Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 873. Omme (Sønder-) og Houen,

Nørvang Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

M. S. III.; K. 3/227; R. M. 3/2 1766; H. 10/76; Lkm. 6/228; Kbg. 1685.
Anm. Capeller i Blaahøi og Filskov indviede 14/10 1877.
———————————

1a. (1557. 84). Jacob Pedersen; [14/2 1557: »Hr. Jacob i Ome Sogn havde bandsat Ifuer Lunges Tjenere«].

KB bd. 2 (1556-60) s. 69; KS 2:3 (1864-66), s. 842, 3:2 (1877-80), s. 212.

1b. (1610. 19). Jens Nielsen; Pr. (24. 25); see Hr. Mogens i Gauerslund; [fmtl. † c. 1643].

KS 5:2 (1903-05), s. 599; 2:6 (1869–1871), s. 549; Viborg Landstings Dombog C, 18/12 1624 (f. 693), 15/1 1625 (f. 54).

1 (c). o. 16/6 1643. Niels Poulsen Leirskov (Castrosylvanus), vistnok af Leirskov-J.; St. Hlh. 30; ~ . . . ; B.; [† 1658; brav].

KUM I, s. 100 (»Nicolaus Pavli f. Lerskøv«); Hlh. s. 24.

2. o. 30/4 1658. Niels Jørgensen Friis, i 18 Aar, af Aarslev-H., f. c. 31; St. Aarh. 51; 4 S.; [† •/1 1674].

KUM I, s. 229 (»Nicolaus Georgij«); Fr-P Aarh s. 49; Danske Kancelli: Efterfølgerens ansøgning av 15/1 1674, hvor han oplyses at være død.

3. 17/1 1674, E. f. B. 13/2, Hans Pedersen Hegelund af Stavning; St. Vibg. 65; ~ Elisabeth Andersdtr. Gamsted, vist af Vilslev-H., b. 25/6 00; 1 S.; [† c. •/6 1684, Skifte 23/3 85; Pg. br. . . ; efter R. M. var han dygtig, havde mange Børn og var der i 19 Aar, men hvorledes? maaskee havde han være Cap. hos Friis (Adm. komm.: fmtl. fejllæst for 10 år)].

KUM I, s. 326 (»Iohannes Petri Hegelundius«); Sixhøj nr. 435; Danske Kancelli: Kaldsbrev, ansøgning 15/1 1674; E. Brejl: Stavning præster; E. Brejls skifteuddr.: Ringkøbing byfoged nr. 179; Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Hjerm hrd. nr. 16; Kbg. Sdr. Omme (1691-1808), opsl. 64 (enkens begr.).
(7/4 1675.* Anders Adamsen).

4. 17/6 1684 [Hør. Ribe . .] Oluf Nielsen Leirskov af Leirskov-J.; St. Ribe 72; O.; [† 4/5 1691; havde været Rytter; om ham mange fabuløse Historier, som Anstændighed forbyder, at melde (R. M., hvorefter han var her i 9 Aar)].

KUM II, s. 32 (»Olaus Nicolai Lærschovius«); Danske kancelli: Kaldsbrev.

5. 9/5 1691. Søren Mikkelsen Heerup (Hærup); F. M. Sørensen H., Snedker i Vibg.; M. Anne Knudsdtr.; St. Vibg. 88; 1 ~ Od. 22/7 91 Dorothea Hedvig Sørensdtr., † 8/4 97; 1 S., 2 D.; 2 ~ S. Omme 13/10 97 Ingeborg Christensdtr. Friis, † 20/1 11; 3 S.; [† 11/5 1714].

KUM II, s. 161 (»Severinus Michaëlis Hærupius«); Sixhøj nr. 676; E. Brejls skifteuddr.: Viborg byfoged nr. 81; Kbg. Od. register opsl. 94 (vielse); Nygaards sedler: Børn, 2. vielse.

6. 27/6 1714. Thomas Hansen Wellejus af Hviding, f. 13/2 89; St. Ribe 04; C. 6/8 10, h.; ~ 24/6 16 Karen Poulsdtr. Stauning af Stavning, som levede i Hors. 66, b. Tamdrup 5/4 84; 6 S., 6 D.; see H. J. Bang i V. Vedsted (= Etm.); Hans W. i Nebsager-B.; Poul T. W. i Besser-O.; [† 9/2 1762; saare trofast og retsindig; J. P. Karstoft i Ørbæk vilde engang skyde ham; men Bøssen klikkede; Begr. i K.].

KUM II, s. 295 (»Thom. Iohan. Wellejus«, 18 år gl.); Achelis I, nr. 4324; Nygaards sedler: Børn, enkens begr.; DanKir bd. 17, s. 2661 (se nedenfor).

7. 14/12 1753**, vist o. 4/1 54, Hans Jørgensen Bang; [25/4 1794 V. Vedsted; see der].

8. 14/11 1794, o. 15/11, Hans Thorning Wellejus af Nebsager-B., d. 3/12 65; St. Vibg. 85; C. 18/4 91, l.; Pr. 05; Apr. 10/7 12; 1 ~ Varde 8/9 96 Else Margrethe Beck af Varde, d. Fred. 17/2 78, † 9/6 97; u. B.; 2 ~ Varde 27/4 98 Fs. Sstr. Christiane Beck, d. Kbh: 8/1 76, † Ribe 16/3 22; 4 S., 5 D.; [† 11/4 1814; paadrog sig Typhus ved et Sygebesøg].

KUM III, s. 409 (»Iohannes Wellejus«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1431; Nygaards sedler: 1. vielse, børn.

9. 5/9 1814, o. 11/11, Dr. phil. Jeremias Müller; [28/2 1821 Barrit-V.; see Veiby-T.].

10. 22/8 1821 [Hjardemaal 24/12 17, o. 11/3 18] Peter Voetmann, f. Østergd., Aarh. St., 25/2 69; F. Niels V.; M. Frederikke Lovise Küster; St. Hors. 89; C. 8/7 03, h.; O.; [afsat 5/11 1828, da hans Huusholderske, Kirsten Jensdtr. Hesselager, som fødte i Dølgsmaal 25/3 25, udlagde ham som Fader; † i Peblingesøen v. Kbh. 32].

11. 20/2 1829 [p. Cap. Ballerup-M. 2/4 18, o. 16/4] Johannes Angel Sørensen; [25/2 1837 Bogø, see Smidstrup-S.].

12. 16/5 1837 [p. Cap. Sæby-H. 26/5 30, o. 29/5; Nykjøb.-R. 28/9 31; Hjelpep. v. Slag. St. Mikkels K. 32; Strøby-V. 33; p. Cap. St. Hedinge-H. 31/7 35] Frederik Ludvig Theodor Gottlieb; [17/11 1840 Hviding; see Ø. Linnet].

13. 25/10 1840 [Cat. Ringkjøb. 31/1 37] Schøller Parelius Vilhelm Birkedal (Birchedahl); [8/2 1849 Ryslinge; see der].

14. 16/4 1849, o. 23/7 [Lærer ved Kbhs. østre Bgsk. 37] Johan Peter Bøttiger; [29/8 1858 Lintrup-H.; see der].

15. 15. 19/11 1858 [p. Cap. Mesinge 16/8 47, o. 27/10; Hjelpep. i Horne •/4 49; p. Cap. ss. 24/3 50; N. Lyndelse-H. 23/8 52] Edvard Vilhelm Ausust Rambusch, f. Kors. 4/10 21; F. Etrd. Hartvig Heinrich R., Amtsforv.; M. Alhed Marie Smith; St. Slag. 40; C. 16/1 46, h.; ~ 20/5 56 Anne Olufine Posthuma Olufsen, f. Saxkjøb. 19/9 34; F. Anders Jørgen O., Commissionair; M. Johanne Georgine Clausen; (68) 4 S., 1 D.; [17/4 1871 Ø. og V. Assels; „I Anledning af Past. Rs. Forflyttelse overrakte Beboerne ham en Fjedervogn. De havde anmeldt, at de 22de Juni vilde gjæste ham med Vognen, og, ifølge Veile Amtstid., saae man da paa den nævnte Dag komme til Pstgden. Fjedervognen, trukken af nogle af Sognemændene, og paa Vognen sad fire af de Mænd, der havde været behjælpelige med at anskaffe den, med en lille Dannebrogsfane vaiende ovenover; bagefter fulgte et heelt Optog af Mænd og Kvinder. Alles Ansigter straalede, og Sognefogden overleverede Vognen til Præsten. Efter at der var blevet drukket Kaffe, samledes Folk i Haven, hvor der blev holdt Sang og Tale. Bl. A. takkede en Gdmd. Præsten for, at han havde viist sig som en folkelig Mand, havde mødt med dem paa Valgdagen og ikke stemt mod Beboerne og den gamle Grundlov, som saamange Præster gjorde“. (Der fik vi den). See D. T. 71/174; E. S. 2/738; hans Navn p. en Oblatæske 1862].

DanKir bd. 17, s. 2649 (se nedenfor).

16. 8/7 1871. Jacob Frederik Gottschalk Wiberg; [† paa Asylet i Aarh. 29/6 1873; see Branderup].

17. 27/9 1873 [Cap. p. p. Lindelse 17/9 66, o. 12/12; St. Jørgens-S. 20/11 67] Carl Lorenzen Nissen, f. Hønkys, Aabenraa A., 15/11 38; F. N. Nissen Jensen, Gaardeier; M. Maren Jørgensen; St. Haderslev 60; C. 19/1 66, l.; ~ 30/5 72 Johanne Dorthea Bredsdorff af Vissenbjerg, f. Ollerup 14/3 33; (73) 1 S.; [27/1 1880 Aalsø-H.].

———————————

 

 

No 873b. Res. Capellaner i S. Omme og Houen.

[Nørvang Herred, Veile Amt, Ribe Stift]

 
Anm. Capellanen boer i Omvraa.
———————————

1. 10/9 1877 [Cap. p. p. Aaker 3/7 76, o. Od. 19/7] Peter Jerndorf Storm Riemann, f. Od. 15/6 48; F. Frederik Edvard R., Possementmgr.; M. Christiane Severine Storm; St. Od. 66; C. 24/6 72, l.; Lærer v. Askov Høiskole for vordende amerikanske Præster 72; Lærer v. Emdrupborg Høisk. v. Kbh. 74; 1 ~ Kbh. Vartov K. 30/7 76 Kirstine Ketelsen, f. Kbh. 2/8 56, † N. Nebel 13/8 86; F. Carsten K., Klokker v. Kbh. Vartov K.; M. Marie Andersen; (77) 1 S.; 2 ~ Hemmet 23/4 88 Ane Marie Elise Henriette Engberg af Tostrup-U., f. Hemmet 23/4 60, † Fakse 17/6 1901; B.; 3 ~ Fakse 30/7 02 F. Sstr. Eva Magdalene Engberg, f. Hemmet 17/5 64, † Kbh. Grøndals 6/12 1949, b. 10/12; [18/5 1880 Lem-Ø.; 19/1 86 N. Nebel-L.; 28/11 95 Fakse; Underskrev den lille Askovadresse; Form. Løventhals Miss. 1901; Form. Porto Novo Miss. 1921–26; # 30/9 1922; † 6/4 1928].

AaDB, s. 125–26.
———————————

Afskrift ved Villy M. Sorensen, München.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2017. Sønder Omme Kirke, s. 2629-2668, Hoven Kirke (endnu ikke udgivet).
Karstoft, I.: Fra det nedlagte gamle Sdr. Omme-Hoven Pastorat, Kolding, 1948.
Sorensen, Villy M.: Præster i Sønder Omme og annexsognet Hoven, 2019.