Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1208. Trige og Ølsted,

V. Lisbjerg Herred, Aarhuus Amt og Stift.

K. 4/486; P. 67; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/62; Kbg. 1708.
———————————

1. (1584). Laurits Jacobsen.

KS 3:2 (1877-80), s. 209.
Udgaar her 1. Laurits Hansen Fyenboe, var Cannik ved Aarh. Domcapitel; Pr. i Hasle og V. Lisbjerg HH. (84); boede og døde i Aarh.

2. k. 9/6 1601. Hans Jensen Smidstrup*; St. Aarh. . . ; Pr. c. 25; ~ . . . . i 58 Aar; see J. H. Trige i Virring-E.; M. H. Trige i Todbjerg-M.; L. Hansen i Karlby-V.; [† 25/3 1666; skal have tjent sin Formand som Gaardskarl; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarhus 1601; T. 325].

KS 3:2 (1877-80), s. 744; 5:2 (1903-05), s. 555; 3:2 (1877-80), s. 756.

3. k. 30/11 1651**, o. 22/1 52, Hans Nielsen Brandt* af Lading-F.-S.; St. Aarh. 47; Pr. (61); 1 ~ F. D. Gjertrud Hansdtr., † 22/6 80; 2 ~ Dorothea Andersdtr. Winding, vistnok af Veierslev-A.-T., f. c. 57; 2 ~ Etm.; [† 1692; gjøres i Aarh. M. til Jubellærer, og var maaskee p. Cap., forinden han blev succ. Sp.].

KUM I, s. 206 (»Iohannes Nicolai Scioldelevius«); P-Aarh. f. 14b, opsl. 17.

4. 12/9 1687*, o. 13/5 (31/3?) 92 [Hør. Rand. (86)] Peder Mortensen Lang, f. Rand. 60; (Bdr. t. Morten M. L. i Ulbjerg-L. og t. Rasmus M. L., 2 r. Cap. i Randers); F. M. Mortensen, Bgr.; M. Maren Sørensdtr. Lang; St. Rand. 80; ~ F. E.; 3 ~ Etm.; [† 1693].

KUM II, s. 103 (»Petrus Martini Langius«); E. Brejls skifteuddr.: Randers Købst. nr. 249.

5. 28/1 1693, o. 31/3, Christopher Nielsen Bøgh af Fjellerup-G., f. 10/2 63; St. Fdbg. 82; (Braband-K. 20/4 89*); Pr. 11/10 19; 1 ~ F. E., † 12/4 08; 5 B.; 2 ~ 10 Kirstine Nichelsdtr. Seidelin af Skanderborg-S.-S., f. 91, † 17/2 33; 9 S., 3 D.; see Hans J. C. B. her; Niels C. B. i Allerup-D.; Nicolai S. C. B. i Kjerteminde-D.; L. S. Worsøe i Blegind-H.; C. J. Høgh i Skanderborg-S.-S.; [† 14/2 1736].

KUM II, s. 117 (»Christophorus Nicolai Bøg«).

6. 23/3 1736, o. 11/5, Laurits Sørensen Worsøe; Vicepastor for sin Svoger, Etm., som var for ung; [2/5 1739 Blegind-H.; see der].

7. 12/12 1738, o. 1/5 39, F. Svoger Hans Jørgen Christophersen Bøgh, f. her 14; St. pr. 33; C. 6/12 35, h.; ~ Odder 27/2 44 Anna Sørensdtr. Schiæg, † 3/11 06; M. Maren Lauritsdtr. Sminge; 14 B.; see Etm.; (H. A. F. Brasch i Lerup-T.; B. Pontoppidan i Rær-H.-V.); [† 9/6 1773].

KUM II, s. 547 (»Iohannes Georgius Bøg«, 19 år gl.).

8. 21/7 1773 [p. Cap. Lyngaa-S. 13/6 71, o. 30/10] Jørgen Christensen Sadolin af Vibg. Sortebrødre K., f. 35; St. Vibg. 56; C. 30/9 62, n.; ~ 7/12 73 F. D. Anna Cathrine Hansdtr. Bøgh, f. 11/11 50; u. B.; [b. 9/8 1793].

KUM III, s. 159 (»Georgius Sadolin«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1224.

9. 18/10 1793 [Adslev-M. 15/11 86] Christopher Overgaard af Ebeltoft-D., f. 3/9 55; St. pr. Aarh. 68; C. 12/9 80, n.; p. Cap. Magleby i S. 30/4 83, o. 21/5; ~ Herringe 3/9 84 Birgitte Cathrine Achthon af Magleby p. M., f. 62, † 17/1 16; [† 31/7 1823].

KUM III, s. 279 (»Christophorus Overgaard«, 15 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 171.

10. 31/12 1823 [Tunø 16/8 11, o. 9/10] Jens Jacobsen Lyngbye, f. Lyngby, Hellum S., 4/7 72; F. Jacob Jensen, Bde.; M. Karen Sørensdr.; St. Rand. 00; C. 22/10 22, h.; ~ 11 Johanne Marie Halkjær, f. 16/8 81, † 21/7 53; 3 S., 2 D.; [† 8/6 1824; skrev følgende Ansøgning om og Taksigelse for Trige:

                Ansøgning.
Jeg allerunderdanigst søger Trige;
Thi Præsten der er i de Dødes Rige.
Aar fem Gange ti og eet paa Jorderige
Jeg levet har, skjøndt knapt og smaat tillige;
Maa dog for mine Creditorer vige,
Nu mine Sønner efter Skolen hige.
Gid Deres Majestæt nu vilde sige:
„Den tolvaars Præst paa Thun’ skal have Trige“.
                Taksigelse.
Tør allerunderdanigst jeg fremsige
Min tak til Deres Majestæt for Trige.
Bekymringer nu fra mit Hjerte vige,
Og haabet for mig selv og Børn tillige
Oplivet er og har begyndt at stige.
Held mig, jeg er i Sjette Frederiks Rige,
Hvis Lyst er Hver med Glæde at berige.
„Tak, Deres Majestæt! o Tak for Trige!“

                See Berl. Tid. 69/206].

11. 10/12 1824 [Fjellerup-G. 3/11 97] Johan Ernst Plesner; [18/8 1830 Skjelby-Gu.; see der].

12. 5/11 1830, o. 22/12 [Adj. Aarh. 11/12 19] Hans Peter Mollerup; [2/10 1838 Harridslev-A.; see der].

13. 1/1 1839 [V. Tørslev-S. 4/6 34] Conrad Hauser Grove; [20/8 1852 Leirskov-J.; see der].

14. 1/11 1852 [Cat. Skanderborg 24/2 44] Hans Frederik Fædder Kieler; Pr. 20/2 58; [14/7 1865 Søften-F.; see der].

15. 16/10 1865 [Mygind-K.-S. 2/12 50] Jørgen Frederik Jørgensen, f. Opager, Bursø S. 18/10 07; F. Rasmus J., Degn i Bursø; M. Sophie Amalie Berg; St. Nykjøb. 27; C. 19/4 31, n.; Miss. v. Godthaab 28/3 32, o. s. D.; Sp. Tisted-B.-D. 12/8 43; Folkethingsmand (Aalbg. A. 4) 4/12 49 – 29/10 51; ~ Birkerød 12/2 32 Marie Sophie Michaeline Rist, f. Nykjøb. i Sj. 2/9 08, † 16/2 74; F. Overkrigscomm. Hans Ulrik R.; M. Anne Susanne Margrethe Fischer; 3 S., 4 D.; see Hans Fischer J. i Skarrild-A.; [† 7/3 1876].

Elvius, s. 535.

16. 5/6 1876. Ludvig Johan Nicolai Krog; see Rørbæk-G.-S.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1980. Trige Kirke, s. 1707-1724, Ølsted Kirke, s. 1725-1736.