Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 215. Eiby og fra 1690 Dalby,

Ramsø Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/219; L. P. B. 113; K. M. 115; Lkm. 1/402; M. 159; Kbg. Eiby 1680, Dalby 1686.
Anm. Dalby tidligere et Pastorat for sig; see der.
———————————

1. (1584). Peder Andersen.

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

2. (1584**). Jens Saxesen; St. i Kbh. (76); ~ Maren Pedersdtr.; see S. Jensen i Ramløse-A.; P. C. Lundtoft i Tikjøb; gav en Vinflaske til Kirken 1589.

F-P s. 77; (»Johannes Saxo«); DanKir bd. 3, s. 1218 (se nedenfor).

3. (1608. 10). Peder Hemmingsen fra Kjøge; St. i Kbh. (04).

F-P s. 202; (»Petrus Hemmingii Coagius«); KS 2:5 (1869-71), s. 149.

4. E. f. B. 22/10 1619 [vist p. Cap. Karlslunde-K., o. 12/11 17] Christen Christophersen Mariager; St. 12; 1 ~ . . . . ; 2 D.; 2 ~ (45) Dorthe . . . ; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see J. H. Toxværd her; [fmtl. † c. 1646].

KUM I, s. 7 (»Christiernus Christophori Mariagrius«); PT 8:6 (1927) s. 186; Kopskatten 1645, opsl. 88; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 33; HEB s. 220; FWDP 215,04.

5. c. 1646. Niels Jacobsen Torm; maaskee St. Kbh. 41; ~ F. E., † c. 79; [† 1664].

KUM I, s. 164 (»Nicolaus Iacobi«); FWDP 215,04.

6. 14/6 1664 [p. Cap. Hasle-B., o. 17/9 61] Jørgen Hansen Toxværd af Toksværd, f. c. 37; St. Slag. 57; 1 ~ 69 Anne Christensdtr. Egby, en Dtr. af Nr. 4, b. 28/8 84; 1 S.; 2 ~ c. 85 Susanne v. Wichewort, f. c. 56, b. 9/11 93; F. Gaspar v. W. i Amsterdam; M. Maria Pelt; 2 S., 3 D.; 3 ~ Kjøge 23/4 94 Susanne Jespersdtr. Engberg af Stubbekjøb.-M., E. e. (1) Hans Syther, Rdmd. i Stubbekjøb., (2) Cort Clausen Plum, Bgmstr. i Kjøge; f. 17/5 55, † Stubbekjøb. 7/5 20; 1 S.; see Etm.; [† 6/8 1702].

KUM I, s. 274 (»Georgius Johannis Togsuerus«); PT 1:2 (1881), s. 148, 1978, s. 204 (der fejlagtigt kalder Køges Bgmstr. Claus P.); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 219; Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 33; FG II, s. II (Stamtavle); FWDP 215,06.

6b. 1702. F. S. Christian Jørgensen Eegby; St. Kjøge 89; ~ 23/2 99 (sin Stedsstr.) Birgitte Susanne Cortsdtr. Plum, f. c. Kjøge c. 80, b. Kbh. Holm. K. 19/2 38; 2 ~ Kbh. Holm. K. 18/1 13 Ole Pedersen Leth, Klokker v. Kbh. Holmens K.; 3 ~ 4/12 20 Peder Møller, Klokker ss.; [† 5/3 1704].

KUM II, s. 170 (»Christianus Georgij Egbye«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 33; PT 1978, s. 204; FWDP 215,06a.

7. 5/4 1704 [Hør. Kjøge . .] Mag. Laurits Nielsen Fogh, f. Aarh. 81; (Farbdr. t. Mette Marie F. ~ C. A. O. Sadolin t. Vibg. Sortebrødre K. og t. Anne Else F. ~ H. F. Hvass i Jyllinge-G.); F. N. L. F., Rdmd. og Kbmd. i Aarh.; M. Anna Jensdtr. Vegerslev; vist St. Aarh. 96, Bacc. 98; Mag. 08; 1 ~ Kbh. 1/2 04 Geske Hansdtr., † 18/12 06; F. H. Nielsen, Rdmd. i Chrsand.; 1 S.; 2 ~ Kbh. 4/10 08 Maren Andersdtr. Fjeldsted; F. A. F., Brygger; 1 S; [† 1710].

KUM II, s. 219, 233 (»Laurentius Nicolai«); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 287.

8. 20/5 1710. Mag. Oluf Nielsen Sletting, f. Kbh. Frue S. 29/11 79; F. N. Jacobsen, Brygger i Kbh.; M. Bodelene Olsdtr. (Sstr. t. E. O. Sletting i Besser-O.); St. Kbh. 97, Bacc. 98; C. 6/5 00, h.; Mag. 06; Pr. 22; 1 ~ Kbh. Frue K. 25/2 11 Johanne Marie Kaasbøll, f. c. 85, b. 3/12 11; (Sstr. t. E. C. P. Kaasbøll t. Kbh. Hel. G. K.); F. Peter Nielsen K., President i Trondhj.; M. Mille Eilersdtr. Schiøller; 1 S.; 2 ~ 12 Elisabeth Christine Weile af Hammer-L., d. Hammer 13/4 86, † her 11/1 56; 4 S., 1 D.; see Etm.; (Hans S. i Brorstrup-R.-H.; Ole S. i Ø. Hornum; Lars S. i Sønderholm-F.); [† 16/12 1745; W. 3/988; Pg. br. 27/12 17; Lgst.].

KUM II, s. 225, 234 (»Olaus Nicolai Slettingius«); PT 1:3 (1882) s. 307 (Provst H. Hansen), 1982, s. 85 (Sletting, se nedenfor); DanKir bd. 3, s. 1223 (se nedenfor); 2. hustru Ingeborg Wind udgår.

9. 30/7 1745** [p. Cap.* 2/6 el. 8/6 42, o. 31/10] F. S. Niels Olufsen Sletting, f. 16/4 16; St. pr. 35, Bacc. 36; C. 41; Pr.; 1 ~ Kjøge 29/10 45 Helene Cathrine Larsdtr. Weybel, d. Kjøge 30/12 21, b. 19/4 74; F. L. W., Proc. i Kjøge; M. Anne Pedersdtr. Roed; 8 S., 7 D.; 2 ~ Rorup 5/5 75 Ulrikka Eleonore Holbech af Haraldsted-A. og E. e. J. W. Monrad i Rorup-G., d. Jystrup 10/8 38, † Valsølille 1/4 01; u. B.; see F. C. Monrad i Bregninge-S.; H. M. Seehuus i Saxild-N.; [† 21/2 1778; oprettede 6/4 52 et Enkesæde].

KUM II, s. 561, 568 (»Nicolaus Olai Sletting«, 20 år gl.); PT 1982, s. 86 (Sletting, se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 331.

10. 1778 [Sandby-V. 5/2 68] Hans Gjortsen el. Gerhardsen Sidelmann af Arninge, f. 35; St. Nakskov 55; Eiby-D. 10/8 74* ; 1 ~ c. 78 Medea Wilhelmine Regina Bremer, f. c. 40, b. Sandby 29/4 73; 2 ~ Blidstrup 23/11 73 Frederikke Anna Sophie Schive af Voldum-R., d. 11/3 40, † Kbh. 1/10 04; 1 S.; [† 26/3 1786; Lgst.].

KUM III, s. 152 (»Iohannes Sidelman«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 663; Nygaards sedler: Hustrus dåb; FWDP 215,10; DanKir bd. 3, s. 1224 (se nedenfor).

11. 9/6 1786 [Haudrup-S. 1/6 74, o. 7/10] Hans Jørgensen Kihl, f. Nybg. 24/8 39; F. J. K., Insp.; M. Marg. Faber; St. Nybg. 54; ~ F. E. i Haudrup-S.: Louise Charlotte Behn, f. Kbh. 13/1 48, d. Chrbg. Slotsk. 17/1, b. 14/12 06; F. Johan Herman Behn, Hofviolon; M. Marie Sejr; 1 S., 1 D.; [† 10/3 1796].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 65, Tune hrd. nr. 62, i Kbh. amt, København nr. 113; Kbg. Chrbg. Slotsk. (1686-1754) opsl. 60 (hustrus dåb); FWDP 215,11.

12. 6/5 1796 [Vollerslev-G. 18/11 78, o. 23/12] Caspar Abraham Müller af Terslev-Ø., f. 20/12 42; St. Roesk. 69; C. 9/6 66, n.; Pr. 92; [# 25/2 1814; † 5/3 16].

13. 18/3 1814, o. 29/4, Peter Rosenstand Kall; [18/9 1835 Søllerød; see der].

14. 26/1 1836 [Vollerslev-G. 24/9 23] Jens Worm Tauber, f. Hors. 31/3 78; F. Prof., Dr. th. & phil. Joh. Henrik T., Rtr. i Roesk.; M. Gregoriane Begtrup af Vistofte; St. Roesk. 95; C. 22/10 02, h.; p. Cap. Magleby-H. 19/8 03, o. 2/11; Herfølge-S. 12/2 13; Sp. Nordrup-F. 10/1 16; ~ 14/5 16 Theodore Helene Meldal (Palludan), f. Oddernæs, Christiansands St., 8/6 79, † 13/1 47; F. Theodor Bergmann M., Sp. ss.; M. Nicoline Palludan; u. B.; [† 6/1 1839; E. S. 3/351].

15. 23/2 1839 [Vallø 1/1 24] F. Bdr. Frederik Bagger Tauber, f. Od. 23/9 86; St. Roesk. 05; C. 21/7 12, l.; c. Adj. Aalbg. 8/5 13; Adj. ss. 13/8 14; p. Cap. Herfølge-S. 25/5 16, o. 3/7; R. m. Kbhs. Sp. 14/5 38; 1 ~ 29/10 24 Megdola Cathrine Bøgh af Herfølge-S., f. Præstø 26/4 03, † 23/3 31; 2 S.; 2 ~ 22/2 37 Vilhelmine Jacobine Staahl, f. Kbh. 21/7 03, † Frederiksberg 5/10 74; F. Hans Jacob S., Havnecontr.; M. Juliane Marie Schønberg; [# 14/11 1860; † Lille Rosenborg, Frederiksberg S., 24/6 66; E. 3/299 og S. 3/351].

16. 18/1 1861 [Rorup-G. 19/11 46] Vilhelm Burchard Poulsen, f. Kbh. 3/9 10; F. Hans P., Oeconom v. Tugthuset; M. Marg. Elisab. Kaufmann; St. v. W. 27; C. 19/4 34, l.; Lærer ved Jonstrup Sem. 26/1 39; Sp. Kornerup-S. 28/5 39, o. 21/6; Pr. Ramsø-Thune H. 60; R.* 7/5 74; ~ Kbh. Chrbg. Slk. 8/7 39 Thora Nathalie Paulli, f. Kbh. 26/2 17, † Roesk. 11/12 91; F. Overkrigscomm. Rich. Aug. P., Contr. v. Assistenthuset; M. Dorthea Margr. Orlamundt; 6 S., 4 D.; see C. C. L. Schjødte i Mariæ-Magdalene-K.; [# 24/1 1882; † Roesk. 19/5 87].

Elvius s. 102; Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1828-91 V) opsl. 34 (vielse); Kbg. Roskilde Domk. (1884-89) opsl. 21 (død), (1890-91) opsl. 13 (enkens død).
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1946. Ejby Kirke, s. 1206-1224; Nørre-Dalby Kirke, s. 1225-1236.
Hansen, Gregers: De 5 ældste led af slægten Sletting. Personalhistorisk Tidsskrift, 1982, s. 81-101.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 182. Dalby,

Ramsø Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. 159; Kbg. 1686.
———————————

1. 15 . . Hans Jacobsen.

2. 15 . . Laurits . . . ; O.

3. (1584). Laurits Svendsen; [† 1591].

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

4. c. 1591. Hans Mogensen; [var her endnu 1610].

KS 2:5 (1869-71), s. 149.

5. 16 . . Poul Paulli; maaskee St. Kbh. 19 el. 29; [† 1639].

KUM I, s. 37 (»Paulus Paulli Ringstadiensis«), s. 94 (»Paulus Paulli Hafniensi[s]«).

6. o. 22/5 1639. Stephan Lauritsen Nyeløse, maaskee af Nidløse; f. c. 11; St. Slag. 30; ~ Else . . . , E. e. Meinertz . . . (der ikke var Præst), † Kjøge før 6/8 63.

KUM I, s. 100 (»Stephanus Lavrentius Novilesius«); KS 2:1 (1857-59), s. 501, 28 år gl.; Kopskatten 1645, opsl. 88.

7. o. 20/8 1654. Menelaus Jensen, f. i Ods Hrd.; St. Slag. 30.

KUM I, s. 103 (»Menelaus Ioannis f. Otzing.«).

8. (1659). Anders Clemensen Nyborg; St. Slag. 41; 1 ~ Slag. St. Mik. K. 28/10 60 Dorothea Andersdtr. fra Slag.; 2 ~ Margrethe Danielsdtr. Køler af Aunslev-B., f. c. 25, b. Kbh. Nic. K. 30/12 04; 2 ~ J. Andersen Riber i Husby-N.; [† c. 1679].

KUM I, s. 165 (»Andreas Clementis Neoburgensis«).

9. c. 1679. Mikkel Andersen Høyelse; [22/3 1690 Faaborg-D.; see der].

Derefter Annex til Eiby.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1946. Nørre-Dalby Kirke, s. 1225-1236.