Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1405. Ørum og Daugaard,

Bjerge Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift.

L. P. B. 208; K. 4/554; L. S. v. W.; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/131; danske Kirker o.s.v. H. 6, S. 101;
Kbg. 1672 (÷ 1692-1700).
Anm. Strax efter Reformationen hørte Engom hertil.
———————————

1. (1584). Eskil el. Eske Mathiesen; [† 1593].

2. 1593. Søren Nielsen; fmtl. ~ F. D. eller F. E.; see Eske S. Ørum i Hjortshøi-E.; P. J. Aale i Ø. Nykirke-G.; [removeret 1610 som mistænkt for en Forseelse, hvori han dog var (u)skyldig; siges Pont. Ann. 3/552 removeret 01 for sit uanstændige Levnet].

3. c. 1612. Søren Pedersen Balle*, f. c. 85; ~ Anne Clemensdtr. fra Hornumkær, † Ørum 8/4 44, b. Hedensted 11/4 s.A.; F. C. Hansen; M. Kirsten . . . ; 3 S., 1 D.; see H. S. Ørum i Pjedsted-G.; P. S. Ørum i N. Snede-E.; P. K. Klim p. Øland; [† 20/4 1661; eiede(?) Hornumkær 1630-61; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. c. 1612].

KS 3:2 (1877-80), s. 755, 749 (»Severinus Petri f. Balle«); Hans H. Fussing: Stiernholm Len 1603-1661, Kbh. 1951, s. 209, 276; Nygaards sedler: Hustrus død; FWDP 1405,4.

4. k. 10/11 1651**, o. 2/12, Jens Jensen Juel, f. Veile c. 27; St. Od. 47; 1 ~ Dorthea Andersdtr.; 2 ~ (F. D.?) Kirsten Sørensdtr.; 4 D.; 2 ~ Etm.; see H. A. Grønbech i Ølsted; A. Frandsen i Raarup; M. A. Gjødesen i Hedensted; H. O. Nysted i Løsning-K.; [† 1665; Pg. br. 58].

KUM I, s. 205 (»Ianus Iani Iulius«); P-Aarh. f. 14b, opsl. 17; FWDP 1405,5; Nørvang herreds Tingbog 18/12 1666.

5. k. 10/11 1665, o. 20/12, Niels Christensen Sommer af Hornslet, f. c. 38; St. Rand. 59; ~ F. E., der overlevde ham; 1 D.; see L. D. Foss i Pjedsted-G.; O. M. Steenberg i Hedensted; [† 3/3 1701].

KUM I, s. 275 (»Nicolaus Christiani Sum.«); P-Aarh. f. 48a, opsl. 51; Nørvang herreds Tingbog 18/12 1666; Viborg Landstings Dombøger 1665-1666: 7/12 1665.

6. 12/4 1701, o. 29/4, Bertel Jensen Bay (Bazdius) af Vær-N., f. c. 74; St. Hors. 92; ~ Horsens 1/8 01 Inger Christensdtr. Toldorph, f. 11/5 76, b. s. D. som han; 4 S., 4 D.; see Jens B. B. i Kvong-L.; M. H. Plesner i Ørsted-E.; Lars B. B. i V. Nykirke-F.; L. N. Sønderslef i Understed-K.; [† 1736, Skifte eft. begge 5/4 s. A.].

KUM II, s. 189 (»Bartolus Baidius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle Amt, Bjerre hrd. nr. 44; Nygaards sedler: Vielse.

7. 10/7 1731*, o. 11/5 36, Mathæus Hansen Plesner; Pr. 16/10 54; [1761 Ørsted-E.; see der].

8. 7/8 1761 [Skp. . . ] Christian Bloch, d. Christiania 4/6 27; F. Christen B., Skrdrmstr.; M. Sibylle Christiansdtr. Boldeus; St. pr. 47; C. 7/2 50, n.; ~ Stouby 8/8 70 Eleonore Andersdtr. Lang, † 78; F. A. L., Forv. p. Rosenvold; 3 S., 6 D.; [† 28/8 1796].

KUM III, s. 75 (»Christianus Bloch«, 20 år gl.); Kbg. Christiania Domk. 2 (1705-1730) s. 74 (dåb); NST 33 (1992) s. 258.

9. 26/10 1796 [Skagen 15/2 88] Christian Frederik Laulund, f. Lindenborg 11/2 58; F. Ivar L., Forv.; M. Emerentze Christine Bastrup; St. Aalbg. 78; C. 22/4 84, n.; Degn i Skagen . . . ; r. Cap. ss. 27/10 86, o. 20/12; ~ Anna Marie Høier, f. c. 48, b. Sæby 15/1 13; 2 S., 2 D.; [# 21/9 1801; † Sæby 7/5 08].

Nygaards sedler: Enkens begr.

10. 27/9 1804, o. 31/10 [Hør. Hors. 03] Emil Christian Worm*, f. Svendbg. 7/12 74; F. Claus Christ. W., Trompeter; M. Mette Maria Karup; St. Od. 93; C. 12/7 99, l.; ~ 04? Magdalena Helms, f. Hors. 80, † 14/9 42; F. Jac. H., Apoth.; M. Anna Elisab. Tøxen; 2 S., 3 D.; see Rasmus T. W. i Rold-V.; C. C. N. Balle i Nebsager-B.; [† 15/4 1855].

11. 24/7 1855 [Spandet 4/10 44] Gustav Christopher Engelsted, f. Kjerteminde 23/10 14; (Bdr. t. Jens E. i Lundforlund-G.); F. Major Jens E.; M. Elisab. Valborg Agnete E.; St. Nybg. 31; C. 10/11 36, l.; p. Cap. Skaarup-T. 3/7 40, o. 3/9; ~ 23/12 45 Sophie Caroline Fog, f. 26/2 24, † 30/3 75; F. Christian Fred. F. af Steenstrup-L., Forp. p. Juelskov, siden Eier af Risinge; M. Anna Elisabeth Kirstine Bendz; 3 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2010. Ørum Kirke, s. 1183-1210, Daugård Kirke, s. 1903-1934 (udg. 2014).