Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 598. Kirkeby (Sønder-) og Alslev (Sønder-),

Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Lolld.-Falsters Stift.

B. F. G. 1/222; M. S. 2-b/50; L. P. B. 50; Kbg. 1717.
———————————

0. 26/12 1528. Jørgen Falster.

FR s. 192.

1. (1549). Hans Mortensen.

2. (1584. 1610.) Christopher Poulsen; St. 66; frifunden 7/8 85 for Anders Bjelke til Bellinge hans Beskyldninger om „overflødig Druckenskab“ m. M.; see B. F. G. 223 f.; havde maaskee været r. Cap. i Rødby-R.

FS nr. 251 (»Christophorus Pauli«); F-P s. 56.

3. 1624 [r. Cap. Nykjøb.-S. 23] Gregers Christensen Humble af Humble, f. 97; St. Od. 17, Bacc. 18; r. Cap. Od. St. Knuds K., o. 9/8 22; 1 ~ Karen Hansdtr. af Nykjøb.-S., † c. 34, valde perturbata(1); 3 D.; 2 ~ fmtl. Karen Frederiksdtr.; 2 ~ Etm.; (see G. H. Zimmer i Nykjøb.-S.); [b. 23/4 1657].

KUM I, s. 29, 34 (»Gregorius Christierni Lauland.«); KS 3:5 (1884-86), s. 119 (»Gregorius Christierni Hombletius«, 25 år gl.); HT-Sadolin s. 531.

4. o. 19/6 1657 Laurits Nielsen Roholte, fmtl. af Roholte; vist St. Kbh. 44, Bacc. 46; ~ Kirkeby 4/10 57 F. E.(?) Karen Frederiksdtr., † Nykjøb. 93; u. B.; [† 1688; gav Alterklæde til K. og Prædikestol, opsat af hans Enke 90; Et Æreminde].

KUM I, s. 183, 198 (»Laurentius Nicolai Rhoholt«); KS 5:3 (1905-07), s. 719; HT-Sadolin s. 532, 538; DanKir bd. 8, s. 1384, 1387 (se nedenfor).

5. 13/4 1689. Mag. Daniel Jensen Winther; St. pr. 81, Bacc. 82; Mag. Kbh. 24/5 02; ~ Karen Steensdtr. Faske af Vaabensted-E.; 3 S., 2 D.; see Jens D. W. i Nysted-H.; J. S. Busch her; Steen D. W. i Kjettinge-B.; Ole D. W. i Viby-T.; H. D. Mossin i Gundslev; [† 1713; W. 2/604].

KUM II, s. 109, 113, 273 (»Daniel Iani Vintherus/Winther«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Nørre hrd. nr. 89.

6. 20/9 el. 30/9 1713 [Fp. . . . ] Claus Nielsen Forbus, f. Søllested p. Lolld. 1/1 83; St. Nakskov 00, Bacc. 05; C. 6/7 05, n.; ~ 17/7 15 Sophie Dorothea Caisdtr. Ahlefeldt; F. C. A., Amtsforv. p. Lolld.; 1 D.; 2 ~ A. S. Aarhuus i Gloslunde-G.; see M. M. Nestius i Landet-Aa.-R.; [b. 22/9 1724; gav Oblatæske til begge K. 1720].

KUM II, s. 261, 300 (»Claudius Nicolai fil. Forbus«); Seidelin bd. 1, s. 200; DanKir bd. 8, s. 1386, 1399 (se nedenfor).

7. 1/12 1724, o. 22/1 25, Peder Lotarius Johansen Mohr v. Waldt; [22/6 1731 Idestrup; see der].

8. 22/6 1731 [Cap. t. Bjugnens Capel, Ørlandets Præstegield, Trondhj. St., 24/4 23, o. 7/5] Christian Andersen Hortulan, d. Aalbg. 19/11 93; (Bdr. t. Søren A. H. i V. og Ø. Hassing og t. Christen A. H. i Storvorde-S.); F. A. Christensen, Podemstr.; M. Maren Sørensdtr.; St. Aalbg. 12; C. 6/7 17, l.; Hør. Aalbg. (16); ~ 9/9 33 Anna Johanne Sonnerup, † c. 1742, E. e. Fred. Henning, Skovrider, b. Horbelev 6/3 32; u. B.; [† 14/2 1743. Anklaget 8/7 39 for Drukkenskab, gav han 1/2 40 Revers(2) om Forbedring].

KUM II, s. 350 (»Christianus Andr. Hortulanus«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 1812, Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 44.

9. 15/3 1745 [r. Cap. Stubbekjøb.-M. 22/6 31, o. 3/8] Oluf Lauritsen Brasen, f. Stubbekjøb. 98; St. Kbh. 20; Hør. Stubbekjøb. 21; C. 21/2 24, n.; 1 ~ 5/6 27 Bodil Sophie Boltin, f. 01, † 9/9 28; 1 S.; 2 ~ Stubbekjøb. 12/6 29 Inger Marie Nielsdtr. Hollender, f. 98, † 2/5 37; (Sstr. t. Erik N. J. H. i Stubbekjøb.-M. og t. Anne N. H. ~ J. J. Gadegas i Oddense-O.); 2 S., 3 D.; 3 ~ 20/5 38 Else Kirstine Knudsdtr. Assens af Horbelev-F., d. 19/3 09, b. Nykjøb. p. F. 9/12 68; 3 S., 3 D.; (see Ole B. i Veiby-T.); [† 1/3 1748].

KUM II, s. 430 (»Olaus Brasen«, 23 år gl.); hans hustru er ikke »af Hobro-S.«; Kbg. Stubbekøbing (1700-1753), f. 29a, opsl. 31 (vielse).

10. 13/4 1748 [r. Cap. Nykjøb.-S. 25/10 26, o. 6/12] Jørgen Sørensen Busch* af V. Ulslev, f. 85; St. Nykjøb. 07, Bacc. 08; Hør. Vibg. 08; Hør. og Cant. Nykjøb. p. F. 12; C. 1/9 12, n.; tillige Org. ss. 9/3 25; 1 ~ Abel Cathrine Hansdtr. Bødtker, f. Vibg. 78, b. 3/11 12; F. H. Christian B., Bgr. i Vibg.; 1 S., 1 D.; 2 ~ Nykjøb. 30/11 13 Magdalene Jacobsdtr. Sadolin af Horbelev-F., f. 94, b. 25/3 33; 1 S.; 3 ~ Nysted 25/1 35 Cathrine Danielsdtr. Winther, en Dtr. af Nr 5, f. her., b. 22/6 39; u. B.; 4 ~ Nykjøb. 10/8 40 Anna Henrikke Gyde Frederiksdtr. Flindt af Nykjøb.-S., d. Skjelskør 13/1 18, b. 18/4 42; u. B.; 5 ~ Nykjøb. 27/5 44 Christiane Sophie Jensdtr. Gymoes, d. Nykjøb. 15/6 23, b. Karleby 6/5 00; F. J. G., Tolder og Husfoged p. Nykjøb. Slot, Fiskemstr. over Falster; M. Inger Dorthea Jørgensdtr. Hvalsøe; u. B.; 2 ~ J. Borch i Karleby-H.-Ø.; ; [† 8/4 1761].

KUM II, s. 323, 329 (»Georgius Busch«, 22 år gl.); PT 13:6 (1958), s. 89 (Slægten Flindt); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 29p, 37, 75, 89, 132.

11. 26/6 1761 [Askø 30/10 50, o. 11/12] Niels Gregorius Stub*, f. Kbh. 2/1 17; F. Gregers Iversen S., Skibstømrer; M. Anna Maria Nielsdtr.; St. Kbh. 38; C. 17/1 43, l.; Pr. 80–92; ~ Else Kirstine v. der Wisch, E. e. Søren Ulrik Helt, P. i Vestindien, f. 18, † 12/11 81; 4 D.; [b. 9/9 1801. En god, jevn Mand, med simple Sæder; studerede ideligen, saalænge han levede, og havde en temmeligt stor Bogsamling, især af gamle hollandske Commentarer].

KUM II, s. 590 (»Nicolaus Stub«, 22 år gl.).

12. 27/11 1801 [Skp. 3/5 99] Ebbe Jacobsen Paludan af Kallundbg., f. 8/11 67; St. Slag. 87; C. 17/7 98, h.; ~ 28/5 02 Cathrine Marie Dorph, f. 7/7 77, † Stege 16/4 53; F. Peder Hegelund Nielsen D., Foged p. Møen og Byskrvr. i Stege; M. Ida Marg. Hansdtr. Schjern af Halsted-A.; 1 S., 3 D.; see Hans J. P. D. P. i Holeby-B.; [† 15/11 1815].

13. 3/5 1816 [r. Cap. Kjøbelev-V. 15/10 08] Hans Peter Bang, f. Taarup v. Fred. 78; F. Henrik B., Ldmd.; M. Cathrine Basse; St. Fred. 96; C. 19/1 01, h.; p. Cap. Asperup-R. 24/5 05, o. 14/8; ~ 27/1 00 Ellen Maria Holm, f. c. 81, † 1/9 31; F. Eier af Rødekro p. Amager; 3 D.; see P. C. Friedenreich t. Helsing. St. Mariæ K.-K.; [† 30/4 1824. Kaldtes i Almindelighed „lange Bang“; thi han var saa høi, at Himlen over Prædikestolen maatte hæves høiere op, saasnart han kom til Embedet. Var en munter Mand, som ei alene spillede Comedie i private Kredse, men endog spillede sine gode Venner mangen lystig Streg].

14. 1/9 1824 [Naur-S. 27/12 13] Peter Jensenius Sundorph; [14/4 1837 Karlslunde-K.; see der].

15. 24/6 1837 [Rold-V. 4/4 27] Peter Andreas Heiberg Jürgensen; Pr. 25/2 41; [10/6 1843 N. Vedby-A.; see der].

16. 18/8 1843 [Vodder 4/7 34] Hans Peter Gyllembourg Koch; Pr. 17/7 60; [9/8 1860 N. Vedby-A.; see der].

(15/10 18/11 1860. F. Baumann; see Tanderup).

17. 18/11 1860 [Aaby-B. 8/4 54] Christian Rasmus Aagaard, f. Kbh. 17/5 05; F. Carl Fred. Aa., The og Porcellænshandler; M. Elisab. Susanne Lange; St. Kbh. 24; C. 7/7 30, h.; Sp. Dollerup-F.-R. 10/9 36, o. 19/10; Resen-H. 2/11 43; 1 ~ 10/10 36 Anna Kirstine Weylandt, f. Kbh. 8/8 12, † 4/6 65; (Sstr. t. Christian M. W. i Blære-E.); F. Cornelius Mathiesen W., Graver v. Holmens K. i Kbh., tidl. Skipper i Flaaden; M. Maren Møller Steenberg; 2 S., 4 D.; 2 ~ Aaby 21/8 56 F. Sstr. Pouline Petrine Weylandt, f. Kbh. 22/9 17; u. B.; [# 30/8 1875; boer i Kbh.; † 18/10 1885].

Elvius s. 263-264; Richter I, s. 3.

18. 2/12 1875. Carl Høyrup; see Kauslunde.

———————————

Noter:

(1) valde perturbata = meget urolig (sindslidende).
(2) gav Revers om Forbedring = afgav et skriftligt løfte eller erklæring om at forbedre sig.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Sønder Kirkeby Kirke, s. 1379-1391, Sønder Alslev Kirke, s. 1392-1403.
Barfod, Immanuel: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 2 bd. Udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Nykjøbing paa Falster, 1851 (bd. 1) og 1854 (bd. 2). Sønder-Kirkeby og S.-Alslev: bd. 1, s. 222-240.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1794. (Sønder-Kirkebye Sogn s. 108-109, Præsterne: s. 145-151; Synder-Alslev Sogn: s. 109-110).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1859, (Sønder Kirkeby Sogn s. 81-86, Præsterne: s. 82; Sønder Alslev Sogn: s. 86-87). PDF-udgave.