Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 541. Hørby,

Tusse Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

H. 9/45; M. S. 1-a/175; K. M.; Lkm. 1/1003; M. 80; Kbg. 1812.
———————————

1. 15 . . Niels Jeppesen; see Etm.

2. 15 . . F. S. Ib Nielsen.

3. 15 . . Hans . . .

4. (1569). Anders Olsen; Pr. . . .

5. 15 . . Jørgen Truelsen, f. Holbæk.

6. (1584). Laurits Rasmussen, f. Slangerup; [† eft. 1629; gav 14/2 1629 en Deel Boskab til Kaldet].

KS 2:4 (1867-68), s. 406; 2:5 (1869-71), s. 151.

7. 1626** [p. Cap.*, o. 18/6 17] Hans Rasmussen Esbendorff af Esbønderup-N.; St. Roesk. 12; Hør. Kbh. 14; Rtr. Helsing. 16; Pr. . . .; ~ Kristine Hansdtr., † 2/1 54; F. Hans Christensen Aurifaber; [† 29/1 1654; see Hundrup Lærerstanden v. Metropsk. 90; Eptph.].

KUM I, s. 7 (»Iohannes Erasmi Espindorpensis«); PT 8:6 (1927) s. 184; DanKir bd. 4, s. 512 (se nedenfor).

8. 5/2 54, o. 27/2 [Hør. Kbh. . . . ] Thomas Nielsen Lyngbye af Lyngby-A., f. 6/8 26; St. Vibg. 45; ~ 10/6 55 Mette Nielsdtr. af Kundby; 7 S., 11 D.; see 2 Etm.; Frederik T. L. i Lyngby-A.; F. P. Busch i Daugbjerg-M.-S.; Peder T. L. i Darum-B.; H. F. Spleth, r. Cap. St. Hedinge o.s.v.; (H. Terkildsen, r. Cap. t. Slag. St. Mich. K.; N. G. Rostrup i Ørslevkloster; T. M. Gjørup i Gunderup-N.); [† 27/12 1683; W. 1/642; N. 359; Portrait i K.; Lgst.].

KUM I, s. 194 (»Thomas Nicolai Lyngby«); Sixhøj nr. 177; FAaW, s. 16, 29-32; DanKir bd. 4, s. 509, 514 (se nedenfor).

9. 26/1 1684 [Hør. Nykjøb. 26/11 82] F. S. Niels Thomsen Lyngbye, d. 12/9 59, St. Roesk. 80, Bacc. 83; ~ 18/9 89 Karen Rasmusdtr. af Uby, b. 1/5 41; u. B.; 2 ~ L. J. Tersling i Tersløse-S.; [b. 3/4 1705].

KUM II, s. 101, 120 (»Nicol. Thomæ Lyndbye/Lyngbye«); FAaW, s. 30.

10. 8/5 1705. F. Bdr. Hans Thomsen Lyngbye, f. 72; St. Roesk. 91; 1 ~ 21/6 1707 Elisabeth Marie Lauritsdtr. Tersling af Tersløse-S., f. c. 84, † 11/11 21; 3 B.; 2 ~ Sæby 19/10 23 Abelone Gjødesdtr., f. 19/2 88, b. 5/4 29, (Sstr. t. P. Gjødesen i Skibby, t. Hanne G., ~ E. J. Sletting i Ferslev-V.) og t. Mette Christine G. ~ G. C. Krag i Ferslev-V. 2 ~ B. M. H. Lime i Rønnebæk-O. og; F. G. Hansen, Handelsmd. og Overform. i Ribe; M. Karen Jensdtr.; 2 D.; see Etm.; see Thomas H. L., r. Cap. St. Hedinge o.s.v.; (H. Lyngbye, r. Cap. i Holbæk-M.; T. Smith i Holbæk-M.; F. C. v. Haven i K. Lyngby); [† 26/9 1736].

KUM II, s. 183 (»Iohannes Thomæ Lyngby«); FAaW, s. 31; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 53; PT 10:5 (1938), s. 252-253.

11. 9/11 1736, o. 19/12, Laurits Gottfred Gregersen Weile af Følleslev-S., f. 9/12 09; St. Sorø 27, Bacc. 28; C. 30, l.; Alumn. p. Borchs Coll. 34-36; Pr. 74; 1 ~ 24/7 37 F. D. Susanne Christine Hansdtr. Lyngbye, f. 9/5 08, † 58; 2 ~ Kallundbg. 5/4 59 Antonette Augusta Holm, f. c. 37, † Møgeltønder 12/8 15; (Halvsstr. t. H. L. H. Holm i Vinding-B.-V.); F. H. Hansen H., Proc. i Helsing.; u. B.; [† 22/2 1782; Portrait i K.; Eptph.].

KUM II, s. 487, 494 (»Laurentius Gothofredus Weyle, Gregor. fil.«, 18 år gl.); SB s. 252; E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1416; Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 75; Skanderborg amt, Tyrsting hrd. nr. 50; Kbg. Møgeltønder (1814-1844 K) s. 161, opsl. 149; DanKir bd. 4, s. 509, 511-12 (se nedenfor).

12. 15/8 1771*, o. 19/4 82, Bertel Jørgensen Holm, d. Holbæk 3/11 41; F. Jørgen Eriksen H., Kbmd.; M. Anne Margrethe Bertelsdtr. Rosengaard; St. Roesk. 60; C. 24/11 62, h.; ~ Bodil Hermansen, f. c. 41, † 20/9 04; u. B.; [# 13/4 1808; † 29/12 15].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 102; Kbg. Holbæk (1700-42 F) opsl. 333 (dåb); V. Richter: 100 års Dødsfald i Danmark; DIS-Forum svar # 3 (forældre).

13. 5/8 1808 [Hjortdal 28/3 06, o. 4/6] Christian Christopher Jensenius af Veilby i F., f. 5/5 71; St. Od. 91; C. 14/10 96, h.; ~ 24/3 09 Maria Elisabeth Møller af Tranum Strandgd., f. 6/3 86, levede 68 p. Ryegd., † Jægerslund 18/3 72; F. Bertel M.; M. Euphemia Jacobi Hansen; 5 S., 5 D.; see Frederik L. J. i Tostrup-R.; [† 28/2 1824].

14. 5/5 1824 [Sydstrømø 31/12 23, o. 14/4 24, kom ikke til Fær.] Peter Christian Bernt Suhr af Rudkjøb.-S., f. Kallundbg. 17/5 95; St. Nykjøb. p. F. 13; C. 31/10 18, l.; ~ 23/4 25 Petrea el. Petrine Koefoed af Aversi-T., f. 4/11 01; levede 68; u. B.; [† 7/10 1835].

Fær, s. 20.

15. 26/1 1836 [Liørslev-Ø. 31/7 35, o. 14/10] Carl Adolph Balsløv, f. Esrom Kloster 1/5 98; F. Kmrd. Jeremias Fred. Reuss B., Amtsforv. i Kronborg District; M. Anne Sophie Lemvigh; St. Hlh. 18; C. 24/4 28, h.; c. Adj. Fdbg. 26; Adj. ss. 14/8 30; ~ 22/8 29 Marie Elisabeth Bang, f. 19/3 04, † 9/6 58; F. Digteren Balthasar Nic. Bang i Nøddebo; M. Birg. Sophie Hornemann; 2 S.; [# 12/1 1870; † 2/12 79; Pg. br. 48].

Elvius s. 238.

16. 22/3 1870 Søren Sommer Giessing; [# 15/3 1878, see Høirup, Ribe St.].

17. 10/5 1878 [Fjerdelærer v. Kallundbg. Bgrsk. 11/6 76; Ord. Till. som Medhjælper ss. 26/5 s. A., o. Od. 19/7] Carl Albert Johan Vosbein Jensen af Uby, f. Vilsted 12/6 46; St. p. 65; C. 23/1 72, h1.; ~ 18/10 76 Regine Caroline Jensen, f. Assenbøl p. Lolld. 26/12 50; F. Rasm. J., Propr. t. Kirstinelund ved Maribo; M. Caroline Cathr. Charl. Meyer; (77) 1 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1979. Hørby Kirke, s. 487-524.
Winther, Flemming Aagaard: Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie. En genealogisk undersøgelse. Slægtens forlag, Viborg 2008, s. 29-32 (Om Thomas Nielsen Lyngbyes 18 børn).