Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1404. Ørum og Ginnerup,

Nørre Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

L. S.*; K. 4/569; P. 46; L. P. B. 175; M. S. III.; Lkm. 5/325; Kbg. 1692.
———————————

1. (1553). Rasmus Mikkelsen Rytter i c. 40 Aar; f. Rimsø; see Etm.; [fmtl. † P. 1563; 23/10 1553 fik »Hr. Rasmus i Ørum Brev til Per Bilde paa Aarhusgaard, at denne skal udlægge ham saa megen Skyld af en Gaard, som den Præstegaard gav i Landgilde, hvilken Otte Gyldenstern fik i Magelæg for det svenske Gods, han mistede.«].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 266-267; SevKV s. 12.

2. (1584). Jens Jensen Ryum i c. 40 Aar.; ~ F. D.; see Etm.; [fmtl. † c. 1603].

KS 3:2 (1877-80), s. 208.

3. 1603. Ole Christensen Pind i 26 Aar; f. Aarh., (fmtl. Bdr. t. Jørgen C. Pind i Karlby-V.); St. i Kbh. (02); ~ F. D.; 4 S., 7 D.; see Christen O. P. i Voer; Jens O. P. i Hobro-S.; Etm.; [† 1629; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarhuus 27/9 1603].

F-P s. 187 (»Olaus Pindius«); KS 3:2 (1877-80), s. 746; 5:2 (1903-05), s. 553; KoM s. 352; SevKV s. 17.

4. 1628 [r. Cap. Rand. St. Mort. K. 25] Laurits Jensen Rafn, f. Vellev; maaskee St. Aarh. 13; Hør. Vibg. 16; ~ F. D.; 7 D.; 2 ~ Etm.; see J. R. Bagge i Grenaa-G.; O. C. Broch i Grenaa-G.; [† 1654].

KUM I, s. 12 (»Laurentius Ianus Aarhusiensis«).

5. o. 5/12 1654. Christen Jensen Breum af Grinderslev-G.; St. Vibg. 45; ~ (ell. trolovet) F. E.; 3 ~ Etm.; [† 1655].

KUM I, s. 191 (»Christiernus Ioannis Breum«); Sixhøj nr. 172; P-Aarh. f. 16a, opsl. 18.

6. o. 5/6 1655. Lars Rasmussen Lidemarch, f. Kbh. c. 25; St. Kbh. 45; ~ F. E., som laa tilsengs i 30 ell. 33 Aar; 1 D.; see Etm.; [† 12/7 1694; sprogkyndig og musikalsk; velseet af Polakkerne; Eptph.].

KUM I, s. 190 (»Laurentius Erasmi Hafniensis«); P-Aarh. f. 16b, opsl. 19.

7. 31/7 1694, o. 23/11, Jacob Hansen Cappel af Gjerrild-H., f. 28/1 67; St. Od. 83; Pr. 24/10 29; ~ 94 F. D. Maren Larsdtr. Lidemarch, f. c. 71, b. 22/6 47; 6 B.; see H. Hestermann i Hornslet; Hans C. J. C. i Langaa-T.-V.; Laurits J. C. i Tølløse-Aa.; Etm.; [†12/5 1742; dygtig og veltalende; redelig og retsskaffen; from og sagtmodig; Lgst.; Pg. br. 4/10 10].

KUM II, s. 122 (»Iacobus Iohannis Cappellinus«).

8. 20/8 1734**. Lorents Johansen Heerfordt* af Holbæk-M., f. 3/6 09; St. Sorø 27, Bacc. 28; C. 6/6 30, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 32–34; Pr. 16/10 47; ~ 1/8 37 F. D. Dorthea Maria Jacobsdtr. Cappel, f. •/12 97, b. 23/7 77; 1 S.; see Etm.; [† 14/6 1784].

KUM II, s. 487, 494 (»Laurentius Herfordt Ioh. fil.«, 18 år gl.); Borchs K. nr. 188; SB s. 246; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, Smørum hrd. nr. 72.

9. 19/6 1776**, o. 17/7, F. S. Jacob Cappel Heerfordt, d. 26/1 39; St. Aarh. 58; C. 3/9 60, n.; ~ 16/10 92 Olea Erica Munch; u. B.; [† 5/5 1803; hertil, altsaa i henved 300 Aar, vare Præsterne af een Familie].

10. 26/8 1803 [Ø. og V. Alling 29/6 98, o. 11/7] Peter Nicolai Levinsen, f. Gundestrup, Hørning S., d. 27/12 72; F. Niels Pedersen L., Gdeier.; M. Birgitte Kirstine Ring; St. Vibg. 93; C. 25/10 96, h.; Hør. Vibg. 96; ~ Inger Marie Hørning, † Hors. 26/1 48; [† 17/11 1817; begavet, men ulykkeligt gift].

Sixhøj nr. 1502.

11. 11/3 1818 [Ø. og V. Alling 10/1 16] Ib Christian Valeur*, f. Aalbg. 6/4 77 (Bdr. t. Johan C. V. i Voer-E. og Christian V. i Karlby-V.); F. Jstrd. Johannes Meller V., Tolder, siden Eier af Langholt; M. Christiane ell. Kirstine Christensen; St. pr. Rand. 97; C. 12/5 03, n.; p. Cap. Vinkel-R. 7/12 04, o. 16/1 05; Rødding-L.-P. 06; Bjerring-M. 17/11 09; Cons.-Rd. 3/12 54; ~ 28/12 19 Anna Cathrine Munch af Hygum, f. 23/10 82, † Ørum 21/11 63; 2 S., 1 D.; [# 7/7 1857; † 20/4 63].

12. 14/9 1857 [Hvidbjerg-Ø.-L. 21/6 48, o. 23/8] Ivar Seidelin, f. Kbh. 12/1 08; F. Dr. jur. David Niels Dorph S. af Kjøng i F., Foged senest i Harlev, Sabro og Framlev Herreder; M. Janine Fred. Sørensen; St. Aarh. 28; C. 13/1 34, h.; ~ 3/7 49 Henriette Elisabeth Sørensen, f. Aalbg. 29/6 23; F. Peder S., Arbeidsmd.; M. Maren Kirstine Nielsdtr.; 3 D.; [# 1/9 1865; † her 29/12 78; E. S. 3/151].

13. 17/11 1865 [p. Cap. Uby 16/2 56, 3. 23/4] Johan Vilhelm Beck af Uby, f. Ørslev 29/12 29; St. Slag. 49; C. 22/1 55, l.; ~ Gottorp Slot 14/3 60 Nina Charlotte Staffeldt, f. 20/3 33; F. Kmj. Christ. S., Insp. v. det kgl. Gods Drage; M. Charl. Rømer; (68) 5 S., 1 D; [16/1 1874 Ørslev-S.; elegant Kaffe- og Viinkande].

14. 17/3 1874 [Cap. p. p. Udby i S. 15/11 67, o. 12/2 68] Emil Jens Jesper Jespersen, f. Aarh. 16/7 39; (Bdr. t. Theodor H. B. J. i Kjerteminde-D.); F. Jstrd., Dr. med. Jac. Vilh. J., Stiftsphys. i Aarh. (Bdr. t. Thomas A. J. i Hundslund); M. Anne Marie Kirstine Bloch af Kbh. Holmens K., Bispedtr.; St. Aarh. 57; C. 19/6 64, h1.; Lærer i Kbh.; 1 ~ Vibg. Dk. 20/5 70 Johanne Justine Laub af Brahetrolleborg-K. (F. blev Biskop i Vibg.), f. Ryslinge 22/3 44, † Udby 24/6 77; 1 D.; 2 ~ Randers 26/8 79 Margrete Pontoppidan af Randers, f. Ribe 13/12 54; [9/3 1880 Magleby p. Møn; Baarse-B. 15/5 80; † Baarse 24/5 1901].

Elvius, s. 344; G-HF 1, s. 58-59.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.