Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 709. Lading, Faarup og Sabro,

Sabro Herred, Aarhuus Amt og Stift.

L. S.*; L. P. B. 372; P. 52; K.; M. S. III.; Aarh. M.; L. S. v. W.; Lkm. 5/247;
Kbg. Lading-F. 1620, Sabro 1616.
Anm. Præsten boer i Skjoldelev. I en Toft, Kirkelide, ved Skjoldelev, skal fordum have staaet en Kirke.
———————————

1. 15 . . Jørgen . . .

2. (1560). Jens Espensen Balle; Pr. (84); vist 2 S., 1 D.; see Etm.; [† 1590; „filium Esbernum habuit symmistam, sed ob vitæ immodestiam ab officio remotus est“ (P.); dvs. sønnen Esbern Pedersen var Cap. (84), men blev afsat pga. uskikkelighed].

KS 3:2 (1877-80), s. 208; VejAar 1961, s. 37-38 (Dahl: Et glemt Skud på Slægten Balle’s Stamtræ).

3. 1591. Niels Sørensen Torup; Pr. (08); ~ F. D. Maren Jensdtr., f. c. 70, † 2/1 49; see Etm.; [b. 6/2 1625].

KS 5:2 (1903-05), s. 554; 3:2 (1877-80), s. 756; 3:2 (1877-80), s. 751 (»Dn. Nicol. Torup de Skioldeleu«); 3:4 (1882-84), s. 120-122 (se nedenfor).

4. 1619**. Niels Poulsen Brandt (Brandtzon), f. Aarh. c. 95; St. Aarh. 16; Pr. (45. 61); ~ 11/6 20 F. D. Karen Nielsdtr., f. c. 04, † 12/12 58; 7 S., 3 D.; see Etm.; Hans N. B. i Trige-Ø.; M. Lambertsen i Borum-L.; N. Mogensen i Todbjerg-M.; Poul N. B. i Vinding-B.-V.; [† 19/4 1664; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1618; Eptph. i Sabro K.].

KUM I, s. 22 (»Nicolaus Paulli Arhusiensis«); P-Aarh. f. 35b, opsl. 38; KS 3:4 (1882-84), s. 106-119, 122-123, 125-133, 144-145 (se nedenfor); 3:2 (1877-80), s. 751 (»Nicolaus Pauli Brantzonius Arh.«); DanKir bd. 16, s. 1877-78 (se nedenfor).

5. o. 13/5 1661**. F. S. Peder Nielsen Brandt, f. c. 38, St. Aarh. 57; Pr. 7/5 84; ~ Kirsten Mogensdtr. Thrige af Todbjerg-M., f. c. 45, b. 20/9 26; see Etm.; (S. M. Munck i Kolind-E.-S.); [afstod Kaldet 12/8 1699 formedelst Alder og Svaghed; † 2/10 s. A.].

KUM I, s. 273 (»Petrus Nicolai Brantzovius«); P-Aarh. f. 8a, opsl. 10; 18b, opsl. 21, (»Petrus Nicolai Brandtzonius«, 25 år gl.); KS 3:4 (1882-84), s. 124-125, 133-141, 145-150 (se nedenfor); Nygaards sedler: Børn, afståelse, død.
(Udgår her, var fmtl. Cap. 6. o. 23/12 1670. Peder Pedersen, f. c. 38; see Etm.; [b. 2/6 1699]).

7. 5/9 1699, o. 10/11, Peder Jensen Panderup, f. c. 72; St. Aarh. 91; Pr. 10/10 14; ~ F. D. Anna Pedersdtr. Brandt, f. her 1/2 73, b. 3/10 38; see S. C. Wedel el. Naur i Sal; M. T. Biering i Vrou-R.; (C. M. Bredsdorff i Vridsted-F.; Anders C. F. i Brøndum-H.; Bagge C. F. i Daugbjerg-M.-S.; S. M. Listoe i Veirum); [† 3/3 1741].

KUM II, s. 183 (»Petrus Iani Pandorphius«); KS 3:4 (1882-84), s. 150-154 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Sabro hrd. nr. 5; Nygaards sedler: børn, hustrus begravelse.

8. 10/4 1739**, o. 1/5 [Degn i Houlbjerg-G. 32] Jens Hansen Muncheboe*, f. Nybg. 1/1 06; St. Nybg. 25, Bacc. 26; C. 6/12 35, n.; Pr. 23/10 60; 1 ~ 25/7 31 Kristine Sophie Carstensdtr. Boetzen fra Grundfør, f. c. 97; 2 ~ 6/1 38 Dorthea Elisabeth Klinge, f. c. 97, † 4/3 63; F. Just K., Byfgd. i Haderslev; M. Anne Marie . . . ; 3 ~ 63 (Bev. 21/10) Anne Nielsdtr. Iversen, d. 2/12 00, † 30/4 71, E. e. N. C. Botzen i Tolstrup-S.; see Etm.; [b. 26/8 1789].

KUM II, s. 473, 477 (»Ianus Iohannides/Ianus Iohannis Muncheboe«, 20 år gl.); KlitVen s. 300.

9. 28/11 1755*, o. 8/10 56**, Nicolai Peter Cadovius, d. Hammel 12/11 29; F. Ludvig Rudolph C., Chir.; M. Birte Cathrine Teglers; St. pr. Aalbg. 50; C. 14/7 53, n.; ~ Lading 19/11 56 F. D. Annike Marie Jensdtr. Munchebo, † 14/11 73; 10 S., 5 D.; [† 1792].

KUM III, s. 100 (»Nicolaus Petrus Cadovius«, 22 år gl.); Nygaards sedler: Dåb, vielse, børn.

10. 2/5 1792 [Veierslev-A.-T. 14/12 75] Christian Erhard Birch*, f. 10/4 47; F. Søren B., Bkdmr. p. Frijsenborg; M. Gjertrud Marie Jensdtr. Høst af Haurum-S.; St. Rand. 64; C. 9/3 68, h.; Pr. 90; ~ 16/10 76 Kirstine Cathrine Winding af Storring-S.-G.; 9 B.; [# 14/7 1826; † Ormslev 10/8 29].

11. 27/10 1826 [Skivholme-S. 23/2 10] Erhard Saabye, f. Snurom 29/9 78; F. Niels H. S., Forv. p. Frijsenborg; M. Ivare Kirstine Hansdtr. Colding af Tamdrup; St. pr. 95; C. 20/10 00, h.; p. Cap. Skivholme-S. 29/4 09, o. 12/7; ~ 29/9 14 Susanne Schmidt, f. Kbh. 20/9 85, † 11/7 56; F. Mads Eriksen S. af norsk Familie, en duelig Smed; M. Dorothea Marie Langebek; 2 S., 1 D.; see T. L. A. Flensborg i Haurum-L.; [† 22/12 1851; Monument paa Kgd.].

DanKir bd. 16, s. 1858-59 (se nedenfor).

12. 6/4 1852 [Tødse-E. 25/12 38] Marcus Raahauge, f. Nakskov 30/6 02; F. Anders R., Kbmd.; M. Bodil Cathrine Mackeprang; St. Nakskov 21; C. 22/7 26, h.; p. Cap. Ø. Velling-H.-G. 2/6 28, o. 28/7; r. Cap. Thisted-T. og Sp. Skinnerup 15/6 32; ~ 10/10 32 Anna Ove af Langaa-T.-V., f. Vindum 28/7 09, † 14/3 73; 2 S., 3 D.; [† 1/6 1871; han var en Fjende af de gudelige Forsamlinger. I Tødsø udbad han sig Lovens Bistand for at holde Peder Kjellerup Algreen ude af Sognet].

HiThi 1944, ca. s. 89.

13. 17/11 1871. Thomas Neergaard Wesenberg; see r. Cap. i Thisted o.s.v.

———————————

 

 

No 709b. Capellaner pro loco i Lading, Faarup og Sabro.

[Sabro Herred, Aarhuus Amt og Stift]

Anm. Capellanen boer i Sabro.
———————————

1. 22/2 1873 [Cap. p. p. Greve-K. 19/2 67, o. 27/3] Peter Guillamore Hansen; [5/6 1876 Skjæve; see der].

2. 11/8 1876, o. 1/11 [vic. Lærer v. Blinde-Instit. 1/1 74 – 1/7 75] Niels Schou Laurberg, f. Enslevgd. 31/5 48; F. Pet. Adam Sev. L., Godsforv.; M. Hanne Georg. Schou; St. Aarh. 67; C. 18/6 73, h1.; ~ 4/1 77 Kirstine Kjeldsen, f. 28/9 52; F. Math. K., Eier af Lerkenfeldt; M. Mette Faurschou; (77) 1 S.; [15/8 1880 Laastrup-S.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Rørdam, Holger Fr.: Livet i Skjoldelev Præstegaard i det 17de Aarhundrede. Kirkehistoriske Samlinger 3:4 (1882-84), s. 105-156.
Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1980. Lading Kirke, s. 1847-1860, Fårup Kirke, s. 1883-1900, Sabro Kirke, s. 1865-1882.