Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 31. Aarslev, Hørning og fra 16 . . Lime,

S. Hald Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

S. i H. K.; L. S. 1/45; L. P. B. 556; K.; P. 64; M. S. III; Aarh. M.; Kbg. 1650 (÷ 1672-1736); Lime 1705.
Anm. Lime var tidligere et Pastorat for sig, see nedenfor.
———————————

1. 1536. Peder Lincher el. Linscher; [† 1547].

2. 1547. Peder Madsen Bruun; see Etm.; [† 1590].

3. 1590 F. S. Hans Pedersen Bruun; see H. A. Aarsleff i Mariæ-Magdalene-S.; [† 1628].

4. 1628 [Aman. Aarh. 27] Jørgen Nielsen Nielstrup, f. Nielstrupgd., Vivild S., 12/11 05; F. N. Sørensen; M. Sidsel Thomasdtr. af Virring-E.; St. Vibg. 24; Hør. Rand. 26–27; ~ Aarh. 7/11 29 Anne Nielsdtr. Friis, f. c. 09; (Halvsstr. t. Christen N. F. t. Aarh. Frue K.); F. N. Christensen F., Rdmd. i Aarh.; M. Karen Knudsdtr.; 7 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see N. J. Friis i S. Omme-H.; [† 24/4 1650].

KUM I, s. 65 (»Georgius Nicolai f. Nelstorp«); PT 8:6 (1927), s. 249-252 (hans biografi) og 9:1 (1928), s. 158; Fr-P Aarh. s. 1, 48-49; FWDP 31,4.

5. o. 20/6 1650. Christen Olsen, f. Rand. el. Aarh.; vist St. Aarh. 41; i hans Tid blev Lime Annex; ~ c. 51 F. E., levede 74; 1 D.; see Etm.; [† 1671].

KUM I, s. 165 (»Christiernus Olai«); P-Aarh. f. 14a, opsl. 16; Nygaards sedler: Datter; Randers tingbog 2/3 1674, f. 44; FWDP 31,4.

6. 15/10 1669**, o. 4/10 70, Søren Jensen Winther, f. Aarh. 19/10 44; F. J. Sørensen W., Rdmd.; M. Mette Thestrup; St. Aarh. 62; ~ c. 71 F. D. Anne Friis Christensdtr., d. 16/11 51; 2 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see Jens S. W. i Mygind-K.-S.; P. H. Abel i Vive-O.-V.; P. J. Abel, Nr. 7b her; [† 1682].

KUM I, s. 307 (»Severinus Ioannis Winther«); P-Aarh. f. 48b, opsl. 52; Nygaards sedler: Hustru, testamente; Han er ikke broder til Niels J. W. i Kristrup-H., se PT 1992, s. 173 (Kristrup-Winther-Slægten); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 435, Gejstl. sk. i Randers amt, Galten hrd. nr. 9.

7. 9/9 1682, o. 24/11, Ole Pedersen Øye, f. Trondhj. c. 44; F. Peder Jensen (Aars), Foged p. Reinskloster, siden i Herjedalen, bosat p. Øye i Melhus v. Trondhj.; M. Margrethe Olsdtr., en Præstedtr. fra Meldal; St. Trondhj. 65; Pr. 01; ~ c. 83 F. E., levede 07; u. B.; [† 1724].

KUM I, s. 329 (»Olaus Petri Øjensis«); P-Aarh. f. 56a, opsl. 59; PT 9:1 (1928) s. 189 (Testamente: hans eneste helsøster var Riborg Pedersdtr., enke e. gullsmed Jacob Abel i Trondheim); STD Em1, s. 154, STD Em2, s. 92; E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 435, Gejstl. sk. i Randers amt, Galten hrd. nr. 9.
7b. o. til Cap. her 7/9 1703, F. Sstr.søn Peder Jacobsen Abel, f. i Trondhj. ca. 72; F. J. Mathiassen A., Guldsm. i Trondhj.; M. Riborg Pedersdtr.; St. Trondhj. 93; ~ c. 04 F. Stedtr. Christiane Barbara Winther, f. c. 10/11 78, b. 3/3 52; 2 S., 4 D.; [fmtl. † c. •/12 1719, da der kom en ny Haandskrift i Kirkebogen; var maaskee res. Cap. i Lime fra 1705].
            KUM II, s. 196 (»Petrus Abelius«); PT 9:3 (1930), s. 112 (Bircherods Dagb.); FWDP 31,(07); Nygaards sedler: Børn i Lime; (Finne-Grønn skriver i sin bog om slægten Abel (1899), at Jacob Abels eneste søn var officeren Hans, men det er fejl, for han var født i Nyborg 1651. Det er heller ikke rigtigt at Peder Abels mor Riborg var søster til Laurits Brix i Trondhj., se STD Em2, s. 92, noten).

8. 11/4 1724 [Aalsø-H. 27/11 22**] Hans Jacobsen Buch; [15/3 1726 Aarh. Frue K.; see Roesk. Dk.].

9. 13/4 1726 [Aalsø-H. 5/8 24**] F. Bdr. Niels Jacobsen Buch af Aalsø-H., f. 28/3 03; St. pr. 18, Bacc. 19; C. 10/6 20, h.; ~ Margrethe Andersdtr. Kragballe af Gjesing-N., f. c. 03; 2 ~ Etm.; [† 1731].

KUM II, s. 418, 423 (»Nicol. Iacobus Buchius/Nicolaus Iacobi Buch«, 15 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Sønder hrd. nr. 43.

10. 14/12 1731, o. 2/3 32, Poul Nielsen Sass af Haderslev Archidiak., f. 05; St. i Wittenberg 23, i Kbh. 27; ~ F. E., b. 29/3 64; [† 1/12 1763; „Prædikede meget grundigt og opbyggeligt; er i det Øvrige en habil Mand til Embedsgjerninger og en Hyrde, der har Omsorg for sine Faar“; see J. H. 3/3 84].

KUM II, s. 485 (»Paulus Sass, Hatterslebia-Holsatus«, 22 år gl.); Achelis I, nr. 5007.

11. 17/2 1764 [Kristrup-H. 21/6 62] Laurits Nielsen Brunov af Virring-E., f. c. 29; St. Rand. 46; C. 1/7 49, n.; Hør. Rand.; p. Cap. Galten-V.-H. 16/11 59; ~ Birte Andreasdtr. Krogstrup af Galten-V.-H.; [† 24/12 1782].

12. 16/4 1783, o. 7/6, Frederik Christian Hviid af Longelse-F., f. 29/10 48; St. pr. Nybg. 65; C. 30/11 68, h.; Capelp. p. Clausholm 76, o. 28/5, og Inform. ss. til 1/1 79; ~ Anna Trap Friis af Herrested, f. 3/1 66, † 23/10 23; 3 S., 3 D.; [† 28/6 1814; W. 3/376; N. 277].

13. 4/10 1815 [Ø. og V. Alling 8/4 09, o. 12/7] Christian Frederik Friis, f. p. Kallø 8/11 78; F. Otto F., Inspector paa de hardenbergske Godser; M. Ulrikke Christiane Licht; St. Rand. 96; C. 20/10 07, n.; 1 ~ Rand. 16/8 09 Charlotte Lovise Lund, f. Rand. 81, † 3/1 15; F. Farver; M. Anna Maria Haasum; 4 S., 4 D.; 2 ~ Todbjerg 9/11 16 Christine Augusta Randrup, f. 26/2 91, † Aarh. 25/1 66; F. Joh. R., Eier af Bjellerup Ladegd. v. Rand.; M. Erasmine Berg; 4 S., 1 D.; (see S. R. Ostenfeld i Hylke; L. T. Ostenfeld i Hjerm-G.); [† 25/8 1830].

14. 26/11 1830 [Søby-S.-H. 2/4 13] Niels Jacob Schou, f. Kbh. 7/5 71; F. Jacob Jacobsen S., Chir.; M. Joh. Bjørnsen; St. Kbh. 90; C. 12/7 97, l.; Adj. Hlh. 99; Sp. Hvam-H. 3/1 06, o. 2/7; Nimtofte-T. 12/11 11; ~ 05 Ane Margrethe Rasch v. Bülov, f. 4/4 82, † 12/5 59; F. Major Christ. Fred. v. B.; M. Anna Clausen; u. B.; [† 14/5 1850].

Derefter fik Lime v. Rescr. 1/7 1851 Hvilsager til Annex
(Præsten boer dog i Hvilsager), see der.

———————————

 

No 32. Aarslev og Hørning.

[S. Hald Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift]

———————————

1. 20/9 1851 [V. Nykirke-F. 25/4 37] Sophus Vilhelm Wiberg; [7/10 1858 Jordløse-H.; see der].

2. 30/12 1858 [Hersom-B.-K. 15/7 50, o. 14/8] Niels Bertelsen Gjølbye af Vig-A., f. Dalsgd. Pg. 14/1 10; St. Vibg. 31; C. 17/1 39, l.; ~ 21/5 51 Franciska Maria Baadsgaard, f. 24/3 18; F. Fred. B., Pstmstr. i Mariager; M. Lovise Schüerer; 1 D.; [† 1883].

Sixhøj nr. 1652.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 731. Lime (St. Clemens’s K.) og Hvilsager,

S. Hald Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

Kbg. Lime 1705; Hvilsager 1703.
Anm. Indtil i Chr. Olsens Tid (i Aarslev-H.) vare der særskilte Sognepræster i Lime. Siden nævnes Ped. Abel som Cap. i Lime (o. 7/9 1703); men om der have været flere Sognecapellaner, vides ikke. Præsten boer i Hvilsager.
Den 25/8 1544 blev Lime Præbende lagt til Læsemesteren (Lectoren) i Aarhus’ Underholdning (DKR s. 272).
———————————

1. 21/9 1851 [p. Cap. Aarslev-H.-L. 17/6 37, o. 25/8] Niels Andreas Ove; [27/5 1862 Vadum; see der].

2. 17/8 1862 [Cat. Nibe 4/12 54] Lars Christian Christopher Nyholm af Høielse-L., f. Valløby 26/10 21; St. Kbh. 40; C. 3/7 45, h.; Huslærer Dalbyneder Pg.; Huslærer Barrit Pg.; p. Cap. Aagerup-K. 29/11 49, o. 18/1 50; Jersi-S. 13/4 51; Clemensker 21/9 52; ~ Nibe 1/8 57 Anna Nicolette Brodera Wibroe, f. Aalbg. 25/1 37, † Frederiksberg 25/1 1915; F. Johan Peter W., Viceconsul og Kbmd.; M. Jane Jacobine Winkel; (68) 4 S., 3 D.; [9/3 1872 Gunderup-N.; Frørup 8/1 77; # 12/11 94; † Frederiksberg 3/11 1901].

AaDB, s. 68.

3. 21/5 1872. Johan Peter Oluf Korff; [23/3 Mørke; see ord. Cat. i Kjøge].

4. 29/5 1877 [Cap. p. p. Brendekilde-B. 1/10 75, o. 5/11; Hjelpep. hos Stiftspr. Boesen i Aarh. 76] Laurits Nicolai Balslev af N. Broby, f. Hammer 17/10 45; St. pr. 65; C. 20/1 71, l.; ~ 25/10 76 Marie Magdalene Fenger af Høie-Taastrup, f. Lynge 9/7 49; (77) 1 S.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.