Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1009. Skagen,

Horns Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 42; M. S. III.; L. S. v. W.; E. M.; M. Nr. 497; Lkm. 4/177; P. M. 83;
L. P. B. 467; Vahls M. 197; Kbg. 1647.
Anm. Den gamle anseelige St. Laurentii Kirke, ¼ Miil Sydvest for den østlige Deel af Byen, blev nedlagt 1795. Formodentligt har Man indtil den nuværende Kirke blev fuldendt (1841), hjulpet sig med de to hos Olavius omtalte Capeller. Kaldet hørt 1677 til Aalbg. Hospital.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. 1530 [Prior i den Helligaands Kloster i Aalbg. 17–30, hvortil St. Laurentii Kirke 1459 var skjænket af Skotter og Hollændere, som fiskede under Kysterne] Laurits Nielsen; [var her endnu 10/3 1535].

DKR s. 2.

2. (1553. 55). Christen Pedersen.

2b. (1565). Christen Jacobsen; [† 1565].

3. 4/10 1565 [Cap.* 155. ]. Niels Madsen Guldsmed; Pr. . . ; ~ Anna Poulsdtr. Stub af Skjørping-F.; vist 2 ~ Etm.; see Poul N. G. her; Anders N. G. i Aardestrup-B.-G.; M. Nielsen Cap.*; (T. P. Skagbo, Nr. 10 her); [† 1577–80].

(Udgår her, var vist Cap.*, see der. 4. (1573). Jens Poulsen).

5. (1580). Peder Sørensen; vist ~ F. E.; [† 1585].

6. 7/10 1585 [p. Cap. Aalbg. Frue K.] Poul Nielsen Guldsmed, en Søn af Nr. 3; Pr. . . ; 1 ~ Inger Lauritsdtr., † 5/6 95; (mindst) 1 S., 3 D.; 2 ~ Anne Lauritsdtr., † 38; 2 D.; 2 ~ J. T. Kældersvend i Harridslev-S.-R.; 3 ~ S. Lauritsen i N. Sundby-H.; see Etm.; J. P. Munch i Hove; (C. Clausen, r. Cap.*); [† 21/4 1601; Eptph.; forærede 98 to store Lysestager; Kong Chr. IV. laa i hans Huus 8–9/1 98].

7. 1601. Niels Rasmussen Guldsmed, f. Vibg.; St. i Rostock 92, i Helmstedt 93; Pr. (18); 1 ~ F. D. Margrethe Poulsdtr. Guldsmed, † 25/1 16 „af Barne“; 2 ~ Anna Jensdtr., der endnu levede 37; see Etm.; [† 1630, efter 30/4; Pg. br. 15; N. Guldsmed undkom neppelig selv i hans Skjorte og et Par Buxer og hans Hustru med et spædt Barn i hendes Arme; see J. H. 5/83].

Helk I, s. 228; KS 5:2 (1903-05), s. 546; 3:3 (1881-82), s. 743; KS 6:3 (1939-41), s. 167 (Rettertinget).

8. 1630. Christen Pedersen Albech af Albæk-V., f. 03; maaskee St. Aarh. 22; ~ 18/9 31 F. D. Anne Nielsdtr. Guldsmed, vist f. c. 14; 3 B.; 2 ~ Etm.; [† 16/10 1646; Lgst.].

KUM I, s. 56 (»Christianus Petreius Alburgensis«).

9. 1646 [p. Cap. Gjelsted-R., o. 9/4 45] Peder Nielsen Middelfart, f. c. 15; Hør. Od. (38); St. Od. 38; ~ c. 47 F. E., som overlevede ham; u. B.; [b. 9/7 1662].

KUM I, s. 141 (»Petrus Nicolai Meddelfardensis, E scholæ Otthon. colleg.«); KS 3:5 (1884-86), s. 134 (»Petrus Nicolai Mittelfardius«, 30 år gl.);.

10. 1661**. Thomas Pedersen Skagboe, f. Skagen c. 37; F. P. Thomsen Hjørring, Rtr. her; M. Elle Nielsdtr. Guldsmed af Skagen; St. Vibg. 57; ~ 2/8 63 Maren Thomasdtr. Bech (Suur), f. Aalbg. 36, levede endnu 78, da hun drev Fiskeri; F. T. Lauritsen Suur, Rdmd. (Bdr. t. N. L. Bech i Hjørring); M. Sidsel Baggesdtr.; 3 S., 4 D.; 2 ~ Oluf Jensen i Skagen; [b. 23/10 1677].

KUM I, s. 269 (»Thomas Petri Schavenius«); Sixhøj nr. 326.

11. 1677, o. 16/1 78, Mag. Poul Henningsen Kyng el. Bang af Kjøng i F., f. 15/6 46; St. Od. 67; C. 20/10 69, n.; Huslærer hos Fru Ide Skeel p. Asdal 72; Mag. Kbh. 24/5 02; Pr. 15/10 84; 1 ~ 2 Trin (9/6) 78 Sara Jørgensdtr. Hald, † 97; 2 S., 1 D.; 2 ~ 24/11 97 Sophie Nielsdtr. Birch, Skifte 20/8 53; F. N. Jensen B., Forp. p. Odden; M. Magdalene Albertsdtr. Fog; 3 S., 3 D.; see Jørgen P. K. i Horne-A.; [† •/5 1721; om hans Strid med Bgmstr. P. Hansen see Bk. Dgbg. 350 og 352].

KUM I, s. 341 (»Paulus Henningj Kyngius«), II, s. 274 (»Dn. Paulus Henningii Kyng, eccles. Schagensis pastor primarius et nomarchiæ Hornensis præpositus«).

12. 18/7 1721, o. 20/8 [Hør. Aalbg. 11] Mathias Foss Christophersen de Hemmer, f. Aalbg. 28/4 92; F. C. de H., Rdmd.; M. Søster (Sostrata) Mathiasdtr. Foss, en Dtr. af Biskoppen i Aalbg., kgl. Confess. Dr. M. Nielsen F.; St. Aalbg. 11, Bacc. 15; C. 26/4 18, n.; Pr., i. 10/10 42; 1 ~ 23 Magdalene Nielsdtr. Bugge, d. Mygdal 24/8 01, † 2/8 24; F. N. Mortensen, Forp. p. Egebjerg, Ugilt S.; M. Ida Nielsdtr. Birch; 1 D.; 2 ~ 11/7 27 Anna Marie Sørensdtr., d. Rand. St. Mortens 23/10 91, † 22/4 66; F. S. Jensen, Kbmd. i Randers; M. Birthe Simonsdtr.; u. B.; [† 17/6 1753; godt Eftermæle; gav 400 Rdlr. til Skagens Kirke, 1000 Rdlr. til 4 fattige Fruentimmere].

KUM II, s. 355, 389 (»Matthias Christoph. f. Hemmer«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Skagen byfoged nr. 70; Nakskov byfoged nr. 2534; Randers byfoged nr. 261; Gejstl. sk. i Hjørring amt, Horns hrd. nr. 4, 37, 54; Nygaards sedler: 1. hustrus dåb, enkens død; Kbg. Rand. Skt. Mort. (1656-1711) opsl. 45 (enkens dåb).

13. 24/8 1753 [p. Cap. Aalbg. Frue K. o.s.v. 17/1 46, o. 9/2] Søren Jensen Lodberg, f. Aalbg. 24/10 16; F. Dr. med. J. Christiansen L. af Roesk. Dk. (F. blev Biskop i Ribe), pract. Læge; M. Ida Sørensdtr. Bjerring; St. pr. Aalbg. 39, Bacc. 40; C. 1/5 42, h.; Pr. 61; 1 ~ 20/11 48 Marie Lorentsdtr. Wivet, b. 19/5 53; F. Ritmstr. L. W., Tolder i Aalbg.; M. Annike Marie Trane; 2 D.; 2 ~ 29/1 62 Christiane Catharine Mathiasdtr. Holm af Jelstrup-L., E. e. P. S. Bering i Tversted-U.-B., f. 25/12 23, † 1/1 16; 4 B.; hun blev 103 el. 104 Aar og dandsede paa sin 100aarige Fødselsdag; [† Aalbg. 6/7 1777; gode Kundskaber som Læge].

KUM II, s. 602, 610 (»Severinus Lodberg«, 22 år gl.).

14. 24/9 1777 [r. Cap.* 13/4 54] F. Bdr. Jens Jensen Lodberg, f. Aalbg. 18/10 22; St. Aalbg. 39, Bacc. 40; C. 1/5 42, h.; Hør. Aalbg. c. 42; p. Cap. Aalbg. Frue K. o.s.v. 21/8 53, o. 17/10; ~ 8/1 62 Sophie Amalie Wivet, Sstr. til Broderens Kone, f. c. 33, b. Hjørring 10/3 95; [† 17/11 1787; begge disse Brødre vare altsaa paa eengang ved samme menighed i 23 Aar].

KUM II, s. 602, 610 (»Ianus Lodberg«, 17 år gl.).

15. 15/2 1788 [r. Cap.* 27/10 86, o. 20/12] Christian Frederik Laulund; [26/10 1796 Ørum-D.; see der].

16. 27/1 1797 [r. Cap.* 15/2 88, o. 30/4] Christen Fabricius af Skivum-G., f. Hvam 2/1 44; St. Aalbg. 66; C. 27/9 86, n.; ~ Maren Mortensdtr. Bechmann af Byrum-V.-H., d. 10/5 54, † 31/3 34; en herlig Kone; 1 S.; [† 29/7 1807].

Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 2-5.

17. 1/4 1808 [r. Cap.* 19/5 97] Hans Tønning; [29/4 1812 Grundfør-S.; see der].

18. 4/12 1812 [p. Cap. Herrested 31/8 04, o. 26/9; Horne 19/2 08; Gudme-B. 20/1 10] Andreas Engberg; [9/4 1813 Svanninge; see der].

19. 21/5 1813 [Vust 25/1 05] Dr. phil. Johan Henrik Weise; [23/4 1817 Volstrup-H.; see der].

20. 1/8 1817, o. 5/11 [Lærer v. Kbhs. Kasernesk. 07] Lars Kjelder; [23/11 1832 Mosbjerg-H.; see der].

21. 22/2 1833 [p. Cap. Glostrup 16/1 29, o. 13/3] Ludvig Feilberg; [17/11 1843 Husby-N.; see Kverndrup; i hans Tid fuldendtes den nye Kirke 41].

22. 11/1 1844, o. 28/2, Johan Christopher Rudolph Berg; [3/1 1854 Næsborg-S.-O.; see der].

23. 20/3 1854, o. 19/4, Lorents Tuxen Drechsel, f. Jægersborg 3/11 17; F. Ritmstr. ved Husarerne, senere Oberstlieut., Christ. Ernst D.; M. Ida Cathr. Georgine Tuxen; St. Helsing. 35; C. 24/1 40, *l.; O.; [† 21/7 1857].

24. 19/9 1857 [p. Cap. Fanefjord 5/9 46, o. 21/10] Anders Larsen Bruun; [27/11 1864 Vium-S.-A.; see der].

25. 23/12 1857 [p. Cap. Refsnæs 7/10 58, o. 13/10; Hagested-G. 20/9 60] Hans Bartholomæus Tønnesen af Lundforlund-G., f. Stege 16/6 30; St. Hlh. 49; C. 21/1 56, h.1; Skllrr. i Kallundbg. 56; ~ 28/7 61 Julie Petri af Hagested-G., f. 12/5 38; (73) 5 S., 1 D.; [21/7 1873 St. Hans og St. Olai ved Hjørring].

26. 27/9 1873 [Cap. p. p. Ø. og V. Assels 23/4 69, o. 25/6; Nors-T. 20/5 71] Jens Edvard Vilhelm Larsen, f. Maribo 7/10 37; F. Jens Christ. L., Proc. og Bogtrykker; M. Cec. Thomsen; St. Nykjøb. 57; C. 9/1 64, h2.; ~ Kbh. Trin. K. 23/7 69 Anna Kirstine Berg, f. Kbh. 25/8 45; F. Pet. Ferd. B., Mechanicus; M. Chr. Mar. Bek; (78) 3 S., 2 D.; [20/10 1879 V. og Ø. Vandet].

———————————

 

 

No 1010. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Skagen.

[Horns Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift]

A. H. N.; V. 43; E. M.; M. Nr. 497; Lkm. 4/179; P. M. 84; M. S. III.; L. P. B. 467; Vahls M. 1.
Anm. Capellanerne vare tillige Rectorer indtil Skolens nedlæggelse.
———————————

1a. (1548). . . . ; en Cap., som Borgene ikke kunde forliges med.

1b. (155. ). Niels Madsen Guldsmed; [1565 Sp.*; see der].

1c. (1571). Jacob, tillige Rtr. ~ . . . , som overlevede ham; [† c. 1577].

1d. (1573). Jens Poulsen; var vist p. Cap., hvis Jens ikke er fejlskrift for Jacob.

1 (e). (1580). Jens Andersen, tillige Rtr.

2. (c. 1600). Mads Nielsen, tillige Rtr., maaskee af Skagen.

3. 16 . . Søren Andersen, tillige Rtr.; [k. 12/10 1604 Gjøl; see der].

3b. (1611). Christen Lauritsen; ~ . . . ; B.; [var her endnu 1620].

3c. 1627. Mads Rasmussen Lollik; maaskee St. Od. 20; ~ (27) Mette Akselsdtr., E. e. Jens Sørensen i Skagen; F. A. Christensen i Skagen; [var her endnu 1637; blev 34 tiltalt for Vold, efter at han 31 havde været tiltalt for at have stukket en Mand gennem Tøjet og ind i Kroppen].

KUM I, s. 46 (»Matthias Erasmi Otthoniensis«).

4. (1643). Christen Clausen, tillige Rtr. i 50’erne, f. c. 15; vist St. Lund 36; 1 ~ c. 45 Maren Lauritsdtr. Bruun, f. c. 27, b. 19/3 55; F. L. Nielsen B., Bgmstr. i Skagen; M. Inger Poulsdtr. Guldsmed af Skagen; 4 S., 1 D.; 2 ~ 10/8 56 Margrethe Christensdtr., som overlevede ham; u. B.; see Etm.; L. C. Scavenius i Guldager; Etm.; [† 12/9 1668].

KUM I, s. 132 (»Christianus Clavdii f.«).

5. 3/8 1668. Gert Sørensen Sæbye, tillige Rtr., f. c. 41; St. Aalbg. 61; ~ 19/4 68 F. D. Maren Christensdtr., d. 18/11 49, † Opperby i Lem 20; 4 S., 5 D.; [b. 26/1 1683].

KUM I, s. 298 (»Gerhardus Severini Sæbyensis«).

6. 27/2 1683, o. 9/2, Laurits Christensen Scavenius; [18/10 1684 Guldager; see der].

7. 1684 [Skp. (75. 77. 82)] Laurits Bondesen Vixøe, tillige Rtr., f. Viksø i Sjæll. c. 48; F. B. Lauritsen; M. Birgitte Madsdtr.; St. Kbh. 66; ~ (82) Kirstine Jensdtr.; 2 S., 2 D.; [forlod Skagen 1/6 1696 for at søge Forfremmelse, † Kbh. 17/8 s. A.].

KUM I, s. 333 (»Laurentius Bondius Vexoënsis«).

8. 18/9 1696, o. 4/12, Ernst Ernstsen Rammel (Ramel), f. Ringsted 17/12 66; (Bdr. t. Mikkel E. R. i Grimstrup-Aa.); F. E. R., Landstingshører; M. Margrethe Henriette Pouch; St. Roesk. 87; C. 20/2 90, h.; ~ Dorothea Jacobsdtr. Tangen, f., vistnok i Norge, c. 20/5 74; 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 7/11 1712].

KUM II, s. 153 (»Ernestus Rammelius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 237, i Hjørring amt, Horns hrd. nr. 7, 11; i Ribe amt, Skast hrd. nr. 13; Københavns byting nr. 479.

9. 21/7 1713, o. 27/9, Johannes Balthasarsen Mahler af Gadstrup-S., f. 2/1 88; St. Roesk. 08; C. 17/10 12, l.; ~ 1/3 16 F. E., b. 24/5 28; 1 D.; [b. 12/2 1731].

KUM II, s. 333 (»Iohannes Balthazaris Maler«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 364, i Hjørring amt, Horns hrd. nr. 7, 11; Nygaards sedler: hustrus begr..

10. 6/4 1731 [r. Cap. Sæby 18/6 25, o. 5/9] Ernst Henrik Adamsen Hjørring, f. Hjørring (udenfor Ægteskab) 3/9 94; F. A. Jochumsen Pentz; M. Maren Jørgensdtr. Muus; St. Aalbg. 14; Hør. Aalbg. 18; C. 28/8 19, h.; ~ 5/11 22 Anna Cathrine Berntsdtr. Rhiimers (Reimers?), f. 7/9 27, b. Aalbg. 26/5 66; 7 S.; [død paa en Reise til Aalbg. til Pintsemarked; b. Aalbg. 10/6 1748].

KUM II, s. 385 (»Ernestus Henricus Hiørring«, 21 år gl.).

11. 20/9 1748, o. 6/11, Johan Georg Cortsen Biermann (Beermann); [1/3 1754 Ribe Hosp.; see S. Felding-A.].

12. 13/4 1754 [p. Cap. Aalbg. Frue K. o.s.v. 21/9 53, o. 17/10] Jens Jensen Lodberg; [24/9 1777 Sp.*; see der].

13. 19/11 1777, o. 21/1 78 [Klokker og Chordegn her 72; o. 17/10] Jens Feilberg; [11/8 1786 Hvidbjerg-Ø.-L.; see V. Tørslev-S.].

14. 27/10 1786, o. 20/12 [Degn her . . .] Christian Frederik Laulund; [15/2 1788 Sp.*; see Ørum-D.].

15. 15/2 1788, o. 30/4, Christen Fabricius; [27/1 1797 Sp.*; see der].

16. 19/5 1797, o. 22/9, Hans Tønning; [1/4 1808 Sp.*; see Grundfør-S.].

Nedlagt efter Rescr. 26/8 1803.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 249-261.