Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 984. Sognepræster til Saxkjøbing og (eft. Resolution 17/4 1688) fra 19/7 1690 til 30/9 1803 Maibølle,

Musse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

M. S. 2-b/32; Rh. 1/359; S. i K.; F. M.; Lkm. 2/624; Kbg. Saxkjøbing 1735, Maibølle 1685 (÷ 1730–64).
Anm. Maibølle var tidligere og blev efter Adskillelsen igjen et Pastorat for sig.
———————————

0. (1517). Bennicke (Benich) Madsen; [afsat 1535 formedelst »uprør och afvindskiold, hand førde emod kon. Mat. och sit federne rige«]

FR s. 378, 432; DKR s. 6; Kong Christian II. aabne Breve, Lolland angaaende. Samlinger til den danske Historie (Suhms), bd. 2, 2. hæfte (1782), s. 82-83.

1. •/8 1535. Bertel Henriksen.

DKR s. 6.

2. (1543). Kjeld Andersen el. Jacobsen; Pr.

3. 15 . . [? Østofte . . . ] Peder Paaske; Pg. br. . . . ; [† c. 1564].

4. 1564. Hans Andersen; [† 1572].

5. c. 1572. Hans Pedersen Faaborg; St. 63; mindst 4 B.; see Etm.; [† c. 1583; Lgst.].

FS nr. 477 (»Johannes Petri Foburg«); F-P s. 49; DanKir bd. 8, s. 154 (se nedenfor).

6. o. 1583 [Rtr. Nakskov . . . ] Mag. Jacob Frandsen Warde; maaskee St. i Kbh. 75; ~ 15/6 1600 F. D. Barbara Sophie Hansdtr. Faaborg; [† 1607; Eptph.].

F-P s. 73 (»Jacobus Vardensis«).

7. 1607. Niels Nielsen Winther; St. i Kbh. (04); see Jacob N. W. i V. Ulslev; [† 1620; var dagligt paa Ourebygd. og var ofte „ifærd med, at drukne i sin Baad“, naar han om Helligaftenen tog hjem].

F-P s. 202 (»Nicolaus Nicolai f. Vinther«).

8. 1620 [r. Cap. Vestenskov-K., o. 19/7 19] Anders Mortensen Mand, f. c. 83; St. i Kbh. (07); ~ Sophie . . . ; [† 5/6 1655].

F-P s. 228 (»Andreas Martini Mandius«); KS 3:5 (1884-86), s. 116 (»Andreas Martini Mandius«, 36 år gl.); PT 11:6 (1945), s. 36, 52 (Poul Danchels Optegnelser).

9. 1655 [r. Cap.*, o. 24/9 51; tillige Rtr.] Hans Pedersen Bredal af Kjettinge-B.; St. pr. 47; ~ Susanne . . . , levede 69; [† 1/2 1682; lærd; usædvanligt elsket; N. 88]

KUM I, s. 207 (»Iohannes Petri Bredalinus«); KS 4:2 (1891-93), s. 664 (Biskop Laurits Jacobsen Hindsholms Dagbog).

10. 10/2 1682. Mag. Niels Svendsen Kastrup; fik 19/7 90 tillige Maibølle; f. c. 54; vist St. Roesk. 74, Bacc. 77; ~ Birgitte Cathrine Durup, Skifte 9/1 02; 1 S., 1 D.; [† 1695; lærd og gavmild; skjænkede en Sølvalterkande; Contrafei el. Skilderie i Kirken fra 1690].

KUM II, s. 46, 74 (»Nicolaus Falsterus/Nicolaus Svenonis Castrupius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 26, 38; DanKir bd. 8, s. 150 (se nedenfor).

11. 19/6 1695 [Herridslev-B. 21/1 80] Anders Evertsen Beyerholm, f. Haderslev c. 54; (Morbdr. t. Edvard B. i Herredskirke-L. og maaskee Bdr. t. Mathias E. B. i Finderup); vist St. Roesk. 75, Bacc. 77; 1 ~ Nysted 22/10 81 Elline Rasmusdtr. af Kjettinge-B., Skifte i Herridslev 15/7 85; 1 S., 1 D.; 2 ~ Veggerløse Pg. 29/7 86 Karen Jensdtr. Ravn (Raben); (Sstr. t. Dorothea J. F. ~ O. J. Lundt i Veggerløse); F. J. R., Bgr. i Haderslev; 1 S.; see N. P. Sølle p. Bogø; ; Elieser A. B. til Aarh. Frue K.; [† 1698; en gudelig Mand, om hvem haves mange forundringsværdige Historier; gav (96) 200 Rdlr.].

KUM II, s. 46, 74 (»Andreas Bejerholmius/Beierholm«); PT 8:2 (1923), s. 163-64; 9:3 (1930), s. 221; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 13, 31, Falsters Nørre hrd. nr. 38.

12. 7/5 1698 [r. Cap. Nykjøb.-S. 17/3 96] Mag. Christian Frederik Winterberg; St. Hlh. 90, Bacc. 91; Alumnus p. Borchs Coll. 28/11 91 – 11/4 96; Mag. 96; ~ Ida Margrethe Frederiksdtr. Brandt af Nykjøb.-S.; 4 D.; 2 ~ Etm.; see S. H. Muhle i Ø. Brønderslev-H.; J. J. H. Behmann i V. Skjerninge-U.; [† 1706; Skilderie].

KUM II, s. 173, 180 (»Christianus Winterberg«); Borchs K. nr. 18.

13. 3/4 1706, o. 23/7 [Rtr. Nykjøb. p. F. 25/4 04] Mag. Gregers Balthasarsen Maschwedel af Karleby-Ø., f. c. 75; St. Nykjøb. 94, Bacc. 97; Subrtr. ss. 96; Mag. 04; 1 ~ F. E.; u. B.; 2 ~ c. 21 Sara Cathrine Casparsdtr. Greve, f. c. 02, b. Nysted 30/5 79; F. C. G., Godsforp. p. Sæbyholm; M. Anne Jørgensdtr.; 2 ~ L. J. Reus, r. Cap. i Nysted-H.; [† 21/2 1723].

KUM II, s. 203, 224 (»Gregorius Masqvedell/Gregorius Balthasarides«); PT 1986, s. 176-177, 180-181.

14. 2/4 1723 [Ønslev-E. 22/2 10] Mag. Mogens Knudsen Hosum af Ønslev-E., f. 23/10 81; St. Nykjøb. 98, Bacc. 99; C. 4/10 00, h.; Alumnus p. Borchs Coll. 11/5 06 – 11/4 10; Mag. Kbh. 28/5 10; 1 ~ 25/1 12 Anna Magdalene Hansdtr. Elers, f. 7/9 94, † 3/3 36; F. H. E., Bgmstr. i Nykjøb. p. F.; M. Sophie Amalie Rosenfeldt; 1 S., 8 D.; 2 ~ 4/3 38 Dorothea Emerentze Mikkelsen, vistnok fra Frederiksstad i Slesvig, † 68; see A. H. Klein i Vinding-B.-V.; [† 20/5 1745, b. Ønslev; at reise fra Sted til Sted, for at bringe eller høre Nyt, var ham medfødt; var meget for, at gjøre ikke altid heldige Vers; W. 1/471 og 3/371; N. 274; tidl. Portrait og Eptph. i Ønslev K.].

KUM II, s. 241, 245, 346 (»Magnus Canuti Hosum«, 16 år gl.); Borchs K. nr. 75; DanKir bd. 8, s. 1293, 1294-96 (Ønslev kirke).

15. 16/7 1745 [r. Cap. Præstø-S. 18/12 39, o. 8/1 40] Christopher Hansen Gundelach, f. Vdbg. 4/10 11; F. H. Henriksen G., Amtsforv.; M. Brigida (Birgitte?) Cathrine Skermaker; St. Vdbg. 29; C. 28/6 34, n.; ~ 13/7 46 Sophie Agnete Zeitler, f. c. 31, † Kbh. 08; 1 S.; [† 8/7 1773].

KUM II, s. 512 (»Christophorus Gundelach«, 19 år gl.).

16. 30/12 1773 [r. Cap. Nysted-H. 2/4 51, o. 14/5] Poul Grum Hansen Arnkiel, f. Børmsted i Jydld.? •/5 16; F. H. Jessen A.; M. Anna Poulsdtr. Grum; St. Aalbg. 37; C. 1/8 42, n.; ~ 51 Sophie Amalie Bugge, E. e. . . . Arnkiel; F. Ritmstr.; M. Sophie Amalie Moltke; 6 B.; see L. H. Blich i Vesterbølle-Ø.; [† 23/2 1776].

KUM II, s. 583 (»Paulus Grum Arnkild«, 21 år gl.).

17. 18/4 1776 [Tersløse-S. 10/6 73, o. s. D.] Mag. Jochum Magnussen Halling af Haarslev-J., f. 1/6 40; St. Roesk. 61; C. 19/9 66, h.; Lærer v. Waisenhuset 69; Mag. 73; Cons.-Rd. 79; 1 ~ Christiane Kruse, f. 54, † 27/1 94; 2 ~ 26/7 99 Frederikke Henriette Krummelien, vistnok fra Saxkjøb.; [† 1/2 1811; N. 217].

18. 28/6 1811 [Od. St. Knuds K. 18/10 05] Hans Peter Tostrup af Svenstrup, f. 5/1 51; St. Aalbg. 69; C. 16/12 77, h.; P. t. Ribe Hosp. 30/6 86, o. 13/9; Sp. Ribe Cathr. K. 15/7 91; 1 ~ 17/7 86 Susanna Magdalene Bing af Besser-O., d. 1/10 53, † 21/8 04; 1 S., 1 D.; 2 ~ Cathrine Magdalene Trojel, f. Od. 77, † Frørup 28/8 31; F. Hans Jørgen T. af Vissenbjerg, Rdmd.; M. Magdalene Hedvig Schmaltz; 1 D.; see H. O. C. Laub i Brahetrolleborg-K.; (H. P. C. T. Ostenfeld i Aggersø-O.); [# 2/9 1814; † Kbh. Frue S. 15/9 20; N. 622; E. 3/391 og S. 3/454].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 1153.

19. 23/6 1815 [Overlærer i Roesk., tillige Præd. v. St. Hans Hosp. p. Bidstrup 27/6 14, o. 6/7] Daniel Peter Smith; [15/11 1819 Horslunde-N.; see Stege].

20. 7/6 1820. Mathias Georg Peter Repholtz, f. Kbh. 22/7 91; F. Jørgen Fred. R., Hof-Maler og Lakerer; M. Karen Pedersdtr.; St. v. W. 08; C. 13/1 13, l.; fik Guldmed. 13 for Besvarelsen af en theol. Opgave; 1 ~ 22/6 20 Anna Lorentze Mørk, E. e. . . . Repholtz, f. 97, † 13/6 21; u. B.; 2 ~ 18/8 22 Christiane Marie Christensen, f. Vdbg. c. 99, † Kbh. 22/12 53; F. Toldkass.; 1 S., 1 D.; [† 16/5 1825; N. 489; E. 2/662 og S. 2/791].

21. 19/9 1825 [Vicepast. i Vesterborg-B. o.s.v. 30/10 18] Boie Frederik Outzen Boisen; Pr. 8/4 29; [20/5 1836 Søllerød; see Gjentofte].

22. 16/8 1836 [Hasle-R. 26/5 30] Laurits Smith; [25/2 1851 Aagerup-K.; see der].

23. 18/5 1851 [Vindblæs-D. 16/3 39] Gabriel Adam Tryde, f. Esbønderup 1/8 06; F. Anders Holst T., siden Lotteriecollecteur i Kbh.; M. Cathrine Marie Elisabeth Pfeiffer; St. Chrhvns. Bgdsk. 24; C. 22/4 31, l.; Sp. p. Anholt 22/2 33, o. Kbh. 24/4; ~ Hors. 24/5 33 Svendmine Birgitte Bønneløkke, f. Hors. 8/9 10; F. Mads Pagh B., Tobaksfabrikør; M. Margrethe Hansen; 2 S., 4 D.; see Andr. E. C. T., Cand. th. 64/2; [# 31/12 1877 (1/1 78). Fik et Maleri, som forestiller et Parti langs Aaen ud mod Orebygd., seet fra Pgdens Have. See Nat. Tid. 876; boer i Kbh.].

24. 12/4 1878 [Bjerregrav-Aa.-T. 30/10 71] Otto Harald Benedict Boisen; see Vigsnæs.

———————————

 

 

No 985. Sognecapellaner til Saxkjøbing og fra 1690 Maibølle,

[Musse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift]

Rh. 1/266; Lkm. 2/627; M. S. 2-b/32.
Anm. Disse Capellaner boede i Maibølle.
———————————

1. o. 2/7 1634. Søren Jensen Skaarup; [c. 1637 Askø; see der].

2. o. 6/6 1649. Hans Pedersen Mand, f. c. 23; St. Kjøge 45; [fmtl. † el. forflyttet c. 1651].

KUM I, s. 192 (»Iohannes Petri Mandius«); KS 3:5 (1884-86), s. 137 (»Johannes Petri Mandius«, 26 år gl.).

3. o. 24/9 1651 [Rtr. her 48] Hans Pedersen Bredal; tillige Rtr.; [1655 Sp.*; see der].

4. 1693. Gjort el. Gerhard Treschow; [16/2 1711 Stadager-K.; see der].

5. 1711 [Klokker her . . . ] Carsten Christensen Dreier, tillige Klokker; [23/6 1714 Askø; see der].

6. 30/7 1714. Johan Iver Bagger, f. Nakskov 20/12 83; St. Nakskov 03; C. 21/11 13, n.; blev res. Cap. 16/7 45; 1 ~ . . . . . . ; u. B.; 2 ~ 4/12 37 Engelke Magdalene Sigvardsdtr. Snistorph af Kippinge-B.; u. B.; 3 ~ Abelone Knudsdtr. Drewes; u. B.; 2 ~ Mag. H. V. C. Arent i Mern, skilt; 3 ~ en Skipper fra Ærø; [† 1748].

KUM II, s. 289 (»Ivarus Baggeri«, 23 år gl.).

7. 9/8 1748, o. 20/9, Jørgen Christophersen Sebbelov; [1757 Stokkemarke; see der].

8. 4/11 1757, o. 28/4 58, Laurits Henriksen Hyltoft; [2/7 1768 Avernakø; see der].

9. 20/1 1769, o. 28/4 [Cat. v. Holmens K. i Kbh. 21/6 65] Johann Gotthilf Andersen Tscherning, f. Kbh. 26/1 40; F. A. T., Kræmmer og Cpt. v. Borgerskabet; M. Gunild Marie Widerøe; St. Kbh. 59; C. 21/6 65, n.; ~ Cathrine Vilhelmine Dauw af Rand. Hosp., f. Anholt c. 38, † 1/6 15; 1 D.; [† 31/12 1782].

10. 19/3 1783 [P. i Trankebar 18/10 75] Martin Deichmann Hammer; [30/9 1803 Maibølle; see Stadager-K.].

Nedlagt efter Rescr. 29/9 1803.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, Bd. 8 Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Sakskøbing Kirke s. 129-155, Majbølle Kirke s. 966-980 (udg. 1951).
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Saxkiøbing Kiøbstæd s. 446-466, Præsterne: s. 458).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Saxkjøbing Kjøbstad s. 359-369, 615, Præsterne: s. 362-367). PDF-udgave.
Wagner, Ludvig: Små Meddelelser om Saxkøbing Kirke og Præsteembede. Kirkehistoriske Samlinger 4:4, (1895-97), s. 678-92.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 772. Maibølle,

Musse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

Rh. 1/468; L. P. B. 32; L. S.; Kbg. 1685 (÷ 1730–64).
———————————

1. (1558). Niels . . .

2. 15 . . Jens Mikkelsen; [† 1582 el. 83; sloges 74 med sin Degn paa Gaden, efter at de havde drukket sig fulde; slap med en Advarsel].

3. c. 1583 [r. Cap. Bursø-K. 79] Jacob Jacobsen el. Ibsen Tyche el. Tykke; r. Cap. Rødby-R. 70; Sp. ss., k. 17/2 72; men Kongen befalede 22/11 76 Biskoppen, at gjøre ham til Cap. igjen eller paa anden Maade befordre ham. Da han ikke vilde være Cap. under Rerav (i Rødby-R.), reiste han 77 til Maribo, som Cap. el. Hjelpep.; omsider blev han Cap. i Bursø-K., men Tjenesten blev ham opsagt igjen. Aarsagen, hvorfor Ingen vilde vide af ham at sige, maa ene tilskrives hans store Middelmaadighed; thi kuns ved Slægtskab og Venskab var han blevet puffet frem til Rødby; see Rh. 1/496.

4. (1608). Mogens Nielsen; see Etm.; [† c. 1621; man havde høie Tanker om hans Duelighed, til at mane].

5. o. 21/1 1621 [Rtr. Maribo 10/6 19] David Davidsen, f. c. 95; St. Helsing. 16; ~ F. D. . . . ; see Etm.; [† 10/3 1649; blev 36 stevnet til Landemødet, fordi han havde skriftet en Mand saalænge, til han døde].

KUM I, s. 26 (»David Davidis«); KS 3:5 (1884-86), s. 139 (»David Davidis«, 25 år gl.), s. 118 (»David Davidis«, 26 år gl.).

6. o. 6/4 1649. F. S. Mogens Davidsen; St. Hlh. 45; ~ Lisbeth . . . ; b. Maribo 19/4 01; [† •/3 1674; Pg. br. 61].

KUM I, s. 191 (»Magnus Davidis Rosæmontanus, Lollandus«); KS 3:5 (1884-86), s. 136 (»Magnus Davidis«); HT-Sadolin s. 550.

7. 18/3 1674, o. 6/5, Adam Hansen Roy (Røy), f. 33; St. Malmø 54; ~ Kbh. Holmens K. 16/11 74 (Bev. 9/11) Anna Christensdtr. Kjærulff, † eft. 27; 4 S., 1 D..; [† 6/7 1691; paa hans Lgst. denne Inscription:

Den fromme Præsteven Hr. Lehn
Har tilladt mig, at skjule
Min salig Husbonds døde Been
Med Stenen paa sin Hule
Og Grafsted, hvor den forre laa;
Thi død Mand bør ey tolde
Til Nogens Pung af Dødningvraa,
Mens Graven skal beholde
          Sin Erindring.

               Aarsagen til denne Gravskrift var, at Kirkeværgen, Niels Puge, havde taget Liigstenen af den salig Mand, hvorpaa var ingen Inscription, og deraf gjort sig et Bord, hvorpaa han dagligen gjorde sig og sine Gjæster tilgode, hvilket Enken fik at høre, og derfor, med Herskabets Tilladelse, lod den igjen lægge paa sin Mand, og, paa det at denne Gjerning af Efterkommerne kunde erindres, lod hun sætte den Inscription paa Stenen 1727].

KUM I, s. 247 (»Adamus Iohannis Roj«); PT 1:4 (1883), s. 296 (Bircherods Dagbøger); 6:5 (1914), s. 134; 8:6 (1927), s. 236; 2001, s. 103 (note 28); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 17, 41.

Derefter Annex til Saxkjøbing ifølge Rescr. 17/4 1688.

8. 30/9 1803 [r. Cap. Saxkjøb.-M. 19/3 83] Martin Deichmann Hammer; [17/2 1804 Stadager-K.; see der].

9. 25/5 1804 [r. Cap. Rudkjøb.-S. 10/11 97] Ole Frederik Sand; [17/5 1805 Førslev; see der].

10. 24/5 1805. Adam Vilhadt Glahn; [6/6 1805 Taars, see Veggerløse].

11. 13/12 1805. Johan Jacob Meding, f. Tønning 25/10 74; F. Andreas M., Hjulmd.; M. Jane . . . ; St. i Kiel 93; C. Gottorp 98 (II); ~ Vibg. 03 Margrethe Elisabeth Edinger, f. 24/8 83, † Stubbekjøb. 15/2 68; F. Vitus Ulriksen E., Stiftslandinsp. i Aalbg. St.; M. Franciska Jane Olufsdtr. Stampe; 4 S., 4 D.; [† 5/8 1824; E. 2/248 og S. 2/342].

DanKir bd. 8, s. 979 (se nedenfor).

12. 29/10 1824 [Cat. Stege 15/4 18] Andreas Frederik Winding; [9/10 1829 Taars; see Himmelev-R.-Kl.].

13. 30/12 1829 [Bredstrup 13/7 27] Christen Møller Holst; [15/6 1832 Errindlev-O.; see Magleby-H.].

14. 14/9 1832 [Vigsnæs 20/11 30] Daniel Ludvig Blechingberg; [29/10 1842 Flemløse; see der].

15. 12/12 1842, o. 17/3 43, Andreas Laurits Krog; [31/10 1863 Arninge; see der].

16. 29/1 1864 [Dreiø 17/2 57] Hans el. Johannes August Bøhmer, f. Veilby i Fyen 12/4 12; F. Major Christian Ludvig v. B.; M. Cathrine Dorothea Thomsen af Veilby i F.; St. Kbh. 30; C. 4/5 36, h.; Sp. Frederikshavn 1/5 51, o. 25/6; O.; [# 18/1 1875].

17. 27/3 1875 Frants Peter Trolle Priergaard Hansen; see Stubbekjøb. ord. Cat.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, Bd. 8 Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Majbølle Kirke s. 966-980.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Maibølle Sogn s. 561-563, Præsterne: s. 562, II 319).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Maibølle Sogn s. 467-471, 331-338, Præsterne: s. 468). PDF-udgave.