Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1323. Vig og Asmindrup,

Ods Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. 107; M. S. 1-a/168; K. M.; Lkm. 1/986; M. Nr. 497; Ser. L. v. B.; Kbg. Vig 1696, Asmindrup 1726.
———————————

1. (1566). Rasmus . . . ; blev sagt fra Embedet for sin adskjellige Skjørlevnet, han brugte i sin Alderdom; synes at have været i Asmindrup.

2. 15 . . Jacob . . .

3. 15 . . Mikkel Christensen.

4. (1577. 1610). Hans Pedersen Wiig af Egebjerg; Pr. (04. 10. 22); see Mads H. W. i Egebjerg; Etm.; [levede endnu 1622; hans Navn paa Stolestade i Asmindrup K. 1577].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; 2:5 (1869-71), s. 149; 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1622); DanKir bd. 4, s. 2270 (se nedenfor).

5. o.11/2 1618**. F. S. Hans Hansen Wiig; St. 14; 1 ~ . . . . ; (mindst) 2 S., 2 D.; ~ Holbæk 14/8 36 Maren Espensdtr.; (mindst) 1 S., 1 D.; see Mag. F. J. Forll og J. O. Trane i Udby i Sjælld.; [fmtl. † c. 1653; hans Navn paa Kirkeklokken i Asmindrup K. 1646 og i Vig 1649].

KUM I, s. 16 (»Iohannes Iohannis Vigh/Wigandus«); PT 8:6 (1927) s. 184; Kopskatten 1645, opsl. 70; DanKir bd. 4, s. 2235, 2272 (se nedenfor).

6. o. 17/8 1653. Anders Jensen Bjørn; St. pr. 45; maaskee p. Cap.

KUM I, s. 195 (»Andreas Iani Ursinus«).

7. k. 9/7 1654 [p. Cap. K. Helsinge-D., o. 14/6 48] Hans Rasmussen Havrebjerg, vistnok af Førslev; vist St. Slag. 42; [† c. 1669].

KUM I, s. 172 (»Iohannes Erasmi Haurebergius«).

8. 10/12 1669, o. 1/6 70, Morten Holgersen Fuglede, vistnok af St. og L. Fuglede; St. Roesk. 63; [† el. forflyttet 1674].

KUM I, s. 316 (»Martinus Holgeri Fuledensis/Fulede«).

9. 16/9 1674 [norsk P. p. Kongsberg i Norge 3/2 69] Roald Nielsen (Holte), f. c. 41 p. Holtan i Kvikne S., Østerdalen; (Morbdr. t. M. P. Karmarchs uægte Dtr. i Tim-M.); F. N. Ibsen, Skiktmester ved Kvikne Kobberverk på Innset; M. Marthe Roaldsdtr., Præstedtr. fra Ytterøy; St. pr. 60; p. Cap. Lesja i Gudbrandsdalen, E. f. B. 12/4 67; 1 ~ . . . . Caspersdtr. Romsdal fra Norge, Skifte 14/7 90; 2 ~ Uby 5/10 92 Elisabet Sørensdtr. Bay, E. e. Mag. J. Johansen i St. og L. Fuglede, † Kallundbg. 2/12 29; F. S. Jensen B., Bkdmr. og Herredsfgd. i Arts Hrd.; M. Sophia Eleonora Andersdtr.; [† c. 1694; han og Hustru gav 1694 Alterstager til S. Amindrup K. (»Roaldus Nicolai Holthe«); 2. Hustrus Lgst. i Kallundbg.].

KUM I, s. 292 (»Roaldus Nicolai Holdbinus« sikkert fejllæst for Holdtinus); NST 9 (1944), s. 86; E. Brejls skifteuddr.: Kalundborg byfoged nr. 235; DanKir bd. 4, s. 2266 (se nedenfor), s. 3237 (Kalundbg. Frue K.).

10. 19/7 1694. Albert Nielsen Chrystalsin, maaskee Bdr. t. Anders N. C. i Egebjerg; St. Roesk. 85; [† el. forflyttet 1701; kaldes r. Cap.].

KUM II, s. 139 (»Albertus Nicolai Chrystalsinus«).

11. 21/1 1702. Jesper Sørensen Holm, blev Sp. 22/3 10; ~ Karen Hansdtr. Wivild, maaskee af Asnæs, † 21/5 40; [† 9/9 1725].

12. 19/11 1724**. Svend Caspersen Schive, f. Kbh. 20/6 96; F. C. Svendsen S., Consumptionsskrvr.; M. Dorothea Sophie Bruun; St. Hlh. 13; Alumnus p. Borchs Coll. 8/12 17 – 11/12 22; C. 8/12 21, l.; ~ Else Jacobsdtr. Dahl af Faareveile, E. e. P. J. Holm i Høiby, og † Faareveile 27/10 66; see P. Egberg i Brøndshøi-R.; [† 1/11 1752 ved, at Hestene løb løbsk med ham i Pgden.; Vognen blev kastet med en saadan Magt mod en Portstolpe, at hans Hoved blev knust].

KUM II, s. 371 (»Sveno Schive«, 18 år gl.); Borchs K. nr. 132.

13. 9/3 1753, o. 16/3 [Cat. Kbh. Trin. K. . .] Hans Jørgen Christiansen Garde, f. Kbh. 28/2 13; F. C. G., Bgr.; M. Vilh. Jørgensdtr. Reerslev; St. Fdbg. 33, Bacc. 34; C. 27/10 36, h.; Pr. 28/4 77; ~ 5/10 53 Vibekke Petræa Friboe, f. 33, b. 10/10 83; F. Hans F., Artilleriecpt.; 3 D., 4 D.; see Hans F. G. i Horslunde-N.; Christian G. Førslev-S.; (Peter C. G. i Søborg-G.); [† 26/9 1787].

KUM II, s. 546, 550 (»Georgius Garde«, 20 år gl.).

14. 1787 [Steenløse-V. 2/9 85] Peder Swane Nielsen Bang, f. Egebjerggd. 21/10 44; F. Cmcrd. N. Christ. B., Forv. over de kgl. Godser i Ods Herred; M. Ulrikke Eleonore Pedersdtr. Schvane; St. Hlh. 61; C. 12/9 64, l.; Vig-A. 29/5 67*; r. Cap. her 28/7 69, o. 3/11; Sp. Hitterø (Hitra), Trondhj. St., 15/6 74; Strøm, Aggersh. St., 22/11 80; ~ 69 Ide Johanne Poulsdtr. Rogert af Utterslev, f. 3/8 43, † Kbh. 6/8 00; 5 B.; hvoraf 2 S., 2 D.; see Jacob H. B. t. Roesk. Dk.; Poul C. R. B. i Strø; [† 17/5 1792; var som Student Underofficier v. Livvagten; W. 3/51; N. 37].

PT 12:5 (1950) s. 117-120 (Rogert).

15. 10/8 1792 [Havrebjerg-G. 1/4 84] Hans Bech, f. Kjeldby 13/9 44; F. Peder B., Degn; M. Dorothea Hansen; St. Vdbg. 65; C. 29/6 72, h.; r. Cap. her 24/2 79, o. 7/4; Pr. . . ; ~ Kbh. 21/4 79 Josina Maria Dorthea Krag, f. Stege 22/11 44, E. e. . . . Gril; F. Rasmus Jacobsen K.; M. Catharina Dorothea Schønnebølle; mindst 3 S., 2 D.; [† 10/8 1818].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Ods hrd. nr. 135; Kbg. Stege (1734-1765 F), opsl. 154.

16. 3/3 1819 [Tersløse-S. 14/9 92] Hans Georg Reinsholm, f. Meelby, Strø Herred, 14/4 63; F. Jørg. R., Skllrr.; M. Anna Jensen; St. Fdbg. 82; Cand. philol. 30/10 84, l.; Cand. th. 27/4 87, l.; r. Cap. her 28/12 87, o. 14/3 88; ~ 11/7 88 Helene Marie Fladberg, † 4/12 35; F. Guldsmed el. Brbr. i Kbh.; 2 S., 6 D.; [† 15/10 1831].

17. 1/2 1832 [Borbjerg-R. 7/6 20] Niels Gjølbye, f. Vibg. 16/2 82; F. Niels Pedersen Borreschmidt G., Graver; M. Anna Nielsdtr. Spangaard; St. Vibg. 01; C. 31/10 04, h.; Sp. Taarup-K. 29/5 07, o. 17/6; ~ 5/6 07 Christiane Marie Baadsgaard, f. Vibg. 8/12 85, † 11/1 46; F. Gravers B., Tugthuusinsp.; M. Mette Marie Hensemann; 9 S., 3 D.; see Niels B. G. i Aarslev-H.; [† 4/8 1843; en vakker og meget afholdt Mand; der fortælles, at han kaldte sin yngste Søn „Dusin“; B. D. G. 1/163; Monument paa Kgd.].

Sixhøj nr. 1565; DanKir bd. 4, s. 2236 (se nedenfor).

18. 2/11 1843 [Tingsted 14/9 25] Prof. Johan Frederik Biering* af Aastrup, f. 30/5 85; St. Vdbg. 03; C. 14/10 08, h.; Vicepast. Jernved 3/1 14, o. 13/5; Prof. 29/5 65; ~ 18/9 09 Dorothea Benedicte Benzon, f. 13/5 87, † 11/11 63; F. Niels B., Kbmd. og Pstmstr. i Stubbekjøb.; M. Eva Kirstine Mandix; 6 S., 2 D.; see N. Hansen i Snedsted-N.; Jørgen B. B. i Dronninglund; [† 30/9 1867; bekjendt som latinsk Leilighedsdigter; satte et smukt Vers i classisk Stiil over Havedøren af det af ham 45 nyopførte Stuehuus; E. S. 1/140].

19. 1/2 1868 [Kjerteminde-D. 11/7 55] Lic. th. Jørgen Victor Bloch af Lønborg-E., f. 25/9 12; St. Chrhvns. Bgdsk. 29; C. 17/1 33, l.; c. Adj. Rand. 25/5 s. A. til 13/9 34; lic. th. 14/7 35; c. Adj. Hors. 3/10 35; Sp. Borbjerg 26/9 37, o. 15/11; Lønborg-E. 8/12 38; Pr. 2/9 51; (Snoldelev-T. 30/6 – 12/8 64); Landsthingsmd. for 11te Kreds 3/6 53; ~ 15/7 33 Agathe Theodorine Benedicte Thorlacius, f. Gythaborg v. Rødefjord p. Island 6/1 11, † 1/1 72; F. Kammerassr. Theod. T., senest By- og Herredsskrvr. i Ringkjøb.; M. Gytha Howitz; 5 S., 5 D.; see Johs. B., cd. th. 76/1; J. J. V. Prytz, Cap. p. l. her; [# 11/2 1881, boer i Kbh.; E. 1/149 og S. 1/168].

Elvius, s. 583-84.
———————————

 

 

No 1324. Residerende Capellaner i Vig og Asmindrup,

[Ods Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/168.
———————————

1. 30/11 1753*, o. 29/10 55, Jørgen Andreas Nielsen Bang; [20/2 1767 St. og L. Fuglede; see Korsør-T.].

2. 28/7 1769, o. 3/11, Peder Schvane Nielsen Bang; [15/6 1774 Hitterø (Hitra), Trondhjems St.; see Sp. her].

3. 14/9 1774, o. 7/10, Frederik Carl Monrad; [14/10 1778 Bregninge-S.; see der].

4. 24/2 1779, o. 7/4, Hans Bech; [1/4 1785 Havrebjerg-G.; see Sp. her].

5. 1/7 1785, o 19/8, Christian Nicolai Dahl; [28/9 1787 r. Cap. Korsør-T.; see Nestved St. Pet. K.].

6. 28/12 1787, o. 14/3 88, Hans Georg Reinsholm; [14/9 1792 Tersløse-S.; see Sp. her].

7. 25/1 1793, o. 5/4, Peter Ditlev Faber; [11/12 1795 Jungshoved; see der].

8. 26/2 1796. Andreas Brünniche; [2/11 1804 Skovlænge-S.-G.; see der].

Nedlagt efter Rescr. 24/7 1803.
En Capellan pro loco skal nu ansættes.

———————————

 

 

No 1324b. Capellan pro loco i Vig-Asmindrup,

[Ods Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 25/6 1874 [Cap. p. p. Faareveile-D. 7/5 73, o. 14/5] Johan Julius Valdemar Prytz, f. Kbh. 30/6 43; F. J. G. P., Skomagermstr.; M. Juliane Jutz; St. Kbh. 64; C. 20/6 71, h.1; ~ 18/10 77 Marie Bloch af Vig-A., f. Lønborg 1/4 50; [15/12 1879 Dalbyneder-D.]

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1990. Vig Kirke, s. 2201-2242, Nørre Asmindrup Kirke, s. 2243-2276.