Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

Kjøbenhavn.

No 651. Sognepræster til Holmens Kirke.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/7; L. P. B.–c; L. S.*; A. K. H.; K.; Kbg. 1617.
Anm. Holmens Sogn blev grundlagt i 1617, da der ved Bygningen af Sømandsboliger i Området blev Brug for en Kirke til den øgede Befolkning, og fra 1619 havde Menigheden til Huse i Holmens gamle Ankersmedje, der stadig er en Del af den nuværende Kirke. Kirken, bygget og indviet 5/9 1619, udvidedes 1640. 41. Kirkens tre præster boede oprindelig i kongens skipperboder, kærnen i det gamle Holmens sogn, til en begyndelse dog med hyppigt vekslende bopæl. I slutningen af 1700’rne boede de to kapellaner i residenser, der lå i Størestrædet lige over for kirken, matr. nr. 392 mellem Svaldergården og Ulkestrædet og nr. 397, der var Ulkegadens østre hjørnegrund. Provsteresidensen var siden 1687 ved Holmens Revier, matr. nr. 405 (fig. 2 og 9). Alle residenserne brændte 1795, men da var nr. 392 i forvejen bortsolgt (april 1795), og det var meningen, at kirken skulle afvikle alle embedsboligerne; den store brand 1795 gjorde dette problem aktuelt, meget hurtigere end ventet.
———————————

1. 1617 [Sp. Helsingborg og Pr. i Luggude og Asbo Herreder 13–14] Mag. Niels Mikkelsen Aalborg*, f. Aalbg. 16/9 62; St. Aalbg. (87); St. i Wittenberg 87, Rostock 88; P. i Hammar i Skaane 89; Mag. Kbh. 8/5 95; i Noseby og Aarslev 00; Pr. i Willands H. (10); ~ Ane Axelsdtr.; mindst 1 S., 1 D.; see M. N. Noseby i Svaneke-I.; [# 1639; † 45, b. i K. 46; lærd, retsindig; havde først studeret Medicin; blev afsat 10/6 el. 14/6 14 formedelst et Skrift om Aabenbaringens Bog, hvori han havde samtykket deres Mening, som holde for, at Hedningene blive salige uden Troen til Christum; W. 1/5; N. 2.; T. 169; G. 2/2 88; hans Navn paa bagsiden af Altertavlen].

F-P s. 107 (»Nicolaus Michaelis Alburgius«); Helk I, s. 433; DanKir bd. 1-2, s. 78, 123 (se nedenfor).

2. k. 29/5 39, E. f. B. 8/11 [Varde St. Nic. K., E. f. B. 30/3 33] Mag. Anders Andersen Ringkjøbing*, f. Ringkjøb. 1/10 97; St. Ribe 15; Rtr. Aalbg. 17; Sp. Henne 21; Mag. Kbh. 1/6 41; var den første Pr. ved Holmen; 1 ~ . . . , b. 2/6 45; 1 S., 1 D.; 2 ~ 6 Trin. (25/7) 47 Hedvig Vilhelmsdtr. Paludan af Vibg. Dk., E. e. N. P. Schandorph t. Kbh. Frue K. (senest Prof. th.), † 16/10 71; u. B.; see Anders A. R. i Boddum-Y.-H.; J. Poulsen t. Aalbg. Frue K.; [Biskop over Aalborg Stift 17/5 1642, o. 19/5; Dr. th. 10/12 53; † 11/10 68 som Jubellærer; meget yndet som Præd. af Kong Chr. IV.; flittig Opsigt med sit Stift; W. 2/270; N. 499; G. 1/289; hans Navn paa bagsiden af Altertavlen; Eptph. i Aalbg. Frue K.].

KUM I, s. 21, 166 (»Andreas Andreæ Cimber«, »Dn. Andreas Andreæ Rincopius, pastor Holmensis«); KS 2:1 (1857-59), s. 502 (»Anders Andersen Ringkiøbing«); 3:3 (1881-82), s. 757-774 (Rørdam: »Dr. theol. Anders Andersen (Ringkjøbing)«); 4:5 (1899-1901), s. 601-602; DanKir bd. 1-2, s. 78 (se nedenfor).

3. 26/5 1642, E. f. B. 1/7 [Sæby 29] Mag. Niels Christensen Spend (Spenderup) af Understed-K., f. 15/3 94; St. Aalbg. 17; Mag. 10/5 43; Pr. 42; ~ c. 30 F. E. i Sæby: Anna Lauritsdtr., f. c. 88, b. her 17/12 69; 3 S., 2 D.; see Jens N. S. i Herlufmagle; Christen N. S. i Vordingbg.-K.; Simon N. S. i N. Alslev; H. M. Wallensbech, 2 r. Cap.*; N. Pedersen i Baarse-B.; C. H. Falster i Skjelby-Gj.; [† 1/1 1664; W. 2/403; Eptph.; hans Navn paa bagsiden af Altertavlen].

KUM I, s. 31 (»Nicol. Christian. Alburg.«); KS 2:1 (1857-59), s. 507 (»Niels Christensen Spend«); Kopskatten 1645, opsl. 6; KlitVen s. 278-279, 334; DanKir bd. 1-2, s. 78, 126-127 (se nedenfor).

4. 9/1 1664 [Helsingborg 54] Mag. Torkild Tuesen; Pr. 64; [11/12 1665 kgl. Confessionarius; see der].

5. 11/12 1665 [Helsing. St. Olai K. 1 r. Cap. 60] Mag. Hans Hansen Seidelin, f. Helsing. 14/3 32; (Bdr. t. Jørgen H. S. i Skanderborg-S.-S.); F. H. Jürgensen, Kbmd. i Helsingør; M. Lisbeth Michelsdtr. Seidelin (2 ~ Christopher Holstein); St. Helsing. 53; udenlands (sidst i Upsala, hvorfra han kom hjem kort før Freden i Roeskilde blev afbrudt, og gjorde vigtige Tjenester under Kbhs. Beleiring); St. i Uppsala c. 58–59; Pr. 65; Mag. Kbh. 67; ~ Helsing. 19/6 61 Sophie Davidsdtr. af Helsing. St. Olai K., d. 16/4 43, † Kbh. Nic. S. 16/4 16; 3 S., 2 D.; 2 ~ 78 Claus Iversen (Assens), Rdmd. i Kbh.; (see David F. S. i Gamtofte; Hans F. S. i Gloslunde-G.; I. D. Brink t. Kbh. Nic. K.); [† 20/6 1668; hans Navn paa bagsiden af Altertavlen; gav en Skulptur til K. 1668].

KUM I, s. 242 (»Iohannes Iohannis Helsing.«), II, s. 1; Helk I, s. 376; HEB s. 79; Seidelin bd. 1, s. 67, 70-89; og tavle II til s. 104, Nr. F 20; Wikipedia: Seidelin; DanKir bd. 1-2, s. 79, 92 (se nedenfor).

6. 8/7 1668 [Nestved St. Pet. K. 5/3 63] Mag. Nicolaus Hansen Lundt, f. Kbh. 6/7 34; F. H. Michelsen L., Bgmstr. i Kbh.; M. Anna Pedersdtr. Carlsen; St. Sorø 51; udenlands 53–57; St. i Leipzig 53, Rostock 57; Hør. Sorø (57; St. i Oxford 61); Mag. Kbh. 21/7 63; Pr. 68; ~ London 13/6 61 Margrethe Millou, † 6/6 79; F. Charles M., Kbmd.; 2 S., 3 D.; see Christopher N. L. i Greve-K.; Hans P. L. i Aagerup-K.; [† 15/8 1676; hans Navn paa bagsiden af Altertavlen].

KUM I, s. 231 (»Nicolaus Lundius Hafniensis«); SB s. 180; Helk I, s. 304; Danske Kancelli: Kaldsbrev til Næstved; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 16, 24; DanKir bd. 1-2, s. 79 (se nedenfor), bd. 1-1, s. 578 (Sankt Nikolaj Kirke).

7. 17/8 el. 10/9 1676 [øverste r. Cap.* 23/1 63] Mag. Jens Hansen Winther, f. c. 32; St. Holb. 55; r. Cap. Kbh. Frelsers K. 11/7 60, o. 13/7; nederste r. Cap.* 24/1 63; Pr. 76; Mag. Kbh. 21/7 77; 1 ~ 60 (Bev. 4/12) Kirstine Danielsdtr. Sinkler, b. Kbh. Nic. K. 25/1 70; F. Skibsbygger; 2 D.; 2 ~ Helsing. 28/9 70 Cathrine Davidsdtr. af Helsing. St. Olai K., d. 18/9 47, † Kbh. Nic. S. 28/3 99; see R. H. Kisbye i Stadager-K.; [† Kbh. Nic. S. 17/9 1686; hans Navn paa bagsiden af Altertavlen; gav en Skulptur til K. 1668].

KUM I, s. 259, II s. 74 (»Ioannes Iani Vinterus/Iohannes Ioh. Vinter«); Seidelin bd. 1, tavle II til s. 104, Nr. F 23; DanKir bd. 1-2, s. 79, 91 (se nedenfor), bd. 1-1, s. 583 (Sankt Nikolaj Kirke).

8. 22/9 1686 [r. Cap. Kbh. Frelsers K. 9/3 s. A.] Mag. Gert el. Gerhard Mathiesen Wienecken af Kbh. Frelsers K. tydske Capellanie, f. 2/7 49; St. Kbh. 68; p. Cap. Taarnby 72; Sp. Øsløs-V.-A. 16/4 73; Grenaa 14/3 74; Mag. 86; Pr. (for Skibspr.) 86; ~ 72 (Bev. 18/7) Marie Sassenberg, f. 48, † 11; 5 S., 7 D.; see H. M. Schou i Nordrup-F.; (N. J. Reiersen t. Svendbg. Nic. K.; A. J. Reiersen i Frederiksborg-H.-H.; H. H. Langemach i Skjævinge-G.); [† 3/2 1702; søgte Ribe Bispestol saaledes: „Stormægtigste Monarch! Bisp Ancher siges død; – Hjelp fattig Holmens Præst til dette Stykke Brød.“ Svar: „Ærværdig Mester Gert! Bisp Ancher er vel død; – Men Du ei værdig til, at nyde saadant Brød“; hans Navn paa bagsiden af Altertavlen].

KUM II, s. 6 (»Gerhardus Matthiæ Winnichius«); han var næppe gift 1. med »Griffenfelds Søster« (dvs. en datter af Jochum Schumacher og Marie Motzfeldt), se PT 13:2 (1953) s. 130-132 og 6:5 (1914), s. 119; Nygaards sedler: Børn i Grenå; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 393; DanKir bd. 1-2, s. 79 (se nedenfor).

9. 1/4 1702 [P. til den danske K. i London 91] Mag. Iver Didriksen Brink; Pr. 02; [5/1 1711 Kbh. Nic. K.; see der].

10. 23/3 1711 [Vibg. Dk. 16/10 80] Mag. Søren Knudsen Sevel; [3/1 1718 Kbh. Frue K.; see der].

11. 3/1 1718 [Kbh. Nic. K. 2 r. Cap. 10/3 05] Mag. Corfits Henriksen Schurmann af Brahetrolleborg-K., f. 16/4 78; St. Od. 96; Rtr. Faabg. 04; ~ Johanne Thomasdtr. Fischer; (Moster t. Karen F. H. ~ C. Høst i Helsinge-D. og t. Peder F. H. i Magleby-H., Faster t. Ambrosia F. ~ P. M. Orsleff t. Hels. Olai K. og t. Ferdinand A. L. F. i Strøby-V.); F. Th. Jansen F., Vintapper i Kbh.; M. Johanne Lorenzdtr.; (30) 2 S., 3 D.; see J. J. Rehling i Hasle-B.; Anders C. S. i Besser-O.; (C. S. J. Bang i Laurbjerg-L.); [† 26/4 1728].

KUM II, s. 219 (»Cornificius Henrici Schurman«); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 286.

12. 7/5 1728 [øverste Cap.* 14/11 11] Mag. Jacob Pedersen Kjærup el. Kærup, f. Nakskov 13/9 82; F. P. K., Kbmd. og Rdmd.; M. Marg. Jacobsdtr., Præstedtr. fra Lolld.; St. Kbh. 01, Bacc. 03; Aman. i Kbh.; Alumnus p. Borchs Coll. 11/11 06 – 11/6 07; C. 11; 2 r. Cap.* 10/10 11, o. 4/11; Mag. Kbh. 4/5 12; ~ 9/5 12 Helene Cathrine Iversdtr. Brink af Kbh. Nic. K., E. e. Mag. H. H. Hagerup, øverste Cap.*, og † 5/5 61; 1 S., 4 D.; [Biskop i Christiansands Stift („uden min Attraae og Ansøgning“) 27/4 1733, o. 28/6 i Nic. K.; † 29/8 51. „Viste Iver for Ungdommens Underviisning. Observerede med Aarvaagenhed Præsterne og Degnene. Ualmindeligt flittig, arbeidsom og nøiagtig; i hans Erklæringer sporer Man samvittighedsfuld Embedsførelse, Nidkjærhed for Guds Rige, usminket Gudsfrygt og en sjelden Forening af ualmindelig Ligefremhed, Alvor og Kjærlighed. Han var streng mod de Gjenstridige, mild mod dem, som erkjendte deres Brøst, og fri for Personsanseelse. Geistligheden havde vistnok i ham en alvorlig og aarvaagen Tilsynsmand, men tillige en trofast Støtte og uforfærdet Talsmand, ja en sand Fader, som tog kjærligt Deel i den Enkeltes Glæder som Sorger“ (Faye: Christiansands Bispe- og Stiftshist. S. 316, 349). Døv.; W. 1/523; N. 328].

KUM II, s. 265, 282, 377 (»Iacobus Kærup«, 21 år gl., »Dn. Iacobus Kærup, comminister ecclesiæ Holmensis Hafniensis«); Borchs K. nr. 79.

13. 4/5 1733 [Helsing. St. Olai K. og St. Mariæ K. 22/8 11] Mag. Andreas Pedersen Wøldike* af Sommersted, f. 29/8 87; St. pr. Sommested 02, Bacc. 03; St. i Wittenberg 05; Fp. 09; r. Cap. Helsing. St. Mariæ K. 11/12 s. A.; Pr. 4/5 33; ~ Kbh. Frue K. 28/6 12 Anna Maria Christophersdtr. Kruse, f. Rudkjøbing 21/12 88, † 6/6 48; F. C. Hansen, Skræder i Rudkjøb.; M. Elsebeth Johansdtr. Kruse; 4 S., 3 D.; see Christopher A. W. i Taarnby; J. J. Rehling i Hasle-B.; Jacob A. W. i Gunderup-N.; [15/7 1735 Biskop over Viborg Stift (vilde gjerne have været tilbage til Kbh. igjen); † som Jubellærer 13/10 70; dygtig og anseet; ufortrøden Flid, reen Vandel, eenfoldige Sæder; Portrait i Helsing. St. Olai K.].

KUM II, s. 277, 283 (»Andreas Wøldicke/Voldiche«, 15 år gl.); Achelis I, nr. 4246; Kbg. Kbh. Frue k. (1704-13) opsl. 72 (vielse); E. Brejls skifteuddr.: Rudkøbing byfoged nr. 292, 223; Kbg. Rudkøbing (1686-1794) opsl. 92 (hustrus dåb); DBL; DanKir bd. 2, s. 212-13, 258 (Helsingør S. Olai Kirke).

14. 15/7 1735 [St. Magleby 27**] Mag. Mathias Jensen Hviid, f. Baarse 3/4 el. 15/4 03; F. J. Madsen H., Bkdmr.; M. Anna Kohl; St. Kbh. 22, Bacc. 23; C. 7/9 24, l.; Magleby 22/10 25*; udenlands s. A.; Mag. 26; Cons.-Rd. 29/10 36; Generalkirkeinsp. 37; R. m. Biskopper 3/2 56; ~ 6/6 32 Karen Fjelsted, f. 13, † 22/4 04; F. Jstrd. Michael Andersen F., Rdmd. og Stadshauptmand i Kbh.; M. Marie Christine Fyhn af Taarnby; 9 S., 6 D., hvoraf 4 S., 1 D. levde 04; see J. Thune i Gauerslund-V.; F. Plum t. Kbh. Frue K.; [† 11/3 1759; W. 1/479; Portrait i K.].

KUM II, s. 444, 450 (»Matthias Hviid«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Alsted hrd. nr. 15, i Kbh. amt, København nr. 645; PT 11:5 (1944), s. 246 (Slægterne Fyhn); DanKir bd. 1-2, s. 116 (se nedenfor).

15. 23/4 1759 [Kbh. Nic. K. 9/4 57] Dr. th. Poul Mathias Lorentsen Bildsøe af Kjettinge-B., f. 15/2 10; St. pr. 26, Bacc. 27; C. 7/11 30, l.; Rtr. Svendbg. 23/11 30; Sp. Torkildstrup-B. 17/8 36, o. 26/9; Kbh. d. Garn. 9/5 38; Dr. th. 14/10 52; Kbh. Hel. G. K. 5/4 54; 1 ~ c. 35 Marie Christiansdtr. Ernst, † Torkildstrup 12/4 38; F. C. E., Kbmd. og Rdmd. i Svendbg.; M. Kirsten Hansdtr. Flindt; 2 B.; 2 ~ 8/5 39 Anna Maria Michaelsdtr. Fjelsted, † 56; F. Jstrd. M. Andersen F., Rdmd. og Stadshauptmd. i Kbh.; M. Marie Christine Fyhn af Taarnby; 3 ~ 30/3 57 Elisabeth Sophie Eilersdtr. Hagerup af Kallundborg (F. blev Biskop i Trondhj.), f. Trondhj. 16/2 29, † 24/11 73; 4 ~ Barrit 9/2 75 Sophie Elisabeth Nørkenkrone, † 15/8 81; F. Generalmajor, Eier af Barritskov; med alle 4 Hustruer 16 B.; see Lorents C. P. B. t. Nestved St. Pet. K.; Andreas C. P. B. i Løsning-K.; S. O. Middelbo t. Ribe Dk.; [Biskop over Aarhuus Stift 10/8 1764; † 26/7 77; var i Svendbg. nær kommen i Ulykke, fordi hans Hustru nedkom i 8de Maaned; men det medicinske Facultet reddede ham; levede ilde med de andre Præster ved Garnisonskirken og havde ingen Kjærlighed af Menigheden; han holdtes saa lærd i hebraiske Gloser, at han ei kjendte en Otteskilling fra en Tiskilling; i hans Præd. er res(1) temmelig god, men Mælet og Gaverne elendige; hans Familie kaldte ham lumsk (D. S. 4/77); Portrait og Eptph. i Aarh. Domk.; W. 1/109 og 3/18].

KUM II, s. 479, 492 (»Paulus Matthias Bildsovius«, 16 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Alsted hrd. nr. 15; Svendborg byfoged nr. 228 (1. hustrus forældre); Kbg. Torkildstrup (1696-1782) opsl. 131 (1. hustrus begr.); PT 11:5 (1944), s. 246 (Slægterne Fyhn); DBL; DanKir bd. 16, s. 599, 751, 940 (Århus Domk.).

16. 9/11 1764 [Od. St. Knuds K. 11/2 63] Jørgen Jensen Hee* af Od. Graabr. Hosp.-P., f. 18/11 14; St. Od. 29, Bacc. 30; C. 34, l.; Sp. Allerup-D. 10/10 38, o. 19/11; Od. St. Hans K. 14/9 59; ~ 12/10 40 Karen Mathiasdtr. Gudme af S. Broby, f. •/8 18, † Aarh. 6/11 92; 7 S., 4 D.; see Thomas J. H. i Nysted-H.; A. Borch i Nakskov-B.; [Biskop over Aarh. Stift 3/9 1777; † som Jubellærer 30/12 88; var anseet for sin Dygtighed og meget elsket som Biskop; see Hist. Aarbgr. 3/187; Kisteplade i Aarh. Dk.; N. 232].

KUM II, s. 510, 516 (»Georgius Hee«, 15 år gl.); DBL; DanKir bd. 16, s. 892-93 (Århus Domk.).

17. 3/9 1777 [øverste r. Cap.* 26/12 66] Hans Henrik Sørensen Tybring, f. Øiestad, Christiansands Stift, 11/2 32; F. S. Madsen T., Sp. ss.; M. Bolette Hansdtr. Lemvig af Ørsted-D.; St. pr. 49; C. 22/4 54; Skp. 16/3 59, o. 28/3; Hjelpepræst v. Kbh. Frue K. c. 61; (Ourdal, Aggersh. Stift, 11/2 63); 2 r. Cap.* 21/10 63; ~ Kbh. 22/6 63 Elisabeth Vilhelmine Sørensdtr. Lemvig af Kbh. d. Garn., f. Gladsaxe 42, † Christiansand 22/2 09; 1 S.; [Biskop over Christiansands Stift 6/5 1789, o. 10/5; † 13/1 el. 18/2 98. Havde mere af Elis end af Nehemiæ(2) Aand. Omtales af sine Samtidige som en from og saare elskelig Mand; hans sjeldne Gudsfrygts og Kjærligheds Roes lød fra alles Læber. Han omtales ogsaa af Mange som den, der stod i særegen Forbindelse med Aandeverdenen, og i hans hele Væsen var noget mere end almindeligt Aandeligt. Saaledes fortælles, at han stundom saaes til samme Tid paa forskjellige Steder; at hans Kone fra Vinduet saae ham, at komme reisende hjem fra Visitatserne; men, naar hun kom ned, var der Ingen. Hun var da sikker paa, at han vilde komme næste Dag. Han troede selv paa Aandernes Færden i denne legemlige Verden. En Aften, da der hørtes Lyd fra en Cithar, som hang i næste Værelse, hvor Ingen var tilstede, sagde han: „Aanderne have ogsaa deres Tid“ (Faye: Christiansands Bispe- og Stiftshist. S. 419 og 423); W. 3/922; N. 629].

18. 10/7 1789 [Kbh. Frelsers K. 17/10 88] Christian Frederik Andresen Høyer, f. p. Hammermøllen 10/2 39; F. A. Nielsen H., Mestersvend ss.; M. Anna Maria Jensdtr.; St. Helsing. 59; C. 18/9 66, n.; Chinapr. 28/7 70, o. 19/10; 2 r. Cap.* 4/2 78; 1 r. Cap.* 26/3 83; 1 ~ Søllerød 22/10 78 Johanne Maria Gustavsdtr. Michaëlsen, f. 26/2 55, † 30/11 79 i Barselseng; F. Cpt. G. v. M.; M. Fred. Louise Aastrup; 1 S.; 2 ~ Kbh. 28/8 82 Dorothea Thulstrup, f. 60, † 2/10 18; F. Jstrd. Jørg. T., Bankdirct. og Rdmd. i Kbh.; M. Cecilie Cathr. Wahlbom; 1 S., 4 D.; see L. Fallesen t. Kbh. Trin. K.(?); [† 8/6 1797; meget yndet som Præd.; N. 299; Hustrus Lgst. i K.].

DanKir bd. 1-2, s. 162 (se nedenfor).

19. 1/9 1797 [øverste r. Cap.* 8/4 96] Dr. th. & phil. Jens Bloch, f. Hals 27/6 61; F. Rasmus B., Skibsfører i Aalbg.; M. Anna Christine Lassen Banner; blev 12 Aar gl. sendt til Riga, for at anbringes ved Handelen; men havde ikke Lyst hverken til Handel el. til Søvæsen; St. Aalbg. 80; Cand. philol. 27/11 82; Cand. th. 30/6 84, l.; Mag. 30/5 87; udenlands 86–90; Dr. phil. 90; Sp. St. Bjergby-M. 24/9 90, o. 27/10; 2 r. Cap.* 27/2 95; Dr. th. i Kiel s. A.; ~ Kbh. 27/6 98 Christine Meincke, f. Trondhj. 14/1 82, † 4/11 24; F. Henrik M., Gross.; M. Lovisa Wiide; 1 S., 4 D.; see J. Dorph i Vigersted-K.; (Theodor H. B. J. i Kjerteminde-D.; Emil J. J. J. i Ørum-G.); [Biskop over Christiansands St. 30/12 1803 el. 6/1 04, o. 8/5 04; over Viborg Stift 12/7 05; R.* 28/1 10; C.* 28/10 17; D.-M. 25/5 26; † 7/4 30. Besad megen Lærdom, især i græsk Philologie. „Formedelst sit kjærlige Hjerte, sin fordringsfri Tænkemaade, var han meget yndet af sit Stifts Geistlighed, ligesom af Andre, der kjendte ham“. Som Theol. holdt han fast ved den gamle orthodoxe Tro og var en Ven og Befordrer af Bibellæsning; see Hist. Aarbgr. 3/173. „Man erindrer endnu (1807) den lille, uanseelige Mand med sin store Lærdom og store Aandsfraværelse. I et Selskab paa et Landsted udenfor Christiansand forvildede han sig, fordybet i sine egne Tanker, i en nærliggende Skov. Man savnede Bispen og fandt ham endeligt, beklagende sig over, at de dumme Folk, han havde truffet paa, ikke forstode ham. uagtet han havde tiltalt dem paa alle de forskjellige Tungemaal, han talede. Ved nærmere Undersøgelse blev det imidlertid oplyst, at han havde glemt, at spørge dem i deres Modersmaal” (Faye: Christianssands Bispe- og Stiftshist. S. 440). Var meget riig (100.000 Rdlr.). E. 1/175 og S. 1/167].

20. 12/7 1804 [øverste r. Cap.* 3/11 97] Victor Christian Hjort, f. p. Gunderslevholm; 13/10 65; F. Peder H., Forp., siden Foged i Hids og Lysgaard Herreder; M. Else Frederiksdtr. Holm af Svanninge; St. Od 83; C. 14/10 88, l.; r. Cap. Taarnby 2/9 91, o. c. 21/9; 2 r. Cap.* 8/4 96; R.* 28/1 11; ~ Kbh. 15/5 92 Maria Pouline Schjørring, f. 3/11 75, † Kbh. 26/9 48; F. Niels S., kgl. Kammermusicus; M. Mette Maria Rose; 6 S., 2 D.; see Niels S. H. i Tømmerup; J. P. Koch i Astrup-R.-A.; (C. V. Gøtzsche i Sæby-G.); [Biskop i Ribe 11/5 1811; † 26/7 18; havde store Fortjenester af Holmens Skole- og Fattigvæsen; yndet Præd.; nød almindelig Agtelse og Yndest for sin retskafne Vandel, sine Talegaver og sin poetiske Aand; see Hist. Aarbgr. 3/226; „Allerede tidligt yttrede sig hos H. et jovialsk og livsglad Sind, som ledsagede Manden til hans sidste Leveaar, da uheldige Tidsomstændigheder og herved fremkaldede oeconomiske Sorger bøiede hans Kraft. Flere af Stiftets geistlige Embedsmænd, som endnu ere ilive, mindes hans sædvanlige venlige Velkomsthilsen: Gudsfred”. (Frost: Ribe Domkirke S. 128); N. 254; E. 1/659 og S. 1/809; Portrait i K. og i Ribe Dk.; Monument p. Ribe Kgd.].

DanKir bd. 1-2, s. 116 (se nedenfor); bd. 19, s. 494 (Ribe Domk.), 815 (Kirkegårde i Ribe).

21. 16/7 1811 [Asminderød-G.-F. 3/1 00] Frederik Carl Gutfeld af Skjærbæk, f. Beftoft 9/10 61; St. pr. 81; C. •/6 84, l.; Sp. Hirschholm (Hørsholm) 7/5 90, o. 16/5; Korsør-T. 15/4 96; Apr. 18/12 07; R.* 28/1 11; Medlem af Comm. for at revidere Kirkelovene 12/5 13; af Directionen for Almue- og Borgerskolevæsenet i Kbh. 3/9 s. A.; D.-M. 28/10 17; R. m. Biskopper 30/9 18; ~ Caroline Frederikke Bigum, f. Svendbg. 24/10 66, † Kbh. 14/1 48; F. Claus Parelius B., Cpt. og Tolder; M. Abel Cathrine Dragebøl; 1 S., 5 D.; see G. Busck i Brøndby V. og Ø.; [† 9/1 1823; „en ualmindeligt begavet Mand, vittig og aandrig, men uden den indre Alvor i Sjelen, der først giver en Mands Stræben Betydning“ (H. d. Kirkehist. 2/348); E. 1/536 og S. 1/619; Portrait i K.].

Achelis II, nr. 7095; KUM III, s. 383 (»Fridericus Carolus Gutfeld«, 19 år gl.); DanKir bd. 1-2, s. 116 (se nedenfor).

22. 2/4 1823 [øverste r. Cap.* 13/4 04] Dr. th. Anders Krag Holm*, f. Nakskov 17/9 67; F. Henrik Jochumsen H., Snedker; M. Charlotte Sophie From; St. Nakskov 85; Cand. philol. 24/5 88, l.; Cand. th. 28/10 90, l.; Lærer v. Kbhs. Bgdsk. 87; Hør. Kbh. 89–92; Sp. Holeby-B. 5/10 92, o. Kbh. 17/10; 2 r. Cap.* 3/11 97; tillige P. v. Søkvæsthuset 19/6 01; R. m. Kbhs. Sp. 16/7 11; R.* 31/7 15; Meddirctr. af Bibelselskabet 15/8 s. A.; D.-M. 1/8 29; R. m. Biskopper 10/6 41; Dr. th. 14/11 42; ~ Maribo 5/7 93 Anna Maria Krøyer, f. Maribo 17/2 72, † Kbh. 5/6 25; F. Christ. K., Kbmd.; M. Ellen Cathrine Hammer; i Holeby 1 S., 3 D.; see C. Sommerfeldt i Skamby; [# 19/12 1848; † Kbh. 13/5 51. En fortræffelig og lærd Mand; N. 263; E. 1/675 og S. 1/823; Portrait i K.].

E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 2546, 2409; DanKir bd. 1-2, s. 116 (se nedenfor).

23. 14/3 1849 [øverste r. Cap.* 27/5 35] Dr. th. Balthasar Münter, tillige kgl. Confessionarius 6/1 61–23/1 64, f. Kbh. 14/2 94; F. Dr. phil. & theol., Prof. Friederich Christian Carl Heinrich M. af Kbh. Petri K., Biskop over Sjællands Stift; M. Maria Elisabteh Krohn; St. pr. 11; c. 19/7 17. l. egr.; udenlands 18; 2 r. Cap.* 2/4 23, o. 7/5; tillige Hofpræd. 9/5 28; R.* 1/11 s. A.; Meddirctr. af det danske Bibelselskab s. A.; Overdirctr. for de massmannske Søndagsskoler 31; udenlands 32; Meddirctr. ved det Værnske Underviisnings- og Opdragelses-Institut paa Frederiksberg; Dr. th. 17/10 36; Lærer i Homiletik og Catechetik i det kgl. Pastoralsem., samt Meddirctr. af samme 2/5 37; D.-M. 28/6 40; udenlands 42; Medlem af den kgl. Dirct. for Almue- og Borgerskolevæsenet i Kbh.; C.* 6/10 62; R. m. Biskopper 23/1 64; ~ 14/1 29 Ida Marie Louise v. Schmidt-Phiseldeck, f. Kbh. 18/10 04, † ss. 7/6 67; F. Cfrrd. Conrad Friederich v. S.-P., Deputeret i Generaltoldkammer- og Commerce-Collegiet; M. Maria Vilhelmine Krohn, hans Moders Søster; 2 D.; see Etm.; [† 26/2 1867. „Prydet med sand Ydmyghed, en elskelig Beskedenhed, usædvanlig Fordringsløshed; en aaben Personlighed, sanddru og oprigtig; tillod, at Man saae hver Fold i hans Hjerte.“ „En væsentlig Grund til den betydelige Virkning, han gjorde ved sin første Fremtræden, maa søges i hans eiendommelige Begavelse og Personlighed; han har engang været „sin Tids Præst“. „Det var en gudsfrygtig Hjertelighed, en Tankernes og Udtrykkenes Eenfoldighed, som blev den egentlig Kraft i hans Virken; dertil en særegen asketisk Skikkelse, en eiendommelig stærk Røst og – præsteligt Alvor.” „Han talte lige ud, derfor gik det lige ind”. „I daglig Omgang en sjældent elskværdig Mand, aaben, usminket, trohjertet og venlig.“ „Han havde sine menneskelig Skrøbeligheder og Egenheder, men de smelte sammen til et kjært Billede af den elskelige Mand.“ „Kirkens Betjente vaagede hele Natten igjennem hos deres gamle Provst (nemlig Natten før Begravelsen); de vilde vise ham denne sidste Tjeneste til Tak for den venlige, kjærlige Omgjængelse, han stedse havde viist dem“ (Necrologien af r. Cap. Warburg i Ill. Tidende Nr. 389); E. 2/360 og S. 2/469; Portrait i K.; Mindetavle i Capellet].

DanKir bd. 1-2, s. 116, 209 (se nedenfor).

24. 27/4 1867 [øverste r. Cap.* 26/6 57] Dr. phil. Brun Juul Fog, f. Stege 11/3 19; (Bdr. t. Carl J. H. F. i Ebeltoft-D. og t. Anna Petra E. F. ~ G. Bondo i Vallensbæk); F. Cpt. Laurits F., siden Stadsveiermstr. i Kbh.; M. Christiane Bothilde v. Munthe af Morgenstjerne; St. Kbh. 37; C. 18/1 43, l.; c. Adj. Roesk. 8/3 45; Adj. ss. 1/8 46; Sp. Nestelsø-M. 22/5 47, o. 2/7; Dr. phil. 56; R.* 6/10 62; Medlem af Directionen for Pastoralsem. 26/8 65; 1 ~ 10/10 45 Petra Emmerenze de Høegh-Guldberg, f. Rand. 14/2 04, † 15/7 71; F. Generallieut. Christian de H.-G.; M. Anna Dorothea v. Munthe af Morgenstjerne, hans Moders Søster; u. B.; 2 ~ 11/10 78 F. D. Jacobe Francisca Münter, f. 11/10 35; [24/9 1881 Biskop i Aarhuus Stift; i Sjællands Stift 28/1 1884; † 1896; en særdeles begavet Taler; Portrait i Roesk. Domk., i Aarh. Domk. og i Holmens K.; E. S. 1/491].

DanKir bd. 1-2, s. 116 (se nedenfor), bd. 3, s. 1742 (Roskilde domk.), bd. 16, s. 599 (Århus Domk.); DBL.
———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 652. Øverste residerende Capellaner ved Holmens Kirke.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/7; M. 13.
———————————

1. 1621 [Kbh. Vartov K., o. 9/6 17] Jens Andersen Aalborg; St. 11, Bacc. 12; ~ Karen Hansdtr.; B.; 2 ~ 5/10 28 Etm.; [† c. 1627-28].

KUM I, s. 2, 8 (»Ianus Andreæ f. Alburgensis«); PT 8:6 (1927), s. 184; Kbg. Kbh. Holmens K. (1617-39) opsl. 59 (enkens vielse), opsl. 164 (datter).

2. c. 1628 [p. Cap. i Aalbg. c. 20] Søren Christensen Aalborg; [E. f. B. 8/4 1643 Lyderslev-F.; see der].

3. 1643 [nederste r. Cap.*, o. 21/9 37] Mads Hansen Mariager; St. 30; ~ (45) Anna . . . ; 2 S., 1 D.; [† 1655].

KUM I, s. 103 (»Matthias Iohannis Mariagrius«); PT 8:6 (1927), s. 194; Kopskatten 1645, opsl. 7; »see C. N. Spend i Vordingborg-K.« udgår.

4. 1655 [nederste r. Cap.* 55] Christen Andersen Tornbye, f. c. •/6 09; vist St. Aalbg. 30; fmtl. St. i Rostock 40; r. Cap. i Hellevad-H.-Ø. 46; r. Cap. Sæby 51; ~ Anna Nielsdtr. Kjærulf fra Kjærsgd. i Hellevad S., † c. 80; F. N. Andersen K. i Kjærsgaard, Hellevad S.; M. Gyde Laursdtr.; 2 S.; 2 ~ 65 Christian Knudsen Worm fra Kbh., Selveier i Korslund, Hellevad S. (Svigerfdr. t. J. Iversen i Vilsted-V.); [b. 11/10 1663].

KUM I, s. 103 (»Christiernus Andræas«); Helk I, s. 148 (»Thoropolensis«); Kbg. Kbh. Holmens K. (1653-97) opsl. 125 (begr.); KlitVen s. 131-132.

5. 15/11 1663 [nederste r. Cap.* 23/1 63] Jens Hansen Winther; [17/18 el. 10/9 1676 Sp.*; see der].

6. 17/8 el. 10/9 1676 [nederste r. Cap.* 10/12 69] Jens Richardsen Stud, f. c. 43; (Bdr. t. Birgitte R. S. ~ H. C. Mariager i Vinding-V.); St. Fdbg. 65; ~ 77 (Bev. 2/4) Ellen Jacobsdtr. Weiland(?), † Helsingør, Skifte 14/ 99; 1 S., 1 D.; see M. M. Leegaard her; [† 28/6 1693; han og Hustru gav 88 en Alterbog til Kirken, ligeledes et Daabsfad af Messing].

KUM I, s. 328 (»Ioannes Richardi Studæus«); 2. ægteskab udgår, E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 39); PT 6:6 (1915), s. 292, 8:2 (1923) s. 209, 8:4 (1925) s. 204 (testamente); DanKir bd. 1-2, s. 82, 90 (se nedenfor).

7. 8/7 1693 [nederste r. Cap.* 17/8 76] Peder Clausen Ramløse; St. Fdbg. 67; ~ 77 (Bev. 13/8) Margrethe Hansdtr. Turman; [b. 26/5 1697; W. 2/222; N. 478].

KUM I, s. 345 (»Petrus Claudij Ramlosius«).

8. 1697 [nederste r. Cap.* 8/7 93] Mag. Mogens Madsen Leegaard af Kverndrup, f. 65; St. Od. 82; Mag. Kbh. 1/6 98; ~ Kbh. Holmens K. 17/1 94 Margrethe Jensdtr. Stoud, en Dtr. af Nr. 6 her, † 11; 4 S., 2 D.; [† 1711; var c. Sp. og Pr., medens Brink var udenlands (cfr.), men blev neppe selv Sp.].

KUM II, s. 114, 235 (»Magnus Mathiæ Legardus«, »Dominus Magnus Leegaard, comminister ecclesiæ Holmensis, qua Hafniæ est«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 39; Kbg. Kbh. Holmens K. (1691-1705 V) opsl. 22 (vielse).

9. 10/10 1711 [nederste r. Cap.* 4/8 10] Mag. Hans Hansen Hagerup, f. Quernæs, Trondhj. St., 4/4 86; (Bdr. t. Eiler H. H. i Kallundbg.); F. H. Hansen H., Sp.; M. Ellen Sophie Eilersdtr. Schøler; St. Trondhj. 04, Bacc. 05; C. 17/3 06; Mag. 10; ~ 2/8 10 Helene Cathrine Iversdtr. Brinch af Kbh. Nic. K., f. London 28/5 93; 2 ~ Etm., see Sp.*; [† P. 10/10 1711, samme Dag, paa hvilken han var udnævnt].

KUM II, s. 295, 301 (»Ioh. Ioh. Hagerup«, 18 år gl.).

10. 14/11 1711 [nederste r. Cap.* 10/10 s. A.] Mag. Jacob Pedersen Kjærup el. Kærup; [7/5 1728 Sp.*; see der].

11. 2/4 1729 [nederste r. Cap.* 22/11 27] Peder Mikkelsen Orsleff; [8/5 1733 Helsing. St. Olai K.; see der].

12. 3/7 1733 [nederste r. Cap.* 2/4 29] Anders Jacobsen Kølmer el. Kiølmer, f. Trondhj. •/9 99; F. J. K., Bgr.; St. Trondhj. 18; C. 12/9 19, l.; p. Cap. Sparboen 2/5 22, o. 15/5; Skp. 28; ~ Anna Margrethe Birch, f. c. 12, † 62; 1 S., 2 D.; see P. M. Volquarts her; L. Nyeland i Hagenbjerg; [† 2/5 el. 28/5 1747; meget anseet].

KUM II, s. 413 (»Andreas Kølmer«, 20 år gl.); Erl. I, s. 321.

13. 4/8 1747 [nederste r. Cap.* 6/6 34] Jens Hansen Nimb af Rødby-R., f. 8/3 99; St. Kbh. 19, Bacc. 20; C. 12/4 23, h.; p. Cap. Trondhj. Frue K. 27 (hos sin Morbdr.); Skp. 33; ~ 26/10 29 Kirstine Svaboe; 4 S., 3 D.; [† pludseligt ude i Byen 4/1 1754; besad en aaben Hjerne og en flydende Tunge; var uforfærdet, til at tale Sandhed; W. 2/124].

KUM II, s. 424, 429 (»Ianus Nimb«, 20 år gl.); Erl. I, s. 81.

14. 25/1 1754 [nederste r. Cap.* 4/8 47] Peder Marcussen Volquarts, f. Ørlandet 25/3 16; F. M. Christensen V., Sp.; M. Abel Margrethe Gregersdtr.; St. Trondhj. 37; C. 21/2 41; P. t. Tugt- o.s.v. Huset p. Chrhvn. 21/5 42, o. 6/6; v. Kbh. alm. Hosp. o.s.v. 19/6 44; ~ 18/8 58 Bolette Margrethe Andersdtr. Kiølmer, en Datter af Nr. 12, d. 2/9 32, † 60; 1 S.; [† 4/11 1766; W. 2/622; N. 676].

KUM II, s. 585 (»Petrus Volquartz«, 22 år gl.).

15. 26/12 1766 [nederste r. Cap.* 21/10 63] Hans Henrik Sørensen Tybring; [3/9 1777 Sp.*; see der].

16. 4/2 1778 [nederste r. Cap.* 22/12 73] Henrik Christian Leonhardsen Borchgrevinck, f. Røraas 10/10 32; (Bdr. t. Jens F. B. p. Aggersø-O. og t. Peder L. B. i Gundslev); F. L. Christ. B., Grubemstr.; M. Magdalene Bruun; St. Trondhj. 51; C. 4/6 53, n.; Sp. Roholte 14/8 70, o. 19/10; ~ 71 Barbara Lemvigh, f. 12/12 54; F. Frederik Caspersen L. af Haarlev-H., Forp. p. Lindersvold, siden Auctionsdirctr. i Kbh. M. Elisabeth Kirstine Ottsen; 4 S., 2 D.; 2 ~ 91 Sophie Cathrine Mandal, f. 10/12 65, † 26/9 41; F. Friderich Grüner Mandal, Sp. i Sørum, Aggersh. St.; M. Karen Nielsdtr. Dorph; [6/11 1782 Toten, Aggersh. St.; † 1808].

NST 4 (1934) s. 307-308; Skifte efter Sophie C. Mandals fader: Friderich Grüner Mandal 1803.

17. 26/3 1783 [nederste r. Cap.* 4/2 78] Christian Frederik Andresen Høyer; [17/10 1788 Kbh. Frelsers K.; see Sp.*].

18. 9/1 1789 [nederste r. Cap.* 26/3 83] Jacob Lund Munthe, f. Agerø (Aukra i Romsdal), Trondhj. St., 4/4 49; F. Anders Borch M., Sp.; M. Sara Susanne Lund; St. Trondhj. 71; C. 23/4 77, n.; Cat. i Guinea 28/10 78, o. 23/12; P. t. Kbhs. Alm. Hosp. o.s.v. 26/5 79; 1 ~ 6/10 79 Sophie Amalie Bredal, f. c. 49, † 18/7 08; F. Jstrd., Revisor ved Generalitetet; M. Sophie Elisabeth Klinge; 2 S.; 2 ~ S. C. A. Meyer; [7/2 1796 Ullensager, Aggershuus St; † 20/10 1824].

19. 8/4 1796 [nederste r. Cap.* 27/2 95] Dr. th. Jens Bloch; [1/9 1797 Sp.*; see der].

20. 3/11 1797 [nederste r. Cap.* 8/4 96] Victor Christian Hjort; [17/2 1804 Sp.*; see der].

21. 13/4 1804 [nederste r. Cap.* 3/11 97] Anders Krag-Holm; [2/4 23 Sp.*; see der].

22. 2/4 1823 [nederste r. Cap.* 13/4 04; tillige P. og Sygetrøster v. Søetatens Hosp. i Nyboder 06] Hans Christian Michelsen, f. Wodroffsgd. 23/4 69; F. Hans M., Insp. v. Seildugsfabrikken for Søetaten; M. Maren Gyldenlund; St. Slag. 87; C. 16/1 98, h.; Lærer v. Admiralitetets Pigesk. i Nyboder 99; P. t. Kbhs. civ. Arresth. 4/4 00, o. 25/4; ~ 3/9 00 Magdalene Elisabeth Holm, d. p. Chrhvn. 24/1 78, † 8/10 27; F. Marcus H., Gross.; M. Severine Piper; 3 S., 2 D.; see Marcus C. V. M. i Thisted-T.; Frederik S. M. i Dover-V.; [blev apoplectisk og fik p. Cap. 1830; † Vordingbg. 12/4 35. „Han havde gode Anlæg og Kundskaber, men formange Jern i Ilden og savnede Grundighed og Stadighed. Han var for godtroende og holdt meget af Selskab; kom derfor i Gjæld og tabte Humeur og Sundhed. Da hans Fader ved en Jødebedrager 1801 havde mistet Resten af sin Formue, tog han begge Forældrene i sit Huus, hvor Lidet han end selv havde“ (A. K. H.); N. 388; E. 2/269 og S. 2/373].

23. 27/5 1835 [nederste r. Cap.* 2/4 23] Dr. th. Balthasar Münter; [14/3 1849 Sp.*; see der].

24. 14/3 1849 [nederste r. Cap.* 26/9 45, o. 5/11] Frederik Joachim Mynster, f. Kbh. 10/5 16, en Søn af Sjællands Biskop, Dr. th. J. P. M., see kgl. Confess.; M. Maria Fred. Franzisca Münter; St. Kbh. 33; C. 26/4 38, l.; ~ 22/5 50 Henriette Stephansen, f. Kbh. 4/2 23; F. Vice-Admiral Hans S.; M. Henriette Caroline Tønder; u. B.; [† 17/4 1857; Portrait i K.].

DanKir bd. 1-2, s. 116 (se nedenfor).

25. 26/6 1857 [Nestelsø-M. 22/5 47] Dr. phil. Brun Juul Fog; [27/4 1867 Sp.*; see der].

26. 28/6 1867 [nederste r. Cap.* 26/6 57] Ludvig Albert Warburg, f. Kbh. 5/6 21; (Bdr. t. Emil Fr. Vilh. W. t. Svendbg. Nic. K.); F. Ludvig Christian W., Strømpefabrikant; M. Maren Schou; St. Kbh. 39; C. 23/4 44, l.*; o. Cat. Kbh. Frue K. 4/11 51, o. 10/12; R.* 28/7 69; O.; [22/12 1881 Sp.*; † 26/3 86; Portrait i K.].

Elvius s. 280; G-HF I, s. 554-55; DanKir bd. 1-2, s. 116 (se nedenfor).
———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 653. Nederste residerende Capellaner ved Holmens Kirke.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

Anm. Det antages almindeligt, at en nederste Capellan først ansattes 1641; men, dersom min Formodning er rigtig, at L. C. Aalborg er den Samme, som 1643 blev Sp. i Lyderslev, var Mariager den første.
———————————

1. o. 21/9 1637. Mads Hansen Mariager; [1643 øverste r. Cap.*; see der].

2. ca. 1643. Hagen Bendsen; St. Roesk. 32; ~ 43 Karen Jensdtr.

KUM I, s. 110 (»Haqvinus Benedicti Nisæus«).

3. k. 12/10 1644, o. Kbh. Frue K. 16/10, Axel Jensen Bjørn; [1649 Børglum-V.-F.; see der].

4. k. 30/6 1649 [P. t. Kbhs. ældre Tugthuus, o. 16/9 42] Christen Nielsen Skrem; [1655 Faareveile; see der].

5. 1655 [r. Cap. Sæby 53] Christen Andersen Tornbye; [1655 øverste r. Cap.*; see der; blev maaskee strax øverste Cap. efter Mariager].

6. o. 28/9 1655. Christen Nielsen Spend; [c. 1657 Vordingborg-K.; see der].

7. c. 1657 [p. Cap. Ude- og Oppe-Sundby, o. 21/3 54] Henrik Madsen Wallensbech, vist af Vallensbæk; St. Roesk. 50; tillige P. v. Søkvæsthuset; ~ Kbh. Holm. K. •/4 58 Karen Nielsdtr. Spend af Kbh. Holmens K., f. c. 35; 2 ~ Kbh. Holm. K. 64 N. Pedersen i Baarse-B.; 3 ~ C. H. Falster i Skjelby-Gj.; [1662 Legationspræst i Paris; † 19/12 s. A.; W. 2/535; N. 638].

KUM I, s. 225 (»Henricus Matthiæ«); KlitVen s. 279.

8. 23/1 1663 [r. Cap. Kbh. Frelsers K. 11/7 60, o. 13/7] Jens Hansen Winther; [15/11 1663 øverste r. Cap.*; see Sp.*].

9. 15/11 1663. Laurits Hansen Grønbech; [12/11 1669 Taarnby; see der].

10. 10/12 1669. Jens Richardsen Stud; [17/8 1676 øverste r. Cap.*; see der].

11. 17/8 1676. Peder Clausen Ramløse; [8/7 1693 øverste r. Cap.*; see der].

12. 8/7 1693. Mag. Mogens Madsen Leegaard; [1697 øverste r. Cap.*; see der].

13. 1697. Mag. Jens Jensen Lund; F. J. Bjørnsen L., Forv.; M. Kirsten Olufsdtr. Borch af S. og N. Bork; St. pr. 81; Mag. Kbh. 1/6 98; ~ Inger Pedersdtr., b. Kbh. Holm. K. 2/8 00; 5 S., 3 D.; 2 ~ 7/12 01 Mette Hansdtr. Carstens; see Niels J. L. i Fruering-V.; [† 1/7 1710; er nævnt som Cap. allerede 1696, da han bestilte ny Sygekalk til Kirken; gav 08 en Pengetavle til K.].

KUM II, s. 108, 235 (»Ianus Iani Lundius«, »Dominus Ianus Iani Lundius, comminister ecclesiæ Holmianæ«); DanKir bd. 1-2, s. 85, 114 (se nedenfor).

14. 4/8 1710. Mag. Hans Hansen Hagerup; [10/10 1711 øverste r. Cap.*; see der, men † P. s. D.].

15. 10/10 1711, o. 4/11, Mag. Jacob Pedersen Kjærup el. Kærup; [14/11 1711 øverste r. Cap.*; see Sp.*].

16. 14/11 1711 [D. p. C. og Interimspræst v. Kbh. d. Garn.] Christian Melchiorsen Ramus; [22/11 1727 Vordingborg-K.; see Kbh. Hel. G. K.].

17. 22/11 1727 [r. Cap. Korsør-T. 14/7 26] Peder Mikkelsen Orsleff; [2/4 1729 øverste r. Cap.*; see Helsing. St. Olai K.].

18. 2/4 1729 [Skp. 28] Anders Jacobsen Kølmer el. Kjølmer; [3/7 1733 øverste r. Cap.*; see der].

19. 6/6 1734 [Skp. 33] Jens Hansen Nimb; [4/8 1747 øverste r. Cap.*; see der].

20. 4/8 1747 [Kbh. Alm. Hosp. o.s.v. 19/6 44] Peder Marcussen Volquarts; [25/1 1754 øverste r. Cap.*; see der].

21. 25/1 1754 [P. t. Søkvæsthuset i Kbh. 27/10 52] Mourits Hansen; [26/8 1763 Kbh. Hel. G. K.; see der].

22. 21/10 1763 [Skp. 16/3 59] Hans Henrik Sørensen Tybring; [26/12 1766 øverste r. Cap.*; see Sp.*].

23. 26/12 1766 [Roesk. Frue K. 21/4 52] Peder Hersleb Pedersen Abildgaard; [13/5 1773 Kbh. Frelsers K.; see Kbh. Nic. K.].

24. 22/12 1773 [Roholte 14/8 70] Henrik Christian Leonhardsen Borchgrevinck; [4/2 1778 øverste r. Cap.*; see der].

25. 4/2 1778 [Chinap. 28/7 70, o. 19/10] Christian Frederiksen Andresen Høyer; [26/3 1783 øverste r. Cap.*; see Sp.*].

26. 26/3 1783 [Kbh. Alm. Hosp. o.s.v. 26/5 79] Jacob Lund Munthe; [9/1 1789 øverste r. Cap.*; see der].

27. 9/1 1789 [Frederiksberg-H. 8/2 88] Prof., Dr. th. Laurits Hansen Smith; [12/10 1792 Asminderød-G.-F.; see der].

28. 14/12 1792 [Kbhs. civ. Arresth. 11/11 91] Johan Christian Wibe Stockfleth, f. Sigdal, Aggersh. St., 64; F. Niels Stockfleth Enge, Sp.; M. Gedske Pihl; St. Christiania 85; C. 14/7 90, l.; ~ 3/9 93 Frederikke Ulrikke Stockfleth, f. 69, † 8/2 41; F. Vice-Admiral Villiam Walcker St.; M. Joh. Georgine Vieth; [12/12 1794 Gausdal, Follebo, Svatsum og Bødal, Gudbrandsdalen, Aggershuus Stift; † 1807].

29. 27/2 1795 [St. Bjergby-M. 24/9 90] Dr. th. Jens Bloch; [8/4 1796 øverste r. Cap.*; see Sp.*].

30. 8/4 1796 [r. Cap. Taarnby 2/9 91] Victor Christian Hjort; [3/11 1797 øverste r. Cap.*; see Sp.*].

31. 3/11 1797 [Holeby-B. 5/10 92] Anders Krag-Holm, tillige til Søkvæsthuset 19/6 01; [13/4 1804 øverste r. Cap.*; see Sp.*].

32. 13/4 1804 [Kbhs. civ. Arresth. 4/4 00] Hans Christian Michelsen, tillige ved Søqvæsthuset 06; [2/4 1823 øverste r. Cap.*; see der].

33. 2/4 1823, o. 7/5, Balthasar Münter; [27/5 1835 øverste r. Cap.*; see Sp.*].

34. 27/5 1835 [p. Cap.* 5/11 30] Johan Andreas Riis, f. Kbh. 11/11 94; F. Rasmus R., Copiist i Hof- og Stadsretten, siden Eier af et Sæbesyderie; M. Anna Christine Andresen; St. fra Schouboes Inst. 12; C. 11/7 16, l.; tredie Cat. her 23/7 17; o. Cat.* 8/12 19, o. 4/2 20; O.; [† 23/5 1843; meget godgjørende. Saare afholdt af den menige Mand, med hvem han gjerne omgikkes, men simpelt begavet som Taler (see B. D. G. 1/161); E. 2/675 og S. 2/802; Portrait i K.].

DanKir bd. 1-2, s. 116 (se nedenfor).

35. 12/8 1843 [Kbh. Frue K. 2 r. Cap. 22/4 37] Lic. th. Ernst Vilhelm Kolthoff; [9/7 1845 Kbh. Hel. G. K. r. Cap.; see Sp. ss.].

36. 26/9 1845, o. 5/11, Frederik Joachim Mynster; [14/3 1849 øverste r. Cap.*; see der].

37. 28/5 1849 [Daler 26/4 36, o. 14/6] Caspar Frederik Gram, f. Nexø 17/7 07; F. Lars G., Toldbetj.; M. Lovise Dirks; St. Rønne 26; C. 17/1 34, l.; tillige ved Søetatens Hosp. 2/7 52; Rigsdagsmd. for Ribe Amts 5te Valgkreds 5/10 48; igjen 4/12 49; for Bornholms anden Kreds 4/8 52; for Kbhs. 8de Kreds 26/2 53 og 27/5 53; fot Bornholms anden Kreds 21/6 55; ~ 25/5 36 Nicoline Christiane Wolf, f. Vdbg. 8/7 01, levede 68 i Kbh.; F. Peder Rudolph W., Adj. ss.; M. Ragnhild Caroline Mariane Bock; 3 S.; [† 22/4 1857; E. S. 1/581].

38. 26/6 1857 [Cat. Kbh. Frue K. 4/11 51] Ludvig Albert Warburg; [28/6 1867 øverste r. Cap.*; see der].

39. 31/8 1867 [Kbh. Fred. Hosp. o.s.v. 26/11 58] Laurits Henrich Schmidt, f. Kbh. 14/11 20; F. Agent Hans Heinrich S., Silke- og Klædehandler samt deputeret Bgr.; M. Maren Marie Holmblad; St. Kbhs. Bgdsk. 38; C. 1/11 44, l.; p. Cap. Østofte 2/11 49; Rødby-R. 26/11 53; [13/12 1876 r. Cap. Kbh. Hel. G. K.; E. S. 3/78].

40. 22/2 1877. Ove Hohlenberg; see ord. Cat. v. Kbh. Garn. K.

———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 654. Ordinerede Catecheter ved Holmens Kirke.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

Anm. Disse Præster benævnes vel som første, anden og tredie Catechet, men da de ikke specielt beskikkes som første og anden, anføres de her under Eet.
———————————

1. 31/7 1812, o. 11/9 [Cat.* 25/3 08] Jens Eriksen Wraae, tillige P. til det civ. Arresth. 31/10 15; [21/5 1817 Vaalse; see Kippinge-B.].

2. 26/3 1813. Ole Thorkilsen; [25/5 1816 Hviding; see der].

3. 26/3 1813. Jens Jørgen Emborg, tillige til Kbhs. civ. Arresth. 1/8 17; [8/3 1820 Dybe-R.; see der].

4. 25/6 1817, o. 3/7 [Cat.* 21/7 16] Peter Johansen Kattrup; [23/12 1818 Tømmerup; see der].

5. 2/6 1819 Ludvig Frederik Holm af Nestved St. Pet. K., d. 9/5 82; St. pr. 00; C. 20/7 12, h.; tillige 18/4 20 P. til Kbhs. civ. Arresth., o. 4/7; ~ Charlotte Amalie Fogh, † 1/4 41; F. Lars F., Assistenshusforv.; M. Dorte Cathrine Schrøder; [† 1825].

6. 8/12 1819, o. 4/2 20 [Cat.* 23/7 17] Johan Andreas Riis, tillige p. Cap. hos den øverste r. Cap., H. C. Michelsen, 5/11 30; [27/5 1835 nederste r. Cap.*; see der].

7. 8/11 1830, o. 8/4 31, Peter Elias Hall, tillige Lærer v. Søcadetacad. 35; [23/12 1839 Svendbg. Frue K.; see Frederiksberg-H.].

8. 29/8 1835, o. 25/9 [Cat.* 29/12 30] Thorgeir Gudmundsen; [1/1 1839 Gloslunde-G.; see Nysted-H.].

9. 29/8 1835, o. 17/3 37 [Cat.* 26/9 32] Gustav Jacob Schaarup af Marstal, f. Vestenskov 23/6 02; St. Od. 20; C. 13/1 25, h.; Lærer v. Søetatens Pigeskole •/4 28; Overlærer ss. 31; udenlands, for at gjøre sig bekjendt med Asylers Indretning 35–36; O.; [† 20/3 1838. Deeltog i Stiftelsen af Selskabet til Oprettelsen af de kjøbenhavnske Asyler for Smaabørn, og erhvervede sig store Fortjenester derved. E. 3/23 og S. 3/18].

10. 23/3 1839, o. 17/5 [Cat.* 24/4 38] Edvard Emil Gottlieb; [21/9 46 Olsker-A.; see Flødstrup-U.].

11. 10/2 1840, o. 4/3, Carl Kjerumgaard, tillige const. Præd. v. Søetatens Hosp. 16/1 44; Præd. ss. 6/6 45; [2/6 1852 Skive-R.; see der].

12. 18/12 1846, o. 10/3 47 [Cat.* 18/7 44] Robert Ferdinand Lynch Top; [9/6 1850 Veierslev-B.; see der].

13. 6/9 1850, o. 11/9 [Cat.* 2/11 46] Christian Vilhelm Henrik Knudsen; [4/2 1851 Alling-T.; see Lyngaa-S.].

14. 16/3 1851. o. 9/4 [Overlærer v. Søetatens Drengesk. 47] Peter Jessen; [29/8 1858 r. Cap. Kbh. Trin. Nordresogn; see der].

15. 23/8 1852, o. 24/9, Christian Anton Henningsen; [26/5 1854 Oversø, Flensborg Pr.; see Skjævinge-G.].

16. 13/6 1854, o. 25/10, Frederik Christian Ditlev Olesen; [10/8 1863 Farstrup-L.; see der].

17. 30/1 1855, o. 7/2 [const. Lærer v. Søetatens Pigesk. 25/10 44; Lærer ss. 24/10 46] Andreas Gomme Schaarup; [28/4 1859 Lime; see der].

18. 26/12 1858, o. 16/2 59 [Overlærer v. Søetatens Drgsk. 50] Peter Carl Frederik Høegh Jensen; [8/3 1852 P. t. Kbhs. civ. Arresth.; see der].

19. 25/6 1859, o. 7/9 [Lærer v. Søetatens Pigesk. 50] Jens Mathias Blicher, tillige Overlærer ved Søetatens Pigesk.; [6/11 1861 Durup-T.; see der].

20. 21/2 1862, o. 4/4 [Overlærer v. Søetatens Drengesk. 24/10 56; Cat. Holmen 12/1 62] Ludvig Jacob Marius Ulricus Thomsen; [29/11 1866 Broust; see der].

21. 12/7 1862, Ord. Tilladelse 17/8 s. A., o. 10/12, Oluf Ansteen Frederik Leopold Redsted; [15/2 1867 Lerup-T.; see der].

22. 31/10 1863, o. 25/11, Daniel Christian Prior af Nors-T., f. Hundstrup 8/5 34; St. v. W. Inst. 54; Reserveoff. . . . ; C. 21/6 60, l.*; Alumnus p. Borchs Coll. 24/10 s. A. – 2/1 64; Lærer v. Latinsk. i Store Kongensgade, v. Efterslægtens Realskole og v. Melchiors Bgrsk. 63; 1 ~ Kbh. Holm. K. 29/10 64 Elisa Sophie Olferta Sommer, f. Kbh. 27/8 38, † 25/11 76; F. Dr. med. Andreas Gartner S., Prof. v. Kbhs. Universitet; M. Cathrine Helene Eller; 3 S.; 2 ~ Hørsholm 28/4 79 Dorothea (Dolly) Frederikke Serene Braëm, f. Kbh. 19/5 35, † ss. 18/12 1906; F. Joh. Fred. B., Kommandør i Flaaden; M. Serene Margrethe Lindam; [15/9 1876 Kbh. Frue K. 1 r. Cap.; D.-M. 12/4 98; C.* 24/5 09].

Borchs K. nr. 689; Elvius s. 272; G-HF I, s. 617-618.

23. 2/3 1867, o. 27/3, Harald August Edvard Stein, f. Kbh. 9/3 40; F. Etrd. Dr. med. Soph. Aug. Vilh. S., Prof. i Lægevidenskaben v. Kbhs. Universitet; M. Karen Sophie Borch; St. Chrhvns. Bgdsk. 59; C. 21/6 66, l.; ~ Gjentofte 12/6 68 Anna Suenson, f. Valby 24/7 38; F. Contreadmrl. Eduard S.; M. Ottilia Uldall; [# 11/8 1874; s. A. P. v. Diaconisse-Stiftelsen, conf. 26/2 77; R.* 28/1 78; # 30/6 80; Kbh. Matthæus K. 25/10 80; Biskop Fyn 89-99; † Kbh. 5/1 1900; Relief i Od. St. Knuds K.].

Elvius s. 288; DBL; Wikipedia; DanKir bd. 9, s. 619 (Od. S. Knuds kirke).

24. 1/4 1868, o. 6/5, Theodor Frederik Sommerfeldt, tillige P. t. Ladegaarden, f. Kbh. 10/1 24; F. Kgrd. Fred. Andersen S., const. Contr. v. Kbhs. Opmuddringsvæsen; M. Gunhild Sommer; St. pr. 43; C. 28/4 51, h.2; Lærer v. Søetatens Drengesk. 1/4 62; Overlærer ss. •/7 65; ~ 23/1 52 Octavia Angelica Juliane Withusen, f. p. Rygd. v. Ordrupsveien 29/9 31; F. P. B. W., Propr.; M. Emilie Klepser; (68) 2 S., 4 D.; [16/3 1876 Tersløse-S.].

25. 24/4 1874, o. 13/5, 25/11 Tit. som ord. Cat., Georg Christian Delbanco; [3/12 1877 r. Cap. Vibg. Dk.-A.-T.; see der].

26. 18/1 1877, o. 24/1, Tit. som ord. Cat. 25/1 78, Villiam Frederik Lütken, tillige v. det Harboeske Enkefru-Kloster 9/8 78, f. Kbh. 25/4 47; F. Etrd. Fred. Tekla L., Overretsassr.; M. Olivia Marie Schoubye; St. pr. 68; C. 22/1 75, h2.; optaget i den danske Adelsstand 8/3 84; R.* 24/10 01; 1 ~ Kbh. Holm. K. 25/7 76 Meta Petrea Christine Petersen, f. Hillerød 14/3 44, † Kbh. 9/7 81; F. Andr. P., Brænderieier; M. Cecilie Christine Vilh. Benthin; (78) 1 D.; 2 ~ Kbh. Alm. Hosp. K. 16/5 83 Elisabeth Emilie Lund, f. Helsing. 22/3 55; F. Sigv. L., Kommandeur i Flaaden; M. Emma Angélique Constance Deichmann; [25/1 1878 Citadellet Frederikshavn; † Veile Sygehus 22/10 1901].

Elvius s. 281; G-HF I, s. 522-523.

27. 26/10 1878, o. 30/10, Ferdinand Laurits Jørgensen, f. Hillerød 11/8 44; F. Pet. Hansen J., Garver; M. Chr. Hansen; St. Fdbg. 63; C. 21/5 67, l.; Insp. v. Petri Realsk. 22/7 73; ~ 19/7 77 Doris Marie Petersen, f. Kbh. 14/8 59; F. Jens P., Markandiser; M. Fred. Vilh. Kittler; (78) u. B.; [# 22/4 1880; siden i Sindal-A.].

———————————

Noter:

(1) res = Indholdet (af Prædikenen).
(2) Eli og Nehemias = Profeter fra Det gamle Testamente.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 1-2, København By, udg. af Nationalmuseet 1960-65. Holmens Kirke, s. 3-222, Bd. 1-6 (1987) Slavekirken paa Bremerholm, s. 48-50.
 
———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 655. Præster til Søkvæsthuset eller Fjerdepræster til Holmens Kirke.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-c/12.; Kbg. 1743.
Anm. Søkvæsthuset, beliggende ved Christianshavns Kanal i København, opført 1754 som Opfostringshus for Drenge, i 1776 ændret til Søkvæsthus = Hospital for Flåden. Kirken indviet 1659.
———————————

1. 1659. Henrik Madsen Wallensbech, tillige nederste Cap. ved Holmens Kirke, indtil 1662, see der, og saaledes have vel de følgende nederste Capellaner til en Tid fungeret ved Kvæsthuset.

2. 16 . . Hans Jensen, f. c. 49; maaskee St. Helsing. 66; ~ . . . ; 1 D.; (see O. N. Westphal, r. Cap. i Kolding); [† 1699; kaldes af sin Datters Svigersøn den første Præst til Søkvæsthuset].

KUM I, s. 337 (»Iohannes Iani Helsingoranus«); IBB, Brusk hrd., Kolding.

2b. 1/1 1712 [Skp., o. 23/4 10] Wilhelm Nielsen Schytte, f. Trondhj. 16/12 63; F. N. Andersen S. af Skelund-V., Rtr. i Trondhj.; M. Anne Eriksdtr. Bredal af Kbh. Frelsers K.; St. Bergen 82; Hører fl. Steder i 26 Aar fra 1686, bl.a. i Aalbg., Bergen og i Kbh. (07); ~ Egersund 15 Anna Mogensdtr. Rasch, f. i Lund, † Hjelmeland 45; F. M. Jacobsen R., Sp. i Lund, Christiansands Stift; M. Elisabeth Danielsdtr. Kirsebom; 1 S., 1 D.; 2 ~ c. 31 Capt. Martin Peter Frentzel; [10/8 1715 Sp. i Lund, Christiansands Stift (ansøgte om Vang, men fik Lund); † 13/6 1723].

KUM II, s. 116 (»Wilhelmus Toxotius«); OST s. 5; NRA, Norske Innlegg, Ansøg. 1715 om Vang kald i Valdres, opsl. 66-70; NST 32 (1989-90), s. 236 (Vestlands-slekten Rasch); Skifte efter enken 1745; O. K. Rasmussen: Om biskop Erich Bredal, mv., 2021.

3. (1721). Rasmus Eriksen Svitzer; [19/12 1721 Varde St. Nicolai K.; see Varde (Jacobi og Nicolai K.)].

Gudstjenesten ophørte i 1721 (se Svitzers ansøgning om Varde St. Jacobi 1731).

4. 21/9 1736 [Skp. . . . ] Ehrenfried Schweder, f. Christiania 15/3 94; F. Jochum S., dansk og tydsk Skoleholder i Chria.; M. Kirstine Mouritzdtr. Drejer; St. Christiania 11/7 14, Bacc. 19; C. 13/4 19, h.; ~ Frelsers K. 3/12 39 Anna Lange, E. e. . . . Blad; [† 1743; kaldes af Kønig den første Præst til Kvæsthuset].

KUM II, s. 387, 423 (»Ehrenfredus Sveder/Sweder«, 21 år gl.); OST s. 56; Kbg. Christiania Dk. (1648-1704) opsl. 142 (dåb); NST 17 (1960) s. 280-81.

5. 8/2 1743, o. 17/4 [Cat. Kbh. d. Garn. 41-42] Mag. Jørgen Carsten Mathiesen Bloch; [27/10 1752 P. t. Christiansborg Slotsk.; see der].

6. 27/10 1752, o. 13/12 [Skoleholder ved Holmen 46] Mourits Hansen; [25/1 1754 Kbh. Holmens K. 2 r. Cap.; see Kbh. Hel. G. K. Sp.].

7. 8/8 1754 [Cat. Holmen 23/10 50] Johan Stephan Lorentzen af Oxenvad-J., f. 22/10 17; St. Altona t. Rostock 42, i Kbh. s. A.; C. 19/2 48, h.; [afsat 1760 for sin liderlige Handel og løsagtige Brevvexling med en gift Kone].

Achelis II, nr. 5695; KUM III, s. 25 (»Iohannes Stephanus Lorentzen, Oxenwada-Slesvicensis«, 25 år gl.).

8. 13/2 1761, o. 6/3 [Cat. Holmen 6/7 50] Johannes Jensen Schønnemann*, f. Rødby 15/6 19; F. J. S.; M. . . . Willer; St. Trondhj. 42, Bacc. 44; C. 46; ~ Kbh. Vor Frels. K. 16/9 61 Agnete Holt, f. c. 19, † 82; u. B.; [# 19/6 1801; † 4/2 05].

KUM III, s. 25, 46 (»Iohannes Iani Schynemann«, 22 år gl.); Kbg. Kbh. Vor Frelsers K. (1750-92 V) opsl. 28 (vielse).

Siden have Capellanerne ved Holmens Kirke fungeret som Præster og
Sygetrøstere ved Hospitalet, uden at jeg p. t. kan forfølge det i det Enkelte.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 1-6, København By, udg. af Nationalmuseet 1987. Søkvæsthusets Kirkesal, s. 69-82.