Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1322. Viby og Tiset,

Ning Herred, Aarhuus Amt og Stift.

L. S.*; L. P. B. 433; P. 43; K.; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/71; Kbg. 1719.
Anm. Ved Kongebrev 13/11 1660 blev Sognene henlagte til Domsognet i Aarhuus ved Mariagers Død.
———————————

1. (1577). Andreas Skriver, først til Tiset alene; Pr.; see Etm.; [† c. 1578; havde været Skriver paa Havreballegd.].

2. c. 1578. F. S. Morten Andersen Hæde; Pr. 00; ~ Maren Jacobsdtr., † 27/4 38; see Etm.; [† •/3 1624; hans Initialer p. Prædikestolen; Lgst.].

DanKir bd. 16, s. 2140, 2144 (se nedenfor).

3. o. 1621** [Hør. Aarh. 20] Jens Lauritsen Mariager* af Vibg. Dk. r. Cap., f. Mariager; St. Roesk. 20; Pr. (61); 1 ~ F. D. Margrethe Mortensdtr., f. c. 01, † 25/6 42; 4 S., 4 D.; 2 ~ (50) Kirstine Hansdtr.; 3 ~ (65) Anne Jensdtr.; see Etm.; [# 31/8 1665; † 12/9 1672; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1620; fik 28/11 60 to smaa øde Gaardes Jord i Viby, at nyde sin Levetid (Ny khist. Saml. 5/177); Eptph.; Lgst.].

KUM I, s. 39 (»Iohannes Mariagrius«); KS 3:2 (1877-80), s. 752 (»Joannes Laurentii Mariagrius, hujus scholæ Aarhusiensis futurus hypodidascalus«); Marselisborg Birks Tingbog, 19.12 1665, f. 170a-171b; DanKir bd. 16, s. 2144, 2144-45 (se nedenfor).

4. o. 13/10 1665**. F. S. Christen Jensen Wibye, først i Viby, siden tillige Tiset; St. Aarh. 57; 1 ~ . . . ; 2 ~ 81 (Bev. 10/9) Dorthea Jensdtr. fra Skanderborg, † Aarh. 16/5 02; F. J. Jensen, Bgr. i Malmø; M. Dorthe Hansdtr. Seidelin; 2 S.; 2 ~ J. J. Lillebrand, r. Cap. t. Aarh. Frue K.; [† 1686; W. 2/578 og 3/853; N. 659; Lgst.].

KUM I, s. 273 (»Christiernus Ioan. Vibye«); P-Aarh. f. 48a, opsl. 51; PT 7:1 (1917), s. 52; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 73; Gejstl. sk. i Århus amt, Ning hrd. nr. 6, 12.

5. 9/11 1686 [r. Cap. Aarh. Frue K. 22/12 83, o. 16/5 84] Lyder Jensen Lassen; [5/12 1699 Korsør-T.; see Randers St. Mort. K.].

6. 23/12 1699, o. 9/2 1700 [Aman. Aarh.] Bernt Caspersen Suhr af Saxild-N., f. 21/4 73; St. Aarh. 90; ; see N. J. Høstmark i Pjedsted-G.; N. Hasse i Tranebjerg; [† 1710].

KUM II, s. 175 (»Bernhardus Casp. Suuhr«).

7. 15/6 1709*, o. 28/5 10, Niels Hansen Heyde, f. Aarh. 7/5 72; F. Hans Nielsen Gotlænder (f. i Heide på Gotland), Kandestøber og Kæmner; M. Kirsten Pedersdtr.; St. Aarh. 92; C. 12/4 94, n.; 1 ~ Ormslev 12/2 10 Gjertrud Olufsdtr. Borthuus, b. 13/2 36; u. B.; 2 ~ c. 37 Anniche Maren Nielsdtr. Hutfeld af Holme-T., f. c. 07; u. B.; 2 ~ Nr. 10 her; [† 9/1 1738; Pg. br. 22/8 19; maatte tage sin Tilflugt til Kirkens Vaabenhuus; Begr. i Aarh. Dk.].

KUM II, s. 191 (»Nicolaus Iohannis Heide«); Nygaards sedler: 1. vielse, testamente 1711, 1. hustrus begr., testamente 1737, 2. hustrus begr.; DanKir bd. 16, s. 921 (Århus Domk.).

8. 14/11 1737*, o. Aalbg. 15/3 38, Mathias Christian Jessen af Vadum, f. c. 10; St. Ribe 32, Bacc. 33; ~ 38 (Bev. 11/4) Anna Lucie Hansdtr. Kjergaard af Haverslev-B., † i Barselseng, b. 30/6 47; 1 S., 1 D., † unge; u. B.; [b. 26/11 1748; hans Opførsel var saaledes, at han nødvendigt maatte holde en Student at prædike, og det kom saavidt, at en Cap. skulde have være ham proponeret].

KUM II, s. 543 (»Matthias Iessen/Matthias Iessenii Lassen«, 22 år gl.); Nygaards sedler: Børn, testamente 1743, kaldsbrev med ekspektance, ægteskabsbev. (beslægtet i 3. led), hustrus begr.

9. 3/1 1749 [Holme-T. 9/3 38**, o. 30/5] Hans Cai Pedersen Lagesen af Tyrstrup-H., f. 17/10 06; St. Hlh. 28, Bacc. 29; C. 31/5 34, n.; ~ Ormslev 23/1 39 Christiane Dorthea Jacobsdtr. Lerche; (Sstr. t. Kirstine J. L. ~ C. C. F. Reenberg i Finderup og Moster t. A. C. Clausen ~ P. G. V. Beyer i Glumsø-B.); F. Jacob L., Postforv. i Kbh.; M. Kirsten Romer (Faster t. Johanne Marie R. ~ J. J. Hyphoff i Nykjøb.-R.); 1 S., 4 D., som alle døde før 43; u. B.; see H. C. Adolph i Glenstrup; [† 21/5 1756].

KUM II, s. 497, 512 (»Iohannes Cajus Lagides«, 22 år gl.); Achelis I, nr. 5200; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 713; Nygaards sedler: Vielse, børn i Holme, børn i Viby, testamente 1743.

10. 16/7 1756 [Maarslet 8/3 27, o. 23/5] Ole Danielsen Winther af S. Kirkeby-A., f. 7/5 00; St. Nykjøb. 18; C. 22/11 23, l.; 1 ~ Anna Elisabet Hellenbæch, f. c. 04, b. 13/3 38; 1 D.; 2 ~ Maarslet 15/4 39 Anniche Maren Nielsdtr. Hutfeld af Holme-T., f. c. 07, b. 27/3 61, E. e. Nr. 7; u. B.; [† 26/5 1774 i en Skole i Malling, b. Maarslet].

KUM II, s. 419 (»Olaus Winther«, 19 år gl.); Nygaards sedler: 2. vielse, testamente 1747, 2. hustrus begr., død.

11. 15/2 1765*, 2/8 65**, o. 20/9 [Lærer v. Waisenhuset 59] Christen Nielsen Stauning, d. Aarh. 11/6 32; F. N. Jørgensen S. af Greis-S., Kbmd. i Aarh.; M. Anne Pedersdtr. Lessøe; St. pr. Vibg. 51; C. 20/5 54, n.; (Skibsted-L. 24/12 56*); ~ Viby 15/11 65 Mette Marie Stæhr, f. c. 42, † Vedslet 11/6 15, eiede Aldrup Mølle; F. Andreas S., Rdmd. i Aarh. og synes, at have boet paa Marselisborg; M. Dorthe Marie Schaarup; 3 D.; see H. Stilling i Hylke; M. C. Brandt i Maarslet; [afstod Kaldet til Etm. 11/11 1778; † Aldrup Mølle, b. 19/7 1786].

Nygaards sedler: Dåb, forældre, faders ophav, ægteskabsbevilling (næstsøsk.b.), vielse, børn, afståelse, 1787, begr., kaldsbrev Skibsted, enkens død; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Sorø Akademi, nr. 27.

12. 20/5 1778** [Nimtofte-T. 8/1 77] Peder Aaboe Müller, f. 41; maaskee St. Aarh. 61; C. 25/9 65, n.; p. Cap. her 1/6 75, o. 23/8; ~ c. 80 Johanne Bornich Jacobsdtr. Riise af Nimtofte-T., f. 23/2 59; u. B.; 2 ~ R. Winther i Blegind-H.; [b. 30/3 1792].

KUM III, s. 214 (»Petrus Petri Müller«, 16 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Ning hrd. nr. 120; DanKir bd. 16, s. 3064 (Blegind kirke).

13. 16/5 1792 [Borum-L. 28/1 85, o. 15/2] Niels Wormslev, f. Aarh. c. 58; F. Christian Ormslev, litsenbroder i Aarh.; M. Martha Arentsdtr.; St. Aarh. 79; C. 7/10 82, n.; 1 ~ Kirstine Marie Dyssel, f. c. 60, † 96; mindst 1 S., 3 D.; 2 ~ Elisabeth Cathrine la Cour, E. e. A. J. Kragballe i Odder, og † 27; B.; see J. Krarup t. Aalbg. Bud. K.; J. K. Mehl i Raklev; A. J. F. Bastrup i Ø. Nykirke-G.; [# 19/7 1820; † her 12/11 41].

KUM III, s. 373 (»Nicol. Wormslev«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 2180; Nakskov byfoged nr. 2566; Gejstl. sk. i Århus amt, Ning hrd. nr. 125.

14. 25/10 1820 [Barrit-V. 6/1 09] Jens Kragballe Mehl; Pr. 4/5 27; [30/12 1829 Raklev; see der].

15. 5/3 1830 [Cat. Aarh. 23/9 18, o. 4/12] Jacob Steenberg*, f. Ø. Mariæ p. Bornholm 2/6 83; F. Tobias Andersen (Kaas), Fæsteboelsmd.; M. Bodil Kirstine Jensdtr.; St. Rønne 00; C. 15/1 05, h.; Chordegn v. Aarh. Dk. og Lærer v. en Fattigsk. 07; Kirkesanger og Skllrr. i Hyllested 10; ~ 16/9 08 Cathrine Marie Svanekjær, f. Kbh. 6/2 87, † 10/12 58; F. Lars Christensen S., Hattemager; M. Charl. Aug. Mumme; 6 S., 6 D.; see Carl J. O. S. i Gudum-F.; Jacob C. A. S., cand. theol. 61/2; (C. J. L. Vilstrup i Resen-H.); [# 1/7 1865; levede livlig og rask i aandelig og legemlig Henseende 68; † Aarh. 7/8 75; E. 3/220 og S. 3/242].

16. const. 1/11 1865 [Egebæk, Flensborg A., 2/5 55, o. Aarh. 29/6; afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.] Christian Georg Høst Brammer af Vemmelev-H. (F. blev Biskop i Aarh.); f. Nakskov 16/10 27; St. Nykjøb. 45; C. 29/10 50, l.; c. Adj. i Nykjøb. 51; Adj. ss. 52; ~ Aarh. 21/9 55 Sophie Elfrida Rosendahl, f. Fred. 15/12 26; F. Prof. Erich Pet. R. af Hatting-T.; senest Rtr. Nykjøb.; M. Bodil Cathrine Main; (68) u. B.; see Urlev-S.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1983-87. Viby Kirke, s. 2129-2150, Tiset Kirke, s. 2235-2250.
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1322b. Viby,

Ning Herred, Aarhuus Amt og Stift.

Anm. Tiset et Pastorat for sig.
———————————

1. 7/6 1873. Carl Emil Gede; see Kragelund-F.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1983-87. Viby Kirke, s. 2129-2150.
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1185b. Tiset,

Ning Herred, Aarhuus Amt og Stift.

Anm. Indtil 1873 Annex til Viby.
———————————

1. 7/6 1873. Harald Ludvig Petersen; see Grenaa o. Cat.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1983-87. Tiset Kirke, s. 2235-2250.