Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1230. Uby,

Arts Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/152; Ussing S. 55; L. S.*; K. M. 13; Lkm. 1/942; M. 111; Kbg. 1645.
———————————

1. 15 . . Johan Wester el. Westesen.

2. 15 . . Peder . . .

3. 15 . . Claus . . .

4. (1584). Søren Christensen; see Etm.; C. Sørensen i St. og L. Fuglede; [† 1617; gav 97 Kalken].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; 2:5 (1869-71), s. 146; DanKir bd. 4, s. 1564 (se nedenfor).

5. 1617 [p. Cap. Hørby, o. 5/5 15] Jens Sørensen (Ørsted, Ortved), f. c. 79; Pr. 23; [† 13/8 1634].

PT 8:6 (1927) s. 183 (»Jens Sørensen Ortved«); KS 2:5 (1869-71), s. 157 (se nedenfor).

6. k. 19/8 1634, o. 10/10 [Rtr. Middelfart 4/5 31] Rasmus Iversen*, f. Odense c. 07; M. Karen Rasmusdtr.; St. Od. 29; Pr. (64); ~ c. 31 Vibeke . . . , f. c. 01, † 28/6 1635; 2 ~ Anna Eriksdtr. af Bregninge-B., † 19/12 82; see N. F. Lyngbye i Hørby; L. J. Tersling i Tersløse-S.; N. L. Swane og C. Pedersen i Svallerup; [† 29/10 1683; Pg. br. 29/7 el. 29/10 41].

KUM I, s. 95 (»Erasmus Ivari Otthonianus«); KS 2:5 (1869-71), s. 156 (se nedenfor); 3:5 (1884-86), s. 142 (»Erasmus Ivarius Othonianus«, 24 år gl.); PT 8:6 (1927) s. 192 (»Rasmus Ivarsen Odense«); Kopskatten 1645, opsl. 93 (enkemand).

7. 27/8 1669**. Oluf Jørgensen Høfding* (Samsing) af Nordby p. S.; St. Aarh. 60; ~ (trl. 18/9 83) Dorthe Christensdtr., Skifte 4/12 22; u. B.; [† 1719; T. 322].

KUM I, s. 282 (»Olaus Georgij Samsing«); Samsø birk tingbog 1720-1730, fol. 47b - 48b, 7. juni 1721.

8. 10/5 1704*, 13**, Jens Pedersen Lucoppidan af Landet-B., f. 21/4 82; St. Od. 00, Bacc. 01; C. 14/9 02; ~ Margrethe Elisabeth Sophie Christensdtr. Schiønning af Herrested, f. 86; 1 S.; 2 ~ Etm.; [† 20/1 1731].

KUM II, s. 256, 263 (»Ianus Petri Lucoppidanus«); Kbg. Landet (1646-1733) opsl. 88 (dåb).

9. 2/3 1731, o. 4/5, Niels Pedersen Rauberg af Faaborg-D. r. Cap., f. 24/4 03; St. Hlh. 23, Bacc. 24; C. 13/9 29, l.; 1 ~ F. E., † 45; 2 ~ 13/4 49 Merte Maria Juul Nielsdtr. Grundtvig af Svallerup, d. 13/5 15, † Svallerup 26/4 90, E. e. C. C. Borthig i Rørby; B.; see P. Ottesen i Refsnæs; A. Ambders i Viskinde-A.; [† 26/2 1765; han var anseet for en stor Maner; Hustrus Lgst. i Svallerup].

KUM II, s. 453, 459 (»Nicolaus Rauberg«, 20 år gl.); Kbg. Svallerup (1693-1771) opsl. 84 (hustrus dåb); DanKir bd. 4, s. 1605 (Svallerup kirke).
(11/6 1735*. Christian Borch).
(2/6 1758*. B. Saxo; see Viskinde-A.).

10. 19/4 1765 [Værslev-J. 7/3 60] John Rørbye*, f. Hors. 25; (Halvbdr. t. Jørgen H. R., 2 r. Cap. t. Kbh. Nic. K. og t. Christine R. ~ N. L. Baden i Vindblæs-D.); F. Niels Joensen R., Skipper; M. Inger Christensdtr. Sveistrup; St. Hors. 45; C. 14/4 50, n.; Svallerup 2/6 58**, o. 28/6; ~ 27/7 59 Martha Simonsdtr. Wesseltoft af Svallerup, f. 28/11 39, b. 6/2 10; see P. Søeborg i Hagested-G.; B. Struer i St. og L. Fuglede; (J. V. West i Hellested); [# 17/8 1810; † Fuglede Pg. 19/8 10].

E. Brejls skifteuddr.: Horsens kbst. nr. 654, 1339, 619; Gejstl. sk. i Viborg amt, Rinds hrd. nr. 40.

11. 23/10 1810 [Svallerup 19/10 02] Johan Frederik Dame*, f. Witzworth i Eiderstedt 31/1 55; F. Georg Heinrich D., Chir. og Gjæstgiver; M. Cathr. Husumer; St. først i Kiel og siden i Kbh. 85; C. 5/4 85, h.; Tømmerup 29/7 s. A.; Cons.-Rd. 29/7 35; ~ 86 Marie Elisabeth Heineth, f. p. Pæregd., Tranekjær S., d. 7/10 64, † 18/5 26; (Sstr. t. Gottfred H. i Viskinde-A., t. Hans D. H. i Veggerløse og t. Anna G. H. ~ O. Fabricius t. Kbh. Frelsers K.); F. Hans Ditlev H., Forp. p. Vestergd., Humble S.; M. Frederikke Hansen; 3 D.; see C. U. Amundin i Rørby; (P. W. Bruun i Gjerlev-D.; F. R. C. Bülow i Sorterup-O.); [† 5/1 1840; E. 1/323 og S. 1/351].

12. 22/3 1840 [Ørslev-S. 23/12 18, o. 2/4 19] Johan Philip Hunæus Beck, f. Nybg. 4/8 88; F. E. B., Cpt. og Herredsfoged; M. Caroline Amalie Hunæus; St. Nybg. 04; C. 4/4 08, l. egr.; Pr. 28/11 32 – 14/11 60; Amtsraad 42; R.* 28/6 45; ~ 17/6 19 Angelique Sophie Marie Rømer, f. 28/1 00; F. Generallieut., Kmhre. Carl Ludvig Vilh. v. R., Deputeret i Generalitetet; M. Megtile Dorothea v. Holten; 4 S.; see J. Vilhelm B. i Ørum-G.; [† 16/2 1865].

13. 26/6 1865 [Aarby 26/6 48] Carl Ludvig Jensen, f. Veiby 28/12 10; F. Niels J., Skllrr. og Ksgr.; M. Christine Cathr. Marie Augusta Hvidberg; St. Fdbg. 27; C. 25/4 32, l.; c. Adj. Fdbg. 5/10 33; Adj. ss. 15/4 34; Sp. Vilsted-V. 23/10 41, o. 13/12; (Dalby-T. 24/3 – 2/6 59); Pr. 14/11 60 (1/1 61); R.* 7/5 74; ~ 34 Rosette Augusta Hedevig Schumacher, f. Hillerød 14/5 11, † 11/10 1878; F. Johann Adolph S., Apoth.; M. Anna Marie Mandix; 4 S., 1 D.; see Niels V. A. J., Cap. p. l. Høiby; Otto H. J., Cap. p. l. Karleby-H.-Ø.; Carl A. J. V. J. i Hørby; [# 9/6 1879; boer i Kbh.; E. 1/773 og S. 1/934].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1986. Ubby Kirke, s. 1537-1582.
Rørdam, Holger Fr.: Uddrag af Arsherreds gamle Provstebog. Kirkehistoriske Samlinger 2:5 (1869-71), s. 152-166.