Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1150. Sønderup og Suldrup,

Hornum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.*; M. S. III.; Lkm. 3/239; Kbg. 1719.
Anm. Ved Rodsted i Sønderup Sogn Rudera af en Kirke (Pont. Atl. 5/49).
———————————

1. (1533). Peder . . .

1b. (1545). Truid . . .

KS 7:3 (1957-59), s. 17; Færch 2019, s. 49 (se nedenfor).

1c. (1556. 80). Christen Jensen; [fmtl. † c. 1580].

KS 3:5 (1884-86), s. 514; 6:3 (1939-41), s. 172 (Rettertinget); Færch 2019, s. 49 (se nedenfor).

2. 1581. Peder Mouritsen Ravn, f. 50; maaskee St. i Kbh. (81); ~ 12/8 81 Hedvig Sørensdtr.; 2 ~ Etm.; [† 28/9 1597; Lgst.].

F-P s. 97 (»Petrus Mauritii«); Færch 2019, s. 49-50 (se nedenfor).

3. 1597. Peder Hansen Butzer (Budtz, Buserus); F. H. Pedersen B., Lect. th. i Vibg.; M. Johanne Olufsdtr. Schytte af Vibg. Graabr. K.; 1 ~ F. E.; 2 ~ Ellen Lauritsdtr. Buch; 1 D.; [var her endnu 1619, da han var »gansche ælendig och husarm« og hans Cap., Hr. Anders, var nylig død].

KS 5:2 (1903-05), s. 549; 3:5 (1884-86), s. 106; 3:4 (1882-84), s. 529; PT 11:3 (1942), s. 231 (se nedenfor); Færch 2019, s. 50-51 (se nedenfor).

4. (1631). Niels Pedersen Rødding; maaskee St. Lund 20; var maaskee Cap.; 1632 blev han udlagt som Barnefader til F.s datter Karen Pedersdtrs. B.

KUM I, s. 40 (»Nicolaus Petri Cimber«); Færch 2019, s. 51 (se nedenfor).

5. (1632). Mikkel Jensen, f. Holstebro; M. Maren Christensdtr., der 35 kom i Aalbg. Stiftshosp.; St. Aalbg. 13; ~ Aalbg. Bud. K. 16/9 32 Sidsel Sørensdtr.; [† 10/5 1673].

KUM I, s. 6 (»Michaël Ioanni[s] Holstepont. Cimber«); PT 11:3 (1942), s. 231 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Aalbg. Amt, Hornum hrd. nr. 77 (SJHT 2:4 (1893-95), s. 415); Færch 2019, s. 51 (se nedenfor).

6. 23/7 1669. Peder Nielsen Byrsted, fmtl. f. i Byrsted, Veggerby S.; F. Niels Pedersen; M. . . . Lauritsdtr.; St. Aalbg. 60; ~ Margrethe Pedersdtr. Stub af Veggerby-B.; 2 ~ Etm.; [† 1679, Skifte 24/9; ansøgte 77 formedelst Sindsens langvarige Urolighed, at faae Cap.].

KUM I, s. 282 (»Petrus Nicolai Byrstadius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Aalbg. Amt, Hornum hrd. nr. 78 (SJHT 2:4 (1893-95), s. 415-16); Færch 2019, s. 51-52 (se nedenfor).

7. 12/11 1677**. Søren Nielsen Hofmann el. Hofmand, f. Rind, Middelsom Herred, 24/6 41; St. Vibg. 65; C. 6/9 68, n.; ~ F. E., boede 87 i Buderup Pg.; 2 D.; see N. S. Kirketerp t. Randers Hosp.; [† •/1 85; Skifte 12/2 85].

KUM I, s. 326 (»Severinus Nicolai Hofmannus«); Sixhøj nr. 438; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Aalbg. Amt, Hornum hrd. nr. 81 (SJHT 2:4 (1893-95), s. 417); Færch 2019, s. 52 (se nedenfor).

8. 24/1 1685 [Hør. Vibg. 84] Jacob Hansen Aarøe, f. Nykjøb. p. M. 57; F. H. Nielsen Aa., Bgmstr.; M. Maren Jacobsdtr.; St. Vibg. 76, Bacc. 77; C. 12/11 79, n.; Aman. Vibg. 83; ~ 15/6 86 Kirsten Nielsdtr. Pallesberg, f. c. 66, b. 11/4 20; (Sstr. t. Maren N. P. ~ R. Fogh i Bjerring-M.), en Stdtr. af Daniel Danielsen Friedenreich, Apoth. i Vibg.; F. N. Nielsen P., Forp. p. Kærgaardsholm; M. Mette Jensdtr. Soelberg; u. B.; [† 15/6 1719, Skifte 15/7].

KUM II, s. 65, 73 (»Jacobus Iohannis Arrhøensis«); Sixhøj nr. 581; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Aalbg. Amt, Hornum hrd. nr. 2, 3; Færch 2019, s. 52 (se nedenfor); Farstrup og Axelsons Dagbøger, s. 98.

9. 27/7 1719. Bernt Jacobsen Rohde, f. p. Albæk, Suldrup Sogn, c. 91; (Bdr. t. Elisabeth J. ~ J. P. Gjørding i Blære-E.); F. J. R., Forp.; M. vist Maria Barbara Bagger; St. Vibg. 13, Bacc. 15; ~ Anne Sørensdtr. Lunge, d. 8/3 87, † Aalbg. 7/7 48; (Sstr. t. Niels L. i Asmindrup-G., t. Hans S. L. i Selde-Aa., og t. Bodil S. L. ~ C. H. Rafn i Volstrup-H.); F. S. Nielsen L., Rdmd. og Byskvr. i Aalbg.; M. Margrethe Hansdtr. Bay; 1 S.; [† 18/5 1726].

KUM II, s. 372, 389 (»Bernhardus Rhode«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 851; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Aalbg. Amt, Hornum hrd. nr. 8, Ålborg byfoged nr. 1893; Gejstl. sk. i Ålborg amt, Ålborg by nr. 3; Nygaards sedler: Hustrus dåb.

10. 28/6 1726, o. 28/8, Jens Pallesen Kjerulf; [20/6 1732 Ø. Hornum; see der].

11. 27/6 1732, o. 3/10, Peder Andersen Høyer; [20/3 1733 Hammer-H.-S.-A.; see der].

12. 5/6 1733, o. 1/7, Jens Pontussen Sparre af Mariager-H.-S., f. c. 10; St. pr. 29, Bacc. 30; C. 1/4 32, h.; ~ Anna Mortensdtr. Mygind, f. 97, † (mente capta) 58, (Sstr. t. Christian H. M. M. i Broust-S.); [b. 7/2 1747; ulykkelig i sit Giftermaal, førte han ellers ikke selv et ganske ordentligt Levnet].

KUM II, s. 503, 516 (»Ianus Pontius (Ponti) Sparre«, 19 år gl.).

13. 17/3 1747 [p. Cap. Gjøl 27/9 43, o. 18/12] Arnt Andersen Thorning af Gjøl, f. 4/7 17; St. Aalbg. 37; C. 11/6 43, n.; 1 ~ Slumstrup, Sædding S., 11/10 48 Maren Thomasdtr. Lund, d. Sædding 31/10 21, b. 26/4 52; (Sstr. t. Peder T. L. i Aars-H.); F. T. Thomsen L., Eier af Slumstrup; M. Abelone Pedersdtr. Miller; 1 D.; 2 ~ Hvorslev 19/10 52 Nicolette Johanne Hee, f. c. 20, b. 9/11 53; F. Niels Nielsen H., Degn i Ø. Hæsinge-H. p. Fyen; M. Anne Marie Lorentzdtr. Buchholtz af Almind-S.; u. B.; 3 ~ her 23/6 55 Sophie Elisabeth Christine Lange, f. c. •/1 08, † 31/7 59; F. Oberst Joachim Henrik L. i Suldrup; M. Marie Elisabeth Simesen; u. B.; 4 ~ 17/6 60 Sinnet Kirstine Knudsdtr. Lund, d. Aalbg. 29/5 23, † sst. 6/12 10, (Sstr. til Knud L.d i Ø. og V. Assels og t. Gregers L. i Ferring); F. K. Christensen L., Toldoverbetj. i Aalbg.; M. Sinnet Pedersdtr. Baadsgaard; [† 10/8 1782].

KUM II, s. 583 (»Arnoldus Thorning«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 2822; Lundenæs og Bøvling amter, nr. 204; Gejstl. sk. i Ålborg amt, Hornum hrd. nr. 34, 37, 43; i Thisted amt, Morsø Sønder hrd. nr. 65; i Ringkøbing amt, Ulfborg hrd. nr. 101; i Svendborg amt, Sallinge hrd., nr. 56, 79; Nygaards sedler: 1. vielse, 1. hustrus dåb, 1. hustrus forældre, 2. hustrus forældre, 4. hustrus dåb; Hirschs Officerer (3. hustrus forældre); FWDP 1150,13 (Tillæg).

14. 2/10 1782 [Mygind-K.-S. 5/9 65] Christian Albrect Jørgensen Copmann, f. Kjøge 30; F. J. Poulsen C., Kbmd.; M. Marie Sybille Rennemann; St. Nakskov 51; C. 20/12 56, h.; Cat. Kbh. Holmens K. 28/10 63; 1 ~ Anna Charlotte Amalie Rosenlund, † 67; 2 ~ Hornslet: Birgitte Dorothea Colstrup, f. c. 49, † 23/2 33; F. Forv. paa Rosenholm; u. B.; [# 1799; † Aalbg. 7/7 1804; duelig].

(31/1 1800, Albert Philip Bregendahl; 7/3 s. A. Skjørping-F.; see Kbh. Frelsers K.).

15. 4/4 1800, o. 22/8, Barthold Larsen; [18/6 1802 r. Cap. Tikjøb-H.-H.; see Skjødstrup-E.].

16. 18/6 1802, o. 21/7, Carl Johan Maximilian Suckow; [19/6 1822 Gjellerup-S.; see der].

17. 3/10 1822 [p. Cap. Dalum-S. 6/1 19, o. 19/3; Od. Frue K. 13/12 20; Gudme-B. 6/6 21] Johan Joachim Rantzau, f. Vdbg. 6/11 82; F. Hans Christ. R., Bager; M. Marie Elisabeth . . . ; St. Vdbg. 01; C. 7/10 17, h.; [† Gudme 14/1 1823, uden at tiltræde; E. 2/627 og S. 2/744].

18. 17/9 1823, o. 19/11, Jørgen Ernst; [30/1 1835 S. Jernløse-S.; see der].

19. 6/5 1835, o. 25/6 [c. Adj. Roesk. 1/10 29; Adj. ss. 12/10 30] Georg Høst; [19/7 1847 Hellevad-H.-Ø.; see Haverslev-B.].

20. 7/10 1847 [Cat. Holstebro og Sp. Meirup 26/8 41] Christen Hostrup Quortrup; [28/12 1858 Arninge; see der].

21. 4/3 1859 [Cat. Nykjøb. p. F. 8/7 51, o. 1/10] Henrik Theodor Voss, f. Førslevgd. 20/4 12; F. Johan Henrik V., Godsforv.; M. Regine Addit; St. Hlh. 33; C. 25/1 41, h.; Skllrr. i Aarh. 47; Lærer v. Landvæsens Institutet og Haraldslund 47–51; ~ 3/6 52 Julie Theresia Frederikke Vilstrup, f. 14/6 16; F. Johs. V., Toldcontr. i Kbh.; M. Vilhelmine Augustine Voss; 1 S., 1 D.; [23/12 1872 Bælum-S.].

22. 12/4 1873 [Cap. p. p. Emmerlev 28/3 61, o. 16/4; Jelling-H. 15/6 64] Peter Jessen Bertelsen, f. Ballum 26/7 33; F. Bertel Nissen B., Gdeier.; M. Gyde Mar. Lassen; St. pr. 52; C. 21/1 58, h1.; ~ Aarh. 7/8 63 Anny Sophie Emilie Herskind, f. Aarh. 10/12 41; F. Pet. H., Consul; M. Mar. Marg. Petersen; (78) 3 S., 2 D.; [2/9 1880 Hveisel-G.].

———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46. (Sønderup s. 231).
Færch, Ole: Hornum herreds præster til omkring år 1700. Fra Himmerland og Kjær Herred 2019, udg. af Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred, s. 21-80, (Sønderup-Suldrup s. 48-52).