Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 569. St. Jørgens og Sørup,

Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/51; B. M. 117; Lkm. 2/278; J. M. 215; St. M.; L. S. v. W.; Kbg. 1716.
Anm. Som en Mærkelighed er her eet Sogn (Sørup) med to Kirker.
———————————

1. 15 . . Hans Hundermark; boede i Sørup ved Søen.

2. 15 . . Peder Lauritsen Hørrøe el. Hørre; Kongetienden kom i hans Tid til Kaldet.

3. 1556 [r. Cap. Rudkjøbing-S. 55] Jacob Sørensen el. Nielsen, f. v. Kjøge c. 34 („Melit er vel mere end 60 Aar“; see J. M. l. c.); 1 ~ . . . ; 2 ~ Apollonia Clausdtr. af Egense; med begge 5 B.; see C. N. Bang i Egense; [† 1 Trin. 1591. Det synes underligt, at han var sin egen Svigersøns Svigersøn; men C. N. Bang havde maaskee været gift engang før. Det kan jo rigtignok ogsaa tænkes, at der havde været en Hr. Claus i Egense før C. N. Bang; men J. Madsens Ord l. c. tyde paa, at det var netop den samtidige Hr. Claus’s Datter, med hvem han var gift. Han var den første, som boede ved Hosp. i St. Jørgensgd.].

4. 1592 [p. Cap. p. Taasinge . . .] Anders Mortensen, f. Vindinge; St. Nybg. 69; ~ Abelone Madsdtr., f. Heden, † 14/9 02; [† 2/3 1606; Eptph.; Lgst.].

FS nr. 164 (»Andreas Martini Neoburgensis«); DanKir bd. 10, s. 438 (se nedenfor).

5. 1606 [p. Cap.* 04] Rasmus Hansen Bogense, maaskee af Bogense-S., f. Bogense 26/4 70; St. 95; Hør. Svendbg. . . ; ~ Anna Christoffersdtr., f. Røskebøl 6/4 92; [levede 1627, fmtl. † c. 1629; Eptph.; Lgst.].

FS nr. 271 (»Erasmus Johannis Bogonianus«); BHMD s. 15; DanKir bd. 10, s. 438-39 (se nedenfor).

6. c. 29/5 1629, o. 5/8 [Hør. Svendbg. 26/4 27] Anders Mortensen Bolteskov, f. Od. c. 01; St. Od. 26; [fmtl. † c. 1640; Pg. og Hosp. br. 1638].

KUM I, s. 76 (»Andreas Martini Fyoniensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 123 (»Andreas Martini Bolteskou«, 28 år gl.); BHMD s. 17, 38, 41, 42, 84, 116.

7. o. 5/8 1640**. Niels Hansen Svendborg el. With, f. c. 14; St. Slag. 37; [b. 3/6 1656; fik ved Magelæg 1646 el. 47 Pg. i St. Jørgensgd.; efter Weile o. 1640].

KUM I, s. 139 (»Nicolaus Iohannis Svenburgensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 131 (»Nicolaus Johannis Svenburgius«, 26 år gl.).

8. o. 11/7 1656. Mogens Jensen Bjerg af Egense, f. c. 29; St. Sorø 53; 1 ~ Susanne Elisabeth Jørgensdtr. af V. Aaby-Aa., † 60; 2 ~ St. Jørgensgd. 60 Anna Hansdtr., † efter 95; F. H. Hansen, Bgmstr. i Svendbg.; 2 S., 1 D.; [† 1695, Skifte 16/5 s. A.; I den svenske Krig blev Sørup K. og Sogn saaledes ødelagte, at der kuns var 1 Gd. og 2 Gadehuse tilbage, og at der ingen Gudstjeneste var i 3 Aar].

KUM I, s. 247 (»Magnus Iani Montanus«); SB s. 176; KS 5:3 (1905-07), s. 716; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sunds hrd. nr. 9.

9. 15/6 1695 [Rtr. Faabg. 92] Herman Danielsen Wegner (Weigner, Wegener), f. Od.; F. Uhrmgr.; St. 85; V.-Pr. (26); Pr. 27; ~ Ane Cathrine Christensdtr. Lime, † St. Jørgensgd. 7/6 35; (Sstr. t. Hans C. L., r. Cap. i Flade-G.-F. og t. Elsebeth C. L. ~ K. G. Krag i Søndersø); F. C. Hansen L., Rdmd. og Kbmd. i Od.; M. Anna Jacobsdtr.; 1 S., 2 D.; [† 9/6 1735, b. Graabr. Klosterk.; Pg. br. 2 Pintsedag 12].

KUM II, s. 142 (»Hermanus Weignerus Danielis«); SerRect, s. 11; Danske Kancelli: Kaldsbrev 1695; PT 14:6 (1964-65), s. 23 (rektor i Fåborg); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 39; Svendborg amt, Sunds hrd. nr. 49; Svendborg byfoged nr. 590, 883 (hans børn); Odense byfoged nr. 1509; Erl. II, s. 141-142 (sønnen Christian); DanKir bd. 10, s. 577 (Svendbg. Gråbrødre Klosterkirke).

10. 5/8 1735 [Egense 25/2 25] Peder Poulsen Duus af Aarby, f. 21/6 01 el. 28/5 03; St. Kallundbg. 21, Bacc. 22; C. 23/11 23, l.; V.-Pr. (50); Pr. 53; ~ Hvidkilde 3/3 30 Maren Lange, d. 3/8 95, † eft. 64; F. Johan L., Forp. p. Sorø Ladegd.; M. Eleonora Christine Nielsdtr.; [† 28/11 1764; Hospitalet blev af Nyt opført af Johan Lehn].

KUM II, s. 436, 442 (»Petrus Dusius/Petrus Pauli Duusius«, 20 år gl.).

11. 1/2 1765 [Nebbelunde-S. 9/2 59] Christian Hansen Schmidt; [27/9 1765 P. t. Christiansborg Slotsk.; see Hofpræster].

12. 4/11 1765 [Egense 2/9 35, o. 21/10] Palle Nielsen Saabye af Tirstrup-F., f. 16/7 06; St. pr. 22, Bacc. 23; C. 24; 1 ~ 35 Anna Magdalene Edvardsdtr. Storch, f. Lund el. Valle, Christiansands St., † 55 (Sstr. t. S. D. Winthers Hustru i Kjettinge-B.); F. Edvard St., Sp. (see min Stamtavle over Familien Storch S. 3); 9 B.; 2 ~ 56 Maren Rasmusdtr. Fog af Steenstrup-L., f. 13/10 35; 1 D.; 2 ~ C. M. Gottschalck t. Od. Graabr. Hosp.-P.; see Niels P. S. i Errindlev-O.; E. H. Monrath i Egense; [† •/4 1768].

KUM II, s. 445, 450 (»Pallas Nicolai Saaby«, 18 år gl.).

13. 10/6 1768 [Avernakø 11/10 65, o. 13/12] Jens Henrik Christiansen Krarup, f. Deibjerglund 19/2 35; F. C. K., Propr.; M. Constance Bygum; St. Ribe 51; C. 56, l.; D. p. C. 58; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 21/8 59 – 21/8 64; ~ Ørbæk 14/11 66 Sophie Hansen, f. p. Egeskov 14/9 45; F. Niels H., Forv.; 2 S., 1 D.; 2 ~ C. T. Barfoed her; see Christian J. K. i Bregninge; [† 24/6 1791; W. 3/439; N. 320].

Borchs K. nr. 301.

14. 26/8 1791 [Vigsnæs 9/5 76] Jacob Thune, f. Kjøng i F. 35; F. Mogens Nielsen T., Degn i Kjøng i F.; M. Anne Jørgensdtr.; St. Od. 59; C. 63; Sp. Askø 7/9 70, o. 26/10; 1 ~ Od. 27/10 70 Kirstine Jørgensdtr. Schmidt af Faaborg-D. r. Cap., f. Faabg. 11/3 35, † Askø 20/10 71; 1 D.; 2 ~ 9/6 72 Ermgaard Steenberg af Gauerslund, f. 20/12 51, † Vaabensted Pg. 13/1 32; 15 B.; see Mogens N. T. i Vaabensted-E.; Jacob T. i Gauerslund-V.; sønnen Erasmus Georg Fog T. blev Prof i Mathm.; [† 6/12 1792; udførte kun een kirkelig Forretning, en Vielse, her].

Kbg. Fåbg. (1727-1755) opsl. 38 (1. hustrus dåb); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Fuglse hrd. nr. 44, Musse hrd. nr. 227; Odense amt, Båg hrd. nr. 25, 82.

15. 15/2 1793 [Strynø 22/5 76] Christen Thomsen Barfoed af Hasle-S.-L., f. 5/10 36; St. Roesk. 56; C. 25/6 59, h.; r. Cap. Slangerup-U. 25/11 73, o. 13/5 74; 1 ~ 29/6 74 Cathrine Elisabeth Høyer, f. c. 46, † 10/3 93; B.; 2 ~ Svendbg. Nic. K. 3/7 93 Sophie Hansen, b. 4/7 06, E. e. J. H. C. Krarup her; u. B.; see Thomas B. i Jordløse-H.; C. B. P. Holst i Skjelby-Gj.; [† 3/11 1807].

Kbg. Svendborg Nic. K. (1736-1814) opsl. 166 (2. vielse).

16. 15/1 1808 [Egense 12/2 02] Christian Johan Bredsdorff* af V. Skjerninge-U., f. Ollerup 6/12 65; St. Slag. 82; C. philog. 19/2 87, l.; C. th. 6/5 89, h.; Alumnus p. Borchs Coll. 1/4 89–93; Sp. Strynø 5/4 93, o. 17/7; R.* 28/6 40; Cons.-Rd. 5/4 43; ~ 3/6 97 Ulrikke Antonette Schlegel, E. e. Pageinf. Christian Hornemann, f. 8/11 66, † 20/5 50; F. Jstrd., Prof. i Hist. Joh. Heinrich S.; M. Augusta Amalie v. Jessen; u. B.; [† 15/12 1853; N. 89; E. 1/199 og S. 1/233; Monument p. Kgd.].

Borchs K. nr. 424; DanKir bd. 10, s. 440 (se nedenfor).

17. 20/3 1854 [Durup-T. 9/1 35] August Ferdinand Hornemann, f. Kbh. 13/5 03; F. Cclrd. Wilken H., Communitets-Forv.; M. Lovise Natalie Wiehe; St. Kbhs. Bgdsk. 22; C. 24/6 27, h.; r. Cap. Vraa-E.-S. 4/6 31, o. 10/8; ~ 14/9 31 Pouline Claudine Blædel af Assens-Kj., f. Kbh. 15/8 08; 2 S., 5 D.; [# 10/1 1874; † Kbh. 19/5 78].

18. 26/3 1874. Otto Binzer; see Veflinge.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2013. Svendborg Skt. Jørgens Kirke, s. 401-450, Sørup Kirke, s. 451-472.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991, s. 15, 17, 38, 41, 42, 84, 116, 158.