Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 37. Adslev og Mesing,

Hjelmslev Herred, Aarhuus (hidtil Skanderborg) Amt og Stift.

K.; L. P. B. 403; P. 26; Aarh. M.; M. S. III; Lkm. 5/167; Kbg. 1690.
———————————

1. 15 . . Jens Kjeldsen.

2. c. 1569. Mads Danielsen Hjarup i 7 Aar.

3. c. 1576. Poul Jensen Pryds, f. Aarh.; i 37 Aar; see Etm.; Jens P. i Linnerup-H.; [† 1614; „ad grandem ætatem profectus“ (P.)].

KS 3:2 (1877-80), s. 207; 5:2 (1903-05), s. 552.

4. 1614. F. S. Mads Poulsen Pryds; St. i Kbh. (09); ~ Maren Nielsdtr. (Grøn), E. e. Holger . . . ; 2 S., døde som Børn; 3 ~ Etm.; [† c. 6/1 1644; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1614; gav Alterstager til K. 1622].

F-P s. 249 (»Matthias Pavli Asleff«); KS 3:2 (1877-80), s. 750 (»Matthias Pauli Adslevius«); 3:2 (1877-80), s. 755; HiThi 1991, s. 97-98; DanKir bd. 16, s. 3116 (se nedenfor).

5. k. 2 S. i Fasten (17/3) 1644. Peder Pedersen Mariager i over 31 Aar; St. Aarh. 37; ~ F. E.; [† c. 1675].

KUM I, s. 139 (»Petrus Petri Mariagrius«); HiThi 1991, s. 97-98.

6. 1/7 1674**, o. 12/8, Hans Lauritsen Maarslet, vistnok af Maarslet; St. Aalbg. 56; [† 1677].

KUM I, s. 262 (»Iohannes Laur. Morsletus«); P-Aarh. f. 52a, opsl. 55.

7. 28/12 1677, o. 17/4 78, Jens Jensen Beder, vistnok af Beder-M.; St. Aarh. 72; ~ Maarslet 3/11 78 Karen Rasmusdtr. Maarslet af Maarslet, f. 21/9 45; 2 ~ Christopher Walther, Nr. 9 her; [† 1682].

KUM II, s. 34 (»Ianus Bederinus«); P-Aarh. f. 54a, opsl. 57 (»Janus Joannis Bederinus«); Nygaards sedler: Vielse, hustrus ophav.

8. 25/4 1682. Hans Eriksen And (Aand); [† 1689].

Danske Kancelli: Kaldsbrev.

9. 30/3 1689, o. 16/8, Christopher Davidsen Wolther (Walther); St. Aarh. 73; ~ Karen Rasmusdtr. Maarslet, E. e. Nr. 7 her, b. 4/5 12; [† 9/9 1705; han og Hustru gav Kalk og Disk til K. 1691].

KUM II, s. 40 (»Christophorus Davidis«); P-Aarh. f. 59a, opsl. 62 (»Christophorus Dauidis Wolth.«); Nygaards sedler: død, enken; DanKir bd. 16, s. 3114-15 (se nedenfor).

10. 9/3 1706 [Fp. c. 01 i Holland og Tydskland, i Braband 05-06] Jacob Danæus, f. c. •/11 71; St. Kbh. 95; ~ . . . ; 1 S., 3 D.; [† 28/1 1729; Kisteplade].

KUM II, s. 209 (»Iacobus Danæus«); Nygaards sedler: Børn, død; Hirschs Officerer, opsl. 197; DanKir bd. 16, s. 3120 (se nedenfor).

11. 4/3 1729, o. 29/5 [Rtr. Nykjøb. p. M. c. 22–24] Jens Bircherod Christiansen Meldahl; [16/7 1730 Holstebro-M.; see der].

12. 11/12 1730 [Rørbæk-G. 22/7 21] Jens Pedersen Pederstrup (Peerstrup), f. c. 86; St. pr. 09; ~ V. Velling 1/6 17 Dorthea Marie Nielsdtr. Tvede af V. Velling-S., f. 28/12 90, † e. 49; (30) 7 B., hvoraf 1 S., 4 D.; [† 23/10 1758].

KUM II, s. 343 (»Ianus Petri«, 22 år gl.); Nygaards sedler: Vielse, børn i V. Velling, børn i Adslev, 1730, død; Hin-Spliid s. 2.

13. 15/12 1758 [Rtr. Skanderborg 7/11 38–40; siden Chordegn ss. og Degn i Skanderup og Stilling] Jørgen Seidelin Pallesen Møller, f. 8/5 17; (Bdr. t. Søren P. M. i Fruering-V.); F. P. M. til Møllersdal; M. Ida Nichelsdtr. Seidelin af Skanderborg-S.-S.; St. pr. 34, Bacc. 37; C. 1/5 47, n.; 1 ~ Skanderborg 30/10 54 Anna Margrethe Bang, f. c. 27, † 6/4 66; 2 ~ Inger Maria Nielsdtr. Arrøe af Fuur, f. c. 37, † 12/4 74; med begge 13 B.; see Niels Arrø M. p. Jegindø; [† 14/3 1779].

KUM II, s. 557, 580 (»Georgius Seidelinus Møller«, 18 år gl.); Nygaards sedler: Bror.

14. 9/6 1779 [p. Cap. Viby-T., o. 4/4 77] Hans Christian Adolph; [6/9 1873 Glenstrup; see der].

15. 20/11 1782, o. 18/12, Niels Olsen Alling; [15/9 1786 Hald; see der].

16. 15/11 1786 [p. Cap. Magleby p. M. 30/4 83, o. 21/5] Christopher Overgaard; [18/10 1793 Trige-Ø.; see der].

17. 18/10 1793, o. 4/12, Henrik Stilling; [6/8 1828 Hylke; see der].

18. 8/10 1828, o. 21/1 29, Nicolai Edinger Balle Clausen; [15/3 1844 Bogø; see Veilby i F.].

19. 2/6 1844 [Lærer ved Søetatens Dgsk. 37, Overlærer ss.; 3 Cat v. Holmen 2/11 43] Ludvig Bendtsen, f. Hillerød 7/7 06; F. Prof., Dr. Philos. Bendt B., Rtr. v. Fdbg. Sk.; M. Anna Henriette Dorthea Goos; St. Fdbg. 25; C. 13/7 32, h. (19/6 – 4/9 61 Vrensted-T.); ~ 23/10 44 Martine Frederikke Svendstrup, f. Kbh. 30/7 15, † 14/11 60; F. Laur. Mart. S., siden Toldinsp. i Hillerød; M. Fred. Nyerup; 2 S., 4 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1988-89. Adslev Kirke, s. 3101-3122, Mesing Kirke, s. 3123-3147.