Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1328. Vigsnæs (Vixnæs),

Musse Herred, Maribo Amt, Loll.-Falsters Stift.

Rh. 1/486; L. P. B. 40; Kbg. 1716.
Anm. Sognet var Annex til Taars 1690 (Eft. Rescr. 17/4 1688) til 25/4 1776.
———————————

1. 15 . . Peder Knudsen Barfoed; F. Knud Jensen B., Eier af Sæddinggd., N. Nebel S.; [vist † 1569; „en saa yndig Mand, at Ingen kunde hade ham“].

Barfod s. 9, 11.

2. 15 . . Laurits Clausen; [(1558) Taars; see der].

3. (1558). F. S. Hans Lauritsen af Taars.

4. 1573. [r. Cap. Østofte 72] Rasmus Rerav; [1577 Rødby-R.; see der].

5. (1583). Søren Jensen.

6. 16 . . Anders Lauritsen Musse; maaskee St. Roesk. 26; [† 1640].

KUM I, s. 76 (»Andreas Laurentij Lolandus«).

7. 1640 [p. Cap.*; afsat 34 formedelst et Oprør, han skulde have vakt i Slesvig, da han var P. ss.] Arrild Nielsen Kæmpe; [† 1655].

8. k. 8/6 1655. Marcus Poulsen, f. Nybg. 17; St. Kbh. 37; [† 1658; fattig og trængende].

KUM I, s. 138 (»Marcus Pavli Neoburgensis«); KS 5:3 (1905-07), s. 711.
(k. 12/9 1658. Hans Iversen. Valget forkastet, fordi han havde dræbt et Menneske, medens han var Huuslærer paa Søllestedgd.).
(1658. Hans Madsen Barnemose. Borgerne i Rødby lagde til hans Løn som r. Cap., hvorefter han blev der).

9. o. Kbh. 1659. Frants Frantsen; fik 14/8 60 tillige Taars; see der.

10. 1670. Peder Andersen Bloch, f. 36; ~ Anne Svendsdtr., Skifte 25/8 84; [† 1685].

11. 1685 [p. Cap.* en kort Tid] Frants Jørgensen Skovbye; [1/3 1690 Idestrup; see der].

———————————

12. 25/4 1776 [Askø 7/9 70] Jacob Thune; [26/8 1791 St. Jørgens-S.; see der].

13. 29/8 1791, o. 12/10, Preben Bøving, f. Faabg. 24/4 62; F. Frants Johan Georg B., Apoth.; M. Magd. Jensdtr. Orten; St. Od. 81; C. 5/4 85, h.; ~ 92 Johanne Jacobsen, f. 8/5 59, † 9/1 30; F. Poul J., Kbmd. i Faabg.; M. Mette Marie Hansdtr. Storm; 5 S.; see Jens O. B. i Egtved-Ø.; [† 20/5 1811; Kirkegaardsmonument].

DanKir bd. 8, s. 964 (se nedenfor).

14. 27/9 1811, i. 1 Adv. S., Søren Skouboe, f. Raasted 2/2 72; F. Jens S., Skllrr.; M. Ane Cathr. (Sørensdtr.?); St. Rand. 93; C. 23/10 00, l.; ~ Maribo 3/1 12 Andrea Cathrine Sidenius, f. Maribo 28/4 90; F. Edvard S. af N. Vedby-A., Kbmd.; M. Eccardine Marie Dyssel af Østofte; 3 S., 1 D.; see J. Sidenius, Cat. Fred. Mich. K.; [† 15/9 1830; E. 3/180 og S. 3/193; Kirkegaardsmonument].

DanKir bd. 8, s. 964 (se nedenfor).

15. 26/11 1830 [r. Cap. Tirsted-S.-V. 3/10 27] Daniel Ludvig Blechingberg; [14/9 1832 Maibølle; see Flemløse].

16. 28/12 1832, o. Ribe 27/3 33, Hans Carl Bloch; [14/8 1850 Hasle-S.-L.; see der].

17. 16/10 1850 [Cat. Maribo 12/10 43] Hans Medor Laurits Jessen; [27/1 1860 Taagerup-T.; see der].

18. 3/4 1860 [Medolden 1/4 51, o. 7/5] Otto Harald Benedict Boisen af Vesterborg-B. (F. Biskop over Lolld.-Falsters St.), f. 16/4 17; St. Chrhvns. Bgdsk. 35; C. 20/4 41, l.; Insp. v. Dronningens Asylsk. i Kbh. 41; ~ 19/7 48 Hanne Caroline Lindeschou Arboe, f. Kbh. 6/2 28, † 22/4 1917; F. Cfrrd. Niels Peter A., Bfgd. i Hillerød; M. Joh. Kilde; 1 S., 2 D.; [18/10 1871 Bjerregrav-Aa.-T.; 12/4 1878 Saxkjøbing; † 14/5 1894].

19. 9/1 1872. Christian Frederik August Ishøy; see Sindal-A.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Vigsnæs Kirke, s. 962-965.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Vixnæs Sogn s. 574-576, Præsterne: s. 574).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Vigsnæs Sogn s. 486-489, Præsterne: s. 486). PDF-udgave.