Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1451. Moltrup og Bjerning,

Haderslev Herred og Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1708.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1551). Jacob Andersen Petræus; vist St. i Rostock 46; see Etm.; [† 1575; (J. 183; R. 288 f.; Nachr. v. B. M. 1766 XXI.; V. f. K. 2 R. VII. 504); Achelis I, nr. 123].

2. 1575. F. S. Jacob Jacobsen Petræus; maaskee St. Wittenberg 73; 1 ~ 75 Catharina . . . , † 05; 2 ~ 26/4 07 . . . . ; see Etm.; [b. 5/2 1616; (J. 183; R. 289; Witt. Matr.; Nachr. v. B. M. 1766 XXI.; V. f. K. 2 R. VII. 504)].

3. 1616 [Diak. Haderslev 07] F. S. Georg Jacobæus; St. Hamburg t. Wittenberg 01; (see H. J. Tryde i Østofte); [† c. 1624; (J. 183; R. 289; Had. Joh. 30; Witt. Matr.; Nachr. v. B. M. 1765 VII, 1766 XXI.; V. f. K. 2 R. VII. 500. 504); Achelis I, nr. 1025].

4. 1625 [Hør. Ribe . .] Nicolaus Køndig (»Köndicker«, Køndiksen, Kundich), f. Assens 8/3 97; F. Nis Køndiksen i Haderslev; M. Zidsel Lauritsdtr.; St. i Kbh. 18, i Rostock 19, i Wittenberg s. A., i Kbh. 21; Skolemester i Gram; ~ Kirsten Davidsdtr. Dampesen, † 29/9 59; F. D. D., Herredsfgd.; [afsat 1639; † Assens 4/12 1647; (J. 182; R. 289; Had. Joh. 31; Nachr. v. Balt. Meer. 1766 XXI.); Achelis I, nr. 1419; DanKir bd. 20, s. 547].

5. 1640. Jens Ravn, tillige Rtr. 31–50 samt 2den Slotsp. i Haderslev 31–44; [forjaget af Polakkerne 1659; see Bjært].

6. 1660 [Kværs 51] Vilhelm Poulsen Ries af Ris; St. i Rostock 42, i Kbh. 45; Pr. 60; 1 ~ . . . ; 2 ~ •/10 68 Bertha (Birgitte) Friderica (Friderichsdtr.) Jürgens; (mindst) 1 S.; 3 ~ Sophie Bergmann; 2 ~ Etm.; see Friedrich R. i Bjært; [† 10/12 1690; (J. 183. 1446; R. 290; O. H. Moller. X. 10; B.-D. 1398; Rost. Matr.; Had. Joh. 34); Achelis I, nr. 2109].

7. 1691. Andreas (Anders) Petersen Arnkiel, f. Haderslev c. 57; St. Haderslev t. Kiel 78; i Kbh. 89; 1 ~ F. E.; derefter trolovet m. Anna Petersdtr. Dreier af Haderslev Archidiak., men hun † 97 før Brylluppet; 2 ~ Catharina Carstens- el. Christiansdtr. Lorentzen af Ulkebøl, f. 13/2 76; 2 ~ B. H. Friis i Ulkebøl; see P. P. Wøldike i Haderslev; (L. Bjørnsen i Stenderup); [† 22/1 1707; (W. III. 430 L. 17; J. 183; R. 291; D.-S. 1 R. VI. 47; Had. Joh. 38); Achelis I, nr. 3354; PT 5:6 (1909), s. 177 (søns biografi)].

8. 1707, i. 7/5 [Rtr. Kjøge 03] Mag. Erik Christensen Lemvig; [21/8 1717 Ringsted-B.; see der].

9. 1717 [Crtr. Haderslev 11] Arend Arendsen Brun, f. Haderslev c. 87; F. A. B., Postmstr. og Bgmstr.; M. Anna Eleonora Hoyol; St. i Wittenberg 07; 1 ~ •/8 20 Hedvig Eleonora Hansdtr. Jantzen, f. c. 00, † c. 25; F. H. Arnold J., Overførster og Vildtmstr.; M. Elsabe Rogge; 2 ~ •/7 26 Dorothea Mathiasdtr. Zoëga af Vilstrup, d. 5/12 94, † 44; mindst 1 S.; [† 23/5 1741; (J. 183; R. 258. 292; Had. Joh. 4; Witt. Matr.; Giessing. III. 408 (Stamt. Zoëga); Lautrup 76; P.-T. 7 R. VI. 131 f., 9 R. V. 137); Achelis I, nr. 4392; PT 14:6 (1965), s. 130; 1988, s. 50].

10. 1742. Gotthard Johann Zwerg(ius) af Tønder Diak., f. 23/9 12; St. i Kiel 30, i Jena 33; ~ 5/4 42 Anna Margarethe Thomasdtr. Lorck, f. 8/12 20; F. T. Lorenzen L., Kbmd. i Flensborg; M. Brigitta Bischoff; 2 ~ Knud Andersen, Rdmd. i Flensbg.; [† 17/9 1751; (F. Tillæg 67; J. 183; R. 292 f.; O. H. Moller. I. 19 L. 10 n.; Nied. F.-G. XIII. 31); Achelis I, nr. 5277].

11. 1751. Johan Henriksen Bøtcher, f. Ribe 15 (14?); (Bdr. t. Henrik B. i Sal-G. og t. Maria Susanne H. B. ~ B. N. Ussing i L. Lyngby-Ø.); F. H. B., Rdmd. i Ribe; M. Abigael Johansdtr. Vandel; St. Ribe 35; C. 41; ~ 60 Malene Bang (Lang?) fra Vilslev; [† 25/6 1770; (J. 183; R. 293); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1093; (Han var ikke lærer ved Waisenhuset i Kbh.)].

12. 1770 [Aastrup 62] Jacob Eskildsen Bondesen, f. Kbh. 14/10 32; F. E. B., Værtshusholder; M. Thala Jacobsdtr.; St. pr. 49; Inform. v. Opfostringshuset p. Chrhvn. i 7 Aar; 1 ~ Kbh. 20/11 60 Birgitte Christine Nielsdtr. Hersted, d. Kbh. Frue K. 29/7 36, † Aastrup 8/7 67; F. N. Iversen H., Skræder i Kbh.; M. Cathrine Larsdtr.; 4 S., 1 D.; 2 ~ 31/10 69 Magdalene Truelsdtr.; F. T. Lagesøn i Hjerndrup; 4 D.; see Eskil B. i Lynge-U.; Etm.; [† 14/8 1781 m. p. p.; (J. 180. 183; R. 282. 293; B.-D. 1012); Kbg. Moltrup (1763-98), opsl. 308 (nekrolog); Kbg. Kbh. Frue K. (1722-47) opsl. 240 (1. hustrus dåb); E. Brejls skifteuddr.: Slagelse byfoged nr. 725].

13. 1782 [p. Cap. Aabenraa 80] Peter Petersen af St. Laurentii p. Før Diak., f. p. Før 21/9 46; St. i Kiel 70; 1 ~ Guderup 21/11 82 Anna Eleonora Petersen, f. Hørup p. Als 2/10 50, † 2/8 1800; F. Jens P., Degn i Hørup; M. Anne Eleonora Lorentsen; 2 ~ Moltrup 30/9 03 F. D. Kirstine Jacobine Bondesen, f. her 28/11 73, † 17/4 59; [† 29/6 1823; Lgst.; (J. 183. 249; M. 29; Pr.-Ber. 1826 S. 392 Note; Lengnick 4 Hf. 44; Nied. F.-G. XIII. 108); Achelis II, nr. 6742; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sønderborg amt, Als Sønder hrd. nr. 42, 58; DanKir bd. 20, s. 549].

(18/2 1824 [Ballum 15/2 11] Hans Carl Ludvig Holm, uden at tiltræde; 18/8 s. A. Emmerlev; see der).

14. 11/5 1825 [Falslev 23/5 21] Hans Wiinholt af Vesterborg-B., f. 17/11 85; St. Nakskov 04; C. 26/10 14, h.; p. Cap. Tølløse-Aa. 11/12 16, o. 8/1 17; ~ 22 Mariane Magdalene de Brinck-Seidelin, f. p. Eriksholm 6/7 02, † Haderslev 4/7 64; F. Cfrrd. Hans de B.-S.; M. Henriette Cathr. Lederer; 3 D.; [† 16/4 1841; „brav, dygtig og christelig Mand“; B. D. G. 1/141; E. 3/549 og S. 3/612; (W. I. 338. 760; J. 183; M. 29; Fr. B. I. 141; Ersl. III. 549; S. III. 612)].

15. 24/9 1841 [Aastrup 8/10 33] Hans Vilhelm Hertel; c. Pr. 48; [afsat af Oprørsregjeringen 15/5 48; Fp. 18/5 – 30/9 49; see Nr. 17 her].

16. 1848 [Diak. Løit 34] Arend Detlev Grauer; [afsat 50; see Burkal].

17. 5/2 1850 [Fp. 18/5 – 30/9 49] Hans Vilhelm Hertel af Ballerup-M., f. Rønnebæk 11/5 1800; St. Hlh. 20; C. 17/4 26, h.; Sp. Felding-A. 14/9 27, o. 14/12; Aastrup 8/10 33; Sp. her 24/9 1841 (see Nr. 15); c. Pr. 48; afsat af Oprørsregjeringen 15/5 s. A.; R.* 9/7 49; ~ 18/10 27 Lovise Cathinca v. Westen, f. Kbh. 9/3 99, † Moltrup 2/4 44; F. Christ. Fred. v. W., Kbmd. i Kbh.; M. Margrethe Regine Dølmer; 6 B; see Reinhold W. H., Cap. p. l. i Ingstrup-H.-A.; Ludvig V. H., cd. th. 72/1, siden i Brenderup-O.; [afsat af d. t. R. 20/5 1867 formedelst Edsnægtelse; † Kbh. 28/11 72; E. S. 1/779; (W. I. 357; J. 180; M. 4. 29; Fr. B. I. 73; Ersl. S. I. 779; K.-K. 1862 S. 12; L. & W. 193)].

18. c. Sp. 1867. Christian Heinrich Bruhn, tillige Diak. og c. Hospp. i Haderslev fra 64; [# her 1868; see Haderslev Diak.].

19. 1868 [c. Sp. Vodder 67, tillige Roager s. A.] Johann August Hermann Bolten, f. Bünstorf 30/12 33; F. Johann Friedrich B., Sp. ss.; M. Cathr. Wilhelmine Jacobina Brechwoldt; St. Glückstadt t. Bonn 53, i Göttingen 55, i Kiel 56, i Kbh.; C. Flensborg 59; P. v. Ny K. i Pelvorm 63; ~ 2/9 63 Ida Caroline Louise Begemann, f. 6/6 37, † 13/10 1923; F. Emil B., Hofpræd. i Buckeberg (Schaumburg-Lippe); M. Augusta Thornton; [# 1907; † Kiel 22/6 1911; (M. 29. 484; Wulff. II. 38; Volb. 68; Z. f. Schl.-H. G. XII. 319; Sj. Aarb. 1923 S. 191); Achelis II, nr. 10026].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Moltrup Kirke, s. 538-550, Bjerning Kirke, s. 315-329.