Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

Wibergs indledning til »Første Anhang«, Nørre Tyrstrup Herred (Bjært, Veils og Veistrup, Stenderup, Vonsild og Dalby, samt Ødis):
»Da efterfølgende Pastorater, som efter at have hørt til Haderslev Amt i Slesvig, ved den ulykkelige Fredsslutning 30/10 1864 indlemmedes i Veile Amt, tilføies Præsterækkerne for dem i Hovedsagen efter „Kirkelig Statistik for Slesvig Stift, B. 1, Afd. 2“. Det samme gjælder om Taps Sogn, tidligere Annex til Aller, hvor den hidtil værende Sp. for begge Menigheder, J. J. H. Nansen vedblev.«

(1416) No 3. Stenderup,

N. Thyrstrup Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

Kirkelig Statistik for Slesvig Stift, B. 1, Afd. 2; Kbg. 1656 (Sønder Stenderup).
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends]
———————————

1a. 15. . Peder Iversen. (fmtl. katholsk)

Series Pastorum i Kbg., opsl. 20 (se nedenfor).

1b. (1529). Gregers . . . vistnok den første evangeliske præst, som endnu var her 1539.

Series Pastorum i Kbg., opsl. 20.

2. (1562). Mikkel Pedersen, f. Ødis; ~ . . . . Jepsdtr. Hugger »paa Bjerget« (Stenderupgd.); see Etm.; [† 1589; Efter hans Spaadom brændte Byen 1591; var mistænkt for Troldom, men velerfaren i Lægekunsten].

Series Pastorum i Kbg., opsl. 20, VejAar 1931, s. 249 (S. Abildgaards Dagbøger).

3. 1584**. Jens Madsen af Vonsild-D.; ~ F. D. Johanne Mikkelsdtr.; see Etm.; [† 1609].

Series Pastorum i Kbg., opsl. 20-21.
Embedet ledigt i 3 Aar, for at Sønnen kunde faae det.

4. 1612. F. S. Mads Jensen, f. c. 92; ~ Elsabe . . . ; see C. C. Humble her; [† 1642, ved Paasketider].

Series Pastorum i Kbg., opsl. 21.
Igjen ledigt paa Grund af urolige Tider.

5. 1645. [Hør. Kold. . .] Niels Hansen (Lend) af Gram, St. Rostock 42, Kbh. 43; [† 1656].

Achelis I, nr. 2094 (»Nicolaus Johannis Gramm«); Series Pastorum i Kbg., opsl. 21.

6. 24/2 1656. Christen Christensen Humble af Humble; f. 27; St. Od. 49; 1 ~ c. •/8 56 Johanne Madsdtr. (Steenholt), en Datter af No. 4, levede endnu 08; 5 S., 5 D.; see Etm.; Mathias H. i Sest; A. M. Beske i Slemminge-F.; [† 5/4 1707; under svenskekrigene sad han 58 paa Koldinghuus i 4 uger].

KUM I, s. 219 (»Christianus Christierni Humbletius«); Series Pastorum i Kbg., opsl. 21-22; Nygaards sedler: Børn, vielse (han var vist kun gift én gang); Kbg. Stenderup (1704-27), opsl. 9 (enken 1708); Lis Klarskov Jensen: Christen Christensen Humble.
(1658. Mag. Knud Piersen, der prædikede og Hr. Jørgen, der »tiente Altaret och de syge«. De er fmtl. identiske med Knud Pedersen Kragelund, der blev Mag. 57 og ord. til P. i Veile-H. 7/5 59, og Jørgen Schrøder i Bjært).
            I følge Series Pastorum i Kbg., opsl. 21, skal de have været her »i Svenske Fiende Tied Anno 1643«, men denne fant sted i 1658-59. Disse to har fmtl. vikarieret for Christen Humble i 1658, mens han opholdt sig på Koldinghus.

7. 1691**. Anton Ryde (Rüde, Rhyde) af Vonsild-D., f. 6/12 66; St. Haderslev t. Kiel 83, i Kbh. 86; ~ 14/6 91 F. D. Margrethe Christensdtr. Humble, † 28/12 95; 2 ~ Ribe 7/10 96 Sophie Jensdtr. Trane; 1 S., 2 D.; [† 1/5 1704, som Cap.].

Achelis I, nr. 3535; KUM II, s. 143 (»Antonius Rude Haderslebiensis«); Kbg. Ribe Dk. (1685-99, V.), f. 27a, opsl. 20 (vielse), f. 112b-113a, opsl. 68 (trolovelse); Nygaards sedler: fødsel, børn; Lis Klarskov Jensen: Christen Christensen Humble.

8. 1704**. Henrik Clausen, f. Kbh. c. 72; F. Claus Iversen, Rdmd.; M. Mechtilde Fuiren; St. Kbh. 92; Sp. her 07; ~ Sophie Wiwild, f. 77, † 22/10 65, E. e. Joh. Christoph Westkirch, Tracteur; 1 S., 3 D.; see C. H. Clausen i Vilstrup; H. P. Zoëga i Aller-T.; H. Glud i Glud-H.; [† 12/8 1727].

KUM II, s. 187 (»Henricus Claudii«); Nygaards sedler: Børn, enkens død; PT 1988, s. 48.

9. 1727. [beskikket til, foreløbigt at prædike for Hoffet i Fdbg. Slotsk. 26] Johannes Friederich Boysen af Jerslev-B., f. 2/8 89; St. Hlh. 12; C. 16; ~ Kbh. Hel. G. K. 3/9 17 Kirsten Petersen, E. e. Anders Bredal i Klosterstræde, Skibsskriver ved Flaaden, f. c. •/11 81, † 11/12 67; 1 S.; [† Nestved 16/11 1761].

KUM II, s. 364 (»Iohannes Boyesen«, 22 år gl.); Nygaards sedler: Enkens død; KlitVen, s. 184.
10. 1757**. Johann Peter Krahe; var Cap.; [1760 Diak. Sønderborg; see Gl. Haderslev].
11. 1760**. Heinrich Lange; var Cap. 60–61; [1763 Skodborg; see der].

12. 1762 [Crtr. Haderslev 52; Rtr. ss. 57] Mag. Lorenz Bjørnsen, d. Aabenraa 18/4 28; F. Jacob B., Rdmd, siden Færgeforst. v. Sønderbg.; M. Sophia Andreasdtr. Arnkiel af Moltrup-B.; St. Sommersted 48, Bacc. 49; C. 52; Mag. 52; 1 ~ c. 52 Barbara Christine Johannesdtr. Tychsen af Haderslev, † 17/8 61; 2 ~ 15/9 1722 Marie Magdalene Petersdtr. Schneider af Haderslev Diak.; see Johannes B. i Oxenvad-J.; Jacob B. i Valløby-T.; [† 20/12 1784].

KUM III, s. 81, 89 (»Laurentius Biørnsen«, 20 år gl.); Achelis II, nr. 5914; Kbg. Stenderup (1763-1819), opsl. 172 (død m. biografi).

13. 1785 [Diak. Oldensworth 73] Johan Christian Jessen, f. Siversted 37; F. Johann Friedrich J., Sp. ss.; M. Marie Hedevig Willers; St. Halle 56; C. Flensborg 62; ~ Ulderup 4/8 74 Lovise Sophie Hammerich af Ulderup, f. 14/8 44, † 4/5 02; 2 S.; [† 19/1 1815].

Achelis II, nr. 6217; PT 14:6 (1965), s. 133; Nygaards sedler: Børn, hans forældre, hustrus død; Kbg. Ullerup (1696-1786), opsl. 73 (vielse), opsl. 43 (hustrus fødsel).

14. 17/11 1815 [Fp. 2/4 10, o. 6/5] Ivar Petersen af Halk, f. 5/11 81; St. i Kiel 01; Cand. Gott. 05 (II*); ~ 14/8 13 Marie Cathrine Scherebek Jacobsen; 3 S., 2 D.; see Jessenius T. P. i Hinge-V.; Georg Chr. P. i Bov; [† 19/1 1849].

Achelis II, nr. 7912; Nygaards sedler: Børn; Kbg. Stenderup (1819-53), opsl. 199 (død, biografi).

15. 10/4 1849 [Diac. Aabenraa 2/5 39] Erik Peter Friederich Raben, f. 5/4 05; St. i Kiel 29; C. Gott. 33 (II*); p. Cap. Kellinghusen 37; [hans Udnævnelse sat ud af Kraft ved Bestyrelsescommissionens Resolution 13/2 50; c. Sp. Varnæs 1864; see Halk].

16. 29/4 1850 [Skrydstrup 10/7 1843] Johannes Petersen, f. Hunslev, Notmark S. p. Als, 17/4 03; F. Peter Johansen P., Gdeier. og Smedemstr.; M. Marie Jørgensdtr. Frederiksen; St. i Kiel 25; C. Gottorp 30 (II); p. Cap. Rise 12/1 31, o. 23/3; Rørbæk-G.-S. 24/5 36; ~ 29/7 36 Andriette Hedvig Wibe af Rise, f. Farstrup 29/9 02, † Kolding 31/7 85; 2 S.; [† 17/8 1871. „Begavet Taler, deeltagende og afholdt Sjælesørger og en behagelig Omgangsven“. See D. T. 74/223].

Achelis II, nr. 8795.

17. 8/11 1871. Jonas Christian Olsen; † 19/5 1902; see Vibg. Sortebr. K.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Eliassen, P.: Fra de otte Sogne: Fra Stenderup Sogn (bl.a. om Jes Hugger og Hr. Michel Petersen). Vejle Amts Aarbog 1907–1, s. 212-133.
Kirkebog for Sønder Stenderup: Series Pastorum (opsl. 20-22).