Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 983. Saxild og Nolev,

Hads Herred, Aarhuus Amt og Stift.

M. S. III.; Aarh. M.; K. 3/278; L. P. B. 248; P.; Lkm. 5/172; Kbg. 1701.
Anm. Paa Kysing Mark har staaet en Kirke.
———————————

1. 15 . . Bertel Madsen.

2. 15 . . Søren Tand.

3. 15 . . Erik Madsen.

4. 15 . . Søren Jensen. [P., som var Præst her, siger om disse: „ne minimum quidem eorum in monumentis apparet vestigum“].

5. o. 1557. Bertel Nielsen, i 21 Aar, f. c. 33; [† 6/9 1578; en lærd Mand og brav Præst; fik mange Abnormiteter afskaffede; gav Altertavlen i Nolev 73; Eptph.].

DanKir bd. 16, s. 2420, 2434, 2459-60 (se nedenfor).

6. o. 1578. Kjeld Nielsen, f. c. 48; see S. Kjeldsen i Aalsø-H.; [† 21/2 1600].

KS 3:2 (1877-80), s. 206.

7. o. 1600 [vist r. Cap. Kattrup-Ø.-T. c. 97] Terkil Mortensen, fra Snede; [† 1603; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. c. 1597].

KS 3:2 (1877-80), s. 741 (»Tørchillus Martinius Snedensis«).

8. o. 1603. Jacob Jacobsen, f. Aarh. c. 76; ~ Anna Pedersdtr.; 2 ~ Etm.; [† 17/2 1628; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1602; gav (mel. 1603 og 1613) et Taarnuhr; Lgst.].

KS 5:2 (1903-05), s. 552; KS 3:2 (1877-80), s. 757; 3:2 (1877-80), s. 745 (»Jacobus Jacobæus Arhusianus«); DanKir bd. 16, s. 2420, 2431-32, 2432 (se nedenfor).

9. k. 2/3 1628 [r. Cap. Skanderborg-S.-S., o. 22/8 21] Oluf Knudsen* af Fruering-V., f. 24/8 99; St. Slag. 20; ~ F. E.; 6 D.; see Etm.; [† 28/6 1673; „non satis laudari potest pietas et Zelus; quotidie ab 27/12 1659, quo anno ab invasione tertia hostium et ab aspero poloniorum militum contubernio liberata est urbs Saxild, ejus cura et certæ fundationis pecuniariæ ab ipso constituto vigore, in templo S. preces matutinæ et quovis sabbato et festo preces vespertinæ ad deum funduntur“ (P.), i Danm. Kirker gengivet som: »Anno 1659 den 27 xbris (decembris) er det af menige Saxilds Bye-Mænd efter vores Sogne-Præstes Hr. Oluf Knudsøns Begiering anlovet, at vi, vore Børn og Efterkommere til en ævig Ihukommelse, med Guds naadige Bistand, skal holde daglige Morgen-Bønner og Psalmer her i Kirken, Gud til Ære og Taksigelse, som fra 3 Fienders Indfald her i Landet og fra det haarde Polsche Aag, og strenge Indqvartering, her var i Byen, forløste os.« (Inscr. p. et Kalkmaleri i K.); byggede et Hospital, som stod til Branden 29/6 1699; gav et Daabsfad til K.; Eptph.].

KUM I, s. 40 (»Olaus Canuti Cimber«); DanKir bd. 16, s. 2419-20, 2425, 2434, 2435 (se nedenfor).

10. 15/8 1667*, o. 7/2 68, Caspar Bernhardsen Suhr (Saur), f. Bremen 42; F. B. S., siden Kong Fred. III.s Ølbrygger; St. Kbh. 63; Pr. 93; 1 ~ 20/6 69 F. D. Anna Olufsdtr., f. c. 43, † 88; 2 S., 2 D.; 2 ~ Mette Maria Jespersdtr. Hutfeld, f. Aarh. 13/7 70; (Sstr. t. Christen J. H. i Tved, t. Anne J. H. ~ J. C. Friis og N. P. Galthen i Feldballe-N., t. Ingeborg M. J. H. ~ J. Mundelstrup i Aaby-H., t. Anders J. H. i Braband-K. og t. Niels J. H. i Holme-T.); F. Kammerass. J. H., Landsdommer; M. Sidsel Christensdtr. Clementin; 2 ~ Etm.; see M. P. Møller og H. A. C. Haasum i Holbæk-U.; Bernt C. S. i Viby-T.; L. H. Pontoppidan i Hylke; [† 14/1 1701; Eptph.].

KUM I, s. 316 (»Casparus Bernhardi Saurius«); P-Aarh. f. 49b, opsl. 53 (»Casparus Bernhardi Saur«); PT 5:6 (1909), s. 168-69; DanKir bd. 16, s. 2433-34 (se nedenfor).

11. 17/2 1701, o. 29/4, Mag. Poul Jensen Poulson, f. Søbygd. 8/7 74; F. Canc.-Ass. J. P.; M. Marie Mathiasdtr.; St. Fred. 92; C. 12/4 94; Alumnus p. Borchs Coll. 11/1 96 – 11/4 98; udenlands 98; Mag. Kbh. 19/5 00; Pr. 13/8 19; ~ 19/10 01 F. E., † 3/7 36; 1 S., 1 D.; [† 7/12 1736; en lærd Samler; Forfatter af „Catalogus over Præster i Aarh. Stift“, udg. 1727; havde et smukt Bibl.; lod bygge et Sacristie til Kirken; bekostede Daaben, en Lysekrone 1723, et Skib, et Pulpitur (Pont. Atl. 4/247); Mindetavle i K.; gav med sin Hustru en Oblatæske til K.; Eptph.; W. 2/171; N. 468].

KUM II, s. 187, 255 (»Paulus Paulinus/Poulson«); Borchs K. nr. 31; DanKir bd. 16, s. 2417, 2420, 2423-24, 2428-34 (se nedenfor).

12. 17/8 1736**. Jesper Nielsen Hutfeld af Holme-T., f. c. 08; St. pr. Aarh. 26, Bacc. 28; C. 4/6 31, n.; ~ Odder 24/10 36 Anne Jørgensdtr., † 10/7 66; [† 17/3 55].

KUM II, s. 480, 494 (»Iasparus Nicolai Hutfeld«, 18 år gl.).

13. 9/5 1755 [r. Cap. Aarh. Frue K. o.s.v. 17/10 49] Christian Ludvig Antonsen Sundt, f. Aalbg. 24; F. Dr. med. A. Frederiksen S., pract. Læge; St. Aalbg. 41; C. 2/6 46, n.; 1 ~ . . . . ; 2 ~ Anna Margrethe Christiansdtr. Lund af Voldum-R., f. c. 25, b. Aarh. 2/12 82; 1 S., 2 D.; [† 11/1 1756].

Nygaards sedler: Børn i Århus, datter i Saksild, enkens begr.; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Hasle hrd. nr. 39.

14. 20/2 1756. Christopher Frederik v. Heye, f. c. 20; St. Christiania 43; C. 18/11 55, n.; ~ 27/7 56 Frederikke Sophie Wahl, E. e. Skildrer Tutkjær; 2 S., 2 D.; [† 30/12 1780].

KUM III, s. 34 (»Casparus/Christophorus. Fridericus Hey«, 23 år gl.).

15. 28/3 1781 [2 r. Cap. Aarh. Dk. 18/12 67] Hans Michael Seehuus, f. p. Møklebust i Hyllestad S., Sundfjord Provstie, Bergens St., 11/9 34; F. Søren Michaelsen, Kbmd; M. Maren Hansdtr. Seehuusen, en Præstedtr. fra Helleland, Christiansands St.; St. Bergen 52; C. 11/12 58, h.; ~ Eiby 22/4 68 Elisabeth Christine Nielsdtr. Sletting af Eiby-D., f. 17/3 49, † Bregninge p. Ærø 27/10 06; u. B.; [† 20/10 1784; W. 2/365; N. 550].

EM VII, s. 317-18; Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents. Christiania 1897, s. 246); PT 1982, s. 87 (Sletting).

16. 1/10 1784 o. 27/10 [Hør. Aarh. 83] Jacob Abel Ingerslev af Beder-M., f. Maarslet 17/12 59; St. Aarh. 77; C. 7/10 83, h.; c. Pr. . . ; ~ 11/7 85 Vita Bering af Gylling, f. 8/10 66, † Aalbg. 14/4 56; 9 S., 6 D.; see Hans I. i Kongsted; Peter L. B. I. i Magleby p. Møen; Hans Chr. I. i Boeslunde; [† 23/6 1821].

17. 3/10 1821 [Harring-S. 1/6 13] Ole Frederik Bruun*, f. Christiania 1/6 72; F. Jørgen B., Bogbinder; M. Susanne Leerhuus; St. Christiania 93; C. 1/5 98, n.; p. Cap. Hjarup-V. 12/10 98, o. 9/11; Sp. Hvidbjerg-Ø.-L. 18/3 03; ~ Kbh. 1/8 98 Charlotte Christine Brummer, d. Kbh. 2/4 76, † Odder •/12 64; F. Diderik B., Kabinetskoureer; M. Charlotte Marie Sveistrup; 4 S., 2 D.; (see A. F. Pommerencke p. Venø); [# 13/5 1854; † Odder 28/3 63; E. S. 1/259; maatte gjøre Opbud 21].

18. 29/7 1854 [Østerø, Fær., 2/9 43] Otto Frederik Christian Jørgensen, f. Kbh. 4/8 09; F. Bartholomæus J., Gross.; M. Johanne Margrethe Lind; St. Kbhs. Bgdsk. 26; Institutbstr. i Kbh. 32; C. 21/4 34, h.; Lærer v. Frue Sogns dagsk. og Holmens Aftensk. . . ; Sp. Syderø, Fær., 21/8 38, o. 14/9; Pr. 12/10 49; Lagthingsmd. 52–53; Landsthingsmd. 26/6 53; ~ 19/8 31 Charlotte Christine Emilie Tøxen, f. Kbh. 16/9 10, † 21/2 56; F. Jørgen Carstens Blok-T., Adj. og Overlærer i Norge, siden Literatus i Kbh.; M. Birgitte Cathrine Damm Rye; 3 S., 4 D.; see Haldor F. J. i Førslev; [† 2/5 1858; dygtig Jur. og nidkjær P.; E. 1/817 og S. 1/996].

Fær, s. 8.

19. 23/7 1858 [Ø. Larsker-G. 25/3 43, o. 3/5] Henrik Georg Bruun af Taarnby, f. 4/11 09; St. pr. 27; C. 28/4 35, l.; Lærer v. Opfostringshuset 35; ved Waisenhuset 36; ~ Kbh. Trin. K. 10/9 43 Emma Eline Sophie Mønster, f. Kbh. 6/9 13, † Aah. Doms. 13/12 92, b. Saxild 17/12; F. Hans Rosenquist M., Pakhuusforv.; M. Jacobine Kolding; 2 S., 2 D.; [# 20/12 1883; † Aah. Doms. 29/7 92, b. Saxild 2/8].

AaDB s. 92.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1983-87. Saksild Kirke, s. 2411-2438, Nølev Kirke, s. 2441-2460.