christensdtr. Blichfeldt af Aarh. Frue K.; St. Aarh. 54, Bacc. 56; Mag. Kbh. 21/6 63; Pr. 87; 1 ~ 17/9 63 Kirsten Christensdtr., maaske af Fodby, † 95; 1 S., 1 D.; 2 ~ 19/6 97 Johanne Munkgaard, f. 14/12 49, b. 20/1 07, E. e. Carsten Hansen Atke, Rdmd. i Slangerup; (Sstr. t. Poul J. M. i Herlufsholm); F. Jens Christensen, Rentemstr.; M. Karen Poulsdtr. Vinding af Herlufsholm; u. B.; [† 2/3 1717; gav (14/12 1712) 510 Rdlr. Cour. til Aftensangspræd.; ligeledes 633 Rdlr. 2 Mk. til 2 Skoler i Beenløse og Tolstrup; stiftede ialt 10 Legater; gav 1701 Lysestager til Kirken; Eptph.; Lgst.; W. 1/121; T. 284].

KUM I, s. 248, 263, 321 (»Christiernus Ioannis«); E. Brejls skifteuddr.: Kalundborg byfoged, nr. 178; PT 11:3 (1942), s. 111, 109; Sundbo II, s. 111-112 (2. hustru); DanKir bd. 5, s. 161, 171, 180 (se nedenfor).

7. 5/5 1707** [Slag. St. Peters K. 27/9 97] Mag. Peder Jacobsen Paulin; [5/7 1717 Roesk. Dk.; see der].

8. 21/8 1717 [Moltrup-B., i. 7/5 07] Mag. Erik Christiansen Lemvig af Lidemark-B., f. 26/8 79; St. Kbh. 96, Bacc. 98; C. 99; Rtr. Kjøge 03; Mag. 04; 1 ~ Marie Elisabeth Frantsdtr. Hagen, f. c. 83, b. 29/6 34; F. F. v. H., Cancellieforv., sekretær i tydske Cancellie; M. Cathrine Fischer; 1 D.; 2 ~ Alhed Ingeborg Friborg, der overlevede ham; u. B.; see C. Engel i Øsby; [† 31/5 1740; Eptph.].

KUM I, s. 218, 233 (»Ericus Christianus Lymvicensis«); Kbg. Ringsted (1645-1741) opsl. 239 (1. hustrus begr.); E. Brejls skifteuddr.: Københavns hofret nr. 76, Gejstl. sk. i Sorø amt, Ringsted hrd. nr. 30, 50; DanKir bd. 5, s. 171-172 (se nedenfor).

9. 26/8 1740 [r. Cap. Kbh. d. Garn. K. 9/3 31, o. 4/5] Hans Ovesen Guldberg af Hvirring-T.-H., f. Bog. 11/9 94; St. pr. 13; C. 4/12 19, n.; ~ Anna Margrethe Jørgensdtr. Bruun, f. 05, † Frederikslund, Kindertofte S., 3/6 82; F. J. Thomsen B., Toldinsp. i Nybg.; M. Anna Margrete Friis af Vindinge; 3 S., 1 D.; see Ove H. G. i Vigersted-K.; Sønnen Jørgen Christian blev 82 Sp. i Bragernæs og Strømsø (Drammen) i N., † 11/10 02; [† 23/4 1769; Lgst.].

KUM II, s. 369 (»Iohannes Oveni Aurimontanus«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 182; NRA: Prost F. Schiørns Samling: "Den norske Kirkes Embeder og Præster 1700-1900"; PT 5:3 (1906) s. 100-101; DanKir bd. 5, s. 181-182 (se nedenfor).

10. 2/6 1769 [Mov 2/3 42] Andreas Jensen Reiersen; Pr. 47; [4/11 1778 Frederiksborg-H.-H.; see der].

11. 20/1 1779 [Skanderborg-S.-S. 30/11 75] Prof. Peder Hansen; [22/6 1787 Kbh. Hel. G. K.; see der].

12. 22/6 1787 [Stpr. i Christiansand 78] Dr. th. Morten Lauritsen Smith*, f. Stavanger 12/2 22; F. L. Andersen S., Kbmd.; M. Johanne Margrethe Leigh; St. Bergen 42; C. 3/8 44, h.; p. Cap. Stavanger, o. Christiansand •/5 46; Mag. Kbh. 28/7 50; Sp. Søborg-G. 18/12 51; Frederiksborg-H.-H. 15/2 65; Dr. th. 79; ~ 53 Mette Christine Petersen, d. 23/8 37, † Christiansand 18/2 86; F. Jørgen P., Kbmd. i Nestved; M. Jytte Christensdtr. Brysting; (Sstr. t. Morten C. B. i Ramløse-A.); 18 B., hvoraf 10 blev voksne; see Eiler H. S. i Bringstrup-S.; Laurentius M. S. i Hagested-G.; (C. E. Møller i Dalby-S.; C. C. V. Møller i Ry; A. Petri i Hagested-G.); [† 20/3 1800; W. 3/722].

KUM III, s. 22, 100 (»Martinus Smith«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Sorø amt, V. Flakkebjerg hrd. nr. 134; PT 1980, s. 171, 177 (Slægten Brysting); Smith, Olliver: Andrew Lawrenceson Smith og Lauritz Anderssøn Smith’s mannlige etterkommere i Norge og Danmark, Oslo 1943, s. 15, 48-58.

13. 27/6 1800 [Helsingør St. Olai K. 24/5 93] Christopher Schrøder, f. Hillerød 15/11 43; F. Prof. Joh. Johansen S. af Helsing. St. Olai K., Rtr. ss.; M. Gunild Pedersdtr. Bendike; St. Fdbg. 62; C. 26/6 65, h.; Slaglille-B. 22/4 68**, o. 4/5; Søborg-G. 29/10 77; ~ 77 Sophie Hedvig Spärck; F. Slotsforv.; see Adam A. F. S. i Sønderup-N.; [† 1813; N. 540].

14. 19/3 1813 [Gyrstinge-F. 12/7 05] Dr. th. Peter Hans Mønster, f. Bogense 12/7 73; F. Carl Christian M., Told- og Consumtions-Contr., siden Toldinsp. i Stubbekjøb.; M. Christine Sophie Rosenquist af Søften-F.; St. Fdbg. 91; C. 19/1 95, h.; Lærer i Efterslægtsselskabets Realsk. . . . ; Huuslærer i Cette 00; igjen Lærer ved Efterslægtsselskabets Sk. og Insp. ss. 03; Apr. 27/12 07; R.* 28/1 12; Medlem af Comm. angaaende den indbyrdes Underviisnings Indførelse 28/4 18; D.-M. 16/5 24; Dr. th. 27/5 27; ~ Kbh. 10/1 05 Frederikke Sophie Fleischer, f. Kbh. 27/6 89, † ss. 24/12 48; F. Søren F., Fuldmægtig; M. Mariane Molde; 1 S. 4 D.; see J. O. Thisted i Gyrstinge-F.; [Biskop over Aarhuus St. 13/11 1829; † 31/7 30; Portrait i Aarh. Domk.; N. 421; E. 2/416 og S. 2/508].

E. Brejls skifteuddr.: Stubbekøbing byfoged nr. 445; Gejstl. sk. i Århus amt, Sabro hrd. nr. 24; DBL; DanKir bd. 16, s. 599 (Århus Domk.).

15. 20/1 1830 [Snedsted 3/5 09, o. 5/7; tillige Nørhaa 3/6 25] Niels Ludvig Christian Bentzon af Gladsaxe-H., f. Kbh. 5/11 80; St. pr. 96; C. 17/7 01, l.; Sem. Forst. 5/6 12; R.* 25/5 26; Pr. 20/1 30; ~ 09 Elna Stina Thenstedt, f. Stora Herrestad i Skaane 25/6 79, † Kbh. 20/1 68; F. vist Gartner; u. B.; [† 15/12 1846; brav og dygtig Sem. Forst.; som Pr. noget myndig; N. 52; E. 1/106 og S. 1/115; B. D. G. 1/201].

16. 22/2 1847 [Rønne-K. 20/8 34] Frederik Laurentius Steenberg, f. Helsing. 17/6 01; F. Jens Foss S. af Hedensted-D., Apoth.; M. Cecilie Sprunck; St. Helsing. 18; C. 17/10 23, l.; c. Adj. Helsing. •/2 23; Adj. ss. 6/1 24; Sp. Olsker-A. 29/12 26, o. 23/3 27; Pr. 20/8 34; Amtsraad 42; R.* 18/9 46; Pr. her 27/3 47; 1 ~ Helsing. St. Mar. K. 31/3 27 Elisabeth Marie Fransine van Aller, f. Helsing. 10/4 02, † Olsker 14/7 30; F. Joost Jacob v. A., nederlandsk Consul og Chef for et Handelshuus ss.; M. Hanna Margrethe Rist; 2 S.; 2 ~ Tikjøb 21/8 31 Charlotte Frederikke Borries, f. Helsing. 10/9 10, † 2/3 63; F. Johan Christistian Nicolaus B., Kbmd.; M. Mariane Claessen; 5 S., 4 D.; Sønnen Frederik Laurentius S., const. Havnecapt. p. St. Thomas, fandt under den dersteds herskende Orcan 29/10 67 sin Død i Bølgerne. „Efter at have reddet flere Skibbrudne, gik han med den næsten sikkre Død for Øine atter ud, for at frelse Menneskeliv; men mistede sit eget“; [† 28/12 1870; E. 3/219 og S. 3/241].

AaDB s. 23.

17. 12/5 1871. Frederik Vilhelm Andersen; Pr. 12/6 s. A.; see Nordrup-F.

———————————

 

 

No 930. Sognecapellaner (fra 18/7 1740 residerende) i Ringsted og fra 1691 Beenløse.

[Ringsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift]

Lkm. 1/423; M. 88; M. S. 1-a/35.
———————————

1. k. 27/8 1632, o. 21/9, Jørgen Jensen Wallensved; F. Degn i Vallensved; St. Hlh. 30; [fmtl. † el. forflyttet 1637].

KUM I, s. 99 (»Georgius Ioannis f. Vallensvedensis«); PT 8:6 (1927) s. 192.

2. o. 17/3 1637. Oluf Nielsen Slagelse (Høfding); St. Slag. 33; ~ Karen Christensdtr., b. 14/11 66; (45) 2 D.; [fmtl. † c. 1652].

KUM I, s. 115 (»Olaus Nicolai Hofdingius«); PT 8:6 (1927) s. 193; Kopskatten 1645, opsl. 20 (»Oluff Nielsen Høffding«).

3. k. 10/12 1652. Dines Lauritsen; [1666 Vetterslev-H.; see der].

4. 29/3 1666. Peder Mortensen af Farum, f. c. 38; St. Kbh. 57; [† 16/4 1673].

KUM I, s. 272 (»Petrus Martini Farumensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 4; Kopskatten 1645, opsl. 18.

5. 1673. Hans Svendsen Hetting; [4/8 1685 Magleby p. M.; see der].

6. 26/11 1685. Niels Jørgensen Skipper, f. Ribe 16/10 51; F. J. Nielsen, Skipper i Ribe; M. Inger Bertelsdtr.; St. Ribe 74; C. 31/3 80, h.; ~ Kbh. 27/1 86 Kirstine Lauridsdtr. Terner, b. 24/3 25; [† 21/5 1722].

KUM II, s. 47 (»Nicolaus Georgij Schipperus«); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 634, 170.

7. 2/5 1718**. Nicolai Frederiksen Hammer, f. p. Stange i Hedmark 10/8 84; (Bdr. t. A. L. Hammer i Levring-H. og t. Sophie Amalie F. H. ~ C. H. Ermandinger i Kragelund-F.); F. Frederik Knudsen H., Foged i Hedmark; M. Barbara Nicolaisdtr. de Bally; St. pr. 03; C. 6/7 05; 1 ~ Anna Cathrine Gram, † 29; 2 D.; 2 ~ Sæby 24/9 32 Kirstine Jensdtr. (Lorentsen) Sinding af Kundby, d. 29/11 90; u. B.; [† 2/6 1735].

KUM II, s. 283 (»Nicolaus Hammer«, 19 år gl.); OST s. 20; Kbg. Kundby (1689-1720) opsl. 8 (hustrus dåb); Kbg. Sæby (1732-36) opsl. 16 (vielse); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø Amt, Ringsted hrd. nr. 15, 33.

8. 1/7 1735 [p. Cap.* 18/12 34, o. 22/12] Christian Pedersen Abild af Jydstrup-V., f. 19/10 05; St. Slag. 24, Bacc. 25; C. 29/4 27, h.; ~ Elisabeth Hansdtr. Funch af Bogense-S., † 8/8 74; [† 1736].

KUM II, s. 462, 469 (»Christianus Abild«, 19 år gl.).

9. 6/4 1736, o. 26/4, Clemens Hansen Bartscher af Slag. St. Mikkels K., f. 3/3 03; St. pr. 30; C. 4/3 34, n.; ~ Birgitte Ottosdtr. Hosum af Nordby p. S., d. 4/4 24, † •/8 63; see P. Waidtløv i Horne; [† 16/3 1751].

KUM II, s. 517 (»Clemens Ioh. filius Barscherus«, 27 år gl.).

10. 28/5 1751, o. 21/7, Peder Hansen Fædder; [20/1 1779 Skanderborg-S.-S.; see der].

11. 10/3 1779 [r. Cap. Asminderød-G.-F. 5/9 76] Henrik Ussing; [25/6 1790 L. Lyngby-Ø.; see der].

12. 24/9 1790, o. 27/10 [Cat. Kbh. Holmens K. 9/2 87] Rasmus Fenger; [13/6 1794 r. Cap. Kbh. Frelsers K.; see Sp. ss.].

13. 22/8 1794, o. 24/10, Nicolai Brorson; [2/3 1798 Haarslev-J.; see Skjørpinge-F.].

14. 2/3 1798 [Miss. p. St. Thomas og St. Jan 7/12 87, o. 30/11 (!)] Torkild Lund; [18/10 1799 r. Cap. Od. St. Knuds K.; see Tommerup-B.].

15. 18/10 1799, o. 18/12, Adolph Petersen; [29/11 1811 Slangerup-U.; see der].

16. 29/11 1811, o. 3/1 12, Martin Vesterboe; [16/7 1813 Gyrstinge-F.; see der].

Nedlagt efter Rescr. 30/9 1803.

———————————

 

 

No 930 b. Capellaner pro loco i Ringsted-Beenløse.

[Ringsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 29/12 1871 [Cap. p. p. her 9/8 69, o. 15/9] Christian Vilhelm Victor Møller; [10/1 1874 Kbh. Trin. Nordesogn (nu St. Pouls K.) r. Cap.; see der].

2. 11/4 1874, o. 13/5, Peter Christian Møller; [23/8 1877 Haverslev-B.; see der].

3. 5/11 1877 [Cap. p. p. Asminderød-G.-F. 7/10 75, o. 27/10] Jens Johan August Lørup, f. Hillerødsholm 16/1 52; F. Carl Ferd. L., Berider v. Stutteriet; M. Mettine Anna Kirstine Marie Andersen; St. Fdbg. 70; C. 19/1 74, h1.; 1 ~ 14/6 78 Augusta Cathrine Rünitz (Andersen), f. Kbh. 8/3 51, † 28/6 79; F. Johan R., Bagermstr.; M. Marie Soph. Petersen; Adopteret af sin Stedfader Parteculier Joh. Fred. Andersen; 2 ~ 16/11 81 Dorothea Cecilie Døhne, f. 15/9 59; F. Carl Fred. D., Kbmd. p. St. Thomas; M. Regine Marie Bentsen; [18/3 1881 Tisted-B.-D.].

———————————

 

 

No 931. Ordinerede Catecheter i Ringsted.

[Ringsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 25/6 1817, o. 3/7, Heinrich Daniel Luplau; [7/6 1820 Skjørpinge-F.; see Haarslev-J.].

2. 22/11 1820 [p. Cap. Karise-A. 17/3 19, o. 2/4] Jens Jørgen Fyhn; [26/5 1824 N. Jernløse-K.; see der].

3. 20/9 1824, o. 27/10, Jens Christian Petersen; [24/8 1827 Veggerby-B.; see Terslev-Ø.].

4. 31/10 1827, o. 11/1 28, Ole Wiedemann; [4/7 1834 Sal-E.; see Asminderød-G.-F.].

5. 3/10 1834 [p. Cap. Vemmetofte 18/9 29, o. 8/10] Johan Caspar Roos; [19/1 1836 Lidemark-B.; see der].

6. 20/5 1836 [p. Cap. Frederiksberg-H. 17/5 33, o. 19/6] Jens Georg Schjødte; [2/10 1851 Ørslevkloster-Ø.; see der].

7. 29/12 1851 [p. Cap. Skamby 10/7 49, o. 8/8; Hjelpep. i Pedersborg-K. 51] Frederik Bagger Helms; [19/11 1857 Kbh. Frue K. 2 r. Cap.; see der].

8. 18/2 1858, o. 24/3, Hans Valgard Steingrim Finsen, f. Kold. 22/6 21; F. Cclrd. Jon F., Herredsfgd.; M. Dorthea Kathrine Bruun; St. Kold. 40; C. 13/7 46, l.; ~ Frederiksberg 15/5 58 Laura Marie Caroline Fangel, f. Kbh. 26/5 26, † Skodsborg 7/10 1924; F. Georg Christian F., Gross. i Kbh.; M. Vilh. Antoinette Schrøder; (68) u. B.; [10/9 1869 Vetterslev-H.; † Ordrup 15/5 1894].

PT 13:1 (1952), s. 6-7, 13 (Slægten Fangel fra Nordborg).

9. 12/3 1870, o. 30/3 [Lærer v. Pigesk. i Frue Sogns Arbeidsh. i Kbh. •/4 61] Angelius Ancher Borch Hansen; [30/4 1876 Øsse-N.; see der. Samvittighedsfuld og dygtig Lærer; Mindegaver; Festmaaltid; see D. T. 76/164].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5 Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1936. Ringsted S. Bendts Kirke, s. 109-185; Benløse Kirke, s. 413-419.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 99. Beenløse og til c. 1664 Kværkeby,

Ringsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. 91; Kbg. 1645.
———————————

1. (1584). Hans Nielsen, i 29 Aar; see J. H. Beenløse her.

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

2. (1608.10). Søren Mikkelsen Due?, f. Jyderup, i 46 Aar; [† før 1645].

KS 2:5 (1869-71), s. 149.

3. (1645). [p. Cap.*, o. 4/10 26] Jens Hansen Harboe (el. Beenløse) (maaskee en Søn af Nr. 1); maaskee St. Slag. 19; ~ Karen Lauritsdtr., levede 58; [† 1664].

KUM I, s. 37 (»Ianus Iohannis Slaglosianus«); PT 8:6 (1927) s. 189; Kopskatten 1645, opsl. 23 (»Jens Hansen Harboe«).

4. o. 27/7 1664. Mathias Pedersen, f. Kbh. c. •/11 32; vist St. Malmø 50; ~ Benløse 12/7 65 Karen Pedersdtr., f. 25, b. Benløse 8/4 88; [b. Benløse 27/2 1690].

KUM I, s. 226 (»Matthias Petri«); Kbg. Benløse (1645-1757) opsl. 8 (vielse), opsl. 201 (hustrus begr.), opsl. 202 (begr.).

2/7 1687 blev Beenløse Annex til Ringsted, og Kværkeby ligeledes til
Vigersted, som næppe en kort Tid havde været et Pastorat for sig.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5 Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1936. Benløse Kirke, s. 413-419; Kværkeby Kirke, s. 497-504.