Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1259. Danske Præster ved Vallø Kloster (Stiftspræster),

Bjeverskov Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/91; K. M. 29; Lkm. 505; W.
Anm. Kirken blev indviet 11/10 1718 og Septuag. 23; Klosteret el. Stiftet blev forlagt hertil fra Lellingegd. og blev indviet 14/5 1738; indtil 1761 var Præsten tillige Sp. til Valløby og T., mod at holde Cap. der.
———————————

1. 12/5 1738, o. 21/5 [Hør. Fdbg. 31–35] Hans Jørgen Olufsen Bang; [14/4 1741 Slotsp. t. Christiansborg Slot; see d. Hofpræster].

2. 19/5 1741 [Fp., o. 10/5 s. A.] Jens Jacobsen Hegelund; tillige tydsk P. 44; Pr. 49; [22/12 1760 Kbh. Hel. G. K.; see Kbh. Frue K.].

3. 14/8 1761 [Lidemark-B. 28/1 57] Hans Schack Pedersen Kraglund; [16/3 1770 Høielse-L.; see Herfølge-S.].

4. 27/4 1770 [Dalby-T. 28/7 58] Hans Pontoppidan; [26/3 1777 Rønne-K.; see Idestrup].

5. 2/7 1777, o. 11/7, Andreas Wøldike; [19/1 1787 Helsing. St. Mariæ K.; see St. Hedinge-H.].

6. 21/9 1787 [Høielse-L. 11/3 85, o. 20/4] Iver de Hemmer, f. Aalbg. 6/12 57; F. Prof. Mag. Ludvig Christophersen de H., Rtr. ss.; M. Johanne Pedersdtr. Hauch; St. Aalbg. 76; C. 20/4 84, n.; Præd. v. det Harboeske Kloster i Kbh. 83; Rang m. Hofp. 31/7 15; ~ Kbh. 6/1 85 Anna Johanne Ørslev, f. Kbh. 20/4 67, † ss. 16/1 49; F. Abraham Ø., Lærredshandler; M. Karen Lünow, siden Jordemoder ved Fødselsstiftelsen; [† 20/10 1823; Lgst.; E. S. 1/765].

DanKir bd. 6, s. 321 (se nedenfor).

7. 1/1 1824 [p. Cap. Herfølge-S. 25/5 16, o. 3/7] Frederik Bagger Tauber; [23/2 1839 Eiby-D.; see der].

8. 13/4 1839 [Haudrup-S. 25/5 32] Hans Peter Ingerslev Storm; Pr. 19/4 (1/5) 56; [23/6 1858 Herfølge-S.; see der].

9. 15/10 1858 [Nestved 19/8 53] Edvard Hanning West, f. Kbh. 2/1 08; F. Jørg. W., Brandmajor; M. Sev. Elisab. Nannette Wadskjær; St. Kbhs. Bgdsk. 25; C. 10/7 33, l.; Lærer v. Landcadetacad. . . ; Sp. N. Næraa-B. 26/7 36, o. 14/9; Krogsbølle 20/7 44; ~ 25/6 37 Adelaide Eugenie v. Hemert, f. Kroghenlund, Tikjøb S., 12/8 13; F. Joost Johan v. H., Gross.; M. Adelaide Juliane Høyer; 2 S., 1 D.; [† 25/5 1866 meget pludseligt paa Hjemreisen fra Kjøge].

10. 17/8 1866 [Borup 3/2 60, o. 15/2] Rudolph Emil Scharling, f. Kbh. 13/9 22; (Bdr. t. Peter S. i Asmindrup-G.); F. Simon Peter S., Institutbest.; M. Andrea Christiane Eberhardt; St. Kbhs. Bgdsk. 40; C. 29/10 44, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 2/7 45 – 2/7 50; theol. Manuducteur; Notar ved det theol. Facultet 47; R.* 15/8 91; ~ 30/10 60 Pouline Frederikke Marie Holm, f. Kbh. 10/4 26, † Frederiksberg 21/3 1914; (Sstr. t. Adam V. H.i Gladsaxe-H.); F. Cfrrd. Christian Frederik Holm, Departementsdir. i Finantsmin.; M. Marie Elisabeth Engelbreth af Lyderslev-F.; u. B.; [# 1/7 1893; † 7/1 Kbh. 1901].

Borchs K. nr. 611; Elvius s. 558; G-HF II, s. 348.
———————————

 

 

No 1260. Tydske Præster paa Vallø.

[Bjeverskov Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. k. 14/5 1738. Johann August Johannsen Seidlitz; [7/11 1738 tydsk Hofpræst i Kbh.; see der].

2. 19/5 1739. Hermann Schwartz, f. Minden i Westphalen 28/12 06; Conventual i Bergens Kloster v. Magdeburg 1/1 34; kgl. preuss. Fp. 1/6 36; [2/6 1744 Diac. i Kothen; 24/5 Sp. ss.; W. 2/359].

Derefter forenet med det danske Præste-Embede.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om disse pastorater:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Vallø Slotskirke, s. 318-322.
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1261. Valløby og Taarnby,

Bjeverskov Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/91; L. P. B. 127; W.; M. 124; L. S. v. W.; Kbg. 1707.
Anm. Var en Tid lang forenet med Vallø Kloster, see der.
———————————

1. 15 . . Niels Schaaning (Schiønning, Scanus); [† 1561; Lgst.].

DanKir bd. 6, s. 313 (se nedenfor).

2. 1561. Hans Jacobsen Hedebæk; [† 1565].

3. 1565. Anders Eriksen, f. Fyen; St. 62; [† 1591; hans Navn paa Altertavlen i Taarnby 1587].

FS nr. 144 (»Andreas Erici«); F-P s. 46; KS 2:4 (1867-68), s. 403; DanKir bd. 6, s. 326 (se nedenfor).

4. 1591. Rasmus Jensen Slangerup; [† 1600].

5. 1600. Niels Madsen; [† 1622].

KS 2:5 (1869-71), s. 144, 146.

6. o. 5/6 1622. Hans Svendsen Aarhuus; [1633 r. Cap. Kjøge; see der].

7. o. 8/11 1633. Niels Lauritsen Gimling, vistnok af Gimlinge; St. 28; ugift i 1645; see L. N. Barchmann i Herfølge-S.; [levede endnu 6/7 1663, da han var indstævnet som Vidne i Kjøge; meddelt af Lærer A. Petersen i Valløby; fmtl. † c. •/12 1672].

KUM I, s. 89 (»Nicolaus Lavrentii Gimling«); PT 8:6 (1927) s. 192; Kopskatten 1645, opsl. 54.
(Udgår her, blev 1640 ord. til »Vdbye«, som blev fejllæst som »Velbye«. 8. o. 1/4 1640. Frederik Jespersen Fuorle; see i Udby i Sjælld.).
(Udgår her, se Roesk. Frue K., hvor han uden afbrydelse var sognepræst 1666-1679. 9. 1667 el. 68 Christopher Hansen Fenningsmark)

10. 29/1 1673 [p. Cap. Karise-A. 29/11 1669**] Christen Carstensen Drejer; [28/4 1676 Herfølge-S.; see der].

11. 22/6 1676. Otto Mogensen Haasum (Hosum) af Haasum-R., f. 16/10 36; St. Roesk. 60; ~ Birthe Jensdtr. Kaalund af Herfølge-S., f. 58; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see Otto O. H. i Nordby p. S.; [fik anden Paaskedag (12/4) 1700 Hovedet knust ved Væltning].

KUM I, s. 291 (»Otho Magni Hossumius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 10.
(1/5 1700. Mag. Christian Willich; St. Kjøge 90; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 11/3 1696 – •/5 00; Mag. Kbh. 1/6 98; [† •/5 1700].)
            KUM II, s. 177, 235 (»Christianus Willichius«); Borchs K. nr. 32.

12. 15/5 1700. Niels Poulsen Janson; [16/11 1716 Haarlev-H.; see der].

13. 16/11 1716. Lyder Pedersen Roed; [9/7 1723 Herfølge-S.; see der].

14. 9/7 1723. Niels Jensen Lund; [23/8 1737 Fruering-V.; see der].

15. 11/9 1761 [p. Cap.* 31/8 53, o. 28/8] Andreas Lindahl; [5/6 1776 Haarlev-H.; see der].

16. 5/6 1776, o. 1/11, Erik Nicolaisen Leganger af Herfølge-S., f. Lister 43; St. Kjøge 63; C. 17/9 67, h.; ~ 30/6 77 Sophie Hedvig West; St.F. Andreas Naur, Forp. p. Vallø; u. B.; 2 ~ Etm.; [b. 18/1 1785].

KUM III, s. 236 (»Ericus Leganger, Nicolai filius«, 19 ½ år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 122.

17. 8/4 1785, o. 20/4, Ludvig Pontoppidan Caspersen Bøtcher, f. Fred. 55; F. C. Christopher Tobiesen B., Rtr.; M. Cathrine Dorothea Henriksdtr. Pontoppidan af Fred. Mich. K.-E.; St. Fred. 74; Hør. Fred. s. A.; C. 14/1 83, n.; ~ 10/2 86 F. E.; u. B.; [b. 29/5 1787].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 127.

18. 27/7 1787, o. 26/6 (sic) Jacob Bjørnsen af Stenderup, f. 59; St. i Kiel c. 75; St. i Kbh. pr. 81; C. 17/10 82, h.; ~ Vallø 1/8 88 Sofie Magdalene Schwensen, d. Lyksborg 8/4 67, † Nestved 1/3 31; 2 S., 3 D; [† 19/9 1804].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 156.

19. 2/11 1804 [p. Cap. Hellested 02, o. 25/6] Peter Holm; [15/12 1809 Hellested; see der].

20. 23/2 1810, o. 4/4, Joachim Godsche Willemoes; [23/9 1818 Haarlev-H.; see der].

21. 11/11 1818, o. 20/11 [c. Adj. Fdbg. 16; Adj. ss. 15/6 18] Holger Vilhelm Nyholm; [1/2 1832 Haarlev-H.; see Høielse-L.].

22. 9/3 1832, o. 28/3, Peter Andreas Plum; [7/6 1833 Spjellerup-S.; see der].

23. 16/8 1833, o. 9/10, Christian Peter Gudzon Mynster; [13/3 1852 Karise-A.; see der].

24. 19/8 1852, o. 24/9, Terkel Thaning; [28/7 1865 Hellested; see der].

25. 1/11 1865 [r. Cap. Asminderød-G.-F. 23/7 59, o. 10/9] Ole Jørgen Sadolin af Torrild-V., f. Nørbæk 14/10 26; St. Aarh. 44; C. 30/4 49, l.; ~ 31/8 60 Louise Susette Emilie Marcussen, f. Kbh. 4/11 38; F. Consul W. Chr. M.; M. Agnes Mac-Gregor; (68) 1 S., 2 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Valløby Kirke, s. 294-317, St. Taarnby Kirke, s. 323-329.
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 722. Lellingekloster og Lellinge,

Bjeverskov Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

Kbg. 1734.
———————————

1. 19/3 1734 [Haarlev-H. 25/7 32] Johan Samuel Felixsen Mentzer; [19/5 1758 Kvislemark-F.; see der].

Derefter Klosteret forlagt til Vallø; Lellinge Annex til Høielse.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Lellinge Kirke, s. 231-241, Lellingegaards Kirke, s. 242.