Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 34. Aastrup,

Sønder Herred p. Falster, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift.

B. F. G. 1/127; M. S. 2-b/54 og 75; F. M.; Lkm. 2/750; Kbg. 1692.
Anm. Pgdn. i Moseby (Maarsby).
———————————

1. 7/3 1532. Niels Pedersen.

FR s. 299.

2. (1584). Theophilus Hansen Sadolin af Thoreby, f. 57; St. i Rostock 73, siden i Kbh.; 1 ~ Anna Christensdtr. af Fuglse-T., f. c. 65, † 1/4 92; 1 S.; 2 ~ Anna Stephansdtr.; 2 ~ Etm.; 2 S., 1 D.; see Hans T. S. i Horbelev; Jørgen T. S. i Stokkemarke; [† 18/3 1612; hans Navn paa Altertaven 1591; Lgst.].

Helk I, s. 368; EM 7, s. 142-43; SFHT 1:4 (1867) s. 118; HT-Sadolin s. 526; DanKir bd. 8, s. 1468, 1474-75 (se nedenfor).

3. 1612. Hans Jensen Krog; ~ F. E. , † 12/3 36; 2 D. kendes; 2 ~ Horbelev 12/6 36 Margrethe Pedersdtr. af Horbelev; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Z. H. Bruun i Vindeby; [† 15/12 1653; Biskoppen utilfreds med ham].

HT-Sadolin s. 520, 521, 523, 528, 535, 541; DanKir bd. 8, s. 530 (Vindeby kirke).

4. •/5, o. 8/6 1653** [Rtr. Nykjøb. p. F. 52] Mag. Christian Jensen Wibe (el. Jersin) af Kbh. Frue K. (Søn af J. D. Jersin), f. 2/3 28; St. Sorø 46; St. i Wittenberg 47, i Leipzig, Leiden og Groningen 48; Mag. Sorø 17/2 53; ~ 28/5 54 F. E., levede endnu 1699; 1 D.; [skal, da de Svenske vare i Landet, have gaaet dem mere tilhaande, end Man af en chrl. Underdan., endsige en Præst, kunde el. burde vente; hvorfor han og siden, frygtede for Freden, reiste bort med dem 1660; levede 1676, da han fik Understøttelse i Danmark].

KUM I, s. 197 (»Christiernus Iani Iersinus«); SB s. 170; Helk I, s. 267-268; KS 4:2 (1891-93), s. 682; HT-Sadolin s. 527, 528, 530, 531 (Margrethe døbt 22/4 1657, Anne Marie død 10/8 59).

5. c. •/9 1660 [r. Cap. Snøde-S., o. 29/2 52–54] Mikkel Hansen Winding, f. Vindinge v. Vdbg. c. 24; F. H. W.; M. Sidsel Vinding, Jordemoder (2 ~ Hans Jyde i Kastrup S.); St. Roesk. 45; ~ Ane K. . . , f. c. 39, † Rønnebæk 01, hos sin Dtr.; 1 S., 3 D.; see Hans M. W. i Radsted; J. J. Guldsmed i Rønnebæk-O.; [† 20/3 1672].

KUM I, s. 191 (»Michaël Iohannis Windingius«); KS 4:2 (1891-93), s. 671; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bårse hrd. nr. 5; SjDegn s. 156; HT-Sadolin s. 538, 539, 540, 547, 549 (Lisbeth 27/6 62, Hans 11/9 63, Sidsel Margrethe 22/12 67, Hans 1671 død ung); Kbg. Rønnebæk (1645-1815) opsl. 171 (enkens død); DanKir bd. 8, s. 1475 (se nedenfor).

6. 26/3 1672, o. 27/4, Lorents Jacobsen Meulengracht; [20/2 1677 Slangerup-U.; see der].

7. 20/2 1677 [P. i Skaane] Peder Andersen Damb, f. i Sverrig; St. pr. 69; ~ Beate Smit, † c. 13; [afsat 2/9 1691; † Kbh. 94; maatte under Krigen mellem Danmark og Sverrig flygte fra Sverrig og kom med Livsfare til Danmark; lærd og brav, men ubesindig og fremfusende, hvilket tilsidst voldte hans Undergang; var et Tugtens Riis for Falsters Mægtige; havde især 3 bittre Fjender: Amtsforv. H. Ravn i Nykjøb., Proc. Frants Busch i Næs, Sognefoged N. Orm, ss., hvilke han engang omtalte sl. paa Pdkst.; „Ravnen sidder paa Busken og Ormen kryber derunder. Forbandet være de alle Tre“].

KUM II, s. 16 (»Petrus Andreæ Dam«).

8. 18/9 1691. [Ryde, k. 30/10 82] Bent Hansen Grimeton, f. Grimeton i Halland; F. H. Bentsen, Sp.; St. Roesk. 62; C. 10/3 66, l.; Rtr. Nakskov 79; ~ Nakskov 2/10 82 Mette Hansdtr. Rostorph af Nakskov-B.; 1 S.; 2 ~ 30/9 96 Jørgen H. From, Rdmd. i Nakskov; u. B.; [† 30/12 1693].

KUM I, s. 310 (»Benedictus Iohannis Grimeton«); Kbg. Nakskov (1638-1707), opsl. 338 (vielse); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 941; HT-Sadolin s. 553.

9. 6/* 1694 [Eskildstrup 21/12 80] Peder Jørgensen Stadager af Stadager-K., St. Vdbg. 71; ~ 22/2 82 Anna Birgitte Clausdtr. Heiche af Kippinge-B., f. 27/2 62; 7 S., 6 D.; (see C. J. Lindwald p. Syderø, Fær.); [† 15/2 1717; hans Navn paa en Stol 1698].

KUM II, s. 27 (»Petrus Georgij Stadagrius«); DanKir bd. 8, s. 1472 (se nedenfor).

10. 2/7 1717 [Skp. 11/5 11] Poul Poulsen Danchel af Roholte, f. Nakskov 24/2 83; St. Nykjøb. 05; C. 10; 1 ~ 25/7 14 Mette Andersdtr. Chrystalsin af Egebjerg, f. 7/5 95, † 26/4 34; 5 S., 1 D.; 2 ~ 8/2 35 Elisabeth Cathrine v. Poppen, f. 77, og E. e. Lieut. . . . Mogensen, og † 7/8 57; u. B.; see Etm.; Poul P. D. i Fjelsted-H.; [† 15/8 1757; brav; efterlod sig en Dagbog om sine Oplevelser paa Togter under den store nordiske Krig; gav 38 Vinkande og Oblatæske til K. og 41 Alterklæde].

KUM II, s. 304 (»Paul. Paul. Danchel«, 22 år gl.); PT 11:6 (1945), s. 22, 25 (Poul Danchels Optegnelser); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 36; Kbg. Åstrup (1719-1811) opsl. 287 (1. hustrus død); DanKir bd. 8, s. 1467-69 (se nedenfor).

11. 7/10 1757 [Skp., o. 4/9 43] Andreas Andersen Groos, f. Chrhvn. 13/8 14; F. A. Mogensen, Væver; M. Maria Engel; St. Kbh. 34, Bacc. 35; C. 13/8 40, l.; ~ 4/4 58 F. D. Ane Cathrine Poulsdtr. Danchel, d. 7/5 31; u. B.; [† 26/4 1759; besad et ualmindeligt fortroligt Kjendskab til Biblen].

KUM II, s. 557, 559 (»Andreas Gross/Groos«, 20 år gl.).

12. 20/7 1759 [Miss. i Grld., o. 2 S. e. P. 46] Ambrosius Pedersen Buch, f. Bragernæs 16; F. P. Hansen B., Kbmd.; M. Anne Ambrosiusdtr. Flor; St. Assens 34; C. 43; O.; [† 26/6 1760].

KUM II, s. 554 (»Ambrosius Buch«, 20 år gl.); NST 38 (2002), s. 28.

13. 24/10 1760, o. 5/12 [Hør. Od. •/6 59] Mag. Christian Henrik Bierring, f. Trøstrup-Korup i F.; F. Niels Jørgensen B., Skllrr., siden Degn; M. Else Boesdtr.; St. Od. 49; Mag. 73; 1 ~ Kbh. Hel. G. K. 19/6 61 Anna Maria Sophie Rasmusdtr. Schrøder, f. Ærøskjøb. 19/4 37, † 24/9 67; F. R. Pedersen S., Skipper, senere Maaler og Vrager i Rudkjøb., tilsidst tillige Postmstr. ss.; M. Kirsten Andersdtr. Bager; 3 S., 1 D.; 2 ~ Stubbekjøb. 14/2 70 Elisabeth Jæger af M. Bjergby-B., f. 11/11 46, † 16/2 09; 6 S., 5 D.; see Johan C. B. i Grimstrup-Aa.; J. Bang i V. Vedsted; Joh. F. B. i Vig-A.; (Frederik F. B. i Svindinge; Carl P. B. i Glenstrup); [† 8/9 1804; respecteret som en udm. Personlighed med fortrinlige Evner; men Man nærede Frygt for hans Myndighed og skarpe Vittighed; dygtig Ldmd., ogsaa Digter; blev Eier af Kirken 67; Mindetavle; Monument paa Kgd.; W. 3/77; N. 61].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 161, 43; Kbg. Kbh. Hel. G. K. (1727-62 V) opsl. 132 (1. vielse); Kbg. Stubbekjøb. (1754-97), opsl. 34 (2. vielse); DanKir bd. 8, s. 1456, 1472, 1474, 1475 (se nedenfor).

14. 14/12 1804 [Allesø-B. 4/4 00, o. 2/5] Prof. Jens Hansen Smidth, f. Kbh. 19/7 69; F. Hans Jensen S., Insp. p. Corselitse; M. Agathe Beck; St. Vdbg. 87; C. 24/10 96, h.; tit. Prof. 18/12 16; R.* 25/5 26; 1 ~ 93 Johanne Cathrine Sophie Stamer; f. Hambg. 25/2 70, E. e. Assurance-Mægler Greif; separ. 07, † Slag. 29/5 14; 3 S., 2 D.; 2 ~ Gauerslund 24/8 10 Ellen Jessen, E. e. P. H. Friedlieb i Idestrup, og † Bjergegd. p. Falster 4/1 51; 2 S., 1 D.; (see M. N. Hagemann i Støvring-M.); [† 20/1 1847; Botaniker og Digter; N. 561; E. 3/183 og S. 3/196; B. D. G. 1/203; Monument paa Kgd.].

DanKir bd. 8, s. 1475 (se nedenfor).

15. 10/4 1847 [Seierø 3/4 34] Antonin Heineth af Viskinde-A., f. N. Holm 7/4 06; St. Bgdsk. Kbh. 25; C. 3/11 30, h.; p. Cap. Følleslev-S. 7/12 31, o. 18/1 32; ~ 20/10 34 Magdalena Maria Hedevig Smith, f. p. Frolands Jernværk 5/12 06, † 11/6 86; F. Sigvard Nic. S., Jernværkseier; M. Birgitte Johanne Christiane Roosen; 2 S., 1 D.; [# 28/10 (25/11) 1872; † 18/8 81; Monument p. Viskinde Kgd.].

DanKir bd. 4, s. 1895 (Viskinge kirke).

16. 20/1 1873. Diderik Nicolai Blicher Glahn; see Strynø.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Aastrup Kirke, s. 1456-1476.
Barfod, Immanuel: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 2 bd. Udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Nykjøbing paa Falster, 1851 (bd. 1) og 1854 (bd. 2). Aastrup.: bd. 1, s. 127-158.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1794. (Aastrup Sogn s. 114-115, Præsterne: s. 157-160).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1859, (Aastrup Sogn s. 94-101, Præsterne: s. 95). PDF-udgave.