Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 926. Sognepræster i Ringkjøbing og Rindom,

Hind Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

M. S. III.; Frost, S. 109; L. P. B. 522; Lkm. 6/450; Kbg. Ringkjøb. 1686, Rindum 1725.
———————————

1. (1563). Niels . . .

2. (1584). Mag. Mads Bertelsen; St. Ribe til Wittenberg 55; Mag. sst. 13/8 55; ~ Else . . . , † 17/4 01; see B. M. Fisler i Møborg-N.; Niels Jensen, r. Cap. her; (Hans H. Kjær her); [† c. 1602].

Hegelund I s. 259, 316, 350; II s. 163, 228; Helk I, s. 167 (»Bartholomæi«); KS 3:2 (1877-80), s. 211.
(Udgår her, var r. Cap.) 3. 1602, o. 13/8 Jens Andersen Reisener; [† P. 4/9 1602].

4. o. 15/12 1602. Jens Iversen Borch af N. Bork; 1 ~ Ulvborg 24/6 03 Anne Nielsdtr., fmtl. af Uldborg-R., f. c. 86, † i Barselseng 10/6 14; 6 S., 4 D.; 2 ~ Karen Jensdtr., f. c. 09; (Sstr. t. Anne J. ~ K. Nielsen i Ulvborg-R. og Moster t. Margrethe Lauritsdtr. ~ N. N. Holstebro i Ho-O.); F. J. Olufsen, Bgmstr. i Ringkjøbing; M. Vibeke Madsdtr., (maaskee en Dtr. af nr. 2 eller Dtr. af Byfoged Mads Christensen i Ringkjøb.); u. B.; 2 ~ Etm.; [† 28/8 1625; lod Korskirken bygge; Eptph.].

Hegelund I s. 393, 404; II s. 228, 234; KS 5:2 (1903-05), s. 558; 2:6 (1872-73), s. 544; HardAar 1998, s. 5-14 (se nedenfor); Green s. 145, 176; DanKir bd. 18, s. 134-38 (se nedenfor).

5. 2/1 1626, o. 18/1 [Rtr. Kold. (25)] Mag. Hans Hansen Kjær (Paludan), f. Kold. c. 00; F. Mag. H. Sørensen P., Rtr. Kold.; M. Anne Iversdtr., maaskee af N. Bork; St. Roesk. 20, Bacc. 22; St. i Wittenberg 23-24; Mag. Kbh. 9/5 25; Pr. 29; ~ c. 26 F. E., † 12/9 72; 5 S., 6 D.; see 2 Etm.; N. L. Rindom i Lunde-Ou.; S. C. Gjødstrup, K. J. Colding og H. G. Hviid, Alle i Sevel; A. A. Miller i S. og N. Bork; [† 28/8 1652; hans Initialer på Orgelets facade 1633; Eptph.].

KUM I, s. 39, 56, 73 (»Iohannes Paludanus Colding.«); Helk I, s. 277; KS 2:6 (1872-73), s. 656; FWDP 926,5; IBB, Hind hrd., Ringkøbing-R.; E. Brejls skifteuddr.: Ringkøbing byfoged nr. 756A; »see C. A. Agerholm, r. Cap. her« udgår, ligeledes H.H. Kjærs Moder »Marie Hansdtr. Kneus af Harte-B.«, der vistnok døde 1587; HardAar 1998, s. 5-14 (se nedenfor); Green s. 176-78; DanKir bd. 18, s. 125, 136-38 (se nedenfor); .

6. o. 10/10 1652. Bertel Henriksen Taulow af Taulov-E., f. 27; St. Kbh. 47; St. i Wittenberg 49; Pr. . . .; ~ c. 52 F. D. Maren Hansdtr. Kjær (Paludan), f. c. 30; 3 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see C. A. Agerholm, r. Cap. her; [† 1664; i 3 Aar kunde ikke faaes Viin og Brød til Communionen under den ulykkelige svenske Krig].

KUM I, s. 204 (»Bartolus Henrici Taulovius«); Helk I, s. 399; HardAar 1998, s. 9-10; Green s. 116-121.

7. E. f. B. 26/9 1664 [Hør. Kold. 24/10 59] Søren Anchersen Colding af Kold., d. 6/5 38; St. Sorø 60; Pr. 13/10 70; ~ F. E., levede endnu 00; 1 S., 2 D.; see Etm.; P. L. Wandborg og H. E. Garboe i Veirum; A. S. Anchersen i S. og N. Bork; [† 3/2 1690; velstuderet; yndet hos Store og Smaa; Bølling-S. bleve 29/7 1685 perpetuerede (indtil 19/2 1745)].

KUM I, s. 290 (»Severinus Ansgarij Coldingensis«); SB s. 183; E. Brejls skifteuddr.: Ringkøbing byfoged nr. 756A; HardAar 1998, s. 9-10; Green s. 116.

8. 22/3 1690 [p. Cap. S. og N. Bork 7/10 89] Mag. Johan Christopher Jacobsen Eilertz el. Eilertsen, f. Kbh.; (Bdr. t. Johanne J. E. ~ C. J. Lodberg t. Roesk. Dk.); F. J. E., Bgmstr. og Rdmd.; M. Birgitte Clausdtr. Lodberg; St. Ribe 84; S. og N. Bork 7/8 84*; Rtr. her 4/5 86; Rtr. Kold. 22/6 89; Mag. Kbh. 28/5 90; Pr. . . ; Cons.-Ass. . .; 1 ~ Ringkjøb. 2/10 90 F. D. Maren Sørensdtr. (Anchersen) Colding, † 19/6 98; 2 S., 1 D.; 2 ~ Ribe Dk. 31/1 00 Mette Jensdtr. Baggesen, f. Ribe 28/6 83, b. Ringkjøb. 26/5 70; F. J. Lauritsen B., Rdmd.; M. Susanne Pedersdtr. Vedel af Reisby; 3 S., 5 D.; see Søren J. E. i Rødby-R.; Bagge H. E. til Aarh. Dk. 1 r. Cap.; (O. J. Schlichtkrull i Stadil); [† 26/11 1721; Begravelse i K.].

KUM II s. 130, 173 (»Iohannes Christophorus Eylerts«); Nygaards sedler: 1. vielse, 1. hustrus død, 2. vielse, børn, datter i Ribe; Kbg. Ribe (1623-1700) opsl. 263 (2. hustrus dåb); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 671, 679 (2. hustrus forældre); PT 1990, s. 139 (2. hustrus moders ophav); DanKir bd. 18, s. 146 (se nedenfor).

9. 15/12 1721 [Varde Nic. K. 15/5 05] Mag. Hans Lauritsen Allerup, f. Trondhjem; F. L. Hansen A., Kbmd. og Proc.; M. Elisabeth Jensdtr.; St. Trondhj. 91; Hør. i Ribe St. 1/10 94; Mag. Kbh. 16/5 08; Pr. 42; 1 ~ 18/6 06 Maren Jensdtr. Taulow, f. Varde c. 88, † Varde 4/7 18; (Sstr. t. Jørgen B. T. i Nordby p. F., t. Vibekke J. T. ~ P. B. Friede i Leirskov-J. og t. Christence J. T. ~ O. O. Høyer i Hee, Moster t. Anna Hedvig T. ~ P. P. Holm i Lundforlund-G., Halvsstr. t. Magd. F. Friede ~ N. N. Kragelund i Varde); F. J. Bertelsen T., Bgmstr. og Tolder; M. Maren Jacobsdtr. Bjørn; 1 S., 4 D.; 2 ~ Barbara Margrethe Lauritsdtr. Thura af Aarh. Dk. (F. blev Biskop i Ribe), d. Kbh. 7/7 98, † 1/8 38; 2 S., 1 D.; see R. D. Fog i Steenstrup-L.; T. M. O. Steenberg i Gauerslund; [† 7/10 1744; kundskabsriig og virksom].

KUM II, s. 179 (»Iohannes Laur. Alderup«), 329 (»Dn. Johannes Allerup, ecclesiæ Vardensis ad ædem D. Nicolai pastor«); NST 29 (1984), s. 304, 30 (1986) s. 91; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, V. Horne hrd. nr. 3; Varde kbst. nr. 151; Nygaards sedler: Børn i Varde, børn i Ringkøbing.

10. 23/4 1745 [Bedsted, Aabenraa Amt, 35] Rasmus Clausen Mønich; Pr. 49; [14/5 1762 Vordingborg-K.; see der].

(3/2 1762. M. R. J. Dam; see Varde).

11. 22/10 1762, o. 24/11 [c. Rtr. Hlh. c. 60] Hans Jacob Hansen Buch af Helsing. St. Mariæ K. r. Cap., f. 9/12 24; St. Helsing. 48; C. 10/11 50, n.; Hør. Hlh. 53; (Lomborg-R. 3/9 62); ~ Magdalene Kirstine Borgen af Dalum-S., f. 7/9 33; levede i Veile 1817; 4 S.; [† 9/3 1775].

12. 4/5 1775 [Høirup 10/5 65**, o. 4/9] Niels Müller, f. Ribe 37; F. Søren Nielsen M., Bgr.; M. Anne Cathrine Christensdtr. Foersom (Sstr. t. Kirsten C. F. ~ N. N. Møller, r. Cap. i Holstebro-M. og Faster t. Christian J. F. i Hygum); St. Ribe 55; Hør. Ribe 60; C. 17/12 63, n.; ~ 25/10 65 Sophie Christiane Jensdtr. Høhne af V. Vedsted, f. c. 41, † Ribe 13/1 05; 2 S., 1 D.; see J. Boysen i Gl. Haderslev; [† 30/6 1783].

E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1108, 1138, 1259; Gejstl. sk. i Ribe amt, Stiftsprovstiet nr. 70, 73; Nygaards sedler: Enkens død.

13. 17/9 1783 [Stadil 12/10 64] Maturin Pedersen Endorph; [forlod 1785 uventet Embedet; drog til Kbh. og London; see St. Magleby].

14. 9/12 1785 [Aastrup-S. 19/1 80, o. 1/3] Hans Juul Jordhøy af Gangsted-S., f. 6/3 41; St. Hors. 58; C. 30/11 63, h.; Pr. 85.; ~ 20/10 80 Anna Leth Lange af Tjæreby-A., d. Skjelby p. F. 13/7 47, † Sæby 13/5 20; 1 S., 2 D.; see Laurits J. i Sæby; H. Eiler i S. Bjergby-S.; [† 27/3 1809].

E. Brejls skifteuddr.: Sæby byfoged nr. 311.

15. 18/8 1809 [r. Cap. Vibg. Dk. 3/10 00] Johan Nicolai Tilemann; [11/3 1814 Lemvig-N.; see Assens-Kj.].

16. 5/9 1814 [Vorbasse-H. 17/5 11] Dr. phil. Peter Nicolai Frost; [29/3 1826 Ribe Dk.; see der].

17. 11/8 1826 [r. Cap. Thisted o.s.v. 31/8 10]  Peter Nielsen Brandt, f. Holbæk, Rand. Amt, 21/12 70; F. N. Ostersen. B., Degn; M. Else Pedersdtr. Krüger; St. Rand. 93; C. 23/10 97, h.; p. Cap. Asfærg-F. 23/4 02, o. 27/9; Urlev-S. 14/12 04; Ebeltoft-D. 2/10 08; Pr. 26, – 1/7 36; ~ Kbh. 24/11 02 Cathrine Elisabeth Holmstrup, f. Kallundbg., d. 4/10 72, † 21/8 22; F. Fred. H., Veiermstr. og Overmaaler; M. Cathr. Mikkelsdtr.; 1 S., 2 D.; [# 20/9 1839; † Kbh. 24/2 44; var først i Snedkerlære, siden tilsøes og ved Handelen; kom i Randers Skole 88; i Thisted oprettede og ledede B. „et lærdt Undervisningsinstitut“ i sit eget Hjem. Et Vidnesbyrd om hans Interesse for Undervisning er ogsaa hans „Forklaring over og Oplysning i Regnekunsten. - En Haandbog for Ungdommen“ (Fortalen dat. Thisted 24. Decbr. 1817); boede som emeritus i Kbh., hvor han af og til prædikede for et temmeligt stort Auditorium. I hans Væsen sporedes noget eget Besynderligt og Ugenert; beholdt ikke Lidet af Manererne fra Drengeaarene; godmodig og jovialsk, men noget plump; E. 1/197 og S. 1/231].

HiThi 1944, ca. s. 85.

18. 5/12 1839 [Ho-O. 20/1 30] Andreas Daniel Andresen; Pr. 10/2 48; Tiendecomm. 2/6 50; [2/12 1850 Korsør-T.; see Snesere].

19. 4/2 1851 [r. Cap. Thisted o.s.v. 4/7 39] Johan Peter Holst, f. Roesk. 10/12 03; F. Christ. H., Divisionschir.; M. Vilhelmine Caroline Stein; St. Roesk. 23; C. 10/7 32, h.; p. Cap. Ousted-T. 15/8 37, o. 7/11; R.* 17/9 65; ~ 11/11 39 Agnes Dorothea Ludovica Bernth, f. 11; F. Jstrd. Laurits Andreas B., Foged i Vor og Nim Herreder; M. Stephanie Lange; [# 2/8 1875; † 16/12 81; H. underviste som Førstelærer paa Borgerskolen i Thisted (i en saakaldt Realklasse) i Religion, Matematik og Tysk i tre daglige Formiddagstimer. April 1843 ansøger han om for en aarlig Betaling af 320 Rdl. at overtage Undervisningen hele Dagen, d. v. s. i yderligere to Eftermiddagstimer. Dette blev dog ikke til noget].

HiThi 1944, ca. s. 89.

20. 18/10 1875 [const. Raaby-S. 5/3 73] Frederik Viggo Erik Frisenberg Thorup Schjøtt af Skallerup-V., f. Od. 12/11 39; St. Aalbg. 58; Sec-Lieut. v. 11 Bat. 64; C. 18/1 66, h1.; Cap. p. p. Hee 3/8 68, o. 6/10; Gjerlev-E. 2/1 69 – 5/3 73; ~ 2/5 69 Alvilda Neergaard af Ugilt-T., f. Flade 28/4 38; [22/11 1883 Kolding].

———————————

  

No 927. Ringkjøbing og Rindom. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende).

[Hind Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift]

Lkm. 6/452.
———————————

1a. o. 12/9 1599. Niels Jensen (Ringkjøbing); 1 ~ 20/7 00 Else Madsdtr. af Ringkjøb.-R., † 17/4 01; 2 ~ Ringkjøb. 14/2 02 Marine Mortensdtr.; [† 1602].

Hegelund I s. 335, 350, 363, 377; II s. 200.

1b. o. 13/8 1602 [Rtr. her 75] Jens Andersen Reisener, f. Ribe; St. Ribe . . ; Hør. Ribe 21/3 70; ~ 9/10 75 . . . ; [† P. 4/9 1602].

Hegelund I s. 61, 108, 388; II s. 226.
(Udgår her, var p. Cap.) 1c. 1602. Andreas Mathiesen; see Khist. S. III. r., 1/278.

1 (c). o. 18/9 1602. Niels Pedersen Hjortlund af Hjortlund-K.; ~ Mette Andersdtr., som i 69 boede hos sin Søn i Jelstrup; F. Anders Nielsen, Cap. her; see A. N. Ringkjøbing i Jelstrup-L.; [vist † 1636]

Hegelund I s. 389; II s. 227; KlitVen s. 172.

2. 16. . Christian Jepsen; [1628 (E. f. B. 12/1 30) Holstebro-M.; see der].

3. 16. . Peder Christiansen; maaskee St. Ribe 21; ~ Kold. 43 Anna Nielsdtr. Bøgvad, vist af Ullerup-V. (Sstr. t. Anders N. B. i Uldum-L. og t. Peder N. B. t. Fred. Trin. K.); [† •/4 1660].

KUM I, s. 49 (»Petrus Christierni Rincopensis«); LAV: Ringkøbing-Rindum Pastorat, Div. dok. vedr. kapellaniet 1660-1803; VejAar 1947, s. 105 (Uldum og Langskov Sognes ældste Præstehistorie).
Udgår her: se Stadil (1651 [Rtr. Saxkjøb.] Laurits Jensen Warbjerg; var maaskee succ. Sp.; siges at være bleven P. i Ringkjøbing Egnen)

4. k. 30/4 1660, E. f. B. 24/5 60. Peder Christensen Buch; F. vistnok C. B., Rtr. Ringkjøb.; St. Kold 54; ~ (64) Ane Madsdtr., † 86; [fmtl. † c. 1685].

KUM I, s. 249 (»Petrus Bucchius«); KoldStud s. 85; LAV: Ringkøbing-Rindum Pastorat, Div. dok. vedr. kapellaniet 1660-1803; E. Brejls skifteuddr.: Ringkøbing byfoged nr. 14.

5. 28/11 1685 [Rtr. her 23/5 84] Christen Andersen Agerholm, tillige Rtr. fra 92 til 1711; f. Dalgd. i Agerholm By, V. Vandet S., 4/5 1640; F. A. Christensen; M. Helene Andersdtr.; St. Roesk. 72; C. 77; Hør. Roesk. 77; Hør. Ribe 81 (E. f. B. 15/8 82); ~ Ringkjøb. 10/6 86 Dorothea Bertelsdtr. Taulow, en Dtr. af Sp. Nr. 6, f. c. 60, † Alslev 21/1 51; 2 S., 2 D.; see Bertel Andreas C. A. i Aadum; H. L. Friis i Alslev-H.; (A. B. S. Jessen i Alslev-H.); [† 4/5 1725; b. Rindom; Eptph.].

KUM II, s. 31 (»Christiernus Andreæ Agerholmius«); IBB, Hind hrd., Ringkøbing; han var ikke først ~ Karen Hansdtr. Kjær. Det er en forveksling med hans svigermor, der skyldes fejllæsning af hans biografi i nævnte indberetning; Nygaards sedler: Vielse, børn.

6. 18/6 1725. Otto Offersen Høyer; [15/5 1739 Hee; see der].

7. 10/7 1739, o. 4/5, Milter Andersen, f. Ribe 22/5 06; F. A. Magnussen; M. Cathrine Christensdtr.; var først Tjener; St. Ribe 30; Alumnus p. Borchs Coll. 33–36; C. 29/6 41, l.; ~ 17/6 40 Ingeborg Dorthea Terkildsdtr. Jedsted af Ribe Cathr. K. r. Cap.; [1741 r. Cap. i Bergen, men omkom paa Reisen tilligemed sin hele Familie].

KUM II, s. 519 (»Milterus Andreæ«, 25 år gl.); Borchs K. nr. 198.
(4/8 1741. Christian Røyem fra Stavanger; 1743 Valle i Undal (Audnedal), Christiansands St.).

8. 2/3 1742, o. 25/5 [maaskee saakaldet Prædike-Stud. i Holstebro (40)] Jens Hansen Bøgvad, f. Mosevraa ved Kold. 4/6 10; F. H. Jensen B.; M. Anna Jensdtr.; St. Kold 32, Bacc. 37; C. 29/3 42, n.; 1 ~ Inger Cathrine Andreasdtr. Kønsberg (Kønteberg), † 15/11 45, E. e. Otto Andreas Svendsen, Cat. v. Kbh. Frue K.; F. A. Hansen K., Garver i Kbh.; 2 ~ Kold. 15/11 46 Charlotte Ernestine Susanne Svendsen, Sstr. t. forrige Hustrus 1. ægtem., b. 16/9 47; F. Hans S., Husfoged p. Koldinghus; M. Helene Cathrine von Lindenqvist, Oldfrue p. Koldinghus; 3 ~ 12/9 48 Dorthea Marie Andersdtr., f. Ringkjøb. 22/12 23, † Christianfeld 24/12 11; F. A. Andersen, Rdmd. i Ringkjøb.; M. Maren Jørgensdtr.; 1 D.; [† 21/3 1755].

KUM II, s. 539, 580 (»Ianus Bøgvad«, 22 år gl.); KoldStud s. 91-92; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i København amt, Sokkelund hrd. nr. 42 (1. hustrus ægtemand); Københavns byting nr. 703.

9. 23/5 1755, o. 5/8 [Aman. Ribe . . .] Marcus Clausen Borgen; [19/3 1762 Tørring-H.; see Holmsland].

10. 24/6 1762, o. 24/7, Niels Bygum Christiansen Krarup; [3/9 1762 Vinkel-R.; see Veirum].

11. 29/10 1762, o. 25/3 63, Oluf Johansen Schlichtkrull; [5/11 1783 Stadil; see der].

12. 25/11 1783, o. 3/12, Jacob Lind; [14/9 1787 Hassing-V.; see der].

13. 16/11 1787, o. 27/2 88, Balthasar Gjørtz; [24/5 1793 Grimstrup-Aa.; see Nustrup].

14. 27/9 1793, o. 20/11, Johannes Engelken; [26/10 1799 S. Felding-A.; see der].

(26/10 1799, o. 18/12, J. N. Balle; see Urlev-S.).

15. 3/10 1800, o. 8/12, Johan Hieronymus Hoff; [26/5 1811 Storvorde-S.; see der].

(18/11 1811. M. Vesterboe; see Gyrstinge-F.).

Derefter nedlagt efter Rescr. 12/8 1803.

———————————


No 928. Ordinerede Catecheter i Ringkjøbing.

[Hind Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift]

———————————

1. 31/10 1815, o. 15/12, Eskil Høyland; [27/9 1820 Hemmet-V.; see der].

2. 7/3 1821 [p. Cap. Hjørring-H.-O. 26/5 19, o. 19/8] Leonard Abel, tillige p. Cap. ss.; [28/5 1824 Holmsland; see Dalum-S.].

3. 12/1 1825, o. Kbh. 11/3, Jens Lassen Bøggild; [8/6 1827 S. og N. Bork; see Lintrup-H.].

4. 15/8 1827, o. 14/12, Severin Clemens Langøe; [27/9 1836 Deibjerg-H.; see Fjelsted-H.].

5. 31/1 1837, o. 17/3, Schøller Parelius Vilhelm Birkedal (Birchedahl); [25/10 1840 S. Omme-H.; see Ryslinge].

6. 12/3 1841, o. 9/6, Gomme Frederik Brandt; [28/12 1847 Henne-L.; see Storring-S.-G.].

7. 21/4 1848, o. Od. 2/6, Hans Jørgen Marius Svendsen; [25/1 1856 Jelling-H.; see der].

8. 1/4 1856, o. 23/5, Harald Ussing; [26/12 1862 Uggerslev-H.; see der].

9. 28/3 1863 [p. Cap. Østrup-H. 28/9 56, o. 22/10; # 16/2 60; Bestyrer af Lumby Høiskole]; Iver de Hemmer Gudme; [28/2 1870 Skjern, see der].

10. 25/9 1870, o. 6/11, Jørgen Vincens Tørsleff; [27/9 1873 Møborg-N.; see der].

Nedlagt 14/1 1874.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 1998, Ringkøbing Kirke, s. 63-160, Rindum Kirke, (endnu ikke udgivet).
Green, John Helt: De to epitafier i Ringkøbing kirke. Hardsyssels Aarbog 1998, udg. af Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, s. 5-14 (om præst nr. 4 og 5).