Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 550. Jelstrup og Lyngby,

Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

Lkm. 4/172; A. H. N.; V. 31; E. M.; M. Nr. 497; L. S. v. W.; P. M. 76;
M. S. III.; L. P. B. 564; L. S.; Vahls M. 173; Kbg. 1814.
Anm. Det synes, som om Sognene fra først hver for sig have været et Pastorat, eller ogsaa har Præsten ved Reformationen boet i Lyngby.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. (1537). Peder Nielsen.

2. (1553). Christen . . . ; [levede endnu 1571 i Jelstrup Pg.; blev blind af Alderdom].

(Udgår her, var vist kun Cap.) 3. (1554). Peder Nielsen; maaskee den samme som Nr. 1.

4. (1555. 68. 71). Laurids Madsen; [boede i Annexgden. i Lyngby, idet „den gamle Præst“, som havde afstaaet Kaldet til ham, beholdt Jelstrup Sogn og Pg., hvor han boede 1571].

5. (1582). Anders Bertelsen; [† 21/10 1602, meget gammel].

6. 1602. Jacob Hansen; ~ Sidsel Nielsdtr., Sstr. t. Jens Nielsen i Skovsgaard i Asdal, levede endnu 37; 4 S., 2 D.; see O. J. Jelstrup i Hundstrup-Ø.; [b. 23/11 1635].

7. (1638). Poul Jensen Harritslev af Harridslev-S.-R., f. c. 04; St. Aalbg. 24; ~ Elisabeth Bertelsdtr. Aalborg; 1 D.; 2 ~ Etm.; see J. O. Lemvig i Hove; [† 1653; afskildret i fuldt corpus paa en Tavle i Kirken opsat 1648, tilligemed sin Hustru; han mager, guul i Huden, stærkt skjægget; hun feed og rund som en Tønde, bister af Udseende; Sagnet gaaer, at hun skal have været saa bandsat ond, hidsig og trædsk, at hun engang med et Nøgleknippe ihjelslog sin Tjenestepige; hvorfor, til Minde om hendes Ondskab, en opretstaaende Slange i Begreb med, at stikke med sin Braad, er anbragt mellem Bogstaverne af hendes Navn paa Foden af Maleriet; Klitgaard mener Slangen heller kan antyde at hendes Navn har været Worm, Slange e.l.].

KUM I s. 70 (»Paullus Iani Herritzlevius«).

8. 1654. Laurits Lauritsen Brønderslev af Ø. Brønderslev-H.; St. Sorø 48; ~ 54 F. E., der endnu levede 68; u. B.; [† c. 1658]

KUM I, s. 210 (»Laurentius Laurentij Brondishuedensis«); SB s. 160.

9. 1658. Anders Nielsen Ringkjøbing af Ringkjøbing-R. r. Cap., f. c. 25; St. Kbh. 44; ~ Anne Rasmusdtr., som overlevede ham; [† 1669].

KUM I, s. 183 (»Andreas Nicolai Rincopiensis«).

10. 4/6 1669. Tyge Rasmussen, f. Kbh.; St. Sorø 57; ~ Ingeborg Lauritsdtr.; F. L. Lauritsen, Herredsfoged i N. Horne Hrd.; M. Elisabeth Jensdtr.; vist u. B.; [† 1679; blev 28/5 72 angrebet af „stor Sygdom med Raseri“, og var berøvet Fornuften, saa han først paany kunde betjene Embedet 24/6 s. A.].

KUM I, s. 271 (»Thyco Erasmi Hafniensis«).
(6/6 1672**. H. T. Rosenberg; kaldet til Cap. og Efterfølger under Formandens Sygdom; see Vadum).

11. 23/9 1679 [p. Cap.* 76**] Hans Pedersen Saltum, f. c. 14; F. Peder „Selgensen“ Kjærulf i Saltumgd.; M. Inger Hansdtr. Mørk; St. Aalbg. 36; p. Cap. Saltum-H. (46); 1 ~ Saltum 50 Anne Pedersdtr., E. e. . . . , b. her 11/8 58; F. P. Nielsen i Østrup; M. Karen Laursdtr.; 1 B.; 2 ~ c. 64 Anna Jacobsdtr. af Rubjerg-M., f. c. 40; 2 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see J. J. Jelstrup i Rerslev-Vi.; (J. V. de Fulda i Saltum-H.); [† 23/9 1694].

KUM I, s. 133 (»Iohannes Petræus«).

12. 25/10 1684*, o. 8/4 85**, Ole Thomsen Volstorf, f. Haven, Hørby S. 13/3 49; F. Th. Olsen, Forp.; M. Cathrine Christensdtr. Olsdorph (Sstr. t. Albert C. O. i Volstrup-H. og t. Peder C. O. i Rubjerg-M.); St. Aalbg. 72; C. 12/11 79, mediocr.; Hør. Aalbg. 79; ~ c. 95 F. E., som overlevede ham; u. B.; [† 19/6 1706; viste sig ulydig og uhøflig mod Formanden, hvorfor mulcteret (Bkrd. Dgbg. 353. 407); „uskikkeligt og fugtigt Levnet; Ladhed i Studeringer og andet strasværdigt Væsen“; „pastor bene potus me excepit, nec tamen ultra sitim (credo quidem) se libasse, affirmavit“ (Bkrd. Dgbg. 452)].

KUM II, s. 34 (»Olaus Thomæ Wolsdorph«).

13. 28/9 1706, o. 10/12 [Rtr. og Chordegn i Skanderbg. 01] Laurits Sørensen Laurbjerg; [7/6 1720 Sønderholm-F.; see der].

14. 26/7 1720 [p. Cap. Høielse, o. 7/12 12; Vicarius i Frederiksborg-H.-H. for Feltpr. A. Hof. til 17; Vicarius v. Kbh. Frue K. . .] Mathias Mathiesen Holm, f. Aalbg. 6/3 82; F. M. Thiesen; St. Aalbg. 03; C. 12, h.; ~ Cathrine Marie Jensdtr. Elling af Skallerup-V., f. c. 99, b. 17/5 el. 27/5 34; 4 S., 3 D.; see Eiler M. H. i Tjustrup-H.; P. S. Bering i Tversted-U.-B.; S. J. Lodberg i Skagen; [b. 6/4 1739].

KUM II, s. 287 (»Tisius Matthiæ«, 21 år gl.).

15. 12/6 1739, o. 22/8, Christian Henrik Nielsen Kjærulf; [10/8 1742 Sindal-A.; see der].

16. 28/9 1742, o. 28/11, i. 9/12, Laurits Lauritsen Thura, f. Hjørring 15; F. L. Jensen T., Kbmd.; M. Ingeborg Lauritsdtr.; St. Hjørring 33; C. 17/9 36, h.; 1 ~ 43 Anna Jensdtr. Bondrup, f. Hune 22, b. 2/4 51; F. J. Svendsen B., Skudehandler i Blokhus; M. Maren Jensdtr.; 2 S., 4 D.; 2 ~ Marie Vibekke Ottosdtr. Høyer af Hee, f. 28, † 14/7 68; 3 S., 4 D.; 3 ~ 19/4 71 Else Margrethe Jacobsdtr., E. e. . . . Nors (ikke i Ugilt-T), b. 29/1 77; see O. F. Obel i Dronninglund; [† 31/1 1777].

KUM II, s. 548 (»Laurentius Thura«, 18 år gl.); PT 12:6 (1951), s. 21.

17. 16/4 1777, o. 4/7, Hans Christian Blichfeldt, f. Hjørring 13/3 43; F. Christen Hansen B.; M. Marie (Maren) Christensdtr. Høimark (Sstr. t. Christian C. H. i Harridslev-S.-R.); St. Vibg. 65; C. 26/4 70, n.; ~ Flade Pg. 14/9 79 Mette Margrethe Christiane Mumme af Aasted-S., d. 21/10 53, † Bannerslund, Elling S., 24/4 32; 1 S.; [† 16/4 1808].

KUM III, s. 254 (»Iohannes Christianus Christiani Blichfeld«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1312; Nygaards sedler: Vielse, hustrus dåb, enkens død; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Hjørring amt, Vennebjerg hrd. nr. 44.

18. 19/1 1810, o. 28/3, Jens Hjersing Rostrup; [2/4 1823 Tornby-V.; see der].

19. 10/9 1823, o. 4/2 24, Jacob Deichmann; [19/5 1826 Ulbjerg-L.; see Simested-H.-H.].

20. 13/10 1826, o. 20/12, Peter Albert Raaschou; [7/3 1834 Øls-H.-D.; see der].

21. 4/6 1834, o. 23/7, Jens Frederik Winstrup; [9/5 1846 Harridslev-S.-R.; see Greis-S.].

22. 5/8 1846 [Lærer v. Fredericia Institut 36] Johan Frederik Pape; [12/4 1859 Skorup-T.; see der].

23. 10/6 1859 [p. Cap. Støvring-M. 27/1 49, o. 23/2; past. vic. til Svendborg Nic. K.-T. 10/12 50; p. Cap. Nyborg 30/3 52] Christian Gustav Svelmøe; [10/12 1868 Norup; see der].

24. 26/2 1869, o. 14/4 [Overlærer v. Betsk. i Kjøge 7/1 59] Tycho Immanuel Spang; [6/2 1872 Jetsmark; see der; Pg. br. 1/3 72; „Branden i J. Pg. fortærede Vaaningshuset, medens Laden og Sidefløiene, der laae i nogen Afstand, bleve reddede. Familien maatte redde sig gjennem Vinduerne, næsten uden Klædningsstykker. Ilden udbrød paa Loftet, uvist paa hvilken Maade og greb saa hurtigt om sig, at alle Embedet vedkommende Dokumenter og Kirkens hellige Kar (!) brændte“. See D. T. 72/64. Past S. har, ifølge Hjørr. Amtstid., deels som Anerkjendelse, deels for at mildne det sørgelige Indtryk, som den ham overgaaede Ildebrand har gjort paa ham, af Beboerne faaet forskjellige Gaver og Nødvendighedsartikler strax efter Branden og nu et Taffeluhr og en Lampe].

25. 11/5 1872 [Cap. p. p. Veierslev-B. 24/7 62, o. 27/8] Heino Andreas Gerhard Gad; [17/7 1875 Hundborg-J.; see der].

26. 20/9 1875 [Cap. p. p. Gudme-B. 14/2 68, o. 3/4] Jens Frederik Balslev af Haarslev, f. Uggerslev 22/3 39; St. pr. 59; C. 26/6 65, h2.; ~ 18/10 77 Vilhelmine Nicoline Schrader af Kollerup-S.-H. (F. nu i Skallerup-V.), f. Kbh. 13/8 57.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 166-176.