Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 29. Aars og Haubro, samt Giver til 9/5 1555,

Aars Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. P. B. 364; S. i K.; M. P. Farstrups og L. Axelsens Dgbg. 326; M. S. III.;
Lkm. 3/251; Kbg. 1646 (÷ 1696-1700).
Anm. I 173 (170) Aar var her kuns 3 Præster. Pg. i Lille-Aars.
———————————

1. 1508. Peder Pedersen Stub; Pr. c. 51; [† 1555; gav en Kalk, som var til 1813; han skal have havt en „Deie“ hos sig, hvilket Biskop Mag. Kjeld Juul ikke kunde fordrage og viede dem (eft. et gl. Manuscr.); vidnede i 1551 at have været Præst her i 43 Aar].

KS 7:3 (1957-59), s. 16; DV s. 299.

2. 1555 [p. Cap. Aars-H.-G. 20 el. 23] Søren Andersen*, f. Aars 03 af Bønder; ~ . . . . . . ; see Etm.; A. Sørensen Stub i Junget-T.; [† 1593; T. 282].

3. 1593. Jens Nielsen*, f. Vibg.; F. N. Thomsen Bøller i Romlund; M. en Kniplepige; Pr. 02; ~ 95 F. D. Anna Sørensdtr., f. c. 70, † 10/7 33; 10 S., 1 D.; 2 ~ Karen Pedersdtr.; 2 ~ C. C. Worde i Storvorde-S.; 2 Sønner bleve Præster i Skaane; Sønnen N. Jensen Rtr. i Vibg.; [† 26/2 1651; Lgst.; havde Gang til nogle Kvinder i Degnens Huus; haard og ond mod sin Hustru, som maatte stjæle Korn af Loftet, for at underholde de 3 Sønner, som holdtes til Bogen (Jesp. Lunds M.)].

Sixhøj nr. 31; FWDP 29,03.

4. 1651. Christen Andersen Hobro, vistnok f. Hobro; St. Kbh. 45; F. Skomager; St. Aalbg. 38, Pr. 79; ~ Mette Sørensdtr., levede 95; [† 1693].

KUM I, s. 190 (»Christiernus Andreæ Hoppontanus«).

5. 22/6 1677**. Lars Hieronymussen, f. Nibe 51; St. Aalbg. 72; C. 30/9 74, mediocr.; ~ Elisabeth Clemensdtr. Weydemann, f. c. 50, † 20/6 12; F. Clemens W., Kbmd. i Aalbg. og Nibe; M. Maria Vilhelmsdtr. Paludan af Vibg. Dk.; 1 S., 2 D.; see C. L. Weydemann i Ø. og V. Assels; J. O. Grønbech i Roslev-R.; [b. 26/2 1703; boede i Haubro til 1697; byggede Pg. af Ny, inden den brændte; Pg. br. 12/6 98].

KUM II, s. 34 (»Lavrentius Nibiensis«).

6. 6/3 1703 [p. Cap. Idom (99)] Marcus Christensen Sytkam (Holstebro), f. Holstebro c. 66; (Bdr. t. H. C. Sytkam i Harte-B.); St. Kbh. 91; Hør. Ebeltoft . . ; ~ Ebeltoft 18/12 99 Barbara Elisabeth Hansdtr. Borring; F. Hans B. (Bording), Bøssemgr. i Kbh.; M. Elisabeth Clausdtr. Olrog (Sstr. t. Anna C. O. ~ J. P. Hvalsøe i Snodstrup); 2 ~ Captlieut. til Søes Ulrik Frederik Alwin; hun var grov i sin Mund; 4 S., 2 D.; [† 30/11 1712; Laden br. 27/11 05 med alt Korn og Foder].

KUM II, s. 180 (»Marcus Holstepontanus«); han var ikke »af Ho-O.«; LAV: Holstebro byfoged (B-078), Justitsprot. (1737-1748), fol. 567b (1746); E. Brejls skifteuddr.: Roskilde byfoged, nr. 14; PT 8:5 (1926), s. 178; L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 199; Nygaards sedler: Børn.

7. 21/7 1713 [Pestp. p. Kronborg, o. 27/5 11] Vincens Evertsen Rønbech (Rønnebech); St. Kbh 90; ~ 16/10 14 Sabine Marie Christiansdtr. Stoltzig; F. C. Daniel Knudsen v. S. af V. Hornum-H.-F., Ejer af Møllegd.; M. Antonette Sibylle Elisabeth Leschly; 2 ~ F. J. Langebeck i Skjoldborg-K.; 1 S., der kort efter Faderen; [b. 7/2 1716].

KUM II, s. 173 (»Vincentzius Everhardi«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Ålbg. amt, Års hrd. nr. 13; Thisted amt, Hundborg hrd. nr. 9.

8. 14/4 1716 [Skp. 10] Niels Jepsen Colding* af Velling, f. 2/5 79; St. Ringkjøb. 99; C. 20/1 02, n.; Pr. •/4 22; ~ 8/7 17 Anna Birgitte Frederiksdtr. Bloch af Ellidshøi-S., f. 19/7 91, † 26/6 65; 6 S., 2 D.; see Etm.; [† 24/11 1759].

KUM II, s. 250 (»Nicolaus Iapeti Coldingius«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Ålbg. amt, Års hrd. nr. 54; Nygaards sedler: Børn.

9. 1/10 1756** [p. Cap.* 4/7 49, o. 23/7] Peder Thomsen Lund, f. Slumstrup, d. Sædding 20/2 24; (Bdr. t. Maren T. L. ~ A. A. Thorning i Sønderup-S.); F. T. Thomsen L., Eier af Slumstrup; M. Abelone Pedersdtr. Miller; St. Ribe 46; C. 10/12 48, h.; ~ 17/10 49 F. D. Maren Cathrine Nielsdtr. Colding, f. 10/9 20, † Taarupgd. 20/6 00; 2 S., 2 D.; [† 14/12 1762].

KUM III, s. 66 (»Petrus Thomae Lundt«, 22 år gl.); Nygaards sedler: Dåb, forældre; FWDP 29.09, 1150,13 (Tillæg).

10. 25/2 1763 [Skp. 6/11 50; Fp. 55; Hjelpep. i M. Bjergby-B. 57; Skp. 58–62] Lorents Pedersen Herch, f. Kbh. 16/11 19; (Bdr. t. Kirsten P. H. ~ N. J. Hütter i Skuldelev-S.); F. P. H., Parykmgr. i Kbh.; M. Anne Marie Glatved; St. Kbh. 42; C. 5/8 45, n.; ~ Kbh. 14/9 63 Ellen Marie Herløv, f. c. 29, † 23/6 85; [† 28/3 1785].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Ålbg. amt, Års hrd. nr. 74; Frederiksborg amt, Horns hrd. nr. 31.

11. 17/6 1785 [r. Cap. Rødby-R. 12/6 82, o. 19/7] Frederik Gottfred Stampe af Børglum-V.-F., f. Hirtsholmen 8/10 56; St. Vibg. 78; C. 12/12 80, h.; Pr.; ~ 4/10 82 Dorthea Ørum, † Nibe 31/5 06; (Sstr. t. Seier J. Ø. i Rørbæk-G. og t. Jacob Ø. i Ørum-V.-V.); F. Jens Jacobsen Ø., Degn i Ørslevkloster; M. Anna Maria Seiersdtr. Sander; u. B.; [† 3/9 1802].

KUM III, s. 364 (»Fridericus Godofredus Stampe«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1383, 1352, 1333.

12. 26/11 1802 [Hvidbjerg-Ø.-L. 9/6 97] David Gottschalck, f. 7/1 67 (O. P.), d. Aalbg. Bud. K. 19/7 70; F. Mag. Hans G., Rtr.; M. Cathrine Margrethe Junge; St. Aalbg. 88; C. 30/10 93, l.; (Pr. 25/7 28); ~ 29/9 97 Anna Maria Olrich, f. c. 67, † Roesk. 20/12 49; 2 S., 4 D.; see C. K. Bagger i Linaa-D.; [† paa en Reise fra Aalbg. hjem 25/10 1828].

13. 20/2 1829 [Hvidbjerg-Ø.-L. 5/11 13, o. 20/5 14] Gerhard Eskil Toldorph af Ry, f. Hors. 7/5 75; St. Hors. 97 (O. P.); C. 29/10 01, h.; Pr. 17/8 31 – 7/6 33; ~ Hvidbjerg 11/10 20 Nicoline Andriette Elisabeth Hansen, f. Vestervig •/3 94, † 30/10 43; F. Hans H., Forp.; M. Margrethe Sandegaard; 4 B.; [† 11/3 1846; B. D. G. 1/192].

14. 30/5 1846 [Hvornum-S. 18/11 35] Laurits Christian Ludvig Lassen; [6/8 1832 Tjæreby; see der].

15. 15/10 1862 [Cat. Rønne 29/10 55, o. 16/1 56] Peter Klein, f. Kbh. 1/10 22; F. Jstrd. Henrik Adolph Esaias K., Byskriver i Stege og Herredsskriver p. Møen; M. Christiane Andrea Petrine Funder; St. Kbh. 39; C. 10/7 44, h.; Huslærer i Birkelse; Musiklærer i Rand.; Pr. 12/10 68; ~ Skive 27/7 52 Vilhelmine Grønning, f. Skive 19/6 33, † Kbh. 14/3 1912; F. Jens G., Gjæstgiver; M. Anna Cathrine Domp; [20/12 1870 V. Ulslev; 16/1 77 Gudme-B.; † Gudme 16/6 1896; E. S. 2/53].

AaDB, s. 17.

16. 4/3 1871. Otto Johansen Carsten Ottesen; 1/9 1877 Jungshoved; see Ulstrup-G.

17. 10/10 1877 [Nautrup-S.-V. 25/8 73] Theophilus Elieser Trolle Barfoed af Faxe, f. 5/3 31; St. Chrhvns. Bgdsk. 51; C. 25/1 58, h2.; Lærer v. Bgrsk. i Nykjøb. p. F. 22/8 59; Sp. Anholt 2/7 69, o. Nykjøb. p. F. 11/8; ~ 17/5 61 Nielsine Margrethe Møller af Thoreby, f. Radsted 23/9 35.

Elvius, s. 31-32.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.