Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 360. Gundslev,

Falsters Nørre Herred, Maribo Amt, Lolld.-Falsters Stift.

B. F. G. 2/61; L. S.; L. P. B. 44; M. S. 2-b/66; Lkm. 2/773; Rh. 2/165; Kbg. 1700.
———————————

1. 15 . . Simon Kroghals; maaskee den sidste catholske og første lutherske Præst.

2. (1549). Hans Øster.

3. (1584). Stephan Rasmussen.

4. (1608. 10). Jørgen Jørgensen Lunde.

5. o. 7/5 1621. Christopher Madsen Lyndelse af N. Lyndelse, f. 88; St. 12; ~ Anna Balthasarsdtr. Maschwedel af Nykjøb. Slot, f. 96, † 23/3 30; 1 S., 1 D.; see B. C. Maschwedel i Karleby-Ø.; [† 2/9 1635; Lgst.].

KUM I, s. 4 (»Christophor. Matth. Lyndesius«) KS 3:5 (1884-86), s. 118 (»Christophorus Matthiæ Lyndesius«, 33 år gl.); DanKir bd. 8, s. 1169 (se nedenfor).

6. o. 26/11 1635 [Hør. Nykjøb., i. 10/10 33] Poul Hansen Prip el. Getzør af Skjelby-Gj., f. 07; St. Hlh. 30; 1 ~ 15/6 36 Sidsel Jacobsdtr, † •/6 42; B.; visstnok 2 ~ c. 43 Johanne Eilersdtr., † i Vordingborg, Skifte 14/8 61, E. e. Morten Snering, Færgemd. i Vdbg.; (Sstr. t. Helvig E. ~ C. Hansen i Vordingborg-K. og Halvsstr. t. Susanne E. ~ J. M. Braad i Vordingborg-K.); F. E. Jacobsen, Tolder og Bgmstr. i Vdbg.; M. Margrethe Pedersdtr.; B.; see Jacob P. P. i Errindlev-O.; [† 21/3 1644].

KUM I, s. 102 (»Pavlus Iohannis f. Getzoræus«) KS 3:5 (1884-86), s. 128 (»Pavlus Johannis«, 28 år gl.); HT-Sadolin s. 520, 522, 523; Vordingborg byfoged: Skifteprot. (1637-64), fol. 202b (enken).

7. o. 12/5 1644. Frants Nielsen Bruun af Magleby p. M., f. 16; St. Hlh. 37; Pr. 20/5 70; 1 ~ Maren . . . , † 79; 2 ~ 3/3 80 Inger Frederiksdtr. af Kippinge-B., † L. Brænde •/12 29; med begge 2 S., 2 D.; see Anders F. B. i Rødby-R.; Peder F. B. i St. Bjergby-M.; [† 1692; hans Navn paa Kirkeklokken 1666].

KUM I, s. 138 (»Franciscus Nicolai Brun Moeonensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 133 (»Franciscus Nicolai Bruun«, 28 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Stubbekøbing byfoged nr. 37; Hlh. s. 33; DanKir bd. 8, s. 1168 (se nedenfor).

8. 11/10 1692 [L. Brænde 9/9 82] Jørgen Olufsen Kallundborg; F. O. Nielsen, Skibsbygger i Kallundbg.; M. Maren Jørgensdtr.; St. Kallundbg. 75, Bacc. 77; Gundslev 29/5 89*; ~ Mette . . . , † efter 25; u. B.; [† 1702].

KUM II, s. 60, 71 (»Georgius Olai Calundanus«); E. Brejls skifteuddr.: Kalundborg byfoged nr. 52.

9. 21/2 1702 [r. Cap. Thoreby 21/2 82] Jens Hansen Arreboe af Nykjøb.-S. r. Cap., f. 53; St. Vdbg. 75; C. 30/6 80, n.; Cant. og Hør. Nykjøb. 80; ~ Nakskov 25/9 82 Margrethe Villumsdtr., f. 56, † paa sin Gd. i N. Alslev 22/2 26; 2 S., 3 D.; [† 17/5 1718. Stridig; havde en slem Degn, Hans Kenapel, at trækkes med].

KUM II, s. 60 (»Ianus Iohannis Arreboe«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Nørre hrd. nr. 2; Kbg. Nakskov (1638-1707) opsl. 338 (vielse); Danske Kancelli: Kaldsbrev.

10. 15/6 1718 [Fp. 25/3 14] Mag. Peder Christophersen Hersleb; [28/11 1718 Frederiksborg-H.-H.; see Christiansborg Slotskirke].

11. 28/11 1718. Arent Behmann; [24/5 1727 Præstø-S.-J.; see der].

12. 26/5 1727 [Rtr. Nybg. 4/8 17] Mag. Bertel Poulsen Wellejus el. Wedel af Hjortlund-K., f. 89; St. Ribe 08, Bacc. 09; Hør. Kbh. . . . ; C. 1/6 12, l.; Mag. Kbh. 30/7 18; 1 ~ 27 Mette Poulsdtr. Bastrup, f. 90, † 7/7 35; u. B.; 2 ~ 29/11 35 Inger Larsdtr. Hald, f. c. 00, † 31/3 80; F. Møller; M. Anna Thomasdtr. Flindt; u. B.; [afsat 25/1 1742; † Stubbekjøb. 7/4 52; „havde 22 Trin. 40 offentligen i Guds Huus i mange Menneskers Nærværelse ikke alene med Hug og Skjældsord begegnet sin Degn, men endogsaa samme Dag gjort en saadan Præd. for Menigheden og holdt saadan Catechisation(1) for Ungdommen, som har været til Guds hellige Navns største Fortørnelse og Menighedens Forargelse“. „Havde nedgravet sit Pund i det fule Drukkenskabs Dynd.“ Ved Rescr. 6/4 42 fik han dog 100 Rdlr. aarligt af Embedet. Blev kort efter afsindig; † 7/4 52].

KUM II, s. 332, 337, 420 (»Bartholus Pauli Vellejus«, 19 år gl.); Achelis I, nr. 4479; E. Brejls skifteuddr.: Stubbekøbing byfoged nr. 216, Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Nørre hrd. nr. 20, 120; Kbg. Gundslev (1696-1782) opsl. 147 (2. hustrus død).

13. 27/4 1742, o. 27/7 [Rtr. Nysted 34–40] Hans Dinesen Mossin, f. Kbh. 03; F. D. Andersen M., Lærer v. Søcadetacad.; M. Birgitte Sidelmann af Vordingborg; St. Kbh. 21, Bacc. 22; C. 2/5 24, l.; Hør. Kbh.; (6/10 41 Bolsø; Trondhj. St.); ~ Nysted 25/1 35 Sophie Kirstine Danielsdtr. Winther af S. Kirkeby-A., † 14/12 62; 1 D., den ulykkelige Karen Birgitte Hansdtr. Mossin, som forgav sin Kæreste, J. J. Clausen i Stadager-K.; see der; [† 18/7 1762; han og Hustru testamenterede 100 Rdlr. til Indkjøb af Bibler for Gundslev S.].

KUM II, s. 436, 443 (»Iohannes Mossinus«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Nørre hrd. nr. 89.

14. 8/10 1762 [r. Cap. Landet-R.-Aa. 21/7 58, o. 25/8] Nicolai Christiansen Getreuer af Ønslev-E., f. 23/12 24; St. Nykjøb. 44; C. 17/1 50, h.; ~ Karen Sophie Falck, f. 29, † Nykjøb. p. F. 12/9 84; F. Aage Simonsen F., Stadsmusikant og Organist ved Od. St. Hans K.; M. Bodil Cathrine Munthe; 3 S., 1 D.; [† 17/9 1771].

E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 1911, 2334; Sakskøbing byfoged nr. 215; PT 1983, s. 186.

15. 29/10 1771, o. 13/12 [D. p. C. 66] Mag. Jens Pedersen Rosenstand-Goiske af Vibg. Dk., f. Vibg. 28/9 46; St. pr. 60; C. 8/8 63, l.; Mag. 73; ~ 10/7 72 Anna Cathrine Kierulf, f. 3/10 45, † Kjerteminde 05; F. Bfgd. i Nibe; M. Julie Frederikke Friedenreich; 4 S., 5 D., hvoraf 2 S., 1 D. levede 79; see J. Paludan-Müller t. Od. St. Knuds K.; [† 14/4 1777; Mindetavle; Lgst.].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 135, i Kbh. amt, København nr. 141; DanKir bd. 8, s. 1169, 1169-70 (se nedenfor).

16. 11/7 1777 [Vardø og Makur i Øst-Finmarken 5/11 71] Peder Leonhardsen Borchgrevinck, f. Norge 40; (Bdr. t. Henrik C. L. B., ø. r. Cap. t. Kbh. Holmens K. og t. Jens F. B. p. Aggersø-O.); F. L. Christ. B., Grubemstr.; M. Magdalene Bruun; St. 60; C. 1/12 62, n.; p. Cap. Tromsø o.s.v. 14/9 67; ~ 72 Cathrine Margrethe Krenckel, d. Trondhj. 19/3 44; F. Henrik K.; M. Mette Marie Busch; u. B.; 2 ~ 15/8 80 J. J. Lund i Stege; [† 26/10 1779; Lgst.].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Nørre hrd. nr. 119; NRA: Prost F. Schiørns Samling: "Den norske Kirkes Embeder og Præster 1700-1900", Vardø og Tromsø; DanKir bd. 8, s. 1170 (se nedenfor).

17. 29/12 1779 [Bogø 1/2 65] Thøger Hansen Stistrup; [25/4 1781 Skjelby-Gj.; see der].

18. 25/4 1781, o. 1/6, Didrik Nicolai Blicher af Stokkemarke, f. 10/5 46; St. Nykjøb. 65; C. 27/5 71, n.; Pr. 10/8 97; ~ 10/5 82 Mette Poulsdtr., f. 31/12 51, † Chrhvn. 28/4 26; F. Skllrr. i Sest; 2 S., 4 D.; see P. E. Glahn, r. Cap. t. Kbh. Garn. K.; N. F. S. Grundtvig t. Kbh. Vartov K.; (Diderik N. B. i Onsbjerg; D. N. B. Schmidt i Daler); [† ved Landemodet i Maribo 27/6 1805. Meer end almindelig dygtig; en fast og urokkelig Charakteer; han var vittig i Samtale, hans Tanke var klar og han bevarede altid den Anstand og fine Levemaade, han i sin Ungdom som Hovmstr. hos Grev Moltke paa Bregentved havde tilegnet sig. Var en ganske udmærket Provst, arbeidede med Iver paa at forbedre Sognefolkenes udvortes Stilling, men forsømte dog ikke sit Eget; N. 69].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Nørre hrd. nr. 162; DBL.

19. 18/10 1805 [Hirschholm 26/4 99] Dr. th. Samuel Friedlieb Zimmermann, f. Haaland (Sola i Rogaland), Christiansand St., d. 26/2 69; F. Jonas Z., Sp.; M. Christine Elisabeth Samuelsdtr. Friedlieb; St. 85; C. 16/7 93, l.; r. Cap. Nordrehoug (Norderhov) 24/4 98; (Skovlænge-S.-G. 04); Dr. th. i Kiel 06; 1 ~ 12/9 98 Pouline Skibsted, f. Kbh. 17/6 79, † 16/7 06; F. Andreas S., Brygger og Rdmd.; M. Marie de Fine Olivarius; u. B.; 2 ~ 14/12 06 Magdalene Johanne Sophie Nyrop af N. Vedby-A., f. 14/3 84, b. 30/6 09; 1 S., 1 D.; 3 ~ Vindinge 7/8 Birgitte Eleonore Engelsted, f. 80, † Vivild 18/9 58; F. den berømte General Niels E.; M. Cornelia Maria Nyrop; 3 S., 1 D.; [† 22/12 1818; N. 686; E. 3/642 og S. 3/715].

Kbg. Håland (Sola) (1722-94), s. 136 (dåb).

20. 16/4 1819 [Veiby-T. 17/2 04] Niels Georg Sørensen, f. Steensballe, Vær S., 1/11 61; F. Søren Nielsen, Skoleholder; St. Hors. 83; C. 12/10 86; Skp. . . ; Hjelpep. i Søllerød . . ; Sp. Blidstrup 12/10 92; Pr. 25/6 97; Esbønderup-N. 4/8 97; R. m. Apr. 26/3 13; ~ Tønning 25/11 90 Dorothea Sophie Angell, f. Laurvig 64, † Stubbekjøb. 4/4 37, E. e. Johan Martin Burchhardt, c. Byfgd. i Laurvig; F. Hans Henrik Hansen A., Kbmd. i Laurvig; M. Aase Katrine Abrahamsdtr. Bøchman; 5 S., 4 D.; see Johannes A. S. i Smidstrup-S.; (T. C. Taaffe i Langaa-T.-V.); [† 28/2 1832].

Jørn B. Skogø: Jacob Hornemans stamtavler over slektene Angell og Hammond, Trondheim 2000, s. 27 og 31; Kbg. Stubbekjøb. (1835-51), opsl. 106 (enkens død).

21. 15/6 1832 [Møgeltønder 2/12 22] Hans Kruse Winding af Storring-S.-G., f. 1/7 74; St. Aarh. 94; C. 1/11 99, h.; Bølling-S. 27/6 08, o. 20/9; Aale-T. 30/9 18; Pr. 28/1 29; ~ 6/5 09 Georgine Henriette Fridsch, f. Ribe 27/8 83, † Ribe 29/1 64; F. Jstrd., Dr. med. Andreas Frausing F., Provindcialmed.; M. Charlotte Hedvig Mathiesen; 2 S., 2 D.; [† 12/10 1843; B. D. G. 1/164].

22. 6/1 1844 [Bogø 24/2 37] Johannes Angel Sørensen; [26/11 1853 Smidstrup-S.; see der].

23. 18/2 1854 [Kousted-R. 20/2 35] Johan Gunløg Gunløgsen Briem, f. p. Grund i Øfjordssyssel p. Island 19/4 01; F. G. Guldbrandson B., Matriculsecr.; M. Valgerd Arnesen; St. Slag. 20; C. 8/5 25, h.; r. Cap. Bjerregrav-Aa.-T. 6/10 26, o. 22/11; ~ 4/5 27 Petroline Francisca Snitker, f. Slag. 10/6 02; F. Jens Peter S., Adj. ss.; M. Sophie Kirstine Bruun; 1 D.; see H. C. W. Ebbesen i Kousted-R.; [# 10/9 1871; Indlagde sig megen Ære ved genial Fortolkning af den gaadefulde Indskrift paa de berømte Guldhorn; E. 1/207 og S. 1/242].

24. 1/12 1871 [Cat. Nysted 10/9 1862, o. 22/10] Valdemar Frederik Carl Worsøe, f. Kundby 29/5 30; (Bdr. t. S. L. H. C. E. Worsøe i Stadil); F. Laurits Christ. W., Amtsveiinsp.; M. Caroline Sophie Pechmann af Sæby-G.; St. Roesk. 47; C. 22/6 54, h.; Skolebest. i Nykjøb. p. F. •/8 58; ~ Thoreby 20/8 58 Bodil Marie Møller af Thoreby, f. Vindeby 19/9 24, † Gundslev 16/5 88; (68) 1 S.; [# 15/9 1890; † Frederiksberg 6/8 1903].

Elvius s. 168; G-HF bd. 1, s. 302; Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1828-91 V) opsl. 60 (vielse).
———————————

Noter:

(1) Catechisation = undervisning i religion, ved at overhøre eleverne mundtligt i form af spørgsmål og svar.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Gundslev Kirke, s. 1159-1170.
Barfod, Immanuel: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 2 bd. Udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Nykjøbing paa Falster, 1851 (bd. 1) og 1854 (bd. 2). Gundslev: bd. 2, s. 61-91.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1794. (Gundslev Sogn s. 201, Præsterne: s. 249-253).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1859, (Gundslev Sogn s. 164-172, Præsterne: s. 165). PDF-udgave.