Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1382. Øland (tidligere Økloster ell. Oxholm),

Ø. Han Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 47; M. S. III.; L. P. B. 397; L. S.; M. Nr. 497; Lkm. 4/209; P. M. 114; Vahls M. 87; Kbg. 1649.
Anm. Kirken er den 4de Fløi af Oxholms Borggaard og har været Klosterkirke til det bekjendte Økloster.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

0. (1553). Knud . . . ; [synes at have haft Ophold paa Økloster].

1. (1553). Hans Ibsen; [1556 Vadum; see der].

2. (1568. 71) [vist Vadum 55] Bertel Jensen Winther; p. Cap. Vadum 55; siges rigtignok, siden at være kommen til Vadum, men det maa være meent omvendt; byttede vist Kald med H. Ibsen.

3. (1584). Niels Sørensen; [levede vist endnu i 1602].

4. (1599. 1610). Laurits Sørensen; mindst 1 S., 1 D.; see Etm.

5. (1617. 25). Rasmus Christensen; maaskee St. (06); ~ F. D. Johanne Lauritsdtr.; [† c. 1633].

F-P s. 218 (»Erasmus Christierni«).

6. c. 1633 [Cap.* 31] Hans Jørgensen Slagelse (Slavelse), f. c. 95; St. Slag. 16; Rtr. Helsing. 21–25; Rtr. Aalbg. c. 27–31; ~ Eline Pedersdtr., E. e. Søren Hansen, Brygger i Helsing.; [# 1649. Afstod frivilligt Kaldet, og det efter Gamles Sigende endeel for Rigdoms Skyld, en deel af Vantro for den store Misvæxt, som det Aar skal have været; thi han frygtede for, at han ei kunde ernære sig; † i stor Armod, vist i Borup, Rær S., b. 7/12 68].

KUM I, s. 22 (»Iohannes Georgii Slaglosensis«); Sixhøj nr. 223.

7. 1649. Peder Nielsen Klim af Klim-T.-V., f. c. 13; St. Aalbg. 43; 1 ~ Nørholm 10/3 50 Else Poulsdtr. Kras fra Nørholm S., f. c. 25, † 29/6 53; F. Poul Nielsen Kras, Birkefoged i Nørholm; M. Maren Bertelsdtr. Kjærulf; 2 S.; 2 ~ Kollerup 54 Karen Sørensdtr. Ørum af Ørum-D., f. c. 32, b. 9/7 64; 6 S., 9 D.; [† 12/11 93].

KUM I, s. 179 (»Petrus Nicolai Klim«); PT 7:4 (1919) s. 208, 211.

8. 24/7 1692**, o. 15/2 93, Knud Jacobsen Schmidt (Schmit) Gadberg; St. Christiania 83; [afsat af den sædvanlige Grund (konen kom for tidlig i Barselseng efter Brylluppet) 1694; fik Opreisning; see Hylke].

KUM II, s. 124 (»Canutus Iacobi Smith«).

9. 3/11 1694, o. 30/1 95, Christopher Hansen Stub; [26/5 1702 Haverslev-B.; see der].

10. 26/5 1702 [p. Cap. Haverslev-B., o. 24/6 02] Hans Jørgensen Kjergaard; [5/4 1704 Haverslev-B.; see der].

11. 12/4 1704, o. 11/6, Peder Ludolphsen Ridderhuus, f. Aalbg. 71; F. L. R., Kjøbmand ell. Guldsmed; M. Dorthea Pedersdtr., senest ~ M. J. Buch i Nautrup-S.; St. Aalbg. 92; C. 14/7 98, mediocr.; ~ Mette Nielsdtr. Bugge, E. e. C. H. Stub i Haverslev-B.; F. N. Sørensen B., Forpagter paa Bjørnkær i Biersted S.; M. Else Nielsdtr. Winther; u. B.; [b. 29/5 1711].

KUM II, s. 189 (»Petrus Ridderhuus«).

12. 26/6 1711, o. 12/8, Jens Andersen Høeg (Heug); [14/10 1712 Anst-G.; see der].

13. 11/11 1712 [p. Cap. Nibe-V. 16/6 11, o. 14/7] Peder Ludvigsen Blehr (Blæhr); [27/10 1719 Skanderup; see der].

14. 20/11 1719, o. 13/12 [Skoleholder her] Anders Sørensen Lund, f. Vibg. 30/6 94; F. S. Pedersen; M. Kirsten Christensdtr.; St. Aalbg. 16; C. 26/9 18, l.; Pr., i. 15/10 49; ~ 26/6 22 Bodil Jensdtr., † 24/6 44; 1 D.; [† Aggersborg 18/6 1765; brugte til Bordplade en Liigsteen, som han havde leiet af en Bonde for en Gaas om Aaret].

KUM II, s. 399 (»Andreas Lund«, 21 år gl.).
(13/7 1745*. Reinholt Ibsen).

15. 15/3 1765**, o. 1/5, Jens Christian Kaalund; [26/7 1793 Haverslev-B.; see der].

16. 6/9 1793, o. 22/11 [Hør. Od. 88] Hans Peter Drejer, f. p. Wedellsborg, d. 6/11 60; F. Hans Hansen D., Landvæsenscomm.; M. Sophie Agate Christensdtr. Krag af Middelfart-K.; St. Od. 82; C. 4/4 86, n.; ~ 7/5 94 Maren Albertsen, Patronessens Fruerpige, d. Kbh. 13/4 32; 2 ~ Cpt. v. Heinen, † 12/12 48; [† 9/7 1804; nøiagtig og nidkjær, men langsom og maadeligt begavet].

E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 4815.

17. 14/9 1804 [Chinap. 17/10 00, o. 8/10] Hans Landorph Holm af Korup-U., f. 7/10 73; St. Od. 94; C. 28/7 00, n.; ~ Kbh. 16/10 05 Anna Magdalene Berg, d. Kbh. 29/5 81; 2 S., 1 D.; 2 ~ 11/1 16 Supercargo Fred. Warming, og † Kbh. 23/9 64; F. Christian B., Resident; M. Bolette Rudolphine Kiær; [Misligheder i hans huuslige Stilling gjorde et dybt Indtryk paa ham; havde hyppige Krampetilfælde og er formodentligt i saadant druknet 27/6 1812 i en Grøft paa Pgdens. Eng („Præstens Hul“); roses for en goddædig og exemplarisk Vandel; „Livets Storme sig bedage, Gravens Ro har Varighed“].

18. 23/12 1812, o. 2/12, Hans Jørgen Nascou Thomsen; [7/9 1832 Gunderup-N.; see der].

19. 18/1 1833, o. 24/4 af Past. Krarup [c. Adj. Rand. 25; Adj. ss. 28/1 26] Peter Daniel Kruse; [24/6 1849 Torrild-V.; see der].

20. 29/8 1849 [Cat. Korsør 24/2 43] Hans Carl Ludvig Bagger; [30/3 1858 Kullerup-V.; see der].

21. 30/6 1858 [Cat. Holbæk 1/5 51] Johan Henrik Spur; [5/2 1862 Hobro-S.; see der].

22. 14/4 1862 [p. Cap. Bjergby-B. 8/8 57] Hans Frode Emil Petersen, f. Kbh. 20; F. Prof. Fred. Christ. P., Regentsprovst; M. Bolette Sophie Jürgensen; St. Kbh. 40; C. 8/7 47, l.; ~ Louise Mourier, † sindssvag . . ; u. B.; [# som sindssvag 12/9 1868; † 3/10 s. A.].

23. 26/11 1868 [Cap. p. l. Ugilt-T. 29/1 64] Gregers Gregersen, f. Hessum 29/8 22; F. Lars G., Skllrr.; M. Marie Povlsen; St. Od. 39; C. 19/1 54, h.1; Lærer v. Friis’s Realsk. i Kbh. . . ; Skllrr. i Aashøie, Herfølge S., 54; i Hasmark, Norup S., 19/4 59; p. Cap. Ugilt-T. 2/6 59, o. 8/7; ~ Anna Koefoed af Ingstrup-H.-A., f. 1/6 27; u. B.; [24/2 1874 Saltum-H.].

24. 5/5 1874 [Cap. p. p. Holbæk-M. 31/8 67, o. 11/9] Carl Ludvig Mogens Garde af Horslunde-N., f. Bodilsker 20/5 39; St. Hlh. 58; C. 24/6 64, l.; ~ 5/6 68 Rasmine Friboline Garde af Faareveile, f. 31/3 38; (75) u. B.; [12/11 1880 Valløby-T.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 378-382.