Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 135. Borum og Lyngby,

Framlev Herred, Aarhuus Amt og Stift.

P. 7; K.; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/192; Kbg. 1692.
———————————

1. (1558). Rasmus Pedersen Skriver („vicarius aarhusiensis; præfuit ecclesiis Borum et Sabro“); 6/12 1558: »Kongen har undt Hr. Rasmus Skriver i Aarhus, Sognepræst i Bordum Sogn, al Kronens Part af Korntienden i nævnte Sogn i 2 Aar«.

KB bd. 2 (1556-60) s. 228.

2. (1584). Laurits Thomsen (i Aarh. M. Hr. Lauritsen); den Første, som boede i Borum.

KS 3:2 (1877-80), s. 207 (1584: Hasle hrd.).

3. (15 . . 1610). Peder Nielsen Mausing; Pr. (08. 10); døbte et Barn om igjen i L. og mistede derfor Annexgden. ss.; senere afsat, men fik 1610 sit Kald igjen.

KS 5:2 (1903-05), s. 551.

4. (1619-20) [maaskee p. Cap.* 07]. Søren Rasmussen Gjessing; St. i Kbh. (03); [Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarhus 1607]

F-P s. 194 (»Severinus Erasmi Gjersing«); KS 3:2 (1877-80), s. 755; 3:2 (1877-80), s. 748 (»Seuerinus Erasmi f. Giessingius«).

5. k. 20/7 1646**, o. 21/8, Jesper Andersen Bogense; F. J. Andersen i Bogense; M. Anne Pedersdtr.; St. Od. 38; ~ Kirstine Pedersdtr., maaskee en Dtr. af Nr. 3; levede 51; [† 1649; »som ønchelig schall wehre drebt och i hiell stuchet«].

KUM I, s. 142 (»Casparus Andreæ Bogonianus«); P-Aarh. f. 12a, opsl. 13; KS 6:2 (1936-38), s. 464; KR nr. 6807.

6. k. 24/6 1649**, o. 7/8, Mikkel Lambertsen; St. Kjøge 46; ~ Lading 20/10 50 Anna Nielsdtr., vistnok af Lading-F.-S., f. 30/4 28; 2 ~ Etm.; [† 1655].

KUM I, s. 198 (»Michaël Lamberti Arhusiensis«); P-Aarh. f. 13b, opsl. 16.

7. o. 17/5 1655. Carl Nielsen Friis; St. Aarh. 44; ~ F. E.; 3 ~ Etm.; [† 1674].

KUM I, s. 187 (»Carolus Nicolaj Frisius«); P-Aarh. f. 16a, opsl. 18 (»Carolus Nicolaj Frisius«).

8. 11/7 1674, o. 12/8, Niels Jørgensen Schinckel el. Schinchelse el. Skjenkelstrup; maaskee St. Aalbg. 54; ~ F. E., Skifte Aarh. 2/7 05; [† 1681].

KUM I, s. 249 (»Nicolaus Georgii«); P-Aarh. f. 52a, opsl. 55 (»Nicolaus Georgii Schenchelius«); f. 35a, opsl. 37 (»H. Niels Skenchellstrup«).

9. 18/9 el. 10/9 1681. Ole Mortensen Hobroe, f. c. 46; (maaskee Bdr. t. Søren M. H. i N. Omme-B.); St. Aarh. 73, Bacc. 76; ~ Gertrud Jensdtr. Vegerslev, levede 14 i Aarh.; [b. 29/8 1704].

KUM II, s. 40, 72 (»Olaus Martini«/»Olaus Martini Hopontanus«); Nygaards sedler: Død.
(10/10 1704. O. A. Sadolin; see Vibg. Sortebrødre K.).

10. 27/12 1704, o. 3/4 05, Hans Marcussen Vonsyld, d. 15/5 76; F. M. Hansen, Skræder i Vonsyld; M. Mette Bärtelsdtr.; St. Ribe 96; Pr. 41; ~ . . . ; (mindst) 2 S., 1 D.; see N. P. Trellund i Skjødstrup-E.; H. H. Holst i Knebel-R.; C. J. Lodberg i Harlev-F.; [b. 25/5 1747].

KUM II, s. 221 (»Iohannes Wonsel«); Nygaards sedler: Børn, død; PT 9:1 (1928), s. 237-238; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Framlev hrd. nr. 22; DanKir bd. 16, s. 2025-26 (Harlev kirke) om sønnen C. J. Lodberg.

11. 14/7 1747, o. 18/8, Thomas Andresen Møller; [1/6 1753 anden r. Cap. Aarh. Dk.; see St. Hedinge].

12. 3/8 1753. Jens Jensen Adslev, f. Adslev 21; St. Aarh. 44; C. 17/9 46, h.; Pr. 58 el. 23/10 60; 1 ~ Aarh. Dk. 26/9 53 Maren Melchiorsdtr. Ørbech; 2 ~ . . . Hansdtr. Hjersing af Skivholme-S.; [† 1784; Lgst.].

DanKir bd. 16, s. 2002 (se nedenfor).

13. 28/1 1785, o. 15/3, Niels Wormslev; [16/5 1792 Viby-T.; see der].

14. 14/9 1792 [p. Cap. Nim-U. 2/7 84, o. 27/10] Mogens Jørgen Pedersen Schytte, d. Od. S. Knuds K. 5/10 51; (Bdr. t. Anna Marie S. ~ C. E. Carstensen i Thisted-T.); F. Peder Jørgensen, Kleinsmed (Bdr. t. H. J. Schytte i Nim-U.); M. Christiane Mogensdtr.; St. Od. 72; C. 14/3 80, h.; kom ikke til at fungere, da han ved en tilfalden Arv foretrak at blive Landmand.

E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 4572; Kbg. Od. Skt. Knuds K. (1742-97) opsl. 43 (dåb); Odensedatabasen.

15. 5/4 1793, o. 30/10, Søren Wedege Brøchner; [30/12 1796 Støvring-M.; see Harridslev-A.].

16. 24/2 1797 [r. Cap. Kjøbelev-V. 9/12 91, o. 14/12] Andreas Hyllerup Knudsen af N. Næraa-H., f. 58; St. Od. 77; C. 86; ~ 1/6 92 Erasmine Martine Fog af Steenstrup-L., f. 10/10 73, † 24/3 32; 1 S., 2 D.; see V. K. Assens i Aarslev-T.; [† 5/1 1805].

Nygaards sedler: Børn.

17. 17/5 1805, o. 23/5, Andreas Nicolai Flensborg; [20/12 1826 Skivholme-S.; see der].

18. 4/4 1827, o. 8/6, Christian Magnus Olrik; Pr. 14/9 31; [9/3 1832 Korsør-T.; see Tikjøb-H.-H.].

19. 15/6 1832 [Cat. Korsør 29/9 24] Hans Christian Theodor Barfoed; [31/10 1834 Klovborg-T.-G.; see Kippinge-B.].

20. 9/1 1835, o. 6/5, Jens Christian Petersen; [10/11 1844 Tersløse-S.; see Gjerslev].

21. 26/1 1845 [Frederiks-K. 30/3 32] Frederik Carl Carstens; [18/7 1850 Tyrstrup-H. i Sl.; see der].

22. 25/9 1850 [Aulum-H. 10/9 42, o. 10/11] Peter Hørning af Sevel, f. 24/3 08; St. Aalbg. 28; C. 27/4 35, l.; ~ 25/6 44 Elisabeth Mouritzen, f. Kbh. 19/4 21; F. Cclrd., Stadskæmner; 1 S., 1 D.; [† 27/10 1880].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1980. Borum Kirke, s. 1986-2008, Lyngby Kirke, s. 1613-1641 (udg. 1676).