Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 683. Kollerup, Skræm og fra 5/9 1823 Hjortdal,

V. Han Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 53; M. S. III.; E. M.; M. Nr. 147; P. M. 121; Lkm. 4/244;
Vahls M. 113; Kbg. Kollerup-S. 1641; Hjortdal 1694.
———————————

1. 15 . . Herman Splithof; [1552 Kjetterup-G.; see der].

2. 1552 [Kjetterup-G. s. A.] Christen Nielsen; [afsat 1559].

3. 1560. Laurits Jensen*; [† 1617].

4. 1617 [p. Cap.* 14] Oluf Pedersen Aarhuus; St. Aarh. 12; 1 ~ Maren Madsdtr., Skifte 6/7 31; 2 ~ Karen Davidsdtr. Klyne af Aalbg. Frue K.; 2 ~ Etm.; 4 S., 2 D.; see J. O. Schytte i Kornum-L.; P. O. Kollerup p. Endelave; [† 1641].

KUM I, s. 4 (»Olaus Petri Aarhus«); PT 11:3 (1942), s. 245 (se nedenfor).

5. k. 6/6 1641 [Rtr. Nykjøb. p. M. 40] Niels Andersen Aslov el. Asløv el. Ascov, f. Oslo 19/4 10; F. A. Andersen, Snedker; M. Anna Olufsdtr.; St. Vibg. 33; St. i Rostock 35; Hør. Vibg. i 2 Aar, Nykjøb. p. M. i 2 Aar; Pr. 67; 1 ~ F. E., † 49; 2 ~ 51 Ingeborg Sørensdtr. el. Pedersdtr., † 53; 2 D.; 3 ~ 5/3 55 Gjertrud Thomasdtr. Galschjøt af Hammer-H.-S.-A., † 65; 1 S.; 4 ~ 8/1 68 Anna Andersdtr. Wadum af Klim-T.-V.; 4 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see Oluf N. A. i Næsborg-S.-O.; [† 14/11 1679; stevnede 51 J. O. Schytte i Kornum-L. til at være Værge for sine Sødskende David, Lisbeth og Maren. De var Børn af hans første, nu afdøde, Hustru].

KUM I, s. 114 (»Nicol. Andreæ Aslovius«); Helk I, s. 151; Sixhøj nr. 25; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 21, 46, 66; PT 11:3 (1942), s. 233, 245 (se nedenfor); 6:4 (1913), s. 175.

6. 13/11 1672*, o. 10/12 79, Jens Jensen Bloch, f. Lunde, Lerup S., 28/5 46; (Bdr. t. Sophie J. B. ~ H. P. Kampmann i Aggersborg og t. Peder J. B. i Torslev-L.); F. J. Jensen B. af Lem-V., Forv. p. Bratskov; M. Magdalene Knudsdtr.; St. Aalbg. 65; C. 6/4 68, illum.; Pr. 25/6 97 – 13; 1 ~ 16/2 81 F. E., † 3/2 91; u. B.; 2 ~ 8/11 93 Maren Jacobsdtr. Bruun af Skjæve, f. c. 74, † 19/5 02; 4 S.; see Etm.; Niels J. B. i Hemmet-V.; Urban J. B. i Aal; 3 ~ 8/10 08 Else Thøgersdtr Vium af Vium-L., f. 30/10 61, E. e. S. J. Bagge i Broust-S.; [† 21/4 1725; hans Navn p. Døbefadet 89; Lgst. p. Kgden.].

KUM I, s. 327 (»Ioannes Ioannis Bloch«); AaB s. 162, 168-69; DanKir bd. 12, s. 103, 107 (se nedenfor); KlitVen s. 48.

7. 3/9 1721**, o. 12/12, F. S. Jens Jensen Bloch; [17/1 1738 Haverslev-B.; see der].

8. 21/3 1738, o. 18/6 [Rtr. Hobro 36] Niels Hansen Kuur af Als, f. 22/2 11; St. pr. 25; Bacc. 28; C. 15/11 29, h.; O.; [† 14/4 1750].

KUM II, s. 468, 494, (»Nicolaus Iohannis Kuur Kop/Nicolaus Kuur«, 16 år gl.).

9. 7/8 1750, o. 23/10, Morten Alexandersen Nyboe, f. Holstebro c. 21; F. A. N.; M. Anna Magd. Bastrup; St. Holstebro 39; C. 25/10 45, n.; Pr. 61; ~ Mette Iversdtr. Quistgaard; 6 S., 2 D.; see Johannes N. i Fodby; T. Børresen p. Ourø; P. J. Overgaard i Hurup; [† 2/3 1773].

KUM II, s. 607 (»Martinus Nyboe Alexandri f.«, 20 år gl.).

10. 13/5 1773, o. 6/8, Josias Christiansen Holst, f. Od. 44; F. C. Josiasen H.; M. Karen Lund; St. Od. 64; C. 26/3 67, n.; (Marslev-B. 67); 1 ~ Anna Cathrine Færring, f. c. 26, † 29/3 84; 2 ~ 24/9 84 Karen Andersdtr. Kraft, f. c. 61, † 16/5 86; F. A. K., Herredsfoged i Fjerridslev; [† 15/12 1788; Lgst.].

Strøm 2, s. 327; DanKir bd. 12, s. 108 (se nedenfor).

11. 20/3 1789 [Hjortdal 9/2 59, o. 23/3] Jens Olsen Obel af Øsløs-V.-A., f. Gudum 13/12 27; St. Vibg. 47; C. 9/3 50, n.; ~ 3/11 67 Madsine (Kasse?) Andersdtr., f. c. 20, † 13; [† 24/1 1794].

KUM III, s. 75 (»Ianus Obel«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1137.

12. 25/4 1794 [Miss. v. Holsteinsminde i Grld. 3/3 84] Peter Rudolph Heide; [16/11 1811 Boddum-Y.; see der].

13. 21/4 el. 29/4 1812 [Hjortdal 20/1 09] Otto Frederik Lassen el. Lasson af Rind-H., f. 29/7 67; St. Hors. 87; C. 3/5 92, n.; p. Cap. Rind-H. 26/5 97, o. 17/8; Engbjerg 06; 1 ~ 25/10 09 Cathrine Margrethe Bang, f. 80, † 28/6 14; F. Lauge Lauritsen B., Degn i Klim-T.-V.; M. Ellen Nielsdtr. Kjeldgaard; 3 S.; 2 ~ 7/11 16 Maren Müller, f. c. 65, † Jægerum 9/12 48; u. B.; [# efter Rescr. 8/1 1822; 12/4 bestemtes, hvorledes der skulde forholdes med ham formedelst forargeligt Forhold under Gudstjenesten i Kollerup; † Tandrup 26/1 34].

14. 5/9 1823 [Hjortdal 4/12 12, o. 25/6 13] Andreas Brahe Birch, f. Svaneke 66; F. Magnus B., Kbmd.; M. Elisabeth Prahl; St. Helsing. 84; Translateur i Tydsk, Fransk og Engelsk 98; C. 5/11 99, n.; O.; [† 30/5 1828; N. 64; E. 1/135 og S. 1/152].

15. 19/9 1828 [V. Hornum-H.-F. 1/10 21] Johan Jacob Kjeld Løchte; [1/8 1841 Ingstrup-H.-A.; see der].

16. 30/9 1841 [Cat. Lemvig 6/1 38] Theodor Regius Lerche Jørgensen; [17/12 1851 Aardestrup-B.-G.; see Lindelse].

17. 27/2 1852 [Cat. Lemvig 18/3 46] Frederik Vilhelm Lund; [4/9 1861 Tryggelev-F.; see der].

18. 17/11 1861, o. 12/12 [Lærer v. Melchiors Skole i Kbh. 42] Niels Bo Vilhelm Schrader, f. Kbh. 9/4 22; F. Cpt. Stephan S.; M. Nicoline Claudine Boesen; St. Kbh. 40; C. 3/7 46, h.; ~ 11/5 52 Camilla Vilhelmine Henriette Rambusch, f. Kors. 1/8 32; F. Etrd. Hartvig Heinr. R., Amtsforv.; M. Anna (Marg.) Vilh. Gjellerup af Korsør-T.; (68) 4 S., 2 D.; see J. F. Balslev i Jelstrup-L.; [17/3 1874 Skallerup-V.; smuk Gave 26/4 s. A.].

19. 31/7 1874 [Cap. p. l. Hundstrup-Ø.-H. 20/7 69, o. 27/8] Søren Schjøtt af Skallerup-V., f. Lykkesholm 11/7 38; St. pr. 59; C. 24/1 65, h2.; Insp. v. Methodisternes Sk. i Kbh. . . . ; Pr. 1/3 78; ~ 27/10 65 Thora Neergaard af Ugilt-T., f. 17/4 43; (69) u. B.; [19/5 1879 Broust].

———————————

 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Kollerup Kirke, s. 97-109, Hjortdals Kirke, s. 110-118.
Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-246 (Kollerup s. 245).
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 457. Hjortdal,

V. Han Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 53; M. Nr. 497; E. M.; P. M. 116; Lkm. 4/246; Vahls M. 115; Kbg. 1694.
———————————

1. (1530. 35). Niels . . . ; havde været Munk; hans Bibl., optalt af Biskop O. Chrysostomus, udgjorde 5 Bøger.

2. (1558). Laurits Lauritsen.

3. (1571. 99). Christen Olufsen; i hans Tid blev Pgden. med Ager og Eng ødelagt af Flyvesand, hvorpaa han drog til Norge, og der var Ingen i 2 Aar.

4. c. 1601. Jens Jensen; tog Hedegaard i Fæste og Enken tilægte; Degnen boede i en Jordhytte paa Gaden; see Etm.; [† c. 1621].

KS 5:2 (1903-05), s. 545; 3:3 (1881-82), s. 747.

5. 1621 [vist p. Cap. Harridslev-S.-R. 18–19]. Jørgen Knudsen Riber el. Madum; St. Ribe 07; 1 ~ F. D.; 2 ~ Karen Pedersdtr. af Lerup-T.; 1 S., 5 D.; see Etm.; [† 1650; fik Hjortdalgd., men blev boende i Hedegd.; gav c. 40-45 Alterstager til K.].

F-P s. 234 (»Georgius Madum«); DanKir bd. 12, s. 113 (se nedenfor).

6. k. 16/11 1650. Thøger Clausen Holm af Tolstrup-S., f. 13/9 10; St. Sorø 33; C. 49, l.; ~ F. D. Mette Jørgensdtr. Riber, † før 95; 4 S., 2 D.; [† 3/1 1695; hurtig og ivrig, venlig og fornuftig; fornøiet i sine ringe Kaar; medlidende og goddædig mod den Trængende].

KUM I, s. 114 (»Tycho Claudij«); SB s. 154; KlitVen s. 291.

7. 25/8 1693*, o. 30/1 95, Claus Mikkelsen Zimmermann af Dronninglund, f. 29/7 50; St. Aalbg. 66; C. 29/8 69, n.; ~ Dronninglund 9/10 95 Kirsten Olufsdtr. Krag Holmboe af Vrensted-T., f. 9/12 64; 2 D.; 2 ~ Etm.; see M. H. Budtz i Bælum-S.; P. C. Zoëga i Ravsted; [† 15/5 1708].

KUM I, s. 336 (»Claudius Michaëlis«); KlitVen s. 78-79, 377.

8. 7/11 1708, o. Vibg. 24/2 09, Anders Nielsen Gjerding af Gjerding-B., f. 24/2 77; St. Aalbg. 95; C. 30/9 98, illum.; ~ F. E., † Bælum 39; [† 29/2 1712; from oprigtig og flittig i sit Embede].

KUM II, s. 209 (»Andreas Nicolai«); KlitVen s. 377.

9. 4/5 1712 [p. Cap. Børglum-V.-F., o. 11/3 11] Jørgen Pedersen Lund, f. Sæby 29/8 78; F. P. Jørgensen L., Gjæstgiver; M. Else Ottosdtr.; St. Aalbg. 99; C. 14/6 03, n.; ~ Birgitte Andersdtr. Nim, b. Torslev 2/2 58; (Sstr. t. Laurits A. N. i Mosbjerg-H. og t. Sophie Amalie A. N. ~ I. K. Barfoed, r. Cap. i Vigerslev-V.); F. A. Frederiksen N., Birkedommer ved Næsbyhoved Birk og Foged i Lunde Herred; M. Karen Jonasdtr. Crell; 2 S., 1 D.; [† 28/9 1746].

KUM II, s. 249 (»Georgius Petri Lundinus«, 21 år gl.); KlitVen s. 73; E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 309, Ribe byfoged nr. 608.

10. 28/10 1746, o. 13/12, Rasmus Lauritsen Lind, f. Rudkjøb. 7/4 18; F. L. Nielsen, Avlsbruger; M. Kirstine Marg. . . . ; St. Od. 38, Bacc. 39; C. 13/6 41, l.; [† 26/8 1757; Lgst.].

KUM II, s. 590, 597 (»Erasmus Lind«, 20 år gl.); DanKir bd. 12, s. 116 (se nedenfor).

11. 4/11 1757, o. 2/12 [Hør. Aalbg. 56] Ole Nicolai Brodersen Brorson; [5/1 1759 Understed-K.; see der].

12. 9/2 1759, o. 23/3, Jens Olsen Obel; [20/2 1789 Kollerup-S.; see der].

13. 1/5 1789 [p. Cap. Thisted-T. 21/4 89] Hans Høyer; [15/6 1792 Torslev; see der].

14. 17/8 1792, o. 3/10, Poul Holm; [1/6 1798 Harring-S.; see der].

15. 1/6 1798, o. 18/7, Rasmus Fog; [22/11 1805 Skyum-H.; see der].

16. 28/3 1806, o. 4/6, Christian Christopher Jensenius; [5/8 1808 Hørby; see der].

17. 20/1 1809 [p. Cap. Rind-H. 26/5 97, o. 7/8; Engbjerg 06] Otto Frederik Lassen; [21/4 el. 29/4 1812 Kollerup-S.; see der].

18. 4/12 1812, o. 25/6 13, Andreas Brahe Birch; [9/5 1823 Kollerup-S.-H.; see der; Pg. br. 13/7 13].

Derefter forenet med Kollerup-Skræm.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Hjortdals Kirke, s. 110-118.