Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1369. Vrensted og Tise,

Jerslev Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 26; M. S. III.; Lm.; Lkm. 4/94; P. M. 55; Vahls M. 55; Kbg. 1/1 1730.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. (1553). Laurits Jensen; ~ . . . ; fmtl. 2 ~ Etm.; see J. L. Kragh her; [† 15 . . ; hans Bibl., optalt af Biskop Ole Crysostomus, udgjorde 16 Bøger; kaldes i D. Mag. IV. 1/171 L. Svendsen].

2. (1568). Jens Christensen; fmtl. ~ F. E.; see C. Jensen her; [† efter 1584].

3. (1590). fmtl. F. Sts. Jens Lauritsen Kragh; [† c. 1594].

4. 1594. Christen Jensen*, Søn af Nr. 2; 1 ~ Johanne Nielsdtr., † før 40; 2 ~ Kirsten Tønnesdtr., f. c. 12; 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1648].

5. 1648 [p. Cap. Aaby-B. 41] Melchior Evertsen Meier, vistnok af Aggersborg, f. c. 13; St. Aalbg. 35; ~ F. E.; 2 D.; 3 ~ Etm.; see C. P. Agerholm i V. og Ø. Vandet; [† 20/8 1655, gik ud, at see til Høstfolkene; vilde prøve sine Gaver til, at meie; men, efter at have brugt Leen til tre Slag, styrtede han til Jorden; Eptph.].

KUM I, s. 130 (»Melchior Edvardj«).

6. 1655. Oluf Kragh Jensen Holmboe af Vraa-E.-S. (F. J. J. Sallingholm), f. c. 26; St. Aalbg. 46; 1 ~ c. 56 F. E., † 28/5 59; 2 ~ c. 62 Helvig Lauritsdtr. Skive, † 23/4 77; (Sstr. t. Ebbe L. S. i Nykjøbing-R.); 3 S., 3 D.; see C. Zimmermann og A. N. Gjerding i Hjortdal; H. T. Beck, r. Cap. Boddum-Y.; [† 6/8 1677].

KUM I, s. 201 (»Olaus Iani Kragius«).

7. 17/8 1677, o. 24/10, Frants Lauritsen Hjort (Cervinus), f. Kjerteminde 46; F. L. Frantsen, Kbmd.; M. Marie Jørgensdtr.; St. Vibg. 70; C. 29/11 72, n.; 1 ~ 77 Voldborg Pedersdtr., Skifte 16/6 87; 1 D.; 2 ~ 29/11 87 Mette Pedersdtr. Rumohr, E. e. Lars Pedersen Hjort, Byskriver i Aalbg., f. c. 56, † 3/8 10; 5 S.; see N. J. Aarøe i Tolstrup-S.; [† 17/3 1708; havde en ubehagelig Sag med Biskop Bornemann, som sagsøgte ham for Opsætsighed og usømmelig Eftertale; men den fik et godt Udfald, da han ydmygeligen deprecerede; Eptph.].

KUM II, s. 21 (»Franciscus Laurentij«); Sixhøj nr. 512.

8. 6/4 1708, o. 15/8, Mag. Eiler Christian Arnoldsen Dyssel, f. S. Elkjær, Sulsted S., 4/2 82; F. Etrd. A. Christiansen D., Amtmd. over Seilstrup, Børglum og Aastrup Amter; M. Christiane Hannibaline Sophie Spormann; St. Vibg. 97, Bacc. 98; C. 28/7 00, illum.; Mag. 16/5 08; (trol. 7/3 09 Maren Pedersdtr. Holst af Vraa-E.-S., f. c. 91, b. Nørresyndby 2/5 48, Trolovelsen ophævet ved HR-dom 28/5 10); ~ Kirsten Justdtr. Meier Gerade af Jegindø, † 4/10 28; 8 B., hvoraf 6 S., 1 D.; see Arnold C. E. D. i Hygum; Johan A. E. D. i Østofte; [† 28/4 1729; blev kaldet af sin Fader, der var Kirkeeier].

KUM II, s. 225, 234 (»Hilarius Christ. Dyssel«); Sixhøj nr. 713; PT 11:3 (1942), s. 12-36 (se nedenfor).

9. 6/6 1729, o. 19/8, Anders Rasmussen Carlsen, f. Rand. 96; F. R. Simonsen, Bgr. og Kbmd. i Randers; M. Else Andersdtr. (Carlsen); St. pr. 14; C. 8/9 16, h.; ~ Aalbg. 8/6 30 Cathrine Mølmann, f. •/8 97, b. 23/3 72; F. Johan M., Stadsbedemd. i Aalbg.; M. Margrethe Nielsdtr.; 2 S., 4 D.; see Etm.; [b. 5/10 1767].

KUM II, s. 384 (»Andreas Carlsonius«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 2147, 1638; Randers byfoged nr. 819; Nygards sedler: Børn, hans søskende, forældre.

10. 3/4 1761* og 17/6 66, o. 30/10 67, F. S. Johan Dionysius Andersen Carlsen, f. 22/3 32; St. Aalbg. 49, Bacc. 50; C. 9/12 52, l.; Pr. i. 16/10 76; ~ Rand. 10/6 68 Inger Marie Bredal; 2 S., 4 D.; F. Nic. B., Bgmstr. i Rand.; M. Inger Marie Simonsen; 2 ~ Mathias Bering p. Eget; [† 6/8 1783].

KUM III, s. 91, 99 (»Ioannes/Iohannes Dines Carlsen«, 18 år gl.).

11. 26/11 1783 [Tisted-B. 16/10 82, o. 18/12] Axel Rosenkrantz Segelcke*, f. Sandviggd., Bergens St., 9/7 52; F. Cpt. Severin Vincens S.; M. Cecilie Grubbe Møller; St. Bergen 72; C. 31/5 75, h.; Hør. Bergen 76; Hør. Christiansand 78; Rtr. ss. 79; ~ 3/10 83 Hedvig Bruun Lassen, f. 16/1 54, † 18/11 34; F. Ped. Thøgersen L. t. Høstmark og Egensekloster; M. Marg. Grotum Werchmeister; 5 S., 5 D.; see O. Sørensen i Hundstrup-Ø.-H.; [† 21/5 1826].

12. 13/10 1826 [Fuur 20/2 07] Ole Sørensen; [4/6 1834 Hundstrup-Ø.-H.; see der].

13. 15/8 1834, o. 19/11, Hans Christian Ingerslev; [16/11 1851 Boeslunde; see der].

14. 12/2 1852 [V. og Ø. Vandet 22/10 39] Frederik Nicolai Severin Michelsen; [8/4 1861 Dover-V.; see der].

(19/6 – 4/9 1861. L. Bendtsen; see Adslev-M.).

15. 4/9 1861 [Farstrup-L. 27/4 46] Peder Pedersen, f. Roesk. 20/12 18 . . ; F. Jens P., Gjæstgvr.; M. Marie Ingrid Christiansen; St. Roesk. 30; C. 19/1 36, l.; Cat. Bogense 1/8 41, o. 15/9; ~ Viby i Fyen 15/2 42 Marie Christine Frederikke Møller, f. Bredsted 14; F. Joh. Christoph. M., Bogbinder; M. Ursula Elisabeth Augusta Cathrine Jacobæus; 2 S., 2 D.; [† 13/3 1862].

16. 13/6 1862 [Sæby 8/4 53] Hans Jørgen Hansen, f. Ribe 11/12 18; F. Etrd. Hans Palle Hoff H., Stiftsphys., siden i Aalbg.; M. Cathrine Møller; St. Aalbg. 37; C. 9/11 42, *l.; p. Cap. Løsning-K. 20/3 47, o. 18/6; Pr. 8/1 56; ~ Aalbg. 29/3 53 Emma Mathile Münster, f. 3/2 24; F. Major Joachim Godske M.; M. Helena Dorothea Gleerup; 3 S., 4 D.; [4/12 1872 Haarslev-J.].

17. 22/2 1873. Conrad Frederik Erik Lehn; [see Sneibjerg-T.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 374-378, samt s. 362.
Klitgaard, Carl: Magister Ejler Christian Dyssel, Præst i Vrensted–Tise 1708–29, og nogle supplerende Oplysninger om Slægten Dyssel. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 12-36.