Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 807. Nautrup, Sæby og Vile,

Harre Herred, Viborg Amt og Stift.

M. S. III.; A. H. N.; L. S. v. W.; Lkm. 3/325; Kbg. 1701.
Anm. Præsten boer i Glynge.
———————————

1. (1528. 45). Niels . . . ; [† 15 . . ].

DV s. 167; KS 7:3 (1957-59), s. 13.
(Udgår her. 2. (1468. 88). Christen Pedersen; [fmtl. † c. 1500 )].

3. 1546. Søren Olufsen Jeged; [† c. 1569].

KS 3:5 (1884-86), s. 514 (1568); JJJ.

4. c. 1569. [Cap.* (68)] Christen Lauritsen; ~ . . . ; (mindst) 1 D.; [† 1615; havde Kapellanen Søren Sørensen, der belaa hans Datter].

DV s. 41 (1570); KS 3:5 (1884-86), s. 514 (1568); 3:2 (1877-80), s. 204 (1584); 5:2 (1903-05), s. 550 (1610); JJJ.

5. 1615. Peder Knudsen; St. Vibg. 13; [† 1633 el. 30].

KUM I, s. 10 (»Petrus Canuti Wiburgensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 105.

6. 1633 el. 30. Jens Andersen Skive; St. Vibg. 27; ~ Maren Vitusdtr. af Blære-E.; see V. Jensen i Skelund-V.; [† c. 1647; Maren Vitusdtr. gav 49 to anseelige Malmstager].

KUM I, s. 83 (»Ian. And. Vib.«).

7. 1648. Jacob Christensen Hjerk (Hjerke) af Hjerk-H.; St. Vibg. 40; ~ Maren Jacobsdtr., f. c. 29, † Skive 4/6 1698; [† 1667].

KUM I, s. 157 (»Iacobus Christierni Hierchius«); Sixhøj nr. 88; Nygaards sedler: Enken; JJJ.

8. 15/5 1663**. Morten Jensen Gjedsted (Geste), vistnok af Gjedsted-F.; St. Vibg. 55; ~ Vibg. 10/11 69 Sidsel Gregersdtr. Hvid; (Sstr. t. Hans G. H. i Sevel og t. Stephan G. H. i Tøstrup); [† 1683; deltog som St. i Kjøbenhavns Forsvar].

KUM I, s. 257 (»Martinus Io. Gedsted.«); Sixhøj nr. 305; JJJ.

9. 11/8 1683. Marcus Hansen Buch af Sommersted; St. Haderslev t. Kønigsberg 76, i Rostock 77, i Kbh. 83; C. 18/4 s. A., illum.; ~ Dorothea Pedersdtr., E. e. Lydert el. Ludolph Ridderhuus el. Ridderhuusen (Forældre til Peder L. R. p. Øland), og † Aalbg. c. 29/5 95; 1 S. (posthumus); [† 1686].

KUM II, s. 120 (»Marcus Buch Haderslebiensis«); Achelis I, nr. 3291; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 135.

10. 15/6 1686 [Degn i Aalum, Sønderlyng Hrd., 70] Thomas Andersen Braad; St. Vibg. 67; C. 20/10 69, illum.; 1 ~ Anna Sørensdtr., † c. 96; u. B.; 2 ~ Skive 21/7 00 Helle Lauritsdtr. Winde; F. L. W., Handelsmd. i Skive; 3 ~ Vinding-V. 11/10 01 Maren Sørensdtr. Friis, f. c. 67, b. Taulov 12/6 35; [† •/9 1708; Eptph.].

KUM I, s. 342 (»Thomas Andreæ Brod«); Sixhøj nr. 471; Nygaards sedler: 1. hustru, 3. vielse, enkens død; JJJ.

11. 7/11 1708 [r. Cap. Skive-R. 30/12 02, o. Vibg. Dk. 4/4 03] Laurits Madsen Vidberg (Widberg); St. Stubbekjøb. 95; C. 16/6 98, n.; ~ Skive 12/9 04 Elisabet Marie Pedersdtr. af Rødding-K., E. e. C. A. Winding i Haasum-R., Skifte i Flye 29/5 52; 1 D.; see L. N. Steenstrup i Vridsted-F.; [† 1714].

KUM II, s. 213 (»Laurentius Matthiæ Vidberg«); Nygaards sedler: Datter; PT 9:3 (1930), s. 110 (Bircherods Dagbgr.); JJJ.

12. 2/6 1714 [Skp. 10] Alexander Jacobsen Basballe, f. Aalbg. 9/3 80; F. J. B., Bgr.; M. Maren Poulsdtr.; St. Aalbg. 00; C. 20/7 06, h.; 1 ~ Sidsel Hansdtr. Bagger, f. Od., c. 78, b. 22/12 16; 1 D.; 2 ~ Aasted 29/4 17 Anna Marie Andersdtr. Høyer, f. 94, † 20/9 55; F. A. Hansen H. t. Østergd. i Salling; M. Anna Jensdtr.; 2 S., 5 D.; [† 10/10 1737; Eptph.].

KUM II, s. 258 (»Alexander Iacobi Basballe«); Nygaards sedler: 1. hustrus død, 2. vielse, børn, død.

13. 7/2 1738, o. 26/3 [Hør. Nakskov c. 26] Anders Andersen Knie; [25/10 1748 Tødse-E.; see der].

14. 20/12 1748 [p. Cap. Borum-L. 26/11 45, o. 21/1 46] Vilhelm Adolph Sørensen Worsøe; [23/10 1750 Skive-R.; see Vibg. Dk.].

15. 20/3 1751, o. 16/6, Hans Lauritsen Holm, f. Od. 12; St. Nybg. 32; C. 16/5 45, n.; ~ Randers 23/3 47 Anne Gjertrud Jochumsdtr. Hassing, f. c. 15, b. 7/1 96; F. J. H., Bygningsskriver på Christiansborg Slot; M. Bodil Cathrine . . . ; 3 B.; see T. Ravn i Hem-H.-D.; [† 14/1 1774].

KUM II, s. 539 (»Iohannes Holm«, 20 år gl.); Nygaards sedler: Vielse, søn i Randers, datter i Nautrup; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Harre hrd. nr. 24; Københavns borgret nr. 122.

16. 17/3 1774 [p. Cap. Torning-K. 6/5 73, o. 28/5] Tønnes Ravn; Pr. 74; [13/12 1780 Hem-H.-D.; see der].

17. 13/12 1780 [p. Cap. Ousted-T. 25/9 76, o. 15/11] Jacob Nielsen Danæus; [31/7 1789 Aale-T.; see der].

18. 31/7 1789 [Tunø 25/8 86, men blev sindssvag og maatte forlade Øen] Michael Feld; [21/3 1794 Jebjerg-L.; see Ølstykke].

19. 21/3 1794, o. 4/6, Jørgen Kruse, f. Nybg. 55; F. Henrik K., Gartner p. Holckenhavn; M. Anna Marg. Hermansdtr. Unger; St. Nybg. 79; C. 14/1 84, n.; ~ 94 Andrine Friis Lang, f. c. 64, † Sorgenfri, Svanninge S., 27/4 44; F. Rasmus Alexander L. af S. Høirup-G., Degn i Gislev; M. Anna Kjær; 4 S., 3 D.; [† 4/8 1826; skulde have havt Tranekjær-T., men kunde ikke faa det formedelst Charakteren; efterlod et hædeligt Eftermæle; lægekyndig].

KUM III, s. 373 (»Georg. Kruse«, 24 år gl.).

20. 29/12 1826 [p. Cap. Magleby-H. 8/1 23, o. 5/2] Tycho Immanuel Christian Grove; [24/2 1835 K. Hvalsø-S.; see Gadstrup-S.].

21. 15/6 1832, o. 25/7, Helle Theodor Mygind; [29/1 1839 Lem-V.; see Gosmer-H.].

22. 23/4 1839, o. 17/7, Niels Landmark; [19/6 1853 Hald-K.; see der].

23. 4/9 1853 [p. Cap. Vium-S.-A. 18/12 41, o. 18/2 42] Hans Buhl Thomsen; [17/7 1863 Sandby-V.; see der].

24. 30/9 1863 [p. Cap. Junget-T. 30/12 58, o. 16/2 59] Christian Daniel Conradsen, f. p. Bidstrup 8/9 23; F. Lars Fred. C., Insp. p. Bidstrup; M. Birgitte Marie Bastiansdtr.; St. Roesk. 41; C. 5/11 46, h.; frivillig Menig 48; Lieut. i Krigsreserven 20/6 50; 1 ~ 3/5 59 Sophie Francisca Georgia Petronella Begemann, f. Bücheburg 22/2 35, † 13/5 69; F. Heinr. Lud. Em. Teod. B., Hofpræst i Bückeburg i Schaumburg-Lippe; M. Aug. Thoroden; 1 S.; 2 ~ 15/3 72 Elisa Glud af Jebjerg-L., f. 28/9 45; (73) 1 S.; [29/5 1873 Hvirring-H.].

25. 25/8 1873 [Anholt 2/5 69, o. Nykjøb. p. F. 11/8] Theophilus Elieser Trolle Barfoed; [10/10 1877 Aars-H.; see der].

26. 15/12 1877 [Cap. p. p. Endelave 6/11 74, o. 16/12] Carl Vilhelm Johannes Camradt af Herringe-G., f. Endelave 8/7 43; St. Od. 63; C. 22/1 71, h2.; ~ Marslev 19/11 75 Augusta Margrethe Petersen, f. Od. 17/3 46, † 22/3 77; F. Pet. P., Vognmd.; M. Petrine Petersen; 1 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.