Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1305. Sognepræster i Vestenskov og Kappel (Hellig Trefoldigheds K.),

Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

M. S. 2-b/10 og 69; L. S.; L. P. B. 6; Rh. 1/222; Lkm. 2/704; Kbg. 1703.
———————————

1. 25/11 1536. Jørgen Olufsen; [† c. 1566 (el. 1571-72)].

KS 2:6 (1872-73), s. 619; DKR s. 30, 38.

2. c. 1566. Jens Rasmussen Busk; maaskee St. 57; Pr.; [† efter 1574; et lærdt Vidunder; hans Navn paa Kirkeklokken 1574].

FS nr. 398 (»Joannes Erasmi«); DanKir bd. 8, s. 304 (se nedenfor).

3. 1574. Mag. Laurits Mikkelsen Letrox (Letsø, Lessevius); Mag. Kbh. 12/9 71; ~ Margrethe Ludvigsdtr., vist † 15; see H. Lauritsen p. Feiø; [† 1603].

F-P s. 65 (»Laurentius Michaelius Lessevius«); Hegelund I s. 74, II s. 46; DanKir bd. 8, s. 298 (se nedenfor).

4. 1603 [Skp. . . .] Jordan Hansen, f. c. 57; ~ Margrethe Jacobsdtr., f. c. 65; 2 ~ Etm.; see N. Rasmussen i Tirsted-S.; [† 1607; god Gartner].

5. 1607. Jørgen Jensen, f. c. 61; ~ F. E., † 29; [† 1627; gjerrig; kunde ikke enes med Bønderne, som klagede over, at han ikke vilde holde Gudstjeneste i K. paa de tre store Høitidsdage].

6. 1627 [r. Cap.* 26] Rasmus Nielsen Snøde af Snøde-S., f. c. 96; St. Od. 16; Rtr. Maribo 19/6 21; r. Cap. Snøde-S. 22, o. 7/7; Pr. (57); ~ Johanne . . . , der overlevede ham; see Etm.; N. R. Schow i Gloslunde-G.; [† 1659; Biskoppen var 39 misfornøiet med Ungdommens Kundskaber; men Degnen fik Skylden; hans Navn paa Kirkeklokken 1633].

KUM I, s. 27 (»Erasmus Nicolai Sneidanus«); KS 3:5 (1884-86), s. 139 (»Erasmus Nicolai«, 24 år gl.), s. 119 (»Erasmus Nicolai Snedanus«, 27 år gl.); PT 11:6 (1945), s. 47, 54 (Poul Danchels Optegnelser); DanKir bd. 8, s. 313 (se nedenfor).

Ledigt i to Aar.

7. 1661. F. S. Jens Rasmussen; maaskee St. Od. 55; [† 1661].

KUM I, s. 256 (»Iohannes Erasmi Fionus«).

8. 1661 [Cap. t. Frederiksborg-H. 60] Mag. Lars Larsen Rhode*, f. Helsing. . . ; F. L. Christensen R., Rdmd.; St. Helsing. 51; Skp. på et kurlandsk Skib 56; Mag. 80; Pr. . . ; 1 ~ Magdalene Hansdtr. Schade, f. 43; F. Mag. H. Pedersen Callundborg (Schade), Rtr. i Roesk.; M. Bodil Danclef el. Danclefsdtr.; 1 S., 1 D.; 2 ~ Ester Erdmannsdtr., f. Kbh.; 1 S.; 3 ~ Anna Maria Melhorn, † 19; see Erdmann L. R. i Herredskirke-L.; [† 1707; i hans Tid blev Kappel, som tidligere var et Capel med en hellig Kilde, en selvstændig Sognekirke; hans Navn paa Kirkeklokken 1692; Pg. br. 88].

KUM I, s. 232 (»Laurentius Rhodius«); KS 3:2 (1877-80), s. 325-26 (Præster ved Frederiksborg Slotskirke); DanKir bd. 8, s. 313 (se nedenfor).

9. 1692** [r. Cap.* 8/2 87] Mag. Jens Hansen Mule af Nyborg; St. Od. 78; p. Cap. her 22/9 85; Mag. 00; ~ Sophie Regitze Mule, † 01; (eft. Hfm. Fund. I, S. 262, var han ugift); [† 1703; gav 94 Lysekrone til Kirken; hans Navn paa Kirkeklokken 1692].

KUM II, s. 82 (»Ianus Iohannis Mulenius«); DanKir bd. 8, s. 303-304, 313 (se nedenfor).

10. 13/2 1703**. Mag. Nicolai Lorentsen Edinger*, f. Od. 26/12 75; (Bdr. t. Anna Cathrine E. ~ C. Christensen i Pjedsted-G. og t. Ellen E. ~ C. H. Achthon i Ørsted-D.); F. Mag. L. Nielsen E., Prof. i Græsk; M. Barbara Hansdtr. Landorf; St. Od. 93, Bacc. 94; Mag. Kbh. 30/4 04; Pr. 25–40; ~ Maria Anna Caisdtr. Ahlefeld, † 39; F. C. A., Overførster i Frederiksborg og Kronborg Amter og Amtsforv. i Frederiksbg. A.; 1 S., 1 D.; see Etm.; [† 22/7 1769; lærd, from og sagtmodig; havde en høist ubehagelig Strid med sin fanatiske Degn, Christ. Mundt; see Rh. 1/224].

KUM II, s. 194, 200, 292 (»Nicolaus Edinger«); E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 731.

11. 6/12 1747** [p. Cap.* 14/9 36, o. 26/9] Mathias Jensen, f. Nakskov c. 09; (Halvbdr. t. G. Jensen i Skovlænge-G.-S.); F. J. Rasmusssen, Bgr. og Kbmd.; M. Else Pedersdtr. Munch; St. Nakskov 28; C. 30/6 65, h.; 1 ~ F. D. Barbara Nicolaisdtr. Edinger, d. 8/1 10, † 40; 1 S., 1 D.; 2 ~ Magdalene Cathrine Christiansdtr. Ramus af Kbh. Hel. G. K. (F. blev Biskop i Od.), d. Kbh. 19/2 21, † 55; 1 S., 4 D.; 3 ~ Sara Cathrine Pedersdtr. Holm af Høiby, f. c. 20, E. e. Jac. Lind, Forp. p. Falster; [† 26/10 1776].

KUM II, s. 499 (»Matthias Ianides«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 1647, 1148.

12. 2/1 1777 [r. Cap. Nakskov-B. 3/7 71, o. 16/8] Lorents Jacob Christiansen Benzon, f. Stubbekjøb. 6/2 40; F. C. B., Bfgd.; M. Gjørgel Cathrine Lorentsdtr. Bildsøe af Kjettinge-B.; St Nykjøb. 58; C. 15/12 68, l.; 1 ~ 26/5 73 „den yndige“ Sophie Amalie Jochumsdtr. Suhr af Utterslev, f. 18/7 53, † 80; 2 S.; 2 ~ 15/6 81 Karen Sophie Hansdtr. Seidelin af Gloslunde-G., f. 50, † •/8 82; 1 S.; 3 ~ Dorothea Bertelsen, f. 63, b. Nakskov 9/6 08; F. Forp. p. Aastrup; 4 S., 3 D.; (see J. Røgind i Veirum); [† 29/6 1799; indtager en hædelig Plads blandt danske Digtere; fik Priismedaillen for sin Ode: „Guds Algodhed“; grundige Indsigter i smukke Videnskaber; „prydet af et veldannet Sind og gode Sæder“ (Rh.); Lgst.].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Lollands Sønder hrd. nr. 50, i Kbh. amt, København nr. 479; Kbg. Nakskov (1758-1814) opsl. 340 (enkens begr.); DanKir bd. 8, s. 305 (se nedenfor).

13. 24/1 1800 [Horne-A. 27/7 92] Henning Christopher Plesner af Søllested-V., f. 3/10 63; St. Od. 82; C. 1/4 88, n.; p. Cap. Gloslunde-G. 6/11 89, o. 18/11; Veggerløse 30/7 90; Kippinge-B. 30/12 91; ~ Føns 14/5 93 Dorothea Christiane Rasmussen, d. Ørslev 12/12 71, † her 31/8 26; F. Rasmus R., Forp. af Tybrind og Sparetorn ; M. Cathrine Elisabeth Hassel; 4 S., 7 D.; [† 21/4 1809; mindes i Horne med Høiagtelse og Kjærlighed].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Lollands Sønder hrd. nr. 13; Kbg. Ørslev (1762-1814), s. 66, opsl. 36 (hustrus dåb); Kbg. Føns (1762-1814), s. 287, opsl. 135 (vielse); Kbg. Vestenskov (1814-1826), s. 299, opsl. 186 (hustrus død); Wads sedler: Hustrus forældre.

14. 6/10 1809 [Sandby 12/7 05] Laurits Urne Fischer, f. p. Fanø 14/1 64; F. Laurits F., Degn; M. Ellen Kirstine Holst; St. Ribe 83; C. 12/7 93, l.; r. Cap. Skjelskør 29/8 94, o. 24/10; ~ 94 Kirstine Langeland, f. 16/8 68, † Nakskov 2/11 45; 2 S., 4 D.; see Jens C. F. i Arninge; C. D. Sørensen i Sæby-G.; [† 7/6 1843; skikkelig Mand, men temmelig simpel Præst; see B. D. G. 1/162; beskyldtes i Skjelskør for, at drage til Kbh., „ikkun for at gaae i Enighedsklubben og komme til at danse o.s.v., uden at mindste Anstalt var gjort til Embedets Forretning“. See khist S. III 1/665; Lgst.].

DanKir bd. 8, s. 305 (se nedenfor).

15. 2/9 1843 [Ø. Velling-H.-G. 1/8 32] Nicolai Conrad Nannestad af L. Lyngby-Ø., f. Kbh. 29/5 91; St. pr. 11; C. 20/4 20, h.; Cat. Nakskov 7/3 21; Vicepast. Vesterborg-B. og lærer v. Vesterborg Sem. 2/12 25; Sp. Utterslev 2/5 27; Pr. 17/3 38; Pr. Lollds. Sønder og Nørre Hrd. 1/5 45; (fratraadte Feiø, Fæmø og Askø 2/7 51); R.* 1/1 59; 1 ~ 19/11 21 Bolette Cathrine Stephensen, Pleiedtr. af B. F. Blædel, f. Berufjord p. Isld. 5/4 99, † 13/4 24; 1 S., 1 D.; 2 ~ 24/8 25 Margrethe Dorph, f. Nakskov 12/9 07, † 20/10 48; F. Hans Trap D., Kbmd.; M. Marg. Reimer; 5 S., 4 D.; see Frederik E. N. i Gjødvad-B.; J. J. L. Schjerner i Grindsted-G.; Verner L. N., cand. 66/1; [† 21/4 1871. „Ved sin milde og elskelige Personlighed, sin hele kjærlige og christelige Færd vandt han Aller Hjerter“. See Nakskov Avis. Mindestøtte af Sandsteen; E. 2/428 og S. 2/517].

16. 16/9 1871. Hans Jacob Peter Dorph Paludan; see Holeby-B.

———————————

No 1306. Sognecapellaner i Vestenskov og Kappel.

[Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift]

Rh. 1/228; M. S. 2-b/10 og 69.
Anm. Disse Capellaner bleve kaldte Vicepastorer og have vist fra først bestyret Kappel; fra 1707 til 1777, da det oprettedes som r. Cap., var der ingen.
———————————

1. (1577). Peder Jensen; [1577 Dannemarre-T.; see Nakskov].

2. 1587. Laurits Hansen; [k. 21/4 1590 r. Cap. Rødby-R.; see Hillested].

3. (1610) [Fp.] Niels Andersen Regel; [1613 Arninge; see der].

4. o. 19/7 1619. Anders Mortensen Mand; [1620 Saxkjøbing; see der].

5. o. 7/2 1621. Søren Jensen Bruun; [•/7 1621 Feiø; see der].

6. o. 25/7 1621. Jacob Nielsen Snøde; [1626 Snøde-S.; see der].

7. 1626 [r. Cap. Snøde-S. 22, o. 7/7] F. Bdr. Rasmus Nielsen Snøde; [1627 Sp.*; see der].

8. o. 29/2 1628. Jørgen Hansen Haard; [1629 Arninge; see der].

9. o. 28/4 1630. Poul Poulsen Danchel; [k. 6/3 1631 Kjøbelev; see der].

10. o. 11/12 1633. Jørgen Christophersen, f. c. 03; St. Od. 27; [var her endnu 1639].

KUM I, s. 82 (»Georg. Christoph. Lolland.«); KS 3:5 (1884-86), s. 137 (»Georgius Christophori Laulandus«, 30 år gl.).

11. o. 27/10 1639 [Hør. Nykjøb. p. F. 9/3 36] Albert Albertsen Ritz, f. c. 07; St. Nykjøb. p. F. 28; ~ 46 (trol. Grevensvænge 17/5) Mette Lauritsdtr.; [† c. 1669].

KUM I, s. 89 (»Albertus Ritzius Nicopiensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 137 (»Albertus Alberti Ritzius«, 32 år gl.); Kbg. Rønnebæk (1645-1815) opsl. 3 (trolovelse).

12. o. 1669. Søren Pedersen Busch; [1679 V. Ulslev; see der].

13. 8/2 1687 [p. Cap.* 2/9 85] Jens Hansen Mule; [1692** Sp.*; see der].

———————————

14. 12/11 1777, o. 23/1 78, Philip Henrik Friedlieb; [20/12 1781 Arninge; see Idestrup].

15. 30/1 1782, o. 15/3 [Hør. Nakskov 66] Michael el. Mikkel Rasmussen; [9/5 1798 Bogø; see der].

16. 9/5 1798, o. 18/7, Nicolai Schaarup; [7/1 1803 Tranderup; see Marstal].

17. 31/12 1802 (7/1 03), o. 25/3 03 [Lærer ved Opfostringshuset i Kbh.] Andreas Frederik Heggelund; [7/5 1813 M. Bjergby-B.; see Steenløse-V.].

Nedlagt efter Rescr. 30/9 1803.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Vestenskov Kirke, s. 293-306, Kappel Kirke, s. 307-313.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Vestenskou Sogn s. 286-311, Præsterne: s. 288, II s. 276-278, Kappel Sogn: s. 312-313).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Vestenskov Sogn s. 220-230, Præsterne: s. 222; Kappel Sogn: s. 230-232). PDF-udgave.