Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1253. Vaabensted og Engestofte,

Musse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

Rh. 1/418; M. S. 2-b/40; L. P. B. 37; Lkm. 2/646; Danske Kirker o.s.v. 68/68;
Kbg. Vaabensted 1665 (÷ 1706-13), Engestofte 1784.
———————————

1. (1527). Jens.

2. 15 . . Mads Hansen; maaskee St. 48; [† P. 1565 tilligemed 4 andre Præster i Musse Herred].

FS, nr. 548 (»Matthias Johannis«).

3. 1565. Christen Olufsen; maaskee St. Od. 62; [† 1572; saa fattig, at Eieren af Nielstrup(1) maatte besørge hans Jordefærd].

FS, nr. 235 (»Christiernus Olai Asnensis«).

4. 1573. Simon Lauritsen, f. Od. c. 45; St. Od. 65; [† 1598; munter og „smuk“].

FS, nr. 131 (»Simon Laurentii«).

5. 1598, o. Nøvling 31/5, Iver Nielsen af Sevel, f. c. 68; 1 ~ Sevel 17/6 99 Mette Hansdtr. af Resen-H.; 2 ~ Karen . . . , levede endnu 24/7 55; see A. Beske i Fuglse-K.; [† 15/9 1618; var Nat og Dag paa Nielstrup; gav en Klokke 16; Enken havde Strid med Nr. 7 om Pensionen; Eptph.].

Hegelund I, s. 313, 330; II, s. 190; KB 18 (1630-1632) s. 870; KS 6:3 (1939-41), s. 176 (Rettertinget); DanKir bd. 8, s. 932 (se nedenfor).

6. 1618 [r. Cap. Maribo c. 14] Niels Christensen af N. Ørslev; [† 1630].

7. 1630 [p. Cap. Landet-Aa., o. 15/6 27] F. Bdr. Oluf Christensen af N. Ørslev, f. c. 01; St. Od. 24; [† 1661; „fornemme og anseelig“].

KUM I, s. 65 (»Olaus Christiernus Falstrius«); KS 3:5 (1884-86), s. 122 (»Olaus Christierni Orslevius«, 26 år gl.).

8. 1661 [Præst i Skaane, men forjagen (findes dog ikke hos Cawallin)] Steen Mikkelsen Faske; St. Helsingbg. 51; Pr.; ~ Sofie Madsdtr. Besche, † S. Kirkeby 3/6 04; see D. J. Winther i S. Kirkeby-A.; Etm.; [† 1702].

KUM I, s. 235 (»Steno Michaëlius Sattke«).

9. 8/12 1688** [Hør. Maribo 85-88] Anders Jacobsen Hjortelund; F. J. Jensen, Ridefgd. v. Sorø Academi, siden Bgmstr. i Maribo; M. Lisbeth Thomasdtr. Ebbesen (Hollænder); St. Sorø 79; vistnok ~ F. D. Mette Steensdtr. Faske; [†1714; havde Strid med Formanden, navnlig om Lønnen, 50–60 Rdlr. om Aaret].

KUM II, s. 94 (»Andreas Hiortlundius«); SB s. 208 (206).

10. 21/10 1713**. Peder Rasmussen Østrup, f. Od. 80; F. R. Adamsen, Vognmd. i Od.; M. Sara Pedersdtr.; St. Od. 02; C. 2/5 09, h.; 1 ~ Elisabeth Cathrine Madsdtr. Mørch af Lumby, f. c. 87, † 18; 1 S., 2 D.; 2 ~ 18 Augusta Eleonore Behr, f. 98; 2 S.; 2 ~ Etm.; see U. H. Waydtløf i L. Hedinge-H.; [† •/12 1730].

KUM II, s. 275 (»Petrus Erasmi Østrup«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 2546, 1241.

11. 2/3 1731, o. 16/3, Niels Nielsen Hjort; [3/5 1760 Slemminge-F.; see der].

12. 30/5 1760, o. 18/7, Edvard Edvardsen Hincheldey, f. Nykjøb. p. F. 4/8 27; F. E. H., Kbmd. og Rdmd.; M. Karen Høy el. Høeg; St. Nykjøb. 47; C. 17/1 50, n.; ~ 27/11 61 Elisabeth Clausdtr. Wiinholt af Horslunde-N., f. 43, † 87; 5 D.; [† 1777].

13. 23/7 1777, o. 19/8, Poul Wichmann af Flemløse, f. 12/8 49; St. Od. 68; C. 30/9 75, n.; (r. Cap. Skovlænge-S.-G. 15/5 77*); ~ 14/10 85 Bolette Bartholde de Wichfeld, f. 13/6 60, † Maribo 5/6 34; F. Oberstlieut. Thomas Fred. de W.; M. Ingeborg Cathr. Braës; 6 S., 4 D.; see J. A. Braës i Holeby-B.; [† 17/6 1818; gav med sin Hustru Sygekalk til K.].

DanKir bd. 8, s. 930 (se nedenfor).

14. 2/10 1818. Mogens Nicolai Thune af St. Jørgens-S., f. Vigsnæs 1/5 79; St. Od. 98; C. 2/5 05, l.; ~ 30/10 19 Inger Vibekke Sara Garde af Horslunde-N., f. Roesk. 10/5 98, levede 68 i Maribo; 2 S., 3 D.; [† 16/4 1843; særdeles brav og vakker; B. D. G. 1/159].

15. 1/6 1843 [Vindeby 1/2 33, o. c. 14/3] Carl Ludvig Ehrenreich, f. Hardenberg 17/12 07; (Bdr. t. Johann G. E. i Bov); F. Jstrd. Gottlieb E., Godsforv. og Landvæsenscomm.; M. Birthe Marie Christophersen; St. Vdbg. 24; C. 15/10 28, h.*; ~ Johanne Marie Stolpe, f. 4/7 10; F. Cclrd. Bertel Mathias Kurrelbaum S., Administrator for det kbhvnske. Assurancecompagnie; M. Anna Barbara Damkjer; 1 S., 1 D.; [† 16/5 1874; fik ved sit Jubilæum 5 Trin. 68 en smuk Sølvkaffekande].

16. 3/8 1874. Immanuel Barfod; see Herredskirke-L.

———————————

Noter:

(1) »Eieren af Nielstrup« = Albert Johansen Oxe (1520-1577), til Herregården Nielstrup m. fl., Nielstrup er idag en del af Krenkerup Gods.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8 Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Våbensted kirke, s. 923-934 og Engestofte Kirke, s. 935-945.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Vaabensted Sogn s. 501-509, Præsterne: s. 508, Engestofte Sogn 510-517).
Plathe, Sissel F.: Altertavlen i Engestofte kirke. Fra Stralsund til Birgittinerklosteret i Maribo og Engestofte kirke på Lolland. Stiftsbog og landemode-akt for Lolland-Falsters Stift, 1997, s. 78-97.
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Vaabensted Sogn s. 414-419, Præsterne: s. 418; Engestofte Sogn: s. 419-425, 620, 314-315). PDF-udgave.