Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 400. Haudrup og Skjendsved til 28/2 1812, fra den Tid Sølrød,

Tune Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/226; L. P. B. 71; K. M. 180; Lkm. 1/163; M. 97; Kbg. Haudrup 1647, Skjendsved 1646, Sølrød 1752.
Anm. Skjendsved blev 28/2 1812 Annex til Jersi.
———————————

1. (1584). Dionysius Christensen.

KS 2:4 (1867-68), s. 406.

2. c. 1597. Jørgen Pedersen Horsens; [† c. 1617].

KS 2:5 (1869-71), s. 151.

3. o. 9/7 1617. Frants Jensen Aarhuus; St. i Kbh. (07); [† 1628].

F-P s. 226 (»Franciscus Johannis Arhusiensis«); PT 8:6 (1927), s. 184.

4. o. 23/1 1628. Jacob Sørensen Bøtker; [1631 Hvedstrup-F.; see Kbh. Nic. K. 2 r. Cap.].

5. k. 4/12 1631, E. f. B. 18/12 [Skp. c. 25] Christen Mikkelsen; maaskee St. Vibg. 15, Bacc. 18; ~ Else . . . , f. c. 80, b. 27/4 55; [† 1656; blev 49 udlagt som Barnefader, dømtes herfor ved Herredstinget, men frifandtes 28/8 49 ved Rettertinget].

KUM I, s. 20, 34 (»Christianus Michaëlis Wiburg/Christianus Michaëlius«); KS 6:2 (1936-38) s. 472; PT 8:6 (1927), s. 191.

6. o. 1/2 1656. Hans Olufsen Slangerup, f. c. 24; St. Slangerup 46; ~ Maren Olesdtr., f. c. 4/10 12, E. e. Johan Rosenmeyer, Kbmd. i K. Lyngby; u. B.; 2 ~ Etm.; [b. 27/5 1684; gav 20 Rdlr. uden Fundats til?].

KUM I, s. 198 (»Iohannes Olai Slangendorphiana«); Kbg. Havdrup (1647-1755) opsl. 62 (begr.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 3; Danske Kancelli: Ansøgning om kapellan 1672; DanKir, bd. 3, s. 427 (K. Lyngby Kirke).

7. 19/10 1672**. Anders Jensen Frost, f. c. 42; F. J. Andersen (F.), Bgr. og Kopsætter i Kjøge (Bdr. t. Laurits A. F. t. Aarh. Hosp.); M. Anne Raphaelsdtr.; St. Kjøge 61; ~ Haudrup 27/9 85 F. E., b. 20/4 86; u. B.; [† 1692, skifte 15/11 s. A.].

KUM I, s. 298 (»Andreas Iani Frosterus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 3, 6, 9; A. Petersen: Kjøge Bys Historie, Kbh. 1888, s. 260; Kbg. Havdrup (1647-1755), opsl. 13 (vielse), opsl. 63 (hustrus begr.); Byfogden i Køge: Skifteprot. 1657-60, f. 198 (mor † 1660), f. 203 (18 år gl.); 1673-78, f. 270 (far og stedmor); Danske Kancelli: Kaldsbrev.

8. 4/10 1692. Anders Nielsen Hillerslev, fmtl. af Hillerslev-K.; St. Thisted 88; ~ 26/1 93 Anne Danielsdtr. Rosholm af Harring-S., d. 21/11 56; 2 ~ Etm.; [† 1694].

KUM II, s. 164 (»Andreas Hillerslevius«); Danske Kancelli: Kaldsbrev, hans ansøgning, hans hustru 6/2 1686 (nr. 13); Nygaards sedler: hans hustru 1686; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 56, 104; SB s. 211 (hustrus dåb).

9. 26/5 1694 [Hør. Sorø 90] Oluf Andersen Høfding*, f. Sorø c. 66; F. A. Rasmussen, Bgr. og Skræder; M. Marie Nielsdtr. Høfding; St. Sorø 85; C. 89; Pr. 12; ~ F. E., † 24; 2 S.; see Daniel O. H. i Marvede-H.; [† 18/5 1755. Blev 2 Gange forunderligt reddet fra Mordere; „var begavet med en stor og fast forunderlig Helbred; til Eksempel derpaa beretter han, at, da han for nogle Aar siden paa Nye-Aars-Dag skulde reise til Annexet, gik Vognen itu med ham midt i en dyb Bæk; han maatte derfor staae af og vade igjennem Bækken, og da der samme Dag var tillige en stærk Taage, saa blev han derved ikke allene meere vaad, men foer ogsaa vild, saa at han kom derover noget silde til Annexet; han gik derpaa lige saa vaad, som han var, ind i Kirken, forrettede Tjenesten, og i samme Klæder reiste hjem igjen, og fandt dog ikke siden ringeste Uleilighed deraf.“ T. 252; Gav ogsaa 20 Rd.; W. 3/943].

KUM II, s. 139 (»Olaus Andreæ Høfding«); SB s. 211; Danske Kancelli: Kaldsbrev, Ansøgning.

10. 1/8 1755, o. 6/8, Johan Caspersen Müller af Høve-F., f. Skjelskør 20; St. Skjelskør 39; C. 25/4 46; ~ 68? Eva Lucie Dorothea Henriksdtr. Pechüle, f. 43, † Kbh. 23/2 22, b. Kbh. Petri K.; (Sstr. t. Elisabeth M. H. P. ~ N. H. Aulum i Karlslunde-K.); F. H. P., Skræder i Kiel (Bdr. t. Marie P. ~ H. J. N. D. Finchenhoff i Sengeløse); M. Christine Elisabeth Utechten; 1 S.; [† 28/1 1771].

KUM II, s. 608 (»Iohannes Casparus Muller«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 85, 1196; Kbh. Petri K. (1813-34 D) opsl. 86 (hustrus død).

11. 6/3 1771, o. 22/3 [Cantor p. Vallø 66] Laurits Aagesen Muus, f. Kjerteminde 1/2 44; F. Aa. M., Kbmd.; M. Birthe Cathr. Berentzen; St. Nybg. 62; C. c. 66; ~ Louise Charlotte Behn, f. 13/1 48; F. Johan Herman Behn, Hofviolon; M. Marie Sejr; 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 15/4 1774; W. 3/557].

KUM III, s. 227 (»Laurentius Muus«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 62, Ramsø hrd. nr. 65.

12. 1/6 1774, o. 7/10, Hans Jørgensen Kihl; [9/6 1786 Eiby-D.; see der].

13. 2/6 1786, o. 31/5, Tønnes Tønnesen; [27/7 1792 Herfølge-S.; see der].

14. 27/7 1792, o. 17/10, Nicolai Christian Hersom; [7/11 1794 Lidemark-B.; see der].

15. 6/11 1794 [Cantor p. Vallø] Hans Adolph Kynde af Aalbg. Frue K., f. Holstebro 65; St. Aalbg. 85; C. 13/7 91, l.; ~ 10/8 96 Cecilie Cathrine Hansen, † 21/9 43; 1 D.; see C. L. Galschiøt i Stokkemarke; [† 4/5 1809; N. 328].

16. 21/7 1809 [p. Cap. Terslev-Ø. 8/2 99] Johan Joseph Boserup; [27/9 1811 Terslev-Ø.; see der].

17. 27/12 1811 [p. Cap. Herfølge-S. 31/10 06, o. 7/11] Henrik Samuel Schreiber, f. Holbæk 75; F. Jens Reinhard S., Degn; M. Elisabeth Maria Færs; St. Roesk. 96; C. 22/7 05, h.; ~ 5/2 12 Christine Bruun, † Kbh. 20/10 77; [† 9/2 1832].

18. 25/5 1832, o. 11/7 [Cantor p. Vallø 28] Hans Peter Ingerslev Storm; [13/4 1839 Vallø; see Herfølge-S.].

19. 11/5 1839, o. 21/6 [Cantor p. Vallø 34] Jens Friis af Veile-H., f. Nordby p. F. 25/1 03; St. Kold. 21; C. 10/7 32; ~ Marie Bruun, f. 11, † 4/1 63; u. B.; [# 12/9 1868; † Kbh. 12/10 73].

20. 9/12 1868 [Kornerup-S. 9/1 47, o. 10/3] Frederik Vilhelm Milo, f. Od. 10/9 15; F. Cclrd. Johan M., Boghandler, Bogtrykker og Bogbinder; M. Dorthea Larsen; St. Od. 34; C. 5/5 40, h.; ~ 24/9 47 Emilie Charlotte Bruun, f. Saltofte, Kjærum S., 26/7 12, † 9/6 82; 1 S., 2 D.; [# 21/4 1881; † 23/12 s. A.].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns Amt, udg. af Nationalmuseet 1946. Havdrup Kirke, s. 1076-1081, Kirke-Skendsved Kirke, 1102-1111, Solrød kirke, s. 1082-1092.