Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1073. Sognepræster i Snøde og Stoense,

Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/110; L. S.*; L. P. B. 278; Lkm. 2/485; St. M.; Ny Khist. Saml. 4/441; L. S. v. W.;
Kbg. Snøde 1813, Stoense 1757 (÷ 1776–1812).
Anm. Sognene synes oprindeligt hver for sig at have været et Pastorat; Stoense Kirke er bygget Aar 1600.
———————————

1. 1508. Anders Kjeldsen; Pr. . . ; [† 1556; da han blev gammel, gjorde hans Mensalbønder Oprør, hvorfor han benyttede sin Herremandsret til, at sende dem paa egen Kost og Tæring til Tvangsarbeide i Nybg.].

2. k. 15/5 1556 [Huusby -55] Jacob Jørgensen Sadolin af Kbh. Frue K. (F. blev Biskop i Od.), vist f. Vibg.; vist St. i Rostock 51; [† c. 1583; ualmindeligt dristig og virksom; fik Forholdet mellem den kgl. Lehnsmand, Frants Brockenhuus, og Mensalbønderne ordnet saaledes, at Hoveriet bortfaldt; men Hver maatte give en Tde. Havre („Forsvarshavre“) til den kgl. Lehnsmand; hans Fader ville i 1555 indsette ham som P. i Tanderup, men Sognemændene protesterede mod at miste deres Kaldsret. Han havde da afsagt sig sin Bestilling i Huusby Sogn for Tanderup].

Helk I, s. 274; KS 1:2 (1853-56) s. 255-260 (se nedenfor); 2:4 (1867-68), s. 441 (se nedenfor); 2:6 (1872-73), s. 704-07; SFHT 1:4 (1867) s. 113; EM 7, s. 138-39.

3. 1584. Niels Hansen Hindsholm af Mesinge; maaskee St. 77-78; Pr. (87); see Jacob N. Snøde her; R. N. Snøde i Vestenskov-K.; H. Gamalielsen i Gudbjerg; [† 27/5 1613].

FS nr. 607 (»Nicolaus Johannis Hintzholm«, uden år, men fmtl. samtidigt med broderen Søren i Søby-T.); F-P s. 87 (»Nicolaus Johannis Fionus«, komm. i 1578); PT 2004, s. 93; Strøm 3, s. 58.

4. k. dom. exaudi (16/5) 1613. Christopher Andersen Bruun (Baumeister); St. i Kbh. (04); [† 1626; var svoger til H. Stage i Ørsted i F., maaskee Bdr. t. hans Hustru Kirstine Andersdtr.].

FS nr. 241 (»Christophorus Andreæ Bruun«); F-P s. 209; KS 2:4 (1867-68), s. 441 (se nedenfor); 6:2 (1936-38), s. 228.

5. 1626 [r. Cap. Vestenskov-K., o. 25/7 21] Jacob Nielsen Snøde, f. her 89; St. 12; Pr. . . ; ~ Nakskov 9/5 24 Mette Nielsdtr.; [† 1653].

KUM I, s. 5 (»Jacobus Nicolai Snedanus«); KS 3:5 (1884-86), s. 118 (»Iacob. Nicol. Snødan./Snedde«, 32 år gl.); Perlestikker, s. 185 og 213.

6. o. 4/5 1653. Gottfred Hansen Langelænder, f. Lindelse c. 19; St. Od. 45; ~ . . . . Pedersdtr.; F. P. Nielsen, Landsthingsskriver i Rudkjøb.; 1 S., 2 D. kendes; see Etm.; N. H. Wang i Tranekær-T.; [† 1688; fik 30/8 1654 Tilgivelse, fordi han formedelst en hastig Svaghed uddeelte Vinen før Brødet, men maatte tage Cap.].

KUM I, s. 190 (»Gothofredus Iohannis Langlandus«); KS 4:2 (1891-93), s. 681; E. Brejls skifteuddr.: Rudkøbing byfoged nr. 195.

7. (1687**). Christen Pedersen Lindelse, maaskee af Lindelse (eller Faderen var Landsthingsskriver); St. Slag. 76, Bacc. 78; ~ c. 90 F. D. Thale Gotfredsdtr., f. c. •/7 70, b. Rudkjøb. 3/1 01; 1 S.; 2 ~ Johan Kruse, Kirkeværge i Rudkjøb.; [† 1690].

KUM II, s. 64, 80 (»Christiernus Petri Lindelosius«); E. Brejls skifteuddr.: Rudkøbing byfoged nr. 195; Kbg. Rudkøbing (1686-1794) opsl. 289 (hustrus begr.).

8. 13/1 1691 [r. Cap. Kliplev 90] Jens Jørgensen Marstrand; St. Ringsted 79; ~ 7/10 90 Anna Cathrine Breckling af Adsbøl-G., b. 13/6 43; see S. P. Hellevad i Seden-Aa.; Frederik J. M. i Simmerbølle; [† 1722; en sær Mand med en forunderlig Passion for Dyr, for hvis Been han gjorde Præstegaardens Værelser og Lofter til Gjemmesteder (cfr. A. Schumachers Beretning om Svineriet i Snøde Pg.); lod desuden Gden. heelt forfalde, saa at Man skal have grebet til det radicale Middel, at afbrænde den, og at opføre den paa den nuværende Plads 11].

KUM II, s. 95 (»Ianus Georgii Marstrand«); Arends II, s. 55: W. III. 153; J. 1444; V. f. K. 2 R. IV. 253; (Arends’ litteraturforkortelser).

9. 30/5 1721** [Ulsnæs, Slesvig, 16] Formandens Svoger Johan Ditlev Breckling af Adsbøl-G., f. 4/2 84; St. Wittenberg 04, Kbh. pr. 08; C. 15/1 11, l.; Fp.; Pr. . .; ~ Anna Fabritia, b. 11/6 51, s. D. som han; [† 2/6 1751].

KUM II, s. 330 (»Iohannes Ditlefus Brechling, Cimber«, 25 år gl.); Achelis I, nr. 4304; Arends I, s. 86: W. III. 153; J. 1193; Fr. B. III. 106; Lengnick. 4 Hf. 14; (Arends’ litteraturforkortelser).

10. 25/6 1751 [r. Cap. Od. St. Knuds K. 13/8 35] Søren Nicolai Olufsen Bagge* af Kjerteminde-D., f. Nestved 05; St. Nestved 24, Bacc. 25; C. 20/3 27, h.; p. Cap. Od. St. Knuds K. 20/1 36, o. 17/2; Pr. 56; ~ 26/7 41 Anna Kirstine Dinesdtr. Krag af Tranekjær-T., f. Magleby 21/7 23, † 30/9 83; 3 S., 2 D.; see J. F. Borchgrevinck p. Aggersø-O.; [† 28/5 1788].

KUM II, s. 463, 469 (»Severinus Olai Baggæus«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Langelands nørre hrd. nr. 26; Rudkøbing byfoged nr. 568.

11. 16/7 1788 [Avernakø 7/4 86, o. 21/4] Mathias Schjødte, f. Assens 9/1 50; F. Lars Jørgensen S., Snedker og Billedskjærer; M. Birgitte Cathrine . . . ; St. pr. Vdbg. 65; C. 5/9 68, l.; ~ Huusby 85 Frederikke Lovise Schmidt, d. p. Brandsø 25/10 25/10 59, † Nyborg 17/8 15; F. Lars S., Ldmd., tidligere Skibsfører og Skibsbygger; M. . . . Nellemann; 3 S., 3 D.; see Laurits S. til Vibg. Dk.-A.-T.; Mogens S. i Huusby-V.; [† 17/2 1803; N. 531].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Langelands nørre hrd. nr. 42; Kbg. Nyborg (1814-18) opsl. 4 (enkens død).

12. 15/4 1803 [Eilby-M. 2/2 98] Morten Johansen Biilmann; [7/3 1806 Grevinge; see Skjelskør].

13. 7/3 1806 [Grevinge 20/6 00] Preben Saxtorph; Apr. 15/2 11; [10/7 1812 Magleby p. L.; see der].

14. 30/12 1812 [Longelse-F. 23/8 05] Peter Wilhjelm, f. Faabg. 28/1 65; F. Georg W., Kbmd.; M. Gjertrud Müller; St. Nybg. 86; C. 20/7 95, n.; p. Cap. Idestrup 28/3 00, o. 2/5; Sp. Simmerbølle 8/7 03; ~ 00 Anna Kirstine Grønlund, f. 25/10 77, † 11/8 65; F. Dstrlæge. i Rudkjøb.; M. Christiane Jensen; 6 S., 3 D.; see Etm.; [# 23/2 1842; † 2/1 48; „skikkelig, men ei synderligt begavet; lidt af en Digter“; see B. D. G. 1/147].

15. 9/4 1842 [Strynø 28/5 41] F. S. Frederik Wilhjelm, f. Longelse 11/1 06; St. Nybg. 27; C. 22/10 35, h.; p. Cap. her 22/4 37, o. (mecum) 19/5; ~ 20/10 47 Betzy Georgia Frandsine v. d. Pahlen, f. 8/6 17, † 13/6 73; F. Peter v. d. P., Kbmd. i Rudkjøb.; M. Sophie Thomsen; 4 S.; see Fred. W., cd. th. 77/1.

———————————

 

 

No 1074. Sognecapellaner i Snøde og Stoense.

[Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift]

St. M.
Anm. Efter de her anførte have der sikkert været flere, hvis Navne p. t. ikke kjendes; ved Rescr. 3/10 1788 blev Schjødte fritagen for at holde Cap., da den afdøde Præst ingen havde lønnet.
———————————

1. o. 7/7 1622, Rasmus Nielsen Snøde; [1626 r. Cap. Vestenskov-K.; see Sp. ss.].

2. o. 30/8 1626 [Rtr. Rudkjøb. 14/7 25] Laurits Nielsen Hellevad; [1626 r. Cap. Svendbg. Nic. K.; see Sp. Svendbg. Nic. K.; (han var ikke Degn i Taagerup 1651)].

3. o. 29/2 1628. Hans Pedersen Sandager; [1629 Bjerreby; see der].

3b. o. 20/9 1629. Jens Poulsen (Wellejus), f. Veile 02; F. P. Nielsen (Skriver), Bgmstr.; M. Edel . . . ; St. Sorø 25; [fmtl. † 1631].

KUM I, s. 73 (»Ianus Paulli Wellejus«); SB s. 141; KS 3:5 (1884-86), s. 124 (»Janus Paulinus Wellejus«, 27 år gl.).

4. o. 7/10 1631 [Hør. Nybg. 29] Gøde Hansen; [1632 r. Cap. Middelfart-K.; see Krogsbølle].

5. o. 22/8 1632. Jens Jensen Bidstrup; [1634 Sandager-H.; see der].

6. o. Rødby 24/6 1634. Dines Jensen Rosenstjerne; [1637 Magleby paa L.; see der].

7. o. 16/7 1637. Peder Nielsen Falster; [1638 Steenstrup; see Od. St. Hans K.].

7b. o. 7/3 1638. Jacob Pedersen; [c. •/12 s. A. Longelse-F.].

8. o. 19/12 1638. Richard Hansen (Svendborg); [c. •/10 1639** Herridslev-B.; see der].

9. o. 23/10 1639. Broder Brodersen Riisbrigh; [i. 22/10 1642 Gislev-E.; see der].

10. o. 8/5 1642. Torkil Christensen; [1647 Rudkjøb.-S.; see der].

10b. o. 16/11 1647. Hans Ditlevsen, f. Od. 10; (Morbdr. t. Maren Clausdtr. ~ L. M. Trøstrup i Eilby-M.); F. D. Folchersen, Badskjær i Od.; M. Karen Hansdtr.; St. Od. 33; [fmtl. † el. forflyttet 1652].

KUM I, s. 118 (»Iohannes Detlevus Othon.«); SB s. 141; KS 3:5 (1884-86), s. 136 (»Johannes Ditlevius Ottonianus«, 37 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 274; SL II, s. 183.

11. o. 29/2 1652. Mikkel Hansen Winding; [var her til 1654; see Aastrup].

12. o. 20/12 1654. Erik Olufsen Marslev (Mersovius), vistnok af Marslev-B., f. c. 27; St. Od. 48.

KUM I, s. 211 (»Ericus Olaj Marslovius«); KS 5:3 (1905-07), s. 708.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Fenger, J. F.: Om vore gamle Kirkebøger: 1. Beskrivelse over den gamle Snøde-Præstebog. Kirkehistoriske Samlinger, 1:2 (1853-56) s. 255-265.
Rørdam, Holger Fr.: „Vor Frue Lysning“ og Fattigforsørgelsen i Snøde og Stoense. Kirkehistoriske Samlinger, 2:4 (1867-68) s. 435-441.